Iphone
shpora.me - незаменимый помощник для студентов и школьников, который позволяет быстро создавать и получать доступ к шпаргалкам или другим заметкам с любых устройств. В любое время. Абсолютно бесплатно. Зарегистрироватся | Войти

* данный блок не отображается зарегистрированым пользователям и на мобильных устройствах

Охорона праці -mike

 
1Під виробничим мікрокліматом розуміють; 
 
 
oстан виробничого приміщення, який визначається температурою, відносною 
вологістю, рухом повітря, та тепловим випромінюванням нагрітих поверхонь; 
 
oстан виробничого приміщення, який визначається атмосферним тиском на 
виробництві; 
oстан виробничого приміщення, який визначається рухом повітря та атмосферним 
тиском на виробництві; 
 
oстан виробничого приміщення, який визначається відносною вологістю та рухом 
повітря. 
 
2Під оптимальними мікрокліматичними умовами розуміють; 
 
oтаке співвідношення його параметрів, при якому в умовах тривалої та систематичної 
дії на людину створюється комфортні теплі відчуття тата відбувається збереження 
нормального теплового стану людини; 
oтаке співвідношення його параметрів, при якому в умовах тривалої та систематичної 
дії на людину  допускається виникнення дискомфортних  відчуттів; 
oтаке співвідношення його параметрів, при якому в умовах тривалої та систематичної 
дії на людину  допускається зміна теплового стану людини; 
oтаке співвідношення його параметрів, при якому в умовах тривалої та систематичної 
дії на людину  допускається виникнення дискомфортних  відчуттів та зміна теплового 
стану. 
 
3 Допустимі  мікрокліматичні  умовами це - ; 
oумови які передбачають можливість виникнення дискомфортних відчуттів та зміни 
теплового стану людини організму, однак вони швидко минають і нормалізуються; 
 
 
oумови які  при  тривалій  та систематичній  дії на людину створюють дискомфортні 
відчуття, які нешвидко минають; 
 
oумови які  при  тривалій  та систематичній  дії на людину порушують тепловий баланс 
людини; 
oправильної відповіді немає. 
4 Що необхідно для нормального теплового самопочуття людини? 
oпевне співвідношення температури, відносної вологості та швидкості руху  повітря; 
oпевна температура повітря; 
oпевна вологість повітря; 
oправильної відповіді немає. 
 
5  Необхідну концентрацію позитивних та негативних іонів в повітрі робочих зон можна 
 
забезпечити застосуванням; 
oгенераторів негативних іонів  та кондиціонерів; 
oустановок штучного зволоження; 
oпримусової вентиляції та захисних екранів; 
oвірні всі відповіді. 
 
6 Чи впливає  збільшення позитивних іонів в повітрі на організм людини? 
oзбільшення позитивних іонів в повітрі  має негативний вплив на організм людини; 
 
oзбільшення позитивних іонів в повітрі  маєпозитивний вплив: 
 
oзбільшення позитивних іонів в повітрі  невпливає на організм людини. 
oправильної відповіді немає. 
 
 
 
 
7 Чи впливає  збільшення негативних  іонів в повітрі на організм людини? 
oзбільшення негативних іонів в повітрі  має негативний вплив; 
oзбільшення негативних іонів в повітрі  має  позитивний вплив на організм людини; 
oзбільшення негативних іонів в повітрі  не впливає на організм людини; 
oправильної відповіді немає. 
 
8 Основними заходами та засобами боротьби з шумом є; 
oзниження рівнів шуму у джерелі його утворення; 
 
 
oвикористання звукопоглинаючих та звукоізолюючих засобів;  
 
oраціональне планування виробничих приміщень та робочих мість; 
oвірні всі відповіді.  
9 Чи впливає на організм людини підвищена концентрація озону? 
oпідвищена концентрація озонумає негативний вплив на організм людини; 
 
oпідвищена концентрація озонумає  позитивний вплив; 
 
oпідвищена концентрація озонуне впливає на організм людини; 
o правильної відповіді немає. 
10 Основні заходи  щодо запобігання впливу озону та інших несприятливих речовин на 
операторів ПК; 
 
 
oзабезпечення і функціонування припливно – витяжної вентиляції; 
oпідвищення температури в приміщенні; 
oзниження температури в приміщені; 
oзниження вологості в повітрі. 
 
11 Необхідниймікроклімат можна забезпечити за рахунок; 
 
 
oвстановлення систем опалення, кондиціонування та вологості повітря; 
 
oвстановлення  пластикових вікон; 
 
oвстановлення подвійних вікон; 
oвстановлення вентиляторів. 
12 Зниження відносної вологості повітря призводить до; 
oнадмірного висихання слизових оболонок очей, носа, горла; 
oпостійної втоми; 
oзапаморочення в голові; 
oсонливості.  
 
13 Чи помітно впливають нагріті поверхні комп’ютера та лазерного принтера на підвищення 
температури повітря; 
oтак впливають; 
oні не впливають; 
14 Основним джерелом озону на комп’ютеризованих місцях є; 
oмонітори  на базі електронно променевої трубки  та лазерні принтери; 
oвінчестери; 
oблоки живлення; 
oпроцесори. 
15 Який має вплив шум на людей які поєднують напружену розумову діяльність та роботу з 
ПК? 
oзниження розумової працездатності, швидка втомлюваність, послаблення уваги, поява 
головного болю; 
 
oтошнота, сухість в горлі; 
 
 
 
oсухість в горлі та висихання слизових оболонок очей; 
oвисихання слизових оболонок очей, носа та горла. 
16 Для зниження вібрації обладнання, пристрої необхідно встановлювати; 
 
oна спеціальні амортизуючи прокладки, передбачені нормативними документами; 
oна відкритому повітрі; 
oна спеціальних столах; 
oв ізольованих приміщеннях. 
17 На комп’ютеризованих робочих місцях основним джерелом шуму є; 
 
oвентилятори системного блоку, накопичувачі, принтери ударної дії; 
oмонітор та процесор; 
oпроцесор та  вентилятор; 
oвентилятор та  вбе-камера; 
18 Що таке іони; 
oце частинки які знаходяться в повітрі, деякі з них мають позитивний заряд, деякі 
негативний; 
oце частинки які мають тільки негативний заряд і знаходяться тільки в воді; 
oце частинки які мають тільки позитивний заряд і знаходяться тільки в воді; 
oце частинки які не мають заряду і знаходяться в воді або в повітрі; 
19 Як впливає на тепловіддачу випаровуванням людини висока вологість повітря; 
oпри високі вологості повітря тепловіддача випаровуванням  людини зменшується; 
oтепловіддачавипаровуванням  людинизбільшується; 
oвологість повітря не впливає на тепловіддачу випаровуванням людини; 
oправильної відповіді немає. 
20 Як впливає на тепловіддачу випаровуванням людини низька вологість повітря; 
oпри низькій вологості повітря тепловіддача випаровуванням  людини збільшується; 
 
oтепловіддача випаровуванням  людинизменшується; 
oвологість повітря не впливає на тепловіддачу випаровуванням  людини; 
oправильної відповіді немає. 
 
Тест 
 
 
1.Яке захворювання може спричинити тривале перебування в електричному полі, що 
створюється електростатичними зарядами: 
а​) порушення роботи серця 
б) порушення роботи печінки 
в)  порушення роботи шлунку 
г) жодних 
 
 
2. Електростатичний заряд зосереджується переважно: 
а) на підлозі 
б) на стінах 
в​) на екранах 
 
3. Присутність електричного поля створеного електростатичними зарядами можна 
виявити за допомогою руки: 
а) правильно 
б) неправильно 
 
 
4. Напруженість електростатичного поля спочатку: 
 
 
 
а) зростає до максимуму в момент включення ВДП і згодом різко зменшується 
 
б) зростає до максимуму в момент включення ВДП і згодом поступово зменшується до 
стабільного рівня 
 
в) зростає в момент включення ВДП і залишається незмінною протягом тривалого часу 
 
 
 
5. Поверхневий електростатичний потенціал відеотермінала (VВДТ) відповідно до 
 
 
ДНАОП 0.00-1.31-99 не повинен перевищувати:  
а) 400В 
б) 500В 
в) 600 В 
 
6. Напруженість електростатичного поля на робочих місцях не повинна перевищувати: 
а) 20 кВ/м 
б) 25 кВ/м 
в) 30 кВ/м 
 
7. Для запобігання створенню значної напруженості поля і захисту від статичної 
електрики можна протирати екран та робоче місце спеціальною антистатичною 
серветкою або зволоженою тканиною: 
     ​а) правильно 
б) неправильно 
 
8. При постійному використанні ВДТ рівень освітленості на робочому місці повинен 
бути: 
а) вищим 
 
б) нищим 
в) незмінним 
 
9. Інтенсивність освітлення поверхні де знаходиться документ і клавіатура повинна 
перевищувати яскравості екрана ВД : 
     а) правильно 
б) неправильно 
10. Нормальний рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування документа 
повинен становити: 
а) 100-200 лк. 
б) 300-500 лк. 
в) 700-800 лк. 
 
11. Контраст знаків на екрані при накладанні дзеркального відбиття: 
а) збільшується 
б) залишається таким як був 
в) зменшується 
 
12. При зміні зовнішньої освітленості виникає необхідність у регулюванні яскравості 
екрана: 
     ​а) правильно 
б) неправильно 
 
 
 
 
13. Допускається застосовувати світильники таких класів світлорозподілу: 
а) прямого світла (П), переважно прямого (Н), непрямого (Р) 
б) прямого світла (П), відбитого (Б) 
в) прямого світла (П), переважно прямого (Н), переважно відбитого (В) 
 
 
 
 
 
14. Для зменшення пульсації світлового потоку необхідно застосовувати: 
а) світлові пристрої укомплектовані високо-частотними пускорегулюючими апаратами 
 
 
б) світлові пристрої укомплектовані низько-частотними пускорегулюючими апаратами 
 
в) світлові пристрої укомплектовані частотними пускорегулюючими апаратами 
 
15. В якості джерел штучного світла рекомендується застосовувати: 
а) лампи розжарювання 
б) ліхтарі 
 
в) люмінесцентні лампи 
 
 
16. Для обмеження прямої блискості від джерел природного (вікна) та штучного 
(світильники) освітлення необхідно, щоб яскравість їх поверхонь, що перебувають у 
 
полі зору не перевищувала: 
 
а) 150 кд/м
 
 
 
 
 
 
 
б) 200 кд/м
 
 
 
 
 
 
 
в) 250 кд/м
 
 
 
 
 
 
 
17. Для раціонального використання штучного освітлення необхідно в її електричній 
схемі живлення передбачити: 
а) систему вимикачів 
б) заземлення 
в) блок живлення 
 
18. Віконне скло та світильники необхідно очищати: 
а) кожного дня 
б) не рідше ніж один раз в місяць 
в) не рідше ніж два рази на рік  
 
19. Надійність і ефективність природнього і штучного освітлення приміщень з ВДТ 
залежить: 
а) від своєчасності та ретельності їх обслуговування  
б) від виду приміщення 
 
в) від клімату тереторії де знаходиться дане приміщення 
 
 
 
20. Відповідно до ДНАОП  0.00-1.31-99 освітлення у приміщеннях з ВДТ має бути: 
а) природнім 
б) штучним 
в) суміщеним  
 
 
1.Як найкраще розміщувати робочі місця з ВДТ ? 
Хаотично 
Колом 
●Рядами 
2.Яким покриття підлоги  є найкраще приміщенні з ВДТ ? 
Паркет 
Плитка 
●Антистатичний лінолеум 
Простий лінолеум 
 
 
3.Який об’єм  повітрянеобхідно подати в приміщенні з ВДТ при об’ємі приміщення до 
20м​3​на працівника ? 
Не менше 10 м​3​/год 
 
Не менше 20 м​3​/год 
 
 
 
 
●Не менше 30 м​3​/год 
 
 
 
4.Який об’єм  повітрянеобхідно подати в приміщенні з ВДТ при об’ємі приміщення 
20-40м​3​на працівника ? 
Не менше 10 м​3​/год 
 
●Не менше 20 м​3​/год 
 
Не менше 40 м​3​/год 
 
5.Який об’єм  повітрянеобхідно подати в приміщенні з ВДТ при об’ємі приміщення 
більше 40м​3​на працівника при відсутності виділення шкідливих речовин ? 
 
Не менше 10 м​3​/год 
 
●Допускається природна вентиляція  
 
Не менше 30 м​3​/год 
 
6.В   які тони бажано фарбувати поверхню стелі у  приміщенні з ВДТ ? 
●Світлі тони 
Темні тони  
 
7.В   які тони бажано фарбувати поверхню стін у  приміщенні з ВДТ ? 
●Світлі тони 
Темні тони  
 
8.Який повинен бути коефіцієнт відбиття  у  пофарбованої поверхні стелі у  приміщенні 
 
з ВДТ ? 
●0.7-0.8 
0.8-0.9 
0.5-0.6  
 
9.Який повинен бути коефіцієнт відбиття  у  пофарбованої поверхні стін у  приміщенні 
 
з ВДТ ? 
0.7-0.8 
0.8-0.9 
●0.5-0.6  
 
10.Який повинен бути коефіцієнт відбиття  у  пофарбованої поверхні підлоги у 
 
приміщенні з ВДТ ? 
●0.3-0.5 
0.8-0.9 
0.5-0.6  
 
11.На якій площі розташовується  одне робоче місце з ВДТ  ? 
●Не менше 6 м​2 
Не менше 4 м​2 
Не менше 10 м​2 
Не менше 3 м​2 
12.Який повинен бути об’єм  приміщення з ВДТ ? 
Не менше 10 м​3 
●Не менше 20 м​3 
Не менше 40 м​3 
13.Якою повинна бути площа  лаборантської кімнати  ? 
●Не менше 18 м​2 
Не менше 29 м​2 
Не менше 36 м​2 
 
14.Скільки повинно  бути виходів  з лаборантської кімнати ? 
●2 
 
 
 
 
 
15. Яка відстань повинна бути між рядами  робочих місць з ВДТ  ? 
 6 м 
 4 м 
 ​1 м 
 3 м 
 
16.Яка відстань повинна бути між   робочими місцями з ВДТ  та стіною ? 
Не менше 5 м 
Не менше 3 м 
●Не менше 1 м 
Не менше 4 м 
 
 
17.Яка відстань повинна бути між тильною стороною одного відеотермінала  та екраном 
іншого   ? 
Не менше 2 м 
●Не менше 2,5 м 
Не менше 3 м 
Не менше 3,4 м 
 
 
18.Яка відстань повинна бути між бічними поверхнями відеотерміналів    ? 
Не менше 4 м 
Не менше 3 м 
●Не менше 1,2 м 
Не менше 2 м 
 
 
19.Якою повинна бути площа  заскління  ? 
Не більше 15 % 
●Не більше 25-50% 
Не менше 36-70% 
 
20.Яке приміщення є найбільш придатне для зорової роботи ? 
●З одностороннім розташуванням вікон 
З двостороннім розташуванням вікон 
 
 
1.4 Розлади здоров'я користувачів, що формуються під впливом роботи за 
комп’ютером. 
1.Що збільшує імовірність порушення функції зору на думку більшості дослідників? 
а) Нечітке зображення та мерехтіння на екрані 
б) Розмір екрану 
в) Кольорова гамма екрану 
г) Невірне розширення дисплею 
 
2.Гостротою зору називається: 
а) Відчуття що дозволяє сприймати світло 
б) Здатність ока розрізняти окремо дві точки при мінімальній відстані між ними.  
в) Здатність ока розрізняти кольори одного тону 
 
г) Здатність ока розпізнавати риси в темноті 
 
3.Чи повинні окуляри для комп’ютера мати більшу фокусну відстань ніж звичайні 
окуляри? 
а) Повинні 
 
 
 
б) Неповинні 
в) Повинні мати таку ж фокусну відстань 
г) Без різниці 
 
4.Довготривала робота за ПК може призвести до низки хворобливих симптомів, які 
називаються: 
а) Синдром зниження зорової активності 
 
б) Синдром довготривалого робочого часу 
 
в) Синдром довготривалих статичних навантажень 
г) Синдром зорового виснаження 
 
 
5.Статичною роботою якої групи м'язів забезпечується робоче положення «сидячи» за 
комп’ютером? 
а) М'язи плечей, шиї та рук 
б) М'язи рук, ніг та плечей 
в) М'язи спини, ніг та плечей 
г) М'язи живота, грудний м'яз та м'язи рук 
 
6.Що з наведених нижче не відноситься до симптомів хвороб кистей рук у користувачів 
ПК, які тривалий час працюють за клавіатурою? 
а) Оніміння та повільна рухливість пальців 
б) Судоми м'язів кисті 
в) Зміна кольору шкіри пальців 
г) Поява ниючого болю в ділянці зап’ястка 
 
 
7.Чи має пристрій типу «миша» несприятливий вплив на скелетно-м'язову систему рук 
людини? 
а) Не має 
б) Має 
г) Має корисний вплив 
д) Має надзвичайно негативний вплив 
 
8.Що не впливає на перенапруження скелетно-м'язової  системи людини? 
а) Нераціональна поза, яка ускладнюється в відсутності урахування ергономічних 
вимог до організації робочого місця. 
б) Однотипні циклічні навантаження, що викликані роботою за клавіатурою або 
пристроєм типу «мишка» 
в) Погане освітлення в приміщення 
 
г) Обмежена загальна рухова активність(гіподинамія) 
 
9.Виберіть що не впливає на погіршення стану Центральної нервової системи 
користувача комп’ютера: 
 
а) Обмежена загальна рухова активність(гіподинамія) 
 
б) Інформаційне перевантаження мозку в поєднанні з дефіцитом часу 
 
в) Велике зорове та нервово-емоційне напруження 
г) Тривала ізоляція від спілкування 
 
10. Вкажіть що не відноситься до ознак психічної втоми користувача ПК: 
а) Зниження сприйняття інформації 
 
б) Сповільнення мислення 
в) Зниження здатності концентрувати увагу 
г) Оніміння м'язів та мала рухливість 
 
 
11. Що є основною причиною розвитку емоційного напруження в операторів ВДТ? 
 
 
 
а) Велике зорове напруження 
б) Необхідність обробки великого обсягу інформації в умовах дефіциту часу 
в) Тривала ізоляція у спілкуванні 
 
г) Інформаційне перевантаження мозку 
12. Як називається захисна реакція, яка виникає в організмі у відповідь на дію 
несприятливих зовнішніх факторів? 
а) Гіпертрофія 
б) Спірес (від англ.) 
в) Стрес 
д) Організація 
 
13. Виберіть що не відноситься до трьох фаз стресу: 
а) Тривога – мобілізація захисних сил 
б) Резистентність – пристосування до важких умов 
в) Організація – боротьба з важкими умовами 
г) Виснаження при тривалому стресі 
 
14. Де вперше було проведено дослідження, яке показало шкідливий вплив роботи за 
комп'ютером на вагітних жінок? 
а) США 
б) Канада 
в) Англія 
г) Росія 
 
15. Що є найбільш імовірною причиною порушення репродуктивної функції жінок, які 
працюють за ПК? 
а) Електромагнітні поля, що генеруються комп’ютером  
 
б) Яскравіть зображення на екрані 
в) Відстань обличчя до екрану 
г) Електроімпульси 
 
 
16. Який фактор шкідливо впливає на серцево-судинну систему? 
а) Погане освітлення приміщення 
 
б) Обмежена загальна рухова активність(гіподинамія) 
 
а) Нераціональна поза, яка ускладнюється в відсутності урахування ергономічних 
вимог до організації робочого місця. 
б) Однотипні циклічні навантаження, що викликані роботою за клавіатурою або 
пристроєм типу «мишка» 
 
Тести (Розділ 1.5 та 1.6) 
1.Професійний відбір може здійснюватися наступними методами: 
а) Стихійним  
б) Конкурсним 
в) Медичним й інженерно-психологічним. 
 
г) Всі відповіді првильні 
2.Суть стихійного відбору: 
 
а) Кандидати на посаду оператора призначаються з групи претендентів без врахуванням 
їх індивідуальних здібностей. 
б) Враховується лише один фактор – стан здоров’я. 
в) Кандидати на посаду оператора відбираються за результатами перевірки їх 
індивідуальних здібностей шляхм проведення іспитів або конкурсу документів. 
г) Кандидати на посаду оператора відбираються з повним врахуванням 
 
антропометричних, фізіологічних, психологічних та інших даних. 
 
 
 
3.Суть медичного відбору:  
а) Кандидати на посаду оператора відбираються за результатами перевірки їх 
 
індивідуальних здібностей шляхм проведення іспитів або конкурсу документів. 
 
б) Кандидати на посаду оператора призначаються з групи претендентів без врахуванням 
їх індивідуальних здібностей. 
в) Кандидати на посаду оператора відбираються з повним врахуванням 
 
антропометричних, фізіологічних, психологічних та інших даних. 
г) Враховується лише один фактор – стан здоров’я. 
 
4.Суть конкурсного відбору  
а) Кандидати на посаду оператора призначаються з групи претендентів без врахуванням 
їх індивідуальних здібностей. 
б) Кандидати на посаду оператора відбираються з повним врахуванням 
антропометричних, фізіологічних, психологічних та інших даних. 
в) Враховується лише один фактор – стан здоров’я. 
г) Кандидати на посаду оператора відбираються за результатами перевірки їх 
індивідуальних здібностей шляхм проведення іспитів або конкурсу документів. 
 
 
5.Суть інженерно-психологічного методу: 
а) Враховується лише один фактор – стан здоров’я. 
б) Кандидати на посаду оператора відбираються з повним врахуванням 
антропометричних, фізіологічних, психологічних та інших даних. 
в) Кандидати на посаду оператора відбираються за результатами перевірки їх 
 
індивідуальних здібностей шляхм проведення іспитів або конкурсу документів. 
 
г) Кандидати на посаду оператора призначаються з групи претендентів без врахуванням 
їх індивідуальних здібностей. 
 
 
6.Які принципи лежать в сонві інженерно-психологічного методу? 
а) ієрархічний та спадний 
б) активність та етапність відбору  
 
в) лінійний та ланцюжковий 
г) послідовність та адекватність 
7.Під адекватністю відбору розуміють: 
 
а) Факт визначення кандидатів на посади операторів, удосконалення методів навчання, 
 
удосконалення органів керування. 
 
б) Знаходження оптимальної послідовності визначення кандидатів на посади операторів, 
 
 
удосконалення методів навчання, удосконалення органів керування. 
в) Визначення необхідних конкурсів та відборів. 
 
г) Знаходження оптимальних параметрів, за якими відбиратимуть претендентів. 
 
8.Під етапністю відбору розуміють: 
 
 
а) Послідовність визначення кандидатів на посади операторів, удосконалення методів 
 
навчання, удосконалення органів керування. 
б) Знаходження оптимальних параметрів, за якими відбиратимуть претендентів. 
в) Визначення необхідних конкурсів та відборів. 
 
г) Факт визначення кандидатів на посади операторів, удосконалення методів навчання, 
 
удосконалення органів керування. 
 
9.Перший етап етапного відбору являє собою: 
а) Відбір за висновками медкомісій. 
 
б) Визначається ступінь придатності до виконання професійних обов’язків. 
в) Контролюючий етап. 
 
г) Аналіз характеристик з попередніх місць роботи. 
 
 
 
 
10. Другий етап етапного відбору являє собою: 
а) Контролюючий етап. 
б) Визначається ступінь придатності до виконання професійних обов’язків. 
в) Аналіз характеристик з попередніх місць роботи. 
г) Відбір за висновками медкомісій. 
 
 
11. Третій етап етапного відбору являє собою: 
 
а) Визначається ступінь придатності до виконання професійних обов’язків. 
 
б) Аналіз характеристик з попередніх місць роботи. 
в) Контролюючий етап. 
г) Відбір за висновками медкомісій. 
12. Які бувають періоди працездатності? 
а) Початковий період підготовки, період втягування в роботу, період стійкої 
 
працездатності, період субкомпенсації, період втоми.  
 
б) Період максимальної працездатності, період втоми. 
в) Період втягування в роботу, період стійкої працездатності, період субкомпенсації, 
період втоми.  
г) Період втягування в роботу, період стійкої працездатності, період втоми.  
 
13. Як можна досягти збільшення тривалості періоду стійкої працездатності?  
а) Раціоналізацією робочого місця. 
б) Комфортними умовами праці. 
в) Високою мотивацією праці. 
 
г) Всі відповіді првильні. 
 
14.Перший період працездатності характеризується: 
а) Період утягування в роботу, поступове підвищення працездатності. 
 
б) Висока та стіка працездатність. 
 
в) Це період субкомпенсації, розвиток втоми. 
 
г) Зниження продуктивності праці, погіршення функціонального стану оператора. 
 
15.Другий період працездатності характеризується: 
а) Висока та стіка працездатність. 
 
б) Це період субкомпенсації, розвиток втоми. 
 
в) Зниження продуктивності праці, погіршення функціонального стану оператора. 
г) Період утягування в роботу, поступове підвищення працездатності. 
 
16.Третій період працездатності характеризується: 
 
а) Зниження продуктивності праці, погіршення функціонального стану оператора. 
 
б) Висока та стіка працездатність. 
 
в) Це період субкомпенсації, розвиток втоми. 
г) Період утягування в роботу, поступове підвищення працездатності. 
 
 
17.Четвертий період працездатності характеризується: 
а) Період утягування в роботу, поступове підвищення працездатності 
 
б) Висока та стіка працездатність. 
в) Це період субкомпенсації, розвиток втоми. 
 
г) Зниження продуктивності праці, погіршення функціонального стану оператора. 
 
18. Від яких двох типів факторів залежить працездатність оператора? 
а) від зовнішніх і внутрішніх. 
 
б) від централних і бокових. 
 
 
 
в) від високих і низьких. 
г) від альтернативних і поступових. 
 
19.До зовнішніх факторів впливу на працездатність оператора належать: 
а) Кількість та форма оптимальної інформації. 
б) Зручність робочого місця. 
 
в) Санітарно-гігієнічні умови. 
г) Всі відповіді правильні.  
 
20) До внутрішніх факторів впливу на працездатність оператора належать: 
 
а) Ріівень підготовки. 
б) Стаж роботи. 
в) Стан здоров’я. 
г) Всі відповіді правильні.  
 
 
 
1.Антропометрія дає уявлення про: 
a)Вік та походження людини 
b)Органи та системи, які викогують відповідні функції 
c)Фізичні розміри людини, вагу та окремі елементи в різних позах та 
положеннях 
d)Правильної відповіді немає 
2.Який середній зріст чоловіка в нашій країні на сьогодні: 
a)1678мм 
b)1880мм 
c)1723мм 
d)Правильної відповіді немає 
3.Для визначення твердості елементів стільця та його стійкості потрібні дані людини 
про її: 
a)Вік  
b)Вагу 
c)Ріст 
d)Правильної відповіді немає 
4.На скільки груп поділяють чоловіків та жінок за типом будови тіла: 
a)3 
b)
c)
d)Правильної відповіді немає 
5.Яка нормальна вага чоловіка-нормостеніка при середньому зрості 1723мм: 
a)62-63кг 
b)67-68кг 
c)74-75кг 
d)Правильної відповіді немає 
6.Яка нормальна вага жінки-астеніка при середньому зрості 1595мм: 
a)52-53кг 
b)59-60кг 
c)62-63кг 
d)Правильної відповіді немає 
7.Який вчений довів що основними в спектрі є три кольори: 
 
a)Шинон 
b)Ломоносов 
c)Попов 
 
 
 
d)Правильної відповіді немає 
8.Яка основна властивість всіх видів м’язів: 
a)звужуватися 
b)розширятися 
c)скорочуватися 
d)Правильної відповіді немає 
9.Яка максимальна кількість рухів пальців руки за хвилину: 
a)380 
b)420 
c)360 
d)Правильної відповіді немає 
 
10.Яка максимальна кількість рухів тулуба за хвилину: 
a)90 
b)60 
c)30 
d)Правильної відповіді немає 
11.До основних функцій спинного мозку належать: 
a)рефлекторна 
b)провідникова 
c)всі варіанти 
d)Правильної відповіді немає 
 
12.Який час сприйняття сигналів органами зору: 
a)0,15-0,25с 
b)0,1-0,2с 
c)0,25-0,6с 
d)Правильної відповіді немає 
13.Який час сприйняття сигналів органами слуху: 
a)0,15-0,25с 
b)0,1-0,2с 
c)0,25-0,6с 
d)Правильної відповіді немає 
14.Який час сприйняття сигналів органами відчуття: 
a)0,15-0,25с  
b)0,1-0,2с 
c)0,25-0,6с 
d)Правильної відповіді немає 
15.Який час сприйняття сигналів органами болю: 
a)0,15-0,25с  
b)0,1-0,2с 
c)0,25-0,6с 
d)Правильної відповіді немає 
16.Який час сприйняття сигналів органами температури: 
a)0,15-0,25с 
b)0,1-0,2с 
c)0,25-0,6с 
d)Правильної відповіді немає 
 
 
17.Скільки скелетних мязів нараховується в людини: 
a)Близько 1000 
b)Близько 600 
c)Близько 800 
d)Правильної відповіді немає 
 
 
 
18.Як називається властивість ока змінювати опуклість кришталика: 
a)акомодація 
b)адаптація 
c)чутливість 
d)Правильної відповіді немає 
19.Як називається властивість ока пристосовуватися до зміни рівня освітленості 
предметів: 
a)акомодація 
b)адаптація 
c)чутливість 
d)Правильної відповіді немає 
20.Завдяки яким трьом кольорам  утворюється кольорове зображення на екрані 
монітора: 
e)Зелений, синій, жовтий 
f)Червоний, синій, чорний 
g)Червоний, зелений, блакитний 
h)Правильної відповіді немає 
 
Гусак А. 
 
1. Потреба врахування психологічних особливостей людини виникла в зв’язку з 
впровадженням: 
- стандартизації; 
- ​комп’ютеризації; 
- електрифікації; 
- глобалізація. 
2. Генераторами електромагнітного випромінювання є: 
- система вентиляції; 
- ​телебачення та система зв’язку; 
 
- система водопостачання; 
- система каналізації. 
3. Антропометрія – сукупність методів оцінки: 
 
- ​морфологічних особливостей людини; 
 
- психологічних особливостей людини; 
- атавістичних особливостей людини; 
 
- паранормальних особливостей людини. 
4. Фізіологія праці вивчає: 
- ​функції організму людини в умовах трудової діяльності; 
- функції організму людини в умовах відпочинку; 
- функції суспільства; 
- математичні функції. 
5. Гігієна праці: 
- ​комплекс заходів щодо забезпечення здоров’я працівників; 
- комплект засобів гігієни; 
- виробничий комплекс. 
6. Метою наукової організації праці є розробка та впровадження: 
 
- ​раціональної побудови трудового процесу; 
- генераторів електромагнітного випромінювання; 
 
- фундаментальних наукових дисциплін. 
7. Інженерна психологія вивчає: 
- психічні відхилення робітників важкої промисловості; 
- методику роботи лікувально-психіатричних закладів; 
- ​діяльність людини оператора; 
 
- професійні захворювання психіатрів. 
 
 
 
8. Ергономіка: 
- ​наука, що вивчає комплекс «людина-машина середовище»; 
- наука, що вивчає економічні характеристики підприємств; 
 
- наука, що вивчає комплекс «земля-повітря-земля». 
9. Технічна естетика встановлює залежність умов та результат праці від: 
- ​всього, що оточує людей в процесі виробничої діяльності; 
- впливу електромагнітного випромінювання; 
- впливу науково-технічного прогресу; 
- впливу політичної ситуації в країні. 
 
 
10. надійність системи «людина-комп’ютер» визначається: 
 
- ​функціональним станом людини; 
 
- матеріальним станом людини; 
- політичними вподобаннями людини; 
- сімейним станом людини. 
11. Від 40 до 75% аварій літаків зумовлено: 
- ​людським фактором​
- машинним фактором; 
- погодним фактором; 
- релігійним фактором. 
 
12. Найбільш значимими факторами, що впливають на функціональний стан користувача 
комп’ютера є: 
- ​фізичні; 
- хімічні; 
- біологічні; 
- економічні. 
13. Трудовий процес користувача комп’ютера відзначається: 
 
 
- ​значними інформаційними навантаженнями; 
 
- незначними фізичними навантаженнями; 
- незначними напруженнями вищої нервової системи; 
- високою рухливою активністю. 
14. У користувачів ВДТ частіше зустрічаються порушення: 
- ​органів зору; 
 
- матеріального стану людини; 
- органів охорони правопорядку. 
15. Яких користувачів комп’ютерів відносять до професійних: 
- студенти; 
- бібліотекарі; 
- торгові працівники; 
 
- ​інженери-програмісти​
16. Яких користувачів комп’ютерів відносять до непрофесійних: 
- диспетчер руху; 
- ​школяр; 
- оператор комп’ютерного набору; 
- працівники довідкових служб. 
17. В якій групі здорових людей більше: 
 
- інженери-програмісти; 
- інженери-економісти; 
- математики-постановники завдань; 
 
- ​люди, які не користується комп’ютерами​
18. В якій групі більше хвороб системи кровообігу: 
 
- інженери-програмісти; 
 
- ​інженери-економісти; 
 
- математики-постановники завдань; 
 
 
 
 
- люди, які не користується комп’ютерами. 
19. В якій групі людей «очні» симптоми зустрічаються частіше: 
- ​коректори; 
 
- інженери-програмісти; 
- диспетчери; 
- машиністи електровозів. 
20. Які органи в роботі операторів комп’ютерного набору зазнають найбільше навантажень: 
- ​кисті рук; 
- стопи; 
- м’язи спини; 
- м’язи шиї. 
1.До виробничих меблів на робочому місці з ВДТ належать: 
А) робочий стіл, стілець 
Б) робочий стіл 
В) стілець, підставка для ніг 
Г) робочий стіл, стілець, підставка для ніг (правильно!!!) 
 
2.Рекомендовані розміри столу: 
А) висота  - 725мм, ширина – 600-1400 мм (правильно!!!!!) 
Б) висота  - 725мм, ширина – 900-1900 мм 
В) висота  - 825мм, ширина – 600-1400 мм 
Г) висота  - 625мм, ширина – 500-1300 мм 
 
 
3.Для зниження статичного напруження, що припадає на мязи рук, на стільці необхідно 
встановити: 
А) підлокітники (правильно!!!) 
Б) спеціальні подушки 
В) гумові вставки 
Г) опори 
4.З чим пов’язана висота сидіння: 
А) з кутом нахилу його поверхні ( правильно!!!) 
Б) з висотою людини 
В) з нічим не пов’язана 
Г) з шириною сидіння 
 
5.Якою повинна бути глибина сидіння: 
А) не більшою 400 мм 
Б) не меншою 400 мм (правильно!!!) 
В) 400 мм 
Г) без різниці 
6.Скільки повинно бути роликів (коліщат)  для більшої стійкості у робочому стільці: 
А) 5 (правильно) 
Б) 4 
В)3 
Г) 6 
 
7.До чого призводять надто високі столи: 
А) до порушень постави (правильно!!!) 
Б) ні до чого 
В) до зникнення координації 
Г) до погіршення зору 
 
 
8.Висота робочої поверхні столу для ВДТ має бути в межах: 
 
 
 
А) 500-600 мм 
Б) 900-1000 мм 
В) 680-800 мм (правильно!!!) 
Г) 600-860 мм 
 
9.Якою має бути ширина підставки для ніг: 
А) не менше 300 мм (правильно!!!) 
Б) не більше 300 мм 
В) 300 мм 
 
10.Якою має бути глибина підставки для ніг: 
А) не менше 400 мм (правильно!!!) 
Б) не більше 400 мм 
В) 400 мм 
 
11.Яким має бути кут нахилу опорної поверхні підставки для ніг: 
А) 45° 
Б) 30° 
В) 20° (правильно!!!) 
Г) 25° 
 
12.Якими мають бути ширина та глибина сидіння: 
А) не менші 400 мм (правильно!!!) 
Б) не більші 400 мм 
В) 400 мм 
 
 
13.В яких межах має регулюватися висота поверхні сидіння: 
А) 400-600 мм 
Б) 500-600 мм 
В) 400-500 мм (правильно!!!) 
 
14.Скільки має становити висота спинки сидіння: 
А) 300 мм 
Б) 350 мм 
В) 300±20 мм (правильно!!!) 
Г) 270 мм 
15.Якою має бути ширина спинки сидіння 
А) не менше 380 мм (правильно!!!) 
Б) не більше 380 мм 
В) 380 мм 
16.Якою має бути довжина підлокітників: 
А) не більше 250 мм 
Б) не менше 250 мм (правильно!!!) 
В) 250 мм 
17.Якою має бути ширина підлокітників: 
А) 50-60 мм 
Б) 60-90 мм 
В) 70-80 мм 
Г) 50-70 мм (правильно!!!) 
 
18.Що є основним фактором, що  визначає глибину сидіння: 
А) ширина сидіння 
Б) немає ніякого фактору 
 
 
 
В) необхідність опори для сідничних виступів (правильно!!!) 
Г) будова тіла людини 
 
19.Для чого використовуються підлокітники: 
А) для зниження статичного напруження 
Б) амортизують поштовхи при сіданні 
В) допомагають вставати 
Г) все вище перелічене (правильно!!!) 
 
20.Якою має бути відстань між підлокітниками: 
А) 350-500мм (правильно!!!) 
Б) 450-500 мм 
В) 200-450 мм 
Г) 350-450 мм 
Шостак В.М. 
1.Першою країною, яка почала займатися створенням стандартів, що регламентують 
роботу з комп'ютерами є:  
а) США. 
б) ​Швеція.  
в) Англія. 
г) Франція. 
 
2.Допустимі рівні напруженість електромагнітного випромінювання відео терміналів 
 
за електричною складовою 5 Гц-2 кГц на відстані 0,5м  навкруги для стандарту MPRII є: 
а) 0,25 В/м 
б) 2,5 В/м 
в) ​25 В/м 
 
 
3.Основоположними законодавчими документом в галузі охорони праці в Україні є: 
 
а) ​Закон України "Про охорону праці"  
 
б) Конституція України 
 
в) ​Державні санітарні правила і норми  
 
г) Директиви Кабінету міністрів України 
 
 
4.Безпечні для організму людини рівні випромінювань комп'ютерів регламентуються 
 
такими стандартами: 
 
а)  ​Нормами MPR II 1990 та ТСО 92/95​
 
б)  ISO-9001; 
 
 
 
 
в)  MPR II 1990 та ISO-7000; 
 
 
г)  ТСО 92/95 та в Законі «Про охорону праці»; 
 
 
 
5. Працівники за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці 
 
несуть таку відповідальність : 
 
 
а)  ​Покарання у вигляді штрафів​
 
б)  ​Дисциплінарне, адміністративне та кримінальне покарання​
 
в)  Відпрацювання у вихідний день. 
 
г)  Переводять на інше місце роботи. 
 
 
6.Вимоги (ДНАОП 0,00-1.31-99) "Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ" 
 
поширюються на: 
 
 
 
а)  Комп'юторні класи вищих та середні закладів освіти. 
 
 
 
 
б) Робочі місця операторів ЕОМ, що використовуються в сфері управління та 
 
експлуатації атомних електростанцій. 
 
в) ​Підприємства, організації, фізичних та юридиччних осіб, які здійснюють розробку, 
 
виробництво, ремонт, обслуговування та застосування ЕОМ​
 
г) Комп'ютерні гральні автомати та системи обробки даних, призначених для 
 
громадського користування. 
 
 
7.Які вимоги (ДНАОП 0,00-1.31-99) встановлені до виробничого персоналу, які 
виконують роботи пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом ЕОМ 
підлягають до обов'язкового виконання: 
 
а) ​Попередні та періодичні обов'язкові медичні огляди протягом трудової діяльності. 
б) ​Перевірка знань з охорони праці, пожежної безпеки, та підвищення кваліфікації 
працівників.  
в) Не залишати робоче місце без нагляду. 
г) Допускати осіб до 18р, самостійно проводити роботи з електрообладнанням, під час 
 
 
профілактичного обслуговування ЕОМ. 
 
8.Відповідно до закону України "Про охорону праці" працівник  зобов'язаний: 
 
 
 
а) При виявлені будь-якого пошкодженя захисних пристроїв повязаного з 
небезпекою залишити їх. 
 
б) ​Знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, дотримуватись 
 
зобов'язань передбачених колективним договором.  
в) Відключати захисні пристрої.  
г) Проводити  самовільну зміну конструкцій і склад устаткування. 
 
 
 
 
 
9.Триваліст регламетованих перерв для відпочинку встановлених в ДСанПІН 
 
 
3.3.2-007-98  для розробників програм із застосуванням ЕОМ при 8 год. денній робочій зміні. 
 
 
 
а) ​15 хв  через кожн годину 
 
 
б) 10-15 хв через кожні 2 год 
 
 
в) 15 -30хв через кожні 4 год 
 
г) Один раз за робочу зміну тривалістю 1 год 
 
 
 
 
 
10.Триваліст регламетованих перерв для відпочинку встановлених в ДСанПІН 
 
 
3.3.2-007-98  для операторів із застосуванням ЕОМ при 8 год. денній робочій зміні. 
 
 
а) 10 хв  через кожн годину 
 
 
б) ​15 хв через кожні 2 год 
в) 30хв через кожні 4 год 
 
 
 
 
 
11.Триваліст регламетованих перерв для відпочинку встановлених в ДСанПІН 
 
3.3.2-007-98  для операторів комп'ютерного набору  при 8 год. денній робочій зміні. 
а) ​10 хв  через кожн годину роботи за ВТД 
б) 15 хв через кожні 2 год 
 
 
в) Один раз через  3,5 год. тривалістю 30-40хв  
 
 
12.Важливим нормативним ​актом, ​який необхідно враховувати під час організації роботи 
 
користувачів ВДТ є: 
 
а) Державні стандари України. 
б) Трудовий договір. 
 
в) ​Акт ​"Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та 
 
небезпечності факторів виробничого середовища". 
 
 
 
 
          г) Державні будівельні норми. 
 
 
13. ​Відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 умов праці осіб які працюють з ЕОМ, за показниками 
шкідливості, важкості та напруженості трудового процесу повинні відповідати таким класам:  
 
а) І або IIІ класу  
 
 
б) ІІ або IV класу  
в) ​І або II класу  
г) ІІІ або IV класу  
 
 
13.Клас важкості та напруженості праці при проведені атестації робчих місць за 
 
показниками шкідливості і небезпечністю факторів поділяються: 
а) ​ Допустиму​
б) Безпечну 
в) ​Шкідливу  
г) ​Небезпечну 
 
14.При диференційованому аналізі визначених умов праці для окремих факторів 
виробничого середовища і трудового процесу  належать показники: 
 
а) ​рівень шуму, вібрація 
б) запиленість 
 
в) ​випромінюання  
г) фізичне навантаження 
 
15.Який комплекс заходів  сприяє  покращенню умовам праці: 
 
 
 а) ​Збереження здоровя і працездатності людини. 
 
б) Проведення розважальних заходів 
в) ​Зменшення важкості та напруженості  трудового процесу 
 
г) Збільшеня напруженості трудового процесу 
 
 
16. Які європейська організації займаються розобкою загальних єдиних нормативних 
 
документів для користувачів ВДТ 
 
а) ISO 
 
 
 
 
 
 
б) The ergonomics committee in ISO (TC 159)  
 
в) ​CEN  
 
17.Який стандарт визначає якість та рівень виробництва апаратури? 
 
а) ​ISO 9001 
 
 
б) ISO DIN 9995 
 
в) IEC 950 
 
г) BS 7179 
 
18. Допустимі рівні випромінювання відео терміналів за щільністю магнітного потоку 5 
 
Гц-2 кГц на відстані 0,5м  навкруги для стандарту MPRII є: 
 
а) 2,5 нТл 
б) 15 нТл 
в) 25 нТл 
г) ​250 нТл 
 
19.При виконанні робіт, що належать до різних видів трудової діяльності, за основну 
 
роботу з ВТД слід вважати таку, що займає не менше 50% робочого часу. Впродовж робочої 
 
зміни мають передбачатися: 
а) П​ерерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви); 
 
 
 
б) Перерви для сну. 
в) ​Перерви для відпочинку й особистих потреб;  
 
в) Щогодині перерви для перекуру. 
 
 
 
20.За характером трудової діяльності при роботі з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ виділено три 
 
 
професійні групи згідно з діючим класифікатором професій (ДК-003-95): 
 
 
 
а) системний адміністратор; веб-дизайнер; спеціаліст по ремонту та обслуговуванню 
ЕОМ 
 
 
б) ​розробники програм ​(інженери-програмісти); ​оператори ЕОМ; оператор 
 
комп'ютерного набору  
 
 
 
в) офіс-менеджер; викладач компюторних прогром(курсів); оператор по обробці 
відео 
 
д) банківский працівник; продавець комп'ютерної техніки; аналітик комп'ютерних 
систем 
Тести на Охорону праці роділ 3.2.3 3.2.4 
 
 
 
1.Під яким кутом розташування екрана ВДТ має забезпечувати зручність зорового 
 
спостереження? 
А. ​+​30​ 
В. ​+​40​0 
Г. ​+​50​0 
Д. ​+​60​
 
 
2.Екран віеотерміналаповинен бути нахиленим назад на: 
А. 50​0​ по вертикалі 
В. 10​0​ по вертикалі 
Г. 20​0​ по вертикалі 
Д. 30​0​ по вертикалі 
 
3.На якій оптимальній відстані від очей користувача мають розташовуватися екран 
відео термінала та клавіатура? 
А. не ближче 800мм. 
В. не ближче 600мм. 
Г. не ближче 700мм. 
Д. не ближче 500мм. 
 
4.Як необхідно стало розміщувати клавіатуру на поверхні робочого столу? 
А. допускаючи її хитання  
 
В.  недопускаючи її хитання 
Г. немає правильно відповіді 
 
5.Кут нахилу клавіатури має бути в межах: 
А. 10-15​
В. 15-20​0 
Д. 1-5​0 
Г. 5-10​0 
 
 
6.Якщо у конструкції не передбачено простору для опори долоно то її слід 
розташовувати на відстані: 
А. не менше як 100мм від краю столу 
В. не менше 50мм від краю столу 
Г. не менше 150мм від краю столу 
 
 
 
Д. не менше 200мм від краю столу 
 
 
7.Для полегшення читання рекомендується використовувати: 
А. закладку 
 
В.  прозору лійну 
 
С. дерев’яну лініку 
 
8.Зручність ручного керування пристроєм введенням – виведенням інформації в зоні 
досяжності моторного поля: 
А. по висоті 900 -1300мм, по глибині 400 – 500мм. 
В. по висоті 500 -1000мм, по глибині 400 – 500мм 
Г. по висоті 600 -1200мм, по глибині 400 – 500мм 
Д. по висоті 900 -1400мм, по глибині 400 – 500мм 
9.Під принтери ударної дії потрідно підкладати: 
А. нічого  
В.вібраційні килимки 
Г.вібраційні килимки для гасіння вібрації та шуму 
 
 
10.Напруженість електромагнітного поляна відстані 50см. За електричною складовою не 
 
повинна перевищувати: 
А. у діапазоні частот 10Гц – 2кГц – 25в/м 
В. у діапазоні частот 12Гц – 2кГц – 25в/м 
Г. у діапазоні частот 5Гц – 2кГц – 25в/м 
Д. у діапазоні частот 15Гц – 2кГц – 25в/м 
 
11.Які вимоги до яскравості знака відетерміналу? 
А. від 40 до 120 кд/м​2 
 
В. від 30 до 120 кд/м​2 
 
Г. від 37 до 120 кд/м​2 
 
Д.​від 35 до 120 кд/м​2 
 
12.Зовнішня освітленість екрана повинна бути  
А.  від 50 до 250 лк. 
В.  від 100 до 350 лк. 
Г.  від 80 до 250 лк. 
Д. від 100 до 250 лк. 
 
13.Розмір мінімального елемента зображення (пікселя) для монохромних зображень 
А. 0.3мм 
В.0.4мм 
Г.  0.5мм 
Д.1мм 
 
14.Допустима тимчасова нестабільність зображення (мигання) 
 
А. не повинна бути зафіксована у 70% спостерігачів 
 
В. не повинна бути зафіксована у 50% спостерігачів 
 
Г. не повинна бути зафіксована у 90% спостерігачів 
Д. не повинна бути зафіксована у 80% спостерігачів 
 
 
 
15.Який повинен бути контраст (для монохромних зображень) 
А. від 4:1 до 1.5:1 
В. від 3:1 до 1.5:1 
Г. від 3:1 до 1.6:1 
 
 
 
Д.від 3:1 до 1.7:1 
 
16.Яка повинна бути висота клавіатури на рівні переднього ряду? 
А. ​не більше 15мм 
В.не більше 16мм 
Г.не більше 20мм 
Д.не більше 17мм 
 
17.При виведенні на екран тільки тексту краще використовувати: 
 
А. монохронне зображення  
В. Кольорове зображення  
 
18.Однаковий хід всіх клавіш з мінімальним опором натискання становить: 
А. 0.10Н 
В. 0.15Н 
Г. 0.20Н 
Д. 0.25Н 
 
19.Однаковий хід всіх клавіш з максимальним опором натискання становить: 
А. не більше 1.5Н  
В. не більше 2.0Н 
Г.не більше 1.0Н 
Д.не більше 2.5Н 
 
 
20.Неіонізуюче електромагнітне випромінювання його поверхневий електростатичний 
 
потенціал не повинен перевищувати: 
600В 
700В 
500В 
400В 
 
1.Дисплеї на основі ЕПТ є потенційним джерелом випромінювання діапазонів 
 
електромагнітного спектра: рентгенівського, оптичного. 
a)Правильно; 
b)Неправильно. 
 
 
2.Дисплеї на основі ЕПТ є потенційним джерелом випромінювання діапазонів 
 
електромагнітного спектра: оптичного, радіочастотного. 
a)Правильно; 
b)Неправильно. 
3.Дисплеї на основі ЕПТ є потенційним джерелом випромінювання діапазонів 
електромагнітного спектра: рентгенівського, радіочастотного. 
a)Правильно; 
b)Неправильно. 
4.Яким документом регламентується гранично допустима потужність експозиційної 
дози рентгенівського випромінювання? 
a)Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-95); 
b)Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-96); 
 
c)Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97); 
 
d)Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-98). 
 
 
 
5.Яка гранично допустима потужність експозиційної дози рентгенівського 
 
випромінювання на відстані 5 см від екрана відеотермінала при будь-яких положеннях 
 
регулювальних пристроїв? 
a)6,52 •10~12 А/кг; 
 
 
 
b)6,95 •10~12 А/кг; 
c)7,32 •10~12 А/кг; 
d)7,74 •10~12 А/кг. 
6.Яке випромінювання включає область оптичного випромінювання? 
a)Ультрафіолетове;  
b)Світлове; 
c)Інфрачервоне; 
d)Всі відповіді правильні.  
7.Який діапазон довжини хвиль УФ-випромінювання? 
 
a)Діапазон довжини хвиль від 50 до 300 нм; 
 
b)Діапазон довжини хвиль від 100 до 400 нм; 
 
c)Діапазон довжини хвиль від 150 до 500 нм; 
 
d)Діапазон довжини хвиль від 200 до 550 нм. 
8.УФ-випромінювання частіше пов’язано з жовто-оранжевими видами люмінофора, а 
ніж зелено-голубими. 
a)Правильно​
b)Неправильно​
9. Основним органом, на який впливає видиме випромінювання є: 
a)Вухо; 
b)Око; 
c)Ніс; 
d)Шкіра. 
10. Який діапазон довжини хвиль ІФ-випромінювання? 
 
a)Діапазон довжини хвиль від 0,76 мкм до 1 мм; 
 
b)Діапазон довжини хвиль від 0,79 мкм до 1 мм; 
c)Діапазон довжини хвиль від 0,82 мкм до 1 мм; 
 
d)Діапазон довжини хвиль від 0,85 мкм до 1 мм. 
 
 
11. Небезпека впливурадіочастотного випромінюванняобов’язково зменшується зі 
зниженням інтенсивності опромінення. 
a)Правильно; 
b)Неправильно. 
 
12.​З метою профілактики несприятливого впливу електромагнітного випромінювання від 
 
ВДТ на користувача необхідно: 
а) встановити на робочому місці відеотермінал, що відповідає сучасним. вимогам 
стосовно захисту від випромінювань; 
 
 
b) встановити на ВДТ старої конструкції заземлений приекранний фільтр; 
 
 
c) не переобтяжувати приміщення значною кількістю робочих місць з ВДТ; 
d) всі відповіді правильні. 
13. Яка допустима поверхнева кількість потоку енергії інфрачервоного випромінювання? 
a)35-70 Вт/м2; 
b)30-80 Вт/м2; 
c)35-80 Вт/м2; 
d)30-70 Вт/м2; 
 
 
14.Найвищі рівні дальнього ІЧ-випромінюваннявід ВДГ становлять. 
a)0,005 Вт/м2; 
b)0,006 Вт/м2; 
c)0,007 Вт/м2; 
d)Правильної відповіді немає. 
 
15. Яку рослину рекомендують ставити біля моніторів, що "вловлює" радіацію, 
оберігаючи тим самим користувача? 
a)Бегонію; 
b)Гібіскус; 
 
 
 
c)Кактус; 
d)Фіалку; 
16. Рідкокристалічні монітори безпечні для користувачів. 
a)Правда; 
b)Неправда. 
17. Дії електромагнітного випромінювання може зазнавати як усе тіло працівника, так і 
окремі його частини. 
a)Правильно; 
b)Неправильно. 
 
18. Яким стандартомвстановлюютьсядопустимі рівні напруження електромагнітного 
поля? 
a)ГОСТ 12.1.006-82; 
b)ГОСТ 12.1.006-84; 
c)ГОСТ 12.1.006-86; 
d)ГОСТ 12.1.006-88; 
 
19. Радіочастотне випромінювання негативно впливає на центральну нервову систему. 
a)Правильно; 
b)Неправильно. 
20. Видиме випромінювання може спричинити шкоду зоровому аналізатору? 
a)Так; 
b)Ні. 
1. Що є джерелом електромагнітних  випромінювань? 
a)Монітор; 
b) Телефон; 
c) Метро; 
d) Автомобіль; 
- ​Всі відповіді правильні. 
2. Який діапазон частот гранично допустимих рівнів електромагнітних випромінювань? 
a)30 кГц – 300 Гц; 
b)40 мГц – 40кГц; 
c)35 кГц – 400Гц; 
d)20 Гц – 200 мГц. 
 
3. ​Ефекти від впливу на біологічні тканини людини електромагнітного випромінювання 
 
радіочастотного діапазону малої потужності поділяються на: 
 
a)Електричні і неелектричні; 
 
b)Теплові і нетеплові; 
 
 
c)Радіаційні і нерадіаційні; 
 
d)Біологічні і небіологічні. 
 
 
4. ​Радіочастотне випромінювання впливає на деякі хімічні та ферментативні реакції, 
порушуючи їх усталений хід. 
c)Правда; 
d)Неправда. 
5. Яку рослину рекомендують ставити біля моніторів, що  "вловлює" радіацію, оберігаючи 
тим самим користувача? 
a)Орхідею; 
 
b)Гібіскус; 
c)Кактус; 
d)Монстера; 
 
6.  ​Портативні комп'ютери типу Notebook безпечні для користувачів і їх можна вважати 
пристроями, що зберігають здоров'я людей. 
a)Правда; 
b)Неправда. 
 
7. ​Випромінювання може бути: 
 
 
 
a)Ізольоване; 
b)Поєднане; 
c)Змішане; 
d)Комбіноване; 
e)Всі відповіді правильні. 
 
8. ​Дії електромагнітного випромінення може зазнавати як усе тіло працівника, так і окремі 
 
його частини. 
a)Правда; 
b)Неправда. 
 
9. Штучними джерелами УФ випромінювання є: 
 
a)Дугова електрозварка; 
b)Електроплавлення сталі; 
c)Виробництво радіоламп; 
d)Всі відповіді правильні. 
 
 
10. ​Електромагнітні хвилі, дія яких на сітківку ока людини створює здорові відчуття, 
 
називаються:  
a)Білим світлом; 
b)Подразником; 
c)Видимим світлом; 
d)Дугою. 
11. Довжина хвилі довгохвильвого УФ випромінювання: 
a)400-320 нм. 
 
b)320-280 нм. 
c)280-100 нм. 
d)100-20 нм. 
 
 
 
12. Довжина хвилі середньохвильвого УФ випромінювання: 
 
a)400-320 нм. 
 
b)320-280 нм. 
c)280-100 нм. 
 
d)100-20 нм. 
13. Довжина хвилі короткохвильового УФ випромінювання: 
a)400-320 нм. 
b)320-280 нм. 
 
c)280-100 нм. 
 
d)100-20 нм. 
 
 
 
14. Більша частина актинічного УФ-випромінювання поглинається рогівкою ока і лиш 
незначна частина надходить до кришталика. 
a)Правда; 
b)Неправда. 
 
 
15. Діапазон ІЧ-випромінювання обмежений довжиною хвилі від 0,76 мкм до 1 мм. 
 
a)0,76 мкм. - 1 мм.; 
b)1 мм – 1,7 мм; 
c)1,7 – 2,3 мм; 
d)0,2 – 0,7 мкм.. 
16. Яке випромінювання включає область оптичного випромінювання? 
e)Ультрафіолетове; 
f)Світлове; 
g)Інфрачервоне; 
h)Всі відповіді правильні. 
 
 
 
 
17. Дисплеї на основі ЕПТ є потенційним джерелом випромінювання діапазонів 
 
електромагнітного спектра: рентгенівського, оптичного. 
a)Правда; 
b)Неправда. 
 
18. Яким документом регламентується гранично допустима потужність експозиційної дози 
 
рентгенівського випромінювання? 
e)Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97); 
f)Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-95); 
 
g)Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-96); 
h)Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-98). 
 
 
19. Яка гранично допустима потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання 
 
 
на відстані 5 см від екрана відеотермінала при будь-яких положеннях регулювальних 
пристроїв? 
e)6,52 •10~12 А/кг; 
f)7,74 •10~12 А/кг. 
g)6,95 •10~12 А/кг; 
h)7,32 •10~12 А/кг; 
 
20. Очі на відміну від шкіри, не набувають стійкості до повторного УФ-опромінення. 
a)Правда; 
b)Неправда. 
 
1.Як виконується лінія електромережі, що використовується для живлення ЕОМ, 
 
 
периферійних пристроїв ЕОМ, устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження 
ЕОМ? 
 
a)як окрема групова двопровідна мережа; 
 
b)як окрема групова трипровідна мережа; 
c)як окрема групова чотири провідна мережа; 
d)не має правильної відповіді. 
 
2.Для чого використовується нульовий захисний провідник? 
 
 
a)для заземлення (занулення) електроприймачів; 
 
b)для живлення електроприймачів; 
c)для створення обертового магнітного поля; 
d)не має правильної відповіді. 
 
 
3.Чи дозволяється використання нульового робочого провідника як нульового 
захисного провідника? 
a)так; 
b)ні. 
 
4.Площа перерізу нульового робочого та нульового захисного провідників 
групової три провідної мережі відносно площі перерізу фазового провідника повинна бути? 
a)меншою; 
b)дорівнювати їй; 
c)не меншою; 
d)більшою у п’ять разів. 
 
 
5.Серцево-легеневу реанімацію надають двоє. Скільки разів необхідно натиснути 
 
на грудну клітку потерпілого при одному вдуванні повітря в легені?  
a)10 разів; 
b)2 рази; 
c)7 разів; 
d)5 разів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 21889-76 Система "Человек-машина". Общие эргономические 
 
требования 
 
 
 
 
ГОСТ  50948-2001 Средства отображения информации индивидуального 
 
пользования 
ДНАОП 0.00-1.32-01​ Державний нормативний акт по охороні праці 
 
2. Під час проектування систем електропостачання, монтажу основного 
електрообладнання та електричного освітлення будівель та приміщень для 
 
ЕОМ необхідно дотримуватись вимог 
 
Правил влаштування електроустановок (ПВЕ) 
ВСН 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы 
проектирования" 
 
 
 
 
СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового осветительного 
 
 
 
оборудования промишленных предприятий" 
Правил пожежної безпеки в Україні 
 
 
 
 
ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые 
 
 
 
 
 
 
уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля 
+  всі відповіді вірні 
 
3 Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та 
 
 
устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ виконується 
як … 
+ окрема групова трипровідна мережа, шляхом прокладання фазового, 
нульового робочого та нульового захисного провідників 
окрема групова двопровідна мережа, шляхом прокладання фазового та 
нульового робочого провідників 
окрема групова двопровідна мережа, шляхом прокладання фазового та 
нульового захисного провідників 
 
 
 
окрема групова чотирипровідна  мережа з глухо-заземленою нейтраллю 
 
загальна двопровідна мережа 
 
4. Під час монтажу та експлуатації ліній електромережі забороняється… 
+ перевантаження проводів 
+ використання нульового робочого провідника як нульового захисного 
провідника 
+ підключення провідників на щиті до одного контактного затискача 
використання нульового  захисного  провідника для заземлення 
електроприймачів 
 
використання нульового  захисного  провідника для занулення 
 
електроприймачів 
 
5. Площа перерізу нульового робочого та нульового захисного провідників у 
 
груповій трипровідній мережі повинна бути… 
+ не менше площі перерізу фазового провідника 
вдвічі  більшою за площу перерізу фазового провідника 
 
 
 
менше площі перерізу фазового провідника 
втричі  більшою за площу перерізу фазового провідника 
вдвічі  меншою за площу перерізу фазового провідника 
 
6. Штепсельні з'єднання та електророзетки для підключення до електромережі 
ЕОМ повинні відповідати таким вимогам: 
+ повинні мати контакти фазового та нульового робочого провідників 
+ повинні мати спеціальні контакти для підключення нульового захисного 
провідника 
+ конструкція має бути такою, щоб приєднання нульового захисного 
провідника відбувалося раніше ніж приєднання фазового та нульового робочого 
провідників 
 
+ штепсельні з'єднання та електророзетки для напруги 12 В та 36 В за своєю 
 
конструкцією повинні відрізнятися від штепсельних з'єднань для напруги 127 В 
та 220 В 
конструкція має бути такою, щоб приєднання нульового захисного провідника 
відбувалося пізніше ніж приєднання фазового та нульового робочого 
провідників 
 
7. Електромережу штепсельних розеток для живлення персональних ЕОМ при 
розташуванні їх уздовж стін приміщення прокладають… 
+ по підлозі поряд зі стінами приміщення 
+ в металевих трубах і гнучких металевих рукавах з відводами відповідно до 
затвердженого плану розміщення обладнання 
по стелі поряд зі стінами приміщення 
під підлогою поряд зі стінами приміщення 
 
в пластикових трубах відповідно до технічних характеристик обладнання 
 
8. Конструкція знімної підлоги повинна забезпечувати: 
вільний доступ до кабельних комунікацій під час обслуговування; 
стійкість до горизонтальних зусиль при частково знятих плитах; 
 
вирівнювання поверхні підлоги за допомогою регулювальних опорних 
елементів; 
 
взаємозамінюваність плит 
+всі відповіді вірні 
 
9. Неприпустимим є: 
 
+залишення під напругою кабелів та проводів з неізольованими провідниками; 
+ застосування саморобних продовжувачів,  які не відповідають вимогам ПВЕ 
до переносних електропроводок; 
 
+застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) 
 
електронагрівального обладнання або ламп розжарювання; 
застосування для підключення переносної електроапаратури гнучких проводів. 
доточування проводів шляхом паяння з наступним ізолюванням місць з'єднання 
 
 
 
 
10. Перші дії при ураженні людини електричним струмом. 
+ припинити дію електричного струму на людину шляхом відокремлення 
потерпілого від струмоведучих частин або відключенням електрообладнання 
викликати лікаря 
надати потерпілому першу медичну допомогу 
перевірити наявність у потерпілого свідомості, дихання, пульсу 
розпочати серцево-легеневу реанімацію 
 
Коефіцієнт відбиття для стелі у приміщеннях для роботи з ВТД має становити 
0.7-0.8 
0.5-0.6 
0.9-1 
1-2 
0.3-0.4 
 
При об’ємі приміщення до 20м​3​ на одного працюючого, на одного працівника 
необхідно подавати 
 
не менше 30м​3​/год повітря 
не менше 50м​3​/год повітря 
не більше 30м​3​/год повітря 
 
не більше 50м​3​/год повітря 
всі відповіді 
 
Площа, на якій розташовується одне робоче місце з ВДТ, повинна становити  
не менше ніж 6,0м​
не менше ніж 10,0м​
не більше 1м​
не більше 5м​
всі відповіді не є правильні 
 
Приміщення комп'ютерних класів (залів), в яких проводиться навчання з використанням 
ВДТ повинні мати суміжне приміщення (лаборантську) площею  
не менше 18м​
не менше 80м​
не менше 100м​
не менше 180м​
не менше 33м​
 
 
Коефіцієнт відбиття для стін у приміщеннях для роботи з ВТД має становити 
0.5-0.6 
0.7-0.8 
0.9-1 
1-2 
0.3-0.4 
 
 
Коефіцієнт відбиття для підлоги у приміщеннях для роботи з ВТД має становити 
0.3-0.5 
0.5-0.6 
0.7-0.8 
0.9-1 
1-2 
При об’ємі приміщення 20-40м​3​ на одного працюючого, на одного працівника необхідно 
подавати 
 
не менше 30м​3​/год повітря 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Вплив негативних іонів, що знаходяться в повітрі, на здоров'я людини: 
a)сприятливий 
b)негативний 
c)нейтральний 
d)тонізуючий 
e)помірний 
5.Необхідні концентрації позитивних та негативних іонів в повітрі робочих 
 
зон можна забезпечити застосуванням: 
a)генераторів негативних іонів; 
b)установок штучного зволоження; 
 
c)кондиціонерів; 
d)захисних екранів, що заземлені. 
e)систем опалення 
6.При більших концентраціях озону появляються: 
a)головні болі недомагання 
b)сухість шкіри 
c)кашель 
d)подразнення слизових оболонок 
e)свербіж 
 
7.Вміст озону в повітрі робочої зонйИ не повинен перевищувати: 
a)0,1 мг/м​3 
b)0,2 мг/м​
c)0,3 мг/м​
d)0,4 мг/м​
e)0,5 мг/м​
 
8.Основними заходами та засобами боротьби з шумом є: 
a)зниження рівнів шуму в джерелі його утворення  
 
 
b)використання звукопоглинаючих та звукоізолюючих засобів; 
c)раціональне планування виробничих приміщень та робочих місць.  
 
d)Встановлення оптимальної системи вентиляції 
e)Встановлення шумопоглинаючого покриття на стелі 
 
 
 
9.Гранично допустима потужність експозиційної дози і рентгенівського 
 
випромінювання на відстані 5 см від екрану відеотерміналу при будь-яких 
 
положеннях регулювальних пристроїв становить: 
 
 
 
 
a)0,1 мбер/год (100 мкР/год). 
b)0,2 мбер/год (200 мкР/год). 
c)0,3 мбер/год (300 мкР/год). 
 
 
 
 
d)0,4 мбер/год (400 мкР/год). 
e)0,5 мбер/год (500 мкР/год). 
 
 
 
 
 
10. Діапазон довжини хвиль, що складають УФ випромінювання становить: 
 
a)від 100 до 400 нм 
 
b)від 200 до 500 нм 
c)від 300 до 600 нм 
d)від 400 до 700 нм 
e)від 500 до 800 нм 
 
Пригодська  Г. М. 
Тести 
 
1.1. ОХОРОНА ПРАЦІ, ЯК СИСТЕМА ЗАХОДіВ ТА ЗАСОБІВ, 
СПРЯМОВАНИХ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я I ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
 
 
КОРИСТУВАЧІВ КОМП ЮТЕРІВ 
 
1) ​Методологічною основою охорони праці є науковий аналіз 
а) технологічних процесів 
б) умов праці 
в) виробничого обладнання 
г) робочих місць трудових операцій 
д) усі варіанти вірні 
 
2) Охорона праці — це комплексна наукова дисципліна,  яка тісно 
пов'язана 
а) ергономікою 
б) технічною естетикою 
в) інженерною психологією 
г) гігієною та фізіологією праці 
д) усі варіанти вірні 
3) Антропометрія –  це 
а) сукупність методів та прийомів оцінки морфологічних 
особливостей тіла людини 
б) вимірювання зросту, ваги, форм та розмірів окремих елементів 
 
тіла людини, а також низки функціональних показників 
в) це комплексна наукова дисципліна,  яка тісно пов'язана з гігієною 
та фізіологією праці 
г) це комплекс заходів та засобів щодо збереження здоров’я 
працівників, профілактики несприятливих впливів виробничного 
середовища та трудового процесу. 
д) усі варіанти вірні 
 
4) Гігієна праці – це 
а) це комплекс заходів та засобів щодо збереження здоров’я 
 
 
працівників, профілактики несприятливих впливів виробничного 
середовища та трудового процесу. 
б) вивчає функції організму людини в умовах її трудової діяльності з 
метою забезпечення високого рівня працездатності та здоров'я. 
 
 
 
 
в)​ ​сукупність методів та прийомів оцінки морфологічних 
особливостей тіла людини 
г) проектування трудової діяльності 
д) усі варіанти вірні 
 
5) Фізіологія праці 
а) це комплекс заходів та засобів щодо збереження здоров’я 
працівників, профілактики несприятливих впливів виробничного 
середовища та трудового процесу 
б) ​вивчає функції організму людини в умовах її трудової діяльності з 
метою забезпечення високого рівня працездатності та здоров'я 
 
в) сукупність методів та прийомів оцінки морфологічних 
особливостей тіла людини 
г) проектування трудової діяльності 
д) усі варіанти вірні 
 
6) Основними джерелами для розробки обґрунтованих 
санітарно-профілактичних нормативів, що регламентують основні 
вимоги охорони праці є 
а)​фізіологія 
б) психологія  
в) гігієна праці 
г) ергономіка 
д) етикет 
 
7) Технічна естетика встановлює залежність умов та результатів праці 
від 
а) архітектурного, конструктивного та художнього вирішення 
знарядь праці 
 
б) робочих місць, дільниць, санітарно-побутових та інших 
допоміжних приміщень 
в) всього, що оточує людину в процесі виробничої діяльності 
 
г) психологічної обстановки у колективі 
 
д) навиків працівниках у сфері діяльності 
 
 
 
 
 
 
8) Ергономіка –  
а) наука, предметом вивчення якої е комплекс, що складається із 
систем живого та неживого — "людина—машина—середовище" 
б) досліджує, розробляє та дає рекомендації щодо конструювання, 
виготовлення та експлуатації технічних засобів 
 
 
 
в) формує вимоги стосовно виробничого середовища, які 
забезпечують людині в процесі праці необхідні зручності, 
зберігаються сили, працездатність та здоров'я 
г) встановлює залежність умов та результатів праці від 
архітектурного, конструктивного та художнього вирішення знарядь 
праці 
д) усі варіанти вірні 
 
9) Інженерна психологія 
а) встановлює залежність умов та результатів праці від 
архітектурного, конструктивного та художнього вирішення знарядь 
праці 
б) формує вимоги стосовно виробничого середовища, які 
забезпечують людині в процесі праці необхідні зручності, 
зберігаються сили, працездатність та здоров'я 
в) досліджує, розробляє та дає рекомендації щодо конструювання, 
виготовлення та експлуатації технічних засобів 
г) наука, предметом вивчення якої е комплекс, що складаеться із 
систем живого та неживого — "людина—машина—середовище" 
д) вивчає взаємодію людини, як суб'єкта трудового процесу — з 
 
технікою, зокрема комп'ютерною і встановлює функціональні 
можливості людини під  час виробничої діяльності 
 
10) Метою наукової організації праці ​є розробка та впровадження в 
практику 
а) раціональної побудови трудового процесу 
б) психологічної обстановки у колективі 
 
в) навиків працівниках у сфері діяльності 
г) науково обґрунтованих режимів праці та відпочинку 
д) техніки 
 
Правильні варіанти відповідей виділені курсивом 
 
Що є основним змістом роботи для операторів ВДТ? 
фізична праця 
складний комплекс фізичної праці з невеликими елементами 
розумової діяльності 
складний комплекс розумової діяльності з невеликими 
елементами фізичної праці
розумова праця 
комплекс розумової діяльності з великою часткою фізичної 
праці 
 
Що є в основі взаємодії оператора з апаратурою? 
приймання інформації
опрацьовування інформації
 
 
 
збереження інформації 
прийняття рішення
реалізація рішення
 
 
При великому навантажені оператори: 
встигають виконувати задані функції 
не встигають виконувати задані функції і втрачають активність 
втрачають активність 
не встигають виконувати задані функції, але коли навантаження 
зменшується, то оператори втрачають активність
не виконують задані функції 
 
Аналіз праці операторів ВДТ показує, що коли до цього виду 
діяльності залучаються люди, які не мають достатніх здібностей до 
такої роботи, то вони: 
 
не лише значно довше та з більшими труднощами оволодівають 
 
цією спеціальністю, але і частіше роблять помилки та прорахунки
 
 
значно швидше оволодівають цією спеціальністю 
рідше роблять помилки та прорахунки 
 
 
значно довше оволодівають цією спеціальністю, проте рідше 
роблять помилки та прорахунки 
частіше роблять помилки та прорахунки, проте швидше 
оволодівають цією спеціальністю 
 
Якими методами може здійснюватися професійний відбір? 
стихійним
статичним 
медичним
конкурсним
інженерно-психологічним
 
 
Під час якого відбору кандидати на посаду оператора 
призначаються з групи претендентів без врахування їх 
індивідуальних здібностей? 
стихійний
статичний 
медичний 
конкурсний 
інженерно-психологічний 
 
Під час якого відбору кандидати на посади операторів відбираються 
за результатами перевірки їх індивідуальних здібностей шляхом 
проведення іспитів або конкурсу документів? 
 
 
 
стихійний 
статичний 
медичний 
конкурсний+ 
інженерно-психологічний 
 
 
Який відбір найбільше відповідає потребам професійного вибору? 
стихійний 
статичний 
медичний 
конкурсний 
 
інженерно-психологічний
 
 
Які два основні принципи лежать в основі інженерно-психологічного 
методу? 
активність
пасивність 
етапність
структурність 
 
ієрархічність 
 
Які основні напрями активності відбору? 
максимальне пристосування органів керування та робочого 
 
 
Місця оператора до функціональних характеристик людини 
раціональна автоматизація керування 
розробка алгоритмічних систем навчання 
оптимізація режимів тренувань 
 
 
застосування засобів покращення функціональних 
 
характеристик людини згідно з особливостями окремого кандидата 
на професію 
всі варіанти відповідей правильні
 
1.За даними В. С. Кпауе електромагнітне випромінювання від ВДТ 
може викликати: 
а) кон’юнктивіт 
б) ячмінь 
в) катаракту 
г) помутніння кришталика ока 
д) втрату зору 
 
 
 
2.Симптоми ​астенопії​ класифіковані на: 
а) «очні» та «зорові» 
б) «ріжучі» та «колючі» 
в) «первинні» та «вторинні» 
г) «гострі» та «слабкі» 
 
 
 
д) «червоного ока» та «зеленого кришталика» 
 
3.Порушення зорових функцій у користувачів комп'ютерів 
пов’язані, в основному, з трьома групами факторів: 
а) використання Інтернету, колір клавіатури, діагональ дисплею. 
б) параметрами освітлення робочого місця; характеристиками 
дисплея; специфікою роботи за комп'ютером. 
в) час проведений за комп’ютером, наявність вітру, ОС. 
г) кількість ядер, колір клавіатури, відстань до дисплея 
 
4.СДСН – це: 
 
а) Синдром динамічно-статистичних навантажень. 
 
б) Статично-динамічний стандарт навантажень. 
 
в) Синдром довготривалих статичних навантажень. 
 
г) Система дійових систематичних нейронів. 
 
д) Систематичне діагностування статичних навантажень. 
 
5.До найбільш частих симптомів, що характерні для захворювань 
кисті рук відносять: 
а) посиніння пальців і почервоніння нігтів. 
б) біль в плечі та гомілці. 
в) головна біль та носова кровотеча. 
г) відпадіння пальців та тріщини на шкірі. 
д) судоми м'язів кисті та поява ниючого болю в ділянці зап'ястка. 
 
6.Праця за клавіатурою є інтенсивною динамічною роботою… 
а) кісток плечей та лопаток. 
 
б) кістково-м'язового апарату кистей, одночасно зі статичним 
напруженням м'язів передпліччя й плеча. 
в) головного та кісткового мозку. 
г) очей та пальців. 
д) рук і голови. 
 
 
 
7. Перенапруження скелетно-м'язової системи, в основному, 
спричинено: 
а) нераціональною позою. 
б) однотипними циклічними навантаженнями. 
в) обмеженою загальною руховою активністю. 
г) мозковою діяльність. 
д) прийомом їжі за комп’ютером. 
 
 
8.Маніпулювання "мишею" зумовлює появу неприємних, а згодом 
і болісних відчуттів в ділянці зап'ястка, у ліктьовому та особливо 
плечовому суглобах ця комп'ютерна хвороба має жартівливу назву: 
 
 
 
 
а) «круть-верть». 
 
б) «мишка наломщиця». 
в) «миша-рука» 
г) «руко-біль» 
 
д) «мишка-норучка» 
 
9.Світлотехнічна різнорідність об'єктів зорової роботи 
користувачів, що працюють з ВДТ, пов'язана з наявністю трьох 
об'єктів: 
а) екран 
б) телевізор 
 
в) документація 
г) клавіатура 
д) сабвуфер  
 
10.Установлено, що жінки частіше, ніж чоловіки скаржились на 
появу болю у м'язових тканинах різних частин тіла. Дослідники 
пояснюють це меншою витривалістю їх: 
а) мозку. 
б) нервової системи. 
 
в) м'язової системи та більшими навантаженнями у побутовій сфері. 
г)очей. 
д) м’язів ніг. 
 
Адаптація – це: 
процес, при якому око пристосовується до зміни рівня освітленості предметів 
здатність ока розрізняти кольорові відтінки та тони 
здатність ока змінювати опуклість кришталика 
 
Акомодація-це:  
здатність ока змінювати опуклість кришталика 
процес, при якому око пристосовується до зміни рівня освітленості предметів 
здатність ока розрізняти кольорові відтінки та тони 
 
Які відділи хребта  найчастіше страждають від довготривалих статичних навантажень  
поперековий 
шийний 
грудний  
крижовий 
В яку долю мозку проектуються зорові сигнали? 
в потиличну долю 
в скроневу 
в лобову 
в тім'яну 
В яку долю мозку проектуються слухові сигнали? 
в скроневу 
в лобову 
в тім'яну 
в потиличну долю 
В яку долю мозку проектуються рухові сигнали? 
в тім'яну 
в потиличну долю 
 
 
 
в скроневу 
в лобову 
В яку долю мозку проектуються смакові та нюхові сигнали?  
в лобову 
в тім'яну 
в потиличну долю 
в скроневу 
Час сприйняття сигналів органами зору складає 
0,15—0,25 с 
0,20—0,35 с 
0,10—0,15 с 
0,25—0,30 с 
Час сприйняття сигналів органами слуху 
0,10—0,20 с 
0,20—0,30 с 
0,05—0,10 с 
0,05—0,25 с 
 
 
На психологічні можливості людини значно впливають: 
інформаційне перевантаження, 
високий темп роботи, 
низька мотивація праці, 
перенапруження зорового чи слухового аналізатора, 
час доби 
 
 
 
1.Яку професійну хворобу започаткував пристрій типу «миша»? 
 
А) «миша-рука»  + 
Б) «миша-очі» 
В) викривлення зап’ястку 
Г) зміна форми фаланг пальців 
Д) погіршення зору 
2.Основне навантаження при роботі з «мишею» припадає на: 
А) плечовий суглоб  + 
Б) фаланги пальців 
В) ліктьовий суглоб   + 
Г) зап'ясток кисті   + 
Д) нервову систему 
 
3.Завдяки чому «мишка» набула статусу обов’язковогоелементу 
 
стандартного комплекту комп’ютера?  
А) завдяки оригінальному дизайну 
Б) завдяки невеликій вартості 
 
В) завдяки масовому впровадженню графічної операційної оболонки Windows 
Г) завдяки її багатофункціональності 
Д) завдяки тривалості її використання 
4.Які несприятливі фактори впливають на користувача при роботі 
матричного принтера? 
А) електростатичний заряд 
Б) висока температура 
 
 
 
В) шум  + 
Г) запиленість повітряного середовища на робочому місці частинками паперу 
та барвника  + 
Д) вплив електромагнітного випромінювання 
5.Які несприятливі фактори впливають на користувача при роботі 
лазерного принтера? 
А) електростатичні заряди  + 
Б) шум 
В) можливість ураження електричним струмом 
Г) лазерний промінь   + 
Д) висока температура   + 
6.В чому полягає небезпека, пов’язана з електростатичними зарядами, при 
роботі лазерного принтера? 
А) в тому, що вони порушують роботу нервової системи 
Б) в тому, що вони спричиняють погіршення зору 
В) в тому, що вони приводять до швидкого старіння організму 
Г) в тому, що вони викликають депресію 
Д) в тому, що вони призводять до утворення озону   + 
 
 
7.Чим визначається шкідливий вплив струменевих принтерів? 
А) якістю паперу, що використовується для друку 
Б) шкідливістю компонентів, що входять до складу чорнила   + 
В) діаметром сопел 
Г) напругою живлення 
8.В яких режимах можуть працювати пристрої безперебійного живлення? 
А) постійне включення  + 
Б) резервне живлення    + 
В) тимчасове живлення 
Г) автономне живлення 
Д) автоматичне підключення 
 
9.Найбільш небезпечними та шкідливими факторами, пов'язаними з 
 
роботою пристрою безперебійного живлення є: 
А) висока температура 
Б) висока вартість 
В) можливість ураження електричним струмом   + 
Г) шум 
Д) вплив електромагнітного випромінювання   + 
10.Як зменшити ймовірність впливу електромагнітного випромінювання 
пристрою безперебійного живлення? 
А) зменшити відстань між користувачем і ПБЖ 
Б) тимчасово відключати ПБЖ 
В) збільшити відстань між користувачем і ПБЖ   + 
Г) вірними є відповіді А і Б 
Д) вірними є відповіді Б і В 
 
1 Антропометрія дає уявлення про: 
А) фізичні розміри тіла людини 
 
 
 
Б) хімічні розміри людини 
В) біологічні розміри людини 
Г) геометричні розміри людини 
Д) математичні розміри людини 
 
2 Антропометричні дані залежать від: 
А) віку, статі, виду занять людини, її етнічного походження 
Б) віку,  
В статі  
Г) Етнічного походження 
Д) виду знань людини 
 
3 Антропометричні дані найчастіше використовуються при: 
А) робочого простору 
Б) не робочого простору 
В) простору освітлення 
 
Г) простору випромінення 
Д) всі відповіді неправильні 
4 Середній зріст чоловіка в Україні становить: 
А) 1723 мм. 
Б) 1663 мм 
В) 1958 мм 
Г) 11821 мм 
Д) 1522 мм 
5 Для вирішення деяких практичних завдань, наприклад, при 
визначенні жорсткості елементів стільця, його стійкості, необхідні 
дані про: 
А) вагу людини 
б) ріст людини 
в) вигляд людини 
г) знання людини 
д) об’єм людини 
 
6 На що припадає значне навантаження при роботі за комп’ютером? 
А) на кисть руки 
б) на руку 
в) на лікоть 
г) на пальці  
 
д) на глече  
 
7 Які є типи будови тіла? 
А) Всі відповіді правильні 
Б) астеніки 
В) астеніки, нормостеніки 
Г) гіперстеніки 
 
 
 
 
 
Д ) астеніки, нормостеніки, гіперстеніки 
 
8 Яку мають вагу чоловіки астеніки  при рості 1723 мм? 
А) 62—63 
Б) 59—60 
В) 64—65 
Г) 76—77 
Д) 67—68 
 
9 Для якого типу жінок є нормальна вага 59—60 при рості 1595 мм? 
А) астеніки,  
Б) нормостеніки, 
В) гіперстеніки 
Г) флегматики 
Д) холерики 
10 Для чого необхідні основні антропометричні дані? 
А) для проектування робочого простору оператора 
Б) для проектування не робочого простору оператора 
В) для робочого простору оператора 
Г) для не робочого простору оператора 
Д) для проектування антропометричні дані 
 
Яка організація займається розробкою конвенцій, рекомендацій з різних 
соціально-правових проблем в міжнародному масштабі: 
 
1.міжнародна організація праці(МОП); 
 
 
2.міжнародна організація з стандартизації(ISO); 
 
 
 
3.комітет з ергономії міжнародної організації з стандартизації(ТС 159); 
4.європейська організація з стандартизації(CEN). 
 
Який стандарт, що регламентує роботу з комп’ютерами, є базовим: 
1.МРК II 
 
2.ТСО 92 
 
3.ТСО 95 
 
4.ТСО 99 
 
Який стандарт, що регламентує роботу з комп’ютерами, є найновішим: 
1.ТСО 99 
 
 
2.МРК II 
3.ТСО 92 
4.ТСО 95 
 
 
Який стандарт містить екологічні вимоги, у відповідності з якими в конструкціях 
пристроїв не повинні міститись пластмаси та фреони: 
1.МРК II 
2.ТСО 92 
 
3.ТСО 95 
 
4.ТСО 99 
 
Які організації НЕ займаються розробкою нормативних документів для користувачів 
ВДТ: 
1.міжнародна організація охорони навколишнього середовище(МООНС); 
 
 
 
2.міжнародна організація з стандартизації(ISO); 
3.комітет з ергономії міжнародної організації з стандартизації(ТС 159); 
 
 
4.європейська організація з стандартизації(CEN). 
 
 
 
Стандарти BS 7179 та ISO 9241-3 визначають: 
1.ергономічні вимоги стосовно умов праці та охорони здоров'я користувачів; 
2.радіаційні нормативи випромінювання апаратури; 
3.матеріали, з яких може вироблятись апаратура; 
4.терміни сертифікацій апаратури. 
 
Стандарт ISO DIN 9995 визначає: 
1.принципи розміщення елементів клавіатури для роботи з текстом в офісних 
системах; 
2.норми безпеки електротехнічного обладнання; 
3.ергономічні вимоги стосовно умов праці та охорони здоров'я користувачів; 
4.матеріали, з яких може вироблятись апаратура; 
 
 
1. Який найбільш значимий фактор виробничого середовища, що впливає на 
 
функціональний стан користувачів комп’ютерів? 
А) ​фізичний; 
Б) біологічний; 
В) соціальний; 
Г) хімічний; 
 
Д) психологічний. 
 
 
2. Чим визначається надійність системи "людина - комп'ютер"? 
А) ​функціональний станом людини; 
Б) психологічним станом людини; 
В) соціальним станом людини; 
Г) діяльністю людини; 
Д) немає правильної відповіді. 
 
 
 
3. Які симптоми користувача комп’ютера можуть призвести до помилок і 
значних економічних втрат? 
А) психологічні перенапруження; 
Б) емоційні перенапруження;  
В) втома людини; 
Г) фізичні перенапруження; 
Д) ​всі відповіді правильні. 
 
4. Що належить до фізичних факторів виробничого середовища? 
А) електромагнітні хвилі різних частотних діапазонів; 
Б) електростатичні поля 
В) шум; 
Г) параметри мікроклімату; 
Д) ​всі відповіді правильні. 
 
 
 
 
 
5. Виберіть фактори, що впливають на функціональний стан користувача 
комп'ютера. 
А) виробниче середовище; 
Б) трудовий процес; 
В) внутрішні та зовнішні засоби діяльності; 
 
Г) соціально-психологічні фактори; 
Д) ​всі відповіді правильні. 
 
6. Що входить в склад фактору «трудовий процес»? 
А) ​напруженість праці; 
Б) робоче місце; 
В) ​важкість праці; 
Г) пульт керування; 
Д) досвід роботи. 
 
7.  Що забезпечує фактор «внутрішні засоби діяльності»? 
А) надійну діяльність користувача; 
Б) безпомилкову діяльність користувача; 
В) вирішення виробничих задач; 
Г) пошук нових методів вирішення задач; 
Д) ​всі відповіді правильні. 
 
8. Що покращує фактор «зовнішні засоби діяльності»? 
А) ​знижує фізичні навантаження; 
Б) ​знижує психофізіологічні навантаження; 
В) знаходить нові методи вирішення задач; 
Г) знижує емоційне навантаження; 
Д) знижує рухову активність. 
 
 
9. Фактор «Зовнішні засоби діяльності» визначаються ергономічними 
показниками щодо: 
А) організації робочого місця; 
 
Б) розташування устаткування; 
В) форми елементів робочого місця; 
Г) параметри елементів робочого місця; 
Д) ​всі відповіді правильні. 
 
10. Урахування ступеня та якості впливу комплексу факторів на 
 
функціональний стан дозволяють розробити: 
А) заходи забезпечення безпеки; 
Б) засоби забезпечення безпеки; 
В) підвищення працездатності; 
Г) збереження здоров’я користувачів комп’ютерів; 
Д) ​всі відповіді правильні. 
 
 
 
 
 
1. Основоположним законодавчим документом в галузі охорони праці є: 
а) Договір ООН "Про захист працівника" 
б) Закон України "Про охорону праці" 
в) Статут підприємства 
г) Договір укладений з працівником 
2. Що таке ДНАОП? 
 
а) ВДТ 0,00-1.31-99 "Правила охорони праці під час експлуатації 
 
електронно-обчислювальних машин" пункт 17, акт 3 
б) Доробітні навантаження активності оснащення працівника 
в) Державні нормативні акти про охорону праці 
г) Додаток про напрацювання авторитетного та обережного працівника 
3. Вимоги ДНАОП 0.00-і.31-99 не поширюються на: 
а) комп'ютерні класи вищих та середніх закладів освіти, майстерні 
 
професійно-технічних закладів освіти; 
б) робочі місця операторів ЕОМ, що використовуються у сфері управління та 
експлуатації атомних електростанцій; 
в) робочі місця пілотів, водіїв або операторів транспортних засобів, обладнаних 
ЕОМ, ЕОМ в системах обробки даних на борту засобів сполучення і ЕОМ у 
складі машин та обладнання, що переміщуються в процесі роботи; 
г) так звані портативні системи обробки даних, якщо вони не постійно 
використовуються на робочому місці; 
4. До ДНАОП 0.00-1.31-99 входять такі пункти:  
а) Загальні положення. 
б) Вимоги до обладнання. 
в) Вимоги до забезпечення відпочинку персоналу. 
г) Вимоги до виробничих приміщень. 
5. Усі працівники, які виконують роботи, пов'язані з експлуатацією, 
 
 
обслуговуванням, налагодженням та ремонтом ЕОМ, підлягають 
обов'язковому медичному огляду: 
а) регулярному 
 
б) попередньому 
в) щомісяному 
 
г) періодичному 
6. Типовим положенням про навчання з питань охорони праці та Перелік 
робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом: 
а) Держнаглядохоронпраці 
 
б) Безпекексплуатнорм стандарт  
в) Список наказів по охороні праці 
 
г) Порядок навчання і найм на небезпечну працю 
7. Забороняється допускати осіб, до самостійних робіт в електроустановках 
та на електрообладнанні під час профілактичного обслуговування, 
налагодження, ремонту ЕОМ та при інших роботах передбачених 
переліком важких робіт та робіт зі шкідливими та небезпечними 
 
 
 
умовами праці, на яких забороняється застосовувати працю неповнолітніх, 
осіб  
а) без присутності наглядача 
б) віком до 18 років 
в) без заземлення 
г) віком до 21 року 
д) віком до 18 років - чоловіки, 20 роки - жінки, 25 - блондинки 
8. Виходячи принципів Гігієнічної класифікації, умови праці 
розподіляються на класи(оберіть зайвий): 
а) доброякісні умови праці 
б) оптимальні умови праці 
в) допустимі умови праці 
г) шкідливі умови праці 
д) небезпечні (екстремальні) умови праці 
9. До факторів важкості праці належать: 
а) ​Робоча поза 
б) ​Нахил корпусу 
в) Важкість інструментів 
г) Тривалість фізичного навантаження 
10. За характером трудової діяльності при роботі з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ 
виділено три професійні групи згідно з діючим класифікатором професій 
(ДК-003-95 і Зміна № 1 до ДК-003-95): 
а) ​оператори електронно-обчислюваних машин 
б) адміністратор серверного сектору 
 
в) ​розробники програм ​(інженери-програмісти) 
г) ​оператор комп'ютерного набору 
 
1 До періодів працездатності відносять: 
*Період втягування в роботу 
 
*Період субкомпенсації 
Період відпочинку 
*Період втоми 
*Період стійкої працездатності 
 
2. Такі симптоми як біль та різь в очах, головний біль, судоми м'язів кисті, ниючий біль 
спини й шиї виникають на етапі 
Періоду втягування в роботу 
 
Періоду субкомпенсації 
Періоду відпочинку 
*Періоду втоми 
Періоду стійкої працездатності 
 
3. Період втягування в роботу триває 
*До години 
 
Година-дві 
дві-три 
три-чотири 
більше 4х 
 
 
 
 
 
4. Збільшення тривалості стійкої праці можна досягти: 
*Вдосконаленням засобів праці та трудового процесу 
*Комфортними умовами праці 
*Правильним поєднанням режимів праці та відпочинку 
*Високою мотивацією праці 
*Зменшенням статичних навантежень 
 
5. Період субкомпенсації характеризується: 
*початком розвитку втоми 
високою та стійкою працездатністю 
 
зниженням продуктивності праці при подальшому погіршенні функціонального стану 
робітника 
поступовим підвищенням працездатності 
неможливістю виконувати будь яку роботу 
 
 
6. Період втягування в роботу характеризується 
початком розвитку втоми 
високою та стійкою працездатністю 
зниженням продуктивності праці при подальшому погіршенні функціонального стану 
робітника 
*поступовим підвищенням працездатності 
 
неможливістю виконувати будь яку роботу 
 
7. Період стійкої працездатності характеризується 
початком розвитку втоми 
*високою працездатністю 
 
зниженням продуктивності праці при подальшому погіршенні функціонального стану 
робітника 
поступовим підвищенням працездатності 
неможливістю виконувати будь яку роботу 
 
8. Період втоми характеризується 
початком розвитку втоми 
високою та стійкою працездатністю 
*зниженням продуктивності праці при подальшому погіршенні функціонального стану 
робітника 
поступовим підвищенням працездатності 
 
неможливістю виконувати будь яку роботу 
 
9. До зовнішніх факторів працездатності оператора належать: 
*кількість та форма отриманої інформації 
*зручність робочого місця 
рівень підготовки 
емоційна стійкість 
вік  
 
10. До внутрішніх факторів працездатності оператора належать: 
 
санітарно-гігієнічні умови 
характер взаємовідносин в колективі 
моральні та матеріальні стимули  
*стаж роботи 
*тренованість 
*стан здоров'я 
 
 
 
 
1.Для споруд та приміщень, в яких експлуатуються 
 
відеотермінали та ЕОМ такі заходи визначені: 
 
правилами пожежної безпеки в Україні, ДНАОП 0.00-1.31-99 та 
 
іншими нормативними документами 
 
ДНАОП 0.01-2.31-00 
Нормативними документами 
 
Гост №8 від 2002р. 
 
ДСТУ №8 від 2002р. 
 
2.Будівлі і ті їх частини, в яких розташовуються ЕОМ, повинні бути 
не нижче: 
 
I ступеня вогнестійкості 
 
II ступеня вогнестійкості 
III ступеня вогнестійкості 
IV ступеня вогнестійкості 
V ступеня вогнестійкості 
 
3.Над та під приміщеннями, де розташовуються ЕОМ, а також у 
суміжних з ними приміщеннях не дозволяється розташування 
приміщень категорій: 
 
А та Вза вибухопожежною небезпекою 
А і Б за вибухопожежною небезпекою 
 
В і Г за вибухопожежною небезпекою 
 
А і Г за вибухопожежною небезпекою 
А і Д за вибухопожежною небезпекою 
 
4.Приміщення категорії В слід відділяти від приміщень з ЕОМ: 
 
Звукопоглинаючими стінами 
Спеціальними перегородками 
Пластиком для поглинання вібрацій 
Протипожежними стінами 
Правильної відповіді немає 
 
5.Для всіх споруд і приміщень, в яких експлуатуються 
відеотермінали та ЕОМ, повинна бути визначена категорія з 
вибухопожежної і пожежної небезпеки відповідно до: 
 
ОНТП 24-86 
 
ОНТУ 24-96 
 
ОНТП №74-2001 
 
ДСТУ 58-92 
ГОСТ 26-96 
 
 
 
 
6.Сховища інформації, приміщення для зберігання перфокарт, 
магнітних стрічок, пакетів магнітних дисків слід розміщати у: 
 
 
Важко-доступнихмісцях. 
Добрезахищенихвідстороннього доступу місцях 
 
Відокремлених приміщеннях, обладнаних негорючими 
стелажами і шафами 
Контейнерах інформації 
Центрах інформаційних технологій 
 
 
7.Простір під знімною підлогою розділяють негорючими 
діафрагмами на відсіки площею не більше: 
 
100 м​2 
250 м​2 
500 м​2 
300 м​2 
12 м​2 
 
8.Межа вогнестійкості діафрагми повинна бути не меншою за: 
 
 
2 год 
3 год 
 
0,5 год 
 
0,25 год 
0,75 год 
 
 
9.Міжпідлоговий простір під знімною підлогою має бути 
оснащений: 
 
 
Системою підігріву (до 25 гр. тепла) 
 
Системою підігріву (до 30 гр. тепла) 
Системою підігріву (до 90 гр. тепла) 
Автоматичнимивогнегасниками (наоснові порошку) 
 
Системою автоматичної пожежної сигналізації та засобами 
 
пожежогасіння 
 
10.Приміщення, в яких розташовуються персональні ЕОМ та 
дисплейні зали, повинні бути оснащені системою автоматичної 
пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та 
переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку: 
 
 
2 шт. на кожні 20 м​2​ площі приміщення з урахуванням 
 
гранично допустимих концентрацій вогнегасної речовини 
 
 
 
 
2 шт. на кожні 100 м​2​ площі приміщення з урахуванням гранично 
 
допустимих концентрацій вогнегасної речовини 
10 шт. на кожні 50 м​2​ площі приміщення з урахуванням гранично 
допустимих концентрацій вогнегасної речовини 
5 шт. на кожні 100 м​2​ площі приміщення з урахуванням гранично 
допустимих концентрацій вогнегасної речовини 
 
1 шт. на поверх 
 
 
До ознак психічної втоми в операторів ВДТ​ ​не відносять: 
a)зниженням здатності концентрувати увагу; 
b)зниженням сприйняття інформації; 
c)пришвидшення мислення, яке окрім того, певною мірою 
отримує гнучкість та широту; 
d)зміни в емоційному стані; 
e)зниження здатності до запам'ятовування. 
 
До найважливіших факторів, характерних для роботи операторів 
 
 
ВДТ, що впливають на погіршення стану їх ЦНС належать: 
 
a)інформаційне перевантаження мозку в поєднанні з дефіцитом 
часу; 
b)тривожне очікування інформації, особливо тієї, що викликає 
необхідність прийняти рішення; 
c)мале зорове та нервово-емоційне напруження; 
d)висока відповідальність за кінцевий результат; 
e)тривала ізоляція у спілкуванні, зумовлена індивідуальним 
 
характером праці за ВДТ. 
 
 
Вкажіть три фази стресу, які виділив біолог Г. Сенье в 1931 році:  
a)тривога (мобілізація захисних сил); 
b)резистентність (пристосування до важких умов); 
 
c)дистрес (виснаження при тривалому стресі); 
 
d)постстрес; 
e)апатія. 
 
В деяких роботах наводяться статистичні дані про те, що робота 
за комп'ютером: 
a)порушує нормальний перебіг вагітності; 
b)підвищує імовірність спонтанного аборту; 
c)може бути причиною появи на світ дітей, з вродженими вадами; 
d)спричиняє дефекти розвитку головного мозку у вагітних; 
e)не порушує нормальний перебіг вагітності. 
 
Найбільш імовірною причиною порушення репродуктивної 
 
функції у жінок, які працюють за ВДТ є: 
a)електромагнітні поля, що генеруються комп'ютером; 
 
 
 
b)неналежні умови праці; 
c)застаріле устаткування; 
d)ненормований графік роботи; 
e)неактивний спосіб життя. 
 
У якому році році в Канаді вперше було проведено дослідження, 
яке показало, що праця вагітних жінок за комп'ютером майже 
вдвічі збільшує кількість спонтанних абортів: 
a)1914; 
b)1924; 
c)1980; 
d)2000; 
e)2012. 
 
На які системи організму не здійснюється несприятливий вплив 
роботи за комп'ютером: 
a)травну; 
b)cкелетно-м’язову; 
c)центральну нервову; 
d)репродуктивну; 
e)серцево-судинну.  
 
 
Які порушення серцево-судинної системи може викликати 
робота за комп’ютером: 
 
a)гіподинамія; 
 
b)атирмія; 
c)ризик інфаркту Міокарда; 
d)гайморит; 
e)пневмонія. 
 
В організмі розвивається втома, яка згідно з ДСТУ 3038-85 «Гігієна. 
Терміни та визначення основних понять» визначається як: 
a)сукупність тимчасових змін у фізіологічному, психічному стані 
людини, які з'являються внаслідок напруженої чи тривалої діяльності 
і  призводять до порушення  кількісних та якісних показників; 
b)сукупність тимчасових змін у фізіологічному, психічному стані 
людини, які з'являються внаслідок тривалої бездіяльності і 
призводять до порушення  кількісних та якісних показників; 
c)сукупність постійних змін у фізіологічному, психічному стані 
людини, які з'являються внаслідок напруженої чи тривалої діяльності 
і  призводять до порушення  кількісних та якісних показників; 
d)сукупність постійних змін у фізіологічному, психічному стані 
людини, які з'являються внаслідок тривалої бездіяльності і 
призводять до порушення  кількісних та якісних показників; 
 
 
 
e)сукупність тимчасових змін у фізіологічному, психічному стані 
людини. 
 
 
До ознак психічної втоми в операторів ВДТ​ ​відносять: 
a)зниженням здатності концентрувати увагу; 
b)зниженням сприйняття інформації; 
c)пришвидшення мислення, яке окрім того, певною мірою 
отримує гнучкість та широту; 
d)зміни в емоційному стані; 
e)зниження здатності до запам'ятовування. 
 
1. Організація робочого місця передбачає: 
а) правильне розміщення робочого місця у виробничому приміщенні 
б) вибір ергономічного обгрунтованого робочого положення, виробничих 
меблів з урахуванням антропометричних характеристик людини 
 
в) раціональну компановку обладнання на робочих місцях 
г) урахування характеру та особливостей трудової діяльності 
д) всі відповіді правильні  + 
 
2.  Площа, виділена для одного робочого місця з ВДТ або ПК, повинна складати 
не менше 
а) 3м​ 
б) 4м​
в) 5м​
г) 6м​2 ​  + 
д) 7м​2 
 
 
3.  Об’єм, виділений для одного робочого місця з ВДТ або ПК, повинен 
складати не менше 
а) 10м​ 
б) 15м​
в) 20м​3 ​
г) 25м​3  
д) 30м​
 
 
4. При розміщенні робочих місць необхідно дотримуватись таких вимог 
 
 
а) робочі місця з ВДТ розміщуються на відстані не менше 1 м від стін 
зі світловими прорізами 
 
б) відстань між бічними поверхнями відеотерміналів має бути ні 
меншою за 1,2м 
 
в) відстань між тильною поверхнею одного відеотерміналу та екраном 
іншого не повинна бути меншою 2,5м 
г) прохід між рядами робочих місць має бути не меншим 1м 
д) всі відповіді правильні + 
 
 
 
 
5. При потребі високої концентрації уваги під час виконання робіт з високим 
рівнем напруженості суміжні робочі місця з ВДТ необхідно відділяти одне від 
одного 
а) перегородками висотою 1,5—2 м + 
б) перегородками висотою 3-4 м 
в) перегородками товщиною 4—6 мм 
г) перегородками товщиною 8—12 мм 
д) перегородками висотою 0,5—1 м 
 
6.  Вимоги до виробничих меблів на робочих місцях з ВДТ Вимоги до 
конструкції робочого столу, стільця, підставки для ніг на робочих місцях з ВДТ 
визначаються 
 
а) ДНАОП 0.00-1.31-23 
 
б) ДНАОП 0.00-1.31-42 
 
в) ДНАОП 0.00-1.31-99 + 
г) ДНАОП 0.00-1.31-56 
 
д) ДНАОП 0.00-1.31-102 
7. Простір для ніг глибиною з якою глибиною та наякій висоті від підлоги є 
достатнім для найвищої людини? 
а) 450 мм – глибина, 630 мм – висота + 
б) 250 мм – глибина, 430 мм – висота 
в) 350 мм – глибина, 330 мм – висота 
г) 550 мм – глибина, 830 мм – висота 
д) 100 мм – глибина, 200 мм – висота 
8.  Конструкція виробничих меблів для користувача ВДТ має бути такою, щоб 
забезпечувати йому підтримання оптимальної робочої пози з такими 
ергономічними характеристиками (відмітити правильні) 
а) ступні ніг — на підлозі або на підставці для ніг + 
б) стегна — в горизонтальній площині + 
в)  верхні (плечові) частини рук — вертикальні + 
г)  кут ліктьового суглоба (між плечем та передпліччям) — 70—90° + 
д) зап'ястки зігнуті під кутом не більше 20° відносно горизонтальної площини, 
нахил голови вперед в межах 15—20° до вертикалі + 
9.  Рекомендовані розміри робочого столу: 
а) висота — 725 мм, ширина — 600—1400 мм.  + 
б) висота — 600 мм, ширина — 600—1400 мм.  
в) висота — 500 мм, ширина — 600—1400 мм.  
г) висота — 725 мм, ширина — 1000—1400 мм.  
д) висота — 725 мм, ширина — 1000—2000 мм.  
 
 
10. Проведені дослідження показують, що при раціональній організації робочих 
місць продуктивність праці зростає на 
а) 3-5 % 
б) 5-10% 
в) 20-25% + 
 
 
 
г) 30-40% 
д) 45-55% 
 
1) У світовій практиці профілактика порушень стану здоров'я 
користувачів ВДТ за допомогою технічних засобів здійснюється, в 
основному, за такими напрямками: 
a) Вдосконалення конструкції апаратного забезпечення, в першу 
чергу ВДТ; 
б) розробка програмного продукту; 
 
 
в) роздроблення та застосування захисних засобів; 
г) розробка та вдосконалення ЕОМ; 
д) вдосконалення медичного обстеження. 
 
 
2) Які відомі фірми сприяли вдосконаленню конструкції ВДТ?: 
а) Mustek; 
 
б) Compag; 
в) Samsung; 
г) Hewlett-Packard; 
д) Sony. 
 
3) Дисплеї, які забезпечують максимальну безпеку користувачеві 
мають маркіровку: 
 
 
а) small radiation; 
б) maximal safety; 
в) low radiation; 
г) reliability; 
 
д) safety. 
 
 
4) Властивості багатошарового екрана: 
а) мають анти відблискові властивості; 
б) мають хорошу роздільну здатність; 
в) мають променеву гармату з покращеним фокусом; 
г) поглинання більшої частини випромінювань; 
д) хороша прозорість. 
 
 
 
 
 
 
5) З чого складається сучасна електронно-променева трубка: 
а) плоский екран; 
б) трубка; 
в) решітка; 
г) променева гармата з покращеним фокусом; 
 
д) шар інварного покриття. 
 
 
 
 
6) Виберіть із списку те, що знімає зорову втому?: 
а) висока чіткість зображення; 
б) відпочинок; 
в) масштаб зображення; 
г) яскравість зображень; 
д) нечіткість зображення. 
 
7) Які значення забезпечують велику якість зображення? 
а) горизонтальна роздільна здатність – 0,2 мм., а вертикальна – 0,25 
мм.; 
б) горизонтальна роздільна здатність – 0,2 мм., а вертикальна – 0,24 
мм.; 
в) горизонтальна роздільна здатність – 0,3 мм., а вертикальна – 0,25 
мм.; 
г) горизонтальна роздільна здатність – 0,4 мм., а вертикальна – 0,26 
мм.; 
д) горизонтальна роздільна здатність – 0,1 мм., а вертикальна – 0,25 
мм. 
 
 
8) Які дисплеї витіснять в майбутньому на ЕПТ?: 
а) проекційні; 
б) рідкокристалічні; 
в) OLED-монітори; 
г) плазмові; 
д) на основі електронно-променевої трубки. 
 
9) Зображення по його краях може втратити чіскість і стане розмитим 
тоді, як: 
а) розмір плями, що світиться буде змінюватись по площі екрана; 
б) розмір плями, буде змінюватись по краях екрана; 
в) розмір плями, що світиться буде зменшуватись по площі екрана; 
г) розмір плями, буде змінюватись по центрі екрана; 
д) розмір плями, що світиться буде змінюватись по площі 
зображення. 
  
Шаповалов А.С. 
 
РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ НА КОМП"ЮТЕРИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЯХ 
 
 
1.Під яким кутом повинен розміщуватися екран для зручності 
 
зорового спостереження? 
а) ​50°  
б) 25°  
в) 30°  
г) 40°  
 
 
 
д)​ ​35° 
 
2.На якій відстані (см) від очей повинен розташовуватися монітор 
в 19 дюймів? 
а) 500-600 см 
б) 600-700 см 
в) 700-800 см 
г) 800-900 см 
д) 900-1000 см 
 
 
 
3.Скільки зон зорового спостереження є у вертикаліній площині? 
а) 1 зона 
б) 2 зони 
в) 3 зони 
г) 4 зони 
д) 5 зон 
ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ 
 
 
1.Напруженість елактромагнітного поля на відстані 50 см 
 
 
навкруги ВДТ за електричною складовою не повинна перевищувати: 
а) у діапазоні частот 5 Гц — 2 кГц — 25 В/м 
  у діапазоні частот 2 — 400 кГц — 2,5 В/м 
б) у діапазоні частот 6 Гц — 5 кГц — 30 В/м 
    у діапазоні частот 2 — 400 кГц — 2,5 В/м  
в) у діапазоні частот 3 Гц — 2 кГц — 20 В/м 
    у діапазоні частот 2 — 400 кГц — 2,5 В/м 
г) у діапазоні частот 5 Гц — 5 кГц — 40 В/м 
    у діапазоні частот 2 — 400 кГц — 2,5 В/м 
д) у діапазоні частот 2 Гц — 6 кГц — 15 В/м 
    у діапазоні частот 2 — 400 кГц — 2,5 В/м 
 
 
2.Щільність магнітного потоку не повинна перевищувати: 
 а) у діапазоні частот 5 Гц — 5 кГц — 250 нТл 
      у діапазоні частот 2 — 400 кГц — 25 нТл 
 
 б) у діапазоні частот 7 Гц — 2 кГц — 300 нТл 
 
      у діапазоні частот 2 — 400 кГц — 25 нТл 
 
в) у діапазоні частот 5 Гц — 2 кГц — 250 нТл 
      у діапазоні частот 2 — 400 кГц — 25 нТл 
г) у діапазоні частот 5 Гц — 1 кГц — 400 нТл 
      у діапазоні частот 2 — 400 кГц — 25 нТл 
д) у діапазоні частот 5 Гц — 10 кГц — 150 нТл 
      у діапазоні частот 2 — 400 кГц — 25 нТл 
 
3.Скільки не повинен перевищувати поверхневий 
електростатичний потенціал? 
а) 800 В 
б) 500 В 
 
 
 
в) 700 В 
г) 600 В 
д) 900 В 
 
4.Потужність дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 
см від екрана та інших поверхонь ВДТ не повинна перевищувати? 
 
 
а) 200 мкР/год 
б) 100 мкР/год  
 
 
в) 300 мкР/год  
 
 
г) 400 мкР/год  
 
 
д) 500 мкР/год  
 
5.Контраст для монохроних зображень повинен перевищувати не 
більше: 
а) 1,7:1 
б) 1,8:1 
в) 1,9:1 
г) 1,6:1 
д) 1,5:1 
 
6.Допустима тимчасова нестабільність зображення (мигання) 
повина бути не більша: 
а) 2 
а) 3 
а) 1 
а) 5 
а) 4 
 
7. Розмір мінімального елемента зображення (пікселя) для 
монохромних зображень, мм не повинна бути зафіксована у: 
 
а) 50% спостерігачів 
 
б) 60% спостерігачів 
 
в) 70% спостерігачів 
 
г) 80% спостерігачів 
 
д) 90% спостерігачів 
 
Запитання 1.​ Комп'ютер — це: 
 
 
 
 
+ А) Цифрова (дискретна)​ ​обчислювальна машина,​ ​здатна виконувати команди 
 Б) Стандартний пристрій виведення, призначений для візуального 
відображення текстових та графічних даних 
 
+ В) Функціональний пристрій, що складається з одного чи кількох 
 
взаємопов'язаних центральних процесорів і периферійних пристроїв і може 
виконувати обчислення без участі людини 
    Г) Основна складова, в середині якої містяться найважливіші компоненти 
 
 
 
 Д) Головна мікросхема, яка дозволяє виконувати програмний код, що 
знаходиться у пам'яті і керує роботою всіх пристроїв​  
 
Запитання 2.​ Основними функціями комп'ютера є: 
+ А) Введення інформації  
+ Б) Виведення інформації 
   В) Передача інформації 
+ Г) Зберігання інформації  
+ Д) Обробка інформації 
 
Запитання 3.​ Що відноситься до пристроїв введення інформації: 
+ А) Клавіатура 
   Б) Принтер 
+ В) Сканер 
+ Г) Миша 
   Д) Плотер 
Запитання 4.​ Що відноситься до пристроїв виведення інформації 
   А) Миша 
+ Б) Дисплей 
   В) Клавіатура 
+ Г) Принтер 
 
+ Д) Плотер 
 
Запитання 5.​ Позначте відповідність: 
А) Побутові комп'ютери А) Власне ПК, що призначені для 
індивідуальної роботи в домашніх умовах 
Б) Навчальні комп'ютери Б) Призначені для використання в 
системі освіти, як вищої так і середньої. Основні вимоги таких комп'ютерів — 
надійність, достатня потужність та невисока ціна (можливість придбання 
більшої кількості однотипних комп’ютерів закладами освіти). Користувачі — 
учні, студенти, викладачі та ін. 
В) Професійні комп'ютери В) Робочі станції для роботи на 
виробництві, в офісах установ, які, як правило, об'єднані в локальну 
комп'ютерну мережу. Від „побутових” відрізняються більш високими 
 
показниками за всіма параметрами. Продуктивністю, функціональними 
 
можливостями, якістю зображення на дисплеї та ін. Користувачі — службовці, 
 
оператори ВДТ 
Г) Сервери Г) Потужні комп'ютери, призначені 
для локальних та глобальних мереж. Вони виконують функції керування 
робочими станціями, зберігання значних масивів інформації та ін. Користувачі 
— менеджери, і адміністратори локальних комп'ютерних мереж, системні та 
прикладні програмісти для підтримки програмного забезпечення тощо 
Д) Графічні станції Д) Використовуються для роботи з 
графічними зображеннями, відео та анімацією. Володіють надзвичайно 
високими ресурсами за всіма основними параметрами 
 
 
 
Запитання 6. ​В мінімальний базовий комплект ПК входять наступні 
блоки чи компоненти: 
+ А) Системний блок 
+ Б) Дисплей (монітор) 
   В) Навушники 
+ Г) Клавіатура 
+ Д) Графічний маніпулятор „миша” 
 
Запитання 7.​ Основними вузлами системного блоку є: 
+ А) Електричні плати, що керують роботою комп'ютера (мікропроцесор, 
оперативна пам'ять, контролери пристроїв тощо) 
+ Б) Накопичувач на жорсткому диску (вінчестер) 
   В) Елементи блокування несанкціонованого доступу  
   Г) Засоби контролю внутрішньої температури  
+ Д) Накопичувачі (дисководи) для гнучких магнітних дисків (дискет) 
 
 
Запитання 8.​ Якими кольорами можуть світитися пікселі екрану ЕПТ? 
+ А) Червоний 
   Б) Жовтий 
+ В) Зелений 
+ Г) Синій 
   Д) Фіолетовий 
 
Запитання 9. ​Дисплеї, сконструйовані на основі ЕПТ, є джерелом 
кількох видів випромінювання та полів, а саме: 
   А) Теплового випромінювання 
+ Б) Іонізуючого (рентгенівського) випромінювання 
+ В) Оптичного випромінювання 
 
   Г) Інфрачервоного ​випромінювання 
+ Д) Електромагнітного випромінювання 
 
Запитання 10.​  ​Клавіатура – це:  
   А) Пристрій керування маніпуляторного типу 
 
 Б) Основний пристрій для довготривалого збереження великих об'ємів даних 
та програм 
+ В) Універсальний стандартний пристрій введення інформації, що дозволяє 
передавати комп'ютеру певні символи та команди 
 Г) Стандартний пристрій виведення, призначений для візуального 
відображення текстових та графічних даних 
 Д) Пристрій призначений для під'єднання комп'ютера до звичайної 
телефонної лінії 
 
Запитання 11. ​За видом відображуваної інформації дисплеї поділяються 
на: 
 
+ А) Абетково-цифрові  
+ Б) Графічні 
   В) Монохромні 
 
 
 
   Г) Позитивні 
   Д) Негативні 
  
 
  
1. За характером трудової діяльності при роботі з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ виділено 
три професійні групи згідно з діючим класифікатором професій (ДК-003-95): 
 
Розробники програм(інженери-програмісти); оператори ЕОМ; оператори 
комп’ютерного набору. 
 
2. Відповідність 
 ​Побутові комп’ютери – власне ПК, що призначені для індивідуальної роботи в 
домашніх умовах; 
Навчальні комп’ютери – призначені для використання в системі освіти, як вищої так і 
середньої 
Професійні комп’ютери – робочі станції для роботи на виробництві 
Сервери – потужні комп’ютери, призначені для локальних і глобальних мереж 
Графічні станції – використовуються для роботи з графічним зображенням, відео та 
анімацією 
 
3. Акомодація – це: 
це здатність ока змінювати опуклість кришталика 
 
4. Як можна досягти збільшення тривалості періоду стійкої працездатності:  
всі відповіді правильні 
 
5. Очі на відміну від шкіри, не набувають стійкості до повторного 
УФ-опромінення.  
Правильно 
 
6. Де вперше було проведено дослідження, яке показало шкідливий вплив роботи 
за комп’ютером на вагітних жінок? 
Канада!!! 
 
7. Для чого використовується нульовий захисний провідник: 
 
 
для заземлення (занулення) електроприймачів. 
 
 
 
8. Тривалість регламентованих перерв для відпочинку встановлених в ДСанПІН 
 
 
3.3.2-007-98 для операторів із застосуванням ЕОМ при 8 год денній робочій зміні:  
 
15 хв через кожні дві години 
 
9. До зовнішніх факторів впливу на працездатність оператора належать​:  
всі відповіді правильні 
 
 
 
10. Які наслідки електротравми 4-го класу?  
Клінічна смерть 
 
 
 
 
11. Штучними джерелами УФ випромінювання є:  
всі відповіді правильні 
 
12. Який вид інструктажу повинен проводитись із студентами, які прибули на 
підприємство для проходження практики? 
Вступний 
 
13. Який комплекс заходів сприяє покращенню умовам праці: 
a)Збереження здоров’я 
b)Зменшення важкості та напруженості трудового комплексу 
 
 
14. Тривалість регламентованих перерв для відпочинку встановлених в 
ДСанПІН 3.3.2-007-98 для розробників програм із застосуванням ЕОМ при 8 год. Денній 
робочій змінні 
15 хв через кожну годину 
 
 
15. Які принципи лежать в основі інженерно – психологічного методу 
Активність та етапність відбору 
 
16. Виберіть що не впливає на погіршення стану центральної нервової системи 
користувача комп’ютера 
Обмежена загальна рухова активність 
 
17. Виберіть, що не відноситься до трьох фаз стресу 
Організація – боротьба з важкими умовами 
 
18. Відстань від екрана до ока користувача ПК повинна складати при розмірі 
екрану по діагоналі 43(17’’): 
700мм 
 
 
 
 
 
 
При розмірі екрану по 
діагоналі 
Відстань від екрана до ока 
працівника 
 35/38 см (14"/15") 
 600 - 700 мм 
 43 см (17") 
 700 - 800 мм 
 48 см (19") 
 800 - 900 мм 
 53 см (21") 
 900 - 1000 мм 
 
 
 
 
 
19. Працівник, який в своїй роботі постійно використовує ПК(не менше 
половини робочого дня) має право на щорічну додаткову відпустку за особливий 
характер праці тривалістю 
До 4-х 
 
20. Як виконується лінія електромережі, що використовується для живлення 
ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ, устаткування для обслуговування та 
налагодження ЕОМ 
 
 
 
Як окрема групова три провідна мережа 
 
21. При виконанні робіт що належать до різних видів трудової діяльності за 
 
основну роботу  з ВТД слід вважати таку що займає не менше 50% робочого часу . В 
 
продовж робочої зміни мають передбачатися: 
    - перерви для відпочинку і особистих потреб, 
    - перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви). 
 
22. Зупинку серця можна визначити за:  
Відсутності у потерпілого пульсу на сонній артерії. 
 
23. ​Першою країною яка почала займатися створенням стандартів що 
регламентують роботу з комп’ютерами є :  
Швеція 
 
24.​ ​При диференційному аналізу визначених умов праці для окремих факторів 
виробничого середовища і трудового процесу належать показники:  
Рівень шуму ,вібрація, 
Випромінювання. 
 
25. Основоположними законодавчими документом в галузі охорона праці в 
Україні є:  
Закон України «Про охорону праці» 
 
26. До внутрішніх факторів впливу на працездатність оператора належать:  
всі відповіді правильні​: стаж роботи,рівень підготовки,стан здоров’я. 
 
27.​ ​Професійний відбір може здійснювати наступними методами:  
всі відповіді правильні:​ конкурсний ,медичний ,інженерно-психологічний,стихійний. 
 
28.Перший період працездатності характеризується: 
Період утягування в роботу, поступове підвищення працездатності 
 
29.Третій етап етапного відбору являє собою: 
Контролюючий етап 
 
 
30.Довготривала робота за ПК може призвести до низки хворобливих симптомів 
які називаються: 
 
Синдром довготривалих статичних навантажень 
 
31.Чи дозволяється використання нульового робочого провідника як нульового 
захисного провідника? 
Неправильно 
 
 
32. Облаштування робочих місць з ПК повинно забезпечувати: 
 
 
 
належні умови освітлення приміщення і робочого місця, оптимальні параметри 
мікроклімату, належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця, а 
також враховувати небезпечні і шкідливі фактори. 
 
33.  Електромагнітні хвилі, дія яких на сітківку ока створює здорові відчуття, 
називається: 
видимим світлом  
 
34. З якою межею вогнестійкості  допускаються важкогорючі  матеріали для 
виготовлення фальш підлоги у приміщеннях з ЕОМ: 
 
не меншою 30 хв 
 
 
35. Чи дозволяється установка газових балонів і іншої апаратури для 
 
проведення зварки  безпосередньо  в кабельних спорудах: 
 
1) не дозволяється 
2)дозволяється при наряду- допуску 
 
 
3)дозволяється під спостереженням майстра 
 
4)дозволяється 
 
 
36. Суть інженерно-психологічного методу полягає: 
кандидати на посаду оператора  відбирається з повним врахуванням 
 
антропометричних, фізіологічних, психологічних та інших даних. 
 
37. Випромінювання може бути: 
всі відповіді правильні 
 
38. Який порядок дій працівника при виникненні пожежі: 
повідомити по тел. 101. Прийняти заходи по гасінню пожежі, евакуації людей і 
порятунку матеріальних цінностей, організувати зустріч пожежних підрозділів 
 
39. Серцево-легеневу реанімацію надають двоє. Скільки разів потрібно 
 
натиснути на  грудну клітку потерпілого при одному вдуванні повітря в легені: 
 
 
 
40. Довжина хвилі довгохвильового  УФ випромінювання складає: 
400-320 
 
41. Де повинен зберігатися спецодяг осіб, що працюють з маслами, лаками 
фарбами та горючими матеріалами: 
В металевих шафах, в спеціально відведених для цього місцях 
 
42. Як називається захисна реакція, яка виникає в організмі у відповідь на дію 
несприятливих зовнішніх факторів: 
Стрес(спірес) 
 
 
43.Радіочастотне випромінювання впливає на деякі хімічні та ферментативні 
реакції, порушуючи їх усталений хід: 
Правильно 
 
44.Ефекти від впливу на біологічні тканини людини електромагнітного 
 
випромінювання радіочастотного діапазону малої потужності поділяються на: 
 
 
 
Теплові і нетеплові 
 
 
45.Які вимоги (ДНАОП 0.00-1.31-99) встановлені до виробничого персоналу, які 
 
виконують роботи пов’язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом ЕОМ 
підлягають до обов’язкового виконання: 
Попередні та періодичні обов’язкові медичні огляди протягом трудової діяльності 
 
Перевірка знань з охорони праці,пожежної безпеки та підвищення кваліфікації 
працівників 
 
46.Клас важкості та напруженості праці при проведенні атестації робочих місць 
за показниками шкідливості і небезпечністю факторів поділяються на: 
Допустимі,  
шкідливі,  
небезпечні 
 
47. Важливим нормативним актом, який необхідно враховувати під час 
 
організації роботи користувачів ВДТ є: 
Акт “Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та 
небезпечності факторів виробничого середовища” 
 
48. Існує 4 ступені  глибини опіків тканин. Вкажіть ознаки третього ступеня: 
Утворення великих пухирів з мутним вмістом 
Частина великих пухирів тріскає, утворюючі мокрі виразки 
 
49. Що не впливає на перенапруження скелетно-мязової системи людини: 
Погане освітлення  в приміщенні 
 
 
50. Відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 умов праці осіб які працюють з ЕОМ, за 
показниками шкідливості, важкості та напруженості трудового процесу повинні 
відповідати таким нормам: 
1 або 2 класу 
51. Який стандарт визначає якість та рівень виробництва апаратури: 
ISO 9001 
 
52. Суть конкурсного відбору: 
Кандидати на посаду оператора відбираються за результатами перевірки їх 
індивідуальних здібностей шляхом проведення іспитів або конкурсу документів 
 
53.​ ​Що необхідно зробити перш за все при ураженні людини електричним 
струмом​
Припинити дію електричного струму 
 
54. ​Електромережу штепсельних розеток для живлення персональних ЕОМ при 
розташуванні їх уздовж стін приміщення прокладають: 
По підлозі поряд зі стінами приміщення 
 
 
 
В металевих трубах і гнучких металевих рукавах з відводами відповідно до 
затвердженого плану розміщення обладнання 
 
55.​ ​Який вид інструктажу проводиться із студентами при виявлені порушень 
вимог безпеки під час  проведення лабораторних робіт? 
Позаплановий 
 
56. Другий етап етапного відбору являє собою: 
 
Визначається ступінь придатності до виконання професійних обов’язків 
 
 
57. Працівники за порушення законодавства та нормативних актів з охорони 
праці несуть таку відповідальність: 
Дисциплінарне, адміністративне та кримінальне покарання 
 
58. Які європейська організація займаються розробкою загальних єдиних 
 
нормативних документів для користувачів ВДТ: 
 
CEN 
 
59. Забороняється проводити фарбувальні роботи, якщо ремонтні роботи із 
застосуванням відкритого вогню ведуться ближче: 
15м 
 
60. Площа перерізу нульового робочого та нульового захисного провідників у 
груповій три провідній мережі повинен бути: 
Не менше прощі перерізу фазового провідника 
 
61. Під час монтажу та експлуатації лінії електромережі забороняється: 
перевантаження проводів; 
Використання нульового робочого провідника як нульового захисного провідника; 
Підключення провідників на щиті до одного контактного затискача. 
 
62. Організація робочих місць користувачів комп’ютерів має відповідати 
вимогам нормативних документів з правил охорони праці під час експлуатації ПК: 
Площа одного робочого місця з ПК повинна складати не менше 6 м2, а об’єм – не 
менше 20 м3; 
 
 
63. Допустимі рівні випромінювання відео терміналів за щільністю магнітного 
потоку 5 Гц – 2 кГц на відстані 0,5 м навкруги для стандарту MPRII є: 
 
250 нТл; 
 
64. Вимоги електробезпеки у приміщеннях, де встановлені 
електронно-обчислювальні машини і персональні комп’ютери відображені у: 
ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації 
електронно-обчислювальних машин; 
 
 
 
 
65. Організація робочих місць користувачів комп’ютерів має відповідати 
вимогам нормативних документів з правил охорони праці під час експлуатації ПК: 
 
Робочі місця з ПК по відношенню до ​світлових прорізів повинні розміщуватися так, 
 
щоб природне світло падало збоку, переважно зліва. 
 
 
 
 
66. Серцево-легеневу реанімацію здійснює одна людина. Послідовність заходів 
 
щодо врятування потерпілого: 
 
Після 2 глибоких вдувань в рот чи ніс зробити 15 натискувань на грудну клітку, знову 
 
повторити вдування і 15натискувань і т.д. 
 
67. Довжина хвилі короткохвильового  УФ випромінювання складає: 
280-100 
 
 
 
68. Довжина хвилі середньохвильового  УФ випромінювання складає: 
320-280 
 
69. Відповідно до закону України “Про охорону праці” працівник зобов’язаний: 
 
Знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, дотримуватись 
 
зобов’язань передбачених колективним договором. 
 
70. Площа перерізу нульового робочого та нульового захисного провідників 
групової три провідної мережі відносно площі перерізу фазового провідника повинна 
бути: 
Не менше  
 
71. Вкажіть, що не відноситься до ознак психічної втоми користувача ПК: 
Оніміння м’язів та мала рухливість 
 
72. Вимоги (ДНАОП 0.00-1.31-99) “Правила охорони праці під час експлуатації 
ЕОМ” поширюються на: 
Підприємства, організації, фізичних та юридичних осіб, які здійснюють розробку, 
 
 
виробництво, ремонт, обслуговування та застосування ЕОМ 
 
 
73. Відповідальність за протипожежний стан підприємств покладається на:  
Керівник підприємства 
 
74. Які бувають періоди працездатності? 
Період втягування в роботу, період стійкої працездатності, період субкомпенсації, 
період втоми 
 
75. Яким документом регламентується гранично допустима потужність 
 
 
експозиційної дози рентгенівського випромінювання? 
 
Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) 
76. Чи повинні окуляри для комп’ютера мати більшу фокусну відстань ніж 
звичайні окуляри? 
 
 
 
Повинні 
 
 
77. Жінки до виконання всіх робіт, пов’язаних з використанням ВДТ ЕОМ та 
 
ПЕОМ не допускаються: 
В період вагітності 
 
78. Які наслідки електротравми 2-го класу?  
Судомне скорочення м’язів з втратою свідомості 
 
79. Які наслідки електротравми 1-го класу?  
Судомне скорочення м’язів без втрати свідомості 
 
 
 
80. Які наслідки електротравми 3-го класу?  
втрата свідомості та порушення функцій діяльності серця і/або дихання 
  
81. Під адекватністю відбору розуміють: 
Факт визначення кандидатів на посади операторів, удосконалення методів навчання, 
удосконалення органів керування 
 
82. Зміна балансу іонного складу повітря 
Несприятливого впливу на здоров’я 
 
83. Організація робочих місць користувачів комп’ютерів має відповідати 
вимогам нормативних документів з правил охорони праці під час експлуатації ПК: 
 
Робочі місця з ПК розміщуються на відстані не менше 1м від стін з світловими 
 
прорізями 
 
84. Статичною роботою якої групи м’язів забезпечується робоче положення 
“сидячи” за комп’ютером. 
М’язи плечей, шиї та рук 
 
85. Суть медичного відбору:  
враховується лише один фактор - стан здоров'я 
 
86. Який діапазон частот гранично допустимих рівнів електромагнітних 
випромінювань: 
30кГц-300Гц 
 
87. Допустимі рівні напруженості електромагнітного випромінювання відео 
терміналів за електричною складовою 5 Гц – 2 кГц на відстані 0,5 м навкруги для 
 
стандарту MPRII є: 
25 В/м; 
 
88. Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та 
устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ виконується як: 
 
 
 
 
окрема групова трипровідна мережа, шляхом прокладання фазового, нульового 
робочого та нульового захисного провідників. 
 
89. Більша частина актинічного УФ-випромінювання поглинається рогівкою 
ока і лиш незначна частина надходить до кришталика. 
Правильно 
 
 
90. Яка гранично допустима потужність експозиційної дози рентгенівського 
випромінювання на відстані 5см від екрана відео термінала при будь-яких положеннях 
 
регулювальних пристроїв 
7,74*10-12 А/кг 
 
91. Будівлі, в яких розташовуються ЕОМ повинні мати ступінь вогнестійкості: 
Не нижче 2 
 
 
92. Тривалість регламентованих перерв для відпочинку встановлених в 
 
 
ДСанПІН 3.3.2-007-98 для операторів комп’ютерного набору із застосуванням ЕОМ при 
 
8 год. Денній робочій змінні 
 
10 хв через кожну годину 
 
93. Що з наведених нижче симптомів не відноситься до хвороб кистей рук у 
користувачів ПК, які тривалий час працюють за клавіатурою: 
Зміна кольору шкіри пальців 
 
 
95. Вміст озону в повітрі робочої зони​ ​не повинен перевищувати: 
0,1 мг/м3 
 
96. Суть стихійного відбору:  
 
кандидатів на посаду оператора коли з групи претендентів відбирають необхідну 
 
кількість претендентів без урахування їх індивідуальних здібностей. 
 
97. Вплив озону на людину: 
подразнення дихальних шляхів та слизових оболонок 
 
98. Що впливає на репродуктивну систему жінки? 
електромагнітні хвилі 
 
99. Суть етапного відбору: 
Послідовність проведення роботи, найбільш широко застосовується три етапний 
відбір(за висновками медичних комісій, з’ясування придатності, контролюючий) 
 
100. Що впливає на серцево-судину систему людини? 
 
 
101. Наслідки психічної втоми.  
тимчасове зниження працездатності 
 
 
 
 
102. Статична робота впливають на таку групу м’язів? 
Плечей, шиї і рук 
 
103.Маніпулятор типу миша має негативний вплив на людину 
має 
 
104. Другий період працездатності характеризується: 
 Висока та стійка працездатністю 
 
 
105.Третій період працездатності характеризується: 
 
Зниження працездатності,розвинення втоми, період субкомпенсації 
106.Четвертий період працездатності характеризується  
період стомлення, втоми 
 
 
 
107.Екпозиційної дози рентгенівського випромінювання  
 ​Відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год(100 мкР/год)  
 
108.Фази стресу 
1)Тривога – мобілізація захисних сил 
2)Виснаження при тривалому стресі 
3)Організація – боротьба з важкими умовами 
4)Резистентність – пристосування до важких умов 
 
109.Статистичною роботою якої групи м’язів 
 м’язи при цьому знаходяться в тривалій напрузі, але не змінюють свого положення в 
просторі. 
 
110.Яке випромінювання включає область оптичного випромінювання: 
 
111.Адаптація це​ ​пристосування організмів до умов існування 
5 рівнів адаптації учнів до нових умов навчання:  
1 рівень «активна адаптація;  
2 рівень «адаптація;  
 
3 рівень «переддезадаптація»;  
 
4 рівень «дезадаптація»;  
5 рівень «стійка дезадаптація»  
 
112.Дисплеї на основі ЕПТ мають  
Рентгенівське, оптичне і радіочастотне випромінювання 
 
113.Аварійний резервний вимикач може  
може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення. 
 
114.Рівень освітленості на робочому столі ПК  
має бути -300-500 лк. 
 
115.Перший етап етапного відбору полягає  
Відбір за висновками медичної комісії 
 
116.Під етапністю відбору  розуміють  
 
 
 
 
Послідовність визначення кандидатів на посади операторів, вдосконалення методів 
 
навчання, удосконалення органів керування 
 
117. Періоди працездатності (перерахувати​)  
1) період втягування 
2)період стійкої працездатності 
 
3) період субкомпенсації 
4)період стомлення 
 
118.Де дозволено куріння на території підприємства​?  
У спеціально обладнаних місцях 
 
119.На кого покладається забезпечення пожежної безпеки підприємств, 
установ, організацій України: 
 
На їх керівників та уповажених керівниками осіб 
 
120.Безпечні для організму людини рівні випромінювань комп’ютерів 
регламентуються такими стандартами: 
 
 
 
Нормами MPR II 1990 та TCO 92/95 
 
 
121.Який фактор шкідливо впливає на серце-судину систему: 
 
Обмежена загальна рухова активність (гіподинамія) 
 
122.Що є джерелом електромагнітних випромінювань: 
Всі відповіді правильні 
 
 
123.Портативні комп’ютери типу Notebook безпечні для користувачів і їх 
можна вважати пристроями, що зберігають здоров’я людей. 
Неправильно 
 
 
124.Дисплеї на основі ЕПТ є потенційним джерелом випромінювання 
 
діапазонів електромагнітного спектра: рентгенівського, оптичного. 
Неправильно 
 
125.Сумісне зберігання і транспортування речовин і матеріалів, які при 
взаємодії один з одним викликають займання або вибух: 
Не допускається 
 
126. ​Під час проектування системи електропостачання, монтажу, 
основного електрообладнання та електричного освітлення будівель та приміщень для 
 
ЕОМ необхідно дотримуватись вимог: 
Всі відповіді вірні 
 
 
127.Штепсельні з’єднання та електророзетки для підключення до 
електромережі ЕОМ повинні відповідати таким вимогам: 
Повинні мати контакти фазового та нульового робочого провідників 
Повинні мати спеціальні контакти для підключення нульового захисного 
провідника 
Конструкція має бути такою, щоб приєднання нульового захисного провідника 
відбувалося ​раніше​ ніж приєднання фазового та нульового робочого провідників 
 
128.Адаптація – це: 
Процес, при якому око пристосовується до зміни освітленості предметів 
 
 
 
 
 
129.До якого класу електротравм відноситься такий патологічний процес, як 
клінічна смерть? 
4-го 
 
130.Гостротою зору називається: 
Здатність ока розрізняти окремі дві точки при мінімальній відстані між ними 
 
 
 
131.Де повинні встановлюватись первинні засоби пожежогасіння в 
складських приміщеннях 
Біля входу 
 
132.Відстань від тильної поверхні одного монітора до екрана іншого монітора 
повинна бути 
менше 2,5м 
 
133.Організація робочих місць користувачів комп’ютерів має відповідати 
вимогам нормативних документів з правил охорони праці під час 
експлуатації ПК: 
відстані між бічними поверхнями ПК та відстані між тильною поверхнею 
одного ПК та екраном іншого враховуються також при розміщенні робочих 
 
місць з відеотерміналами та персональними комп'ютерами в суміжних 
 
приміщеннях, з урахуванням конструктивних особливостей ​стін та 
перегородок​. 
 
134.При більших концентрація озону появляються: 
Подразнення слизових оболонок 
Головні болі недомагання 
 
135.Що є основною причиною розвитку емоційного напруження в операторів 
ВДТ? 
Необхідність обробки великого обсягу інформації в умовах дефіциту часу 
 
136.Відстань між бічними поверхнями моніторів ПК:  
Не менша 1,2м 
 
 
 
 

законы диалектики

Основные законы диалектики.

1)Закон единства и борьбы противоположностей.

Этот закон является «ядром» диалектики, т.к. определяет источник развития, отвечает на вопрос, почему оно происходит.

Содержание закона: источник движения и развития мира находится в нем самом, в порождаемых им противоречиях.

Противоречие – это взаимодействие противоположных сторон, свойств и тенденций в составе той или иной системы или между системами. Диалектическое противоречие есть только там, где...

Математические формулы. Шпаргалка для ЕГЭ с математики

Формулы сокращенного умножения

(а+b)2 = a2 + 2ab + b2

(а-b)2 = a2 – 2ab + b2

a2 – b2 = (a-b)(a+b)

a3 – b3 = (a-b)( a2 + ab + b2)

a3 + b3 = (a+b)( a2 – ab + b2)

(a + b)3 = a3 + 3a2b+ 3ab2+ b3

(a – b)3 = a3 – 3a2b+ 3ab2- b3

Свойства степеней

a0 = 1 (a≠0)

am/n = (a≥0, n ε N, m ε N)

a- r = 1/ a r (a>0, r ε Q)

m...

Русский язык и культура речи

перейти к оглавлению

1. ЭЛЕМЕНТЫ И УРОВНИ ЯЗЫКА

Характеризуя язык как систему, необходимо определить, из каких элементов он состоит. В большинстве языков мира выделяются следующие единицы: фонема (звук), морфема, слово, словосочетание и предложение. Единицы языка неоднородны по своему строению: простые (фонемы) и сложные (словосочетания, предложения). При этом более сложные единицы всегда состоят из более простых.

Самая простая единица языка – это фонема, неделимая и сама по себе...

Политология. Универсальная шпаргалка

перейти к оглавлению

1. Место политологии среди гуманитарных наук

Политология развивается в тесном взаимодействии с другими гуманитарными науками. Их всех объединяет общий объект исследования — жизнь общества во всем многообразии ее конкретных проявлений.

Сегодня невозможно изучать сложные политические процессы, не учитывая взаимодействие общественных (гуманитарных) наук.

1) Политология тесно связана с экономикой. Экономика дает соответствующее обоснование реализации экономических...