Iphone
shpora.me - незаменимый помощник для студентов и школьников, который позволяет быстро создавать и получать доступ к шпаргалкам или другим заметкам с любых устройств. В любое время. Абсолютно бесплатно. Зарегистрироватся | Войти

* данный блок не отображается зарегистрированым пользователям и на мобильных устройствах

Екзамен ДД -mike

 1. Процеси – це
 1. систематичне, послідовне визначення функціональних операцій, які приносять специфічний результат;
 2. послідовність непов’язаних операцій або завдань, що потрібні для досягнення результату.
 3. Варіаційне визначення функціональних операцій, які приносять специфічний результат;
 4. послідовність непов’язаних операцій або завдань, що потрібні для досягнення мети.

 

 1. Бізнес-процес – це:
 1. послідовність логічно зв’язаних процедур, що має кілька входів і виходів, яка призначена для одержання заданого кінцевого результату (результатів).
 2. послідовність логічно зв’язаних процедур, що має один вхід і вихід, яка призначена для одержання заданого кінцевого результату (результатів).
 3. послідовність логічно зв’язаних процедур, яка призначена для одержання заданих кінцевих результатів.
 4. послідовність не зв’язаних процедур, що має один вхід і вихід, яка призначена для одержання заданого кінцевого результату (результатів).

 

 1. Бізнес-процес – це:
 1. послідовність логічно зв’язаних процедур, що має кілька входів і виходів, яка призначена для одержання заданого кінцевого результату.
 2. процес, що не створює доданої вартості, але необхідний для функціонування інших бізнес-процесів.
 3. послідовна деталізація вихідної моделі процесу до заданого рівня шляхом створення детальних моделей для кожного об’єкта процесу.
 4. це процеси вдосконалення, засвоєння нових напрямків і технологій, а також інновацій.

 

 1. Під бізнес-процесом у широкому значенні розуміється структурована послідовність дій з виконання певного виду діяльності на всіх етапах життєвого циклу предмета діяльності, тобто певний системно-замкнений процес.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Встановіть відповідність між поняттям і його визначенням.

Бізнес-процес

послідовність логічно зв'язаних процедур, що має кілька входів і виходів, яка призначена для одержання заданого кінцевого результату (результатів).

Допоміжний бізнес-процес

бізнес-процес, що не створює доданої вартості, але необхідний для функціонування інших бізнес-процесів.

Вхід бізнес-процесу

об’єкт бізнес-процесу (процедура, операція), взаємодіючий із зовнішніми бізнес-процесами й одержує від них інформацію/матеріальні ресурси.

Вихід бізнес-процесу

об’єкт бізнес-процесу (процедура, операція), що взаємодіє із зовнішніми бізнес-процесам і передає їм інформацію/матеріальні ресурси, які є результатом виконання бізнес-процесу.

Декомпозиція бізнес-процесу

послідовна деталізація вихідної моделі бізнес-процесу до заданого рівня шляхом створення детальних моделей для кожного об'єкта процесу.

 

 1. Первинні входи, з яких починається бізнес-процес, відкриваються:
 1. первинними постачальниками процесу
 2. вторинним постачальником процесу
 3. первинним клієнтом
 4. вторинним клієнтом
 5. непрямим клієнтом
 6. споживачем

 

 1. Ресурси або входи процесу можуть бути:
 1. матеріально-технічними
 2. енергетичними
 3. людськими
 4. інформаційними
 5. зовнішніми
 6. екологічними
 7. основними

 

 1. Вкажіть типи клієнтів бізнес-процесу:
  1. первинні клієнти
  2. вторинні клієнти
  3. непрямі клієнти
  4. зовнішні клієнти
  5. внутрішні клієнти
  6. головні клієнти

 

 1. Клієнти, що не одержують первинного виходу, але є наступними в ланцюжку, тому пізніший за часом вихід відображається на них це:
  1. первинні клієнти
  2. вторинні клієнти
  3. непрямі клієнти
  4. зовнішні клієнти

 

 1. У процесі опису організації і її діяльностей формуються три основних системи моделей організації:
 1. стратегічна, укрупнена і детальна
 2. основна, стратегічна і детальна
 3. детальна, керуюча і основна
 4. укрупнена, централізована і керуюча

 

 1. Вкажіть категорії поділу бізнес процесів.
 1.  основні
 2.  забезпечуючі
 3.   бізнес-процеси розвитку
 4.   бізнес-процеси керування
 5. другорядні
 6. бізнес-процеси планування

 

 1. Встановіть відповідність між категорією бізнес-процесів та її означенням.

Основні бізнес-процеси

процеси, які орієнтовані на виробництво продукції або надання послуг, що представляють цінність для клієнта, та забезпечують одержання доходу для підприємства.

Забезпечуючі бізнес-процеси

допоміжні процеси, які призначені для забезпечення виконання основних бізнес-процесів.

Бізнес-процеси розвитку

процеси вдосконалення, засвоєння нових напрямків і технологій, а також інновацій.

Бізнес-процеси керування

процеси, які охоплюють весь комплекс функцій керування на рівні кожного бізнес-процесу й бізнес-системи в цілому.

 

 1. Забезпечуючі процеси – це:
 1. допоміжні процеси, які призначені для забезпечення виконання основних бізнес-процесів.
 2. процеси, які охоплюють весь комплекс функцій керування на рівні кожного бізнес-процесу й бізнес-системи в цілому.
 3. процеси вдосконалення, засвоєння нових напрямків і технологій, а також інновацій.
 4. процеси, які орієнтовані на виробництво продукції або надання послуг, що представляють цінність для клієнта, та забезпечують одержання доходу для підприємства.

 

 1. Вкажіть класифікаційні ознаки за якими поділяються бізнес-процеси.
 1. за ознакою формування результату
 2. за функціональною ознакою
 3. за видом бізнес-процесу
 4. за характером продукту діяльності
 5. за ступенем деталізації
 6. за ступенем керованості

 

 1. Залежно від свого місця у ієрархії цілей організації бізнес-процеси поділяються на :
 1. верхнього, середнього і нижнього рівнів
 2. макропроцеси, субпроцеси, мікропроцеси
 3. основні і допоміжні
 4. зовнішні і внутрішні

 

 1. Залежно від рівня деталізації бізнес-процеси поділяються на :
 1. верхнього, середнього і нижнього рівнів
 2. макропроцеси, субпроцеси, мікропроцеси
 3. основні і другорядні
 4. цільові і допоміжні

 

 1.  За ознакою формування результату бізнес-процеси поділяються на:
 1. основні і допоміжні
 2. відтворювальні, забезпечувальні, управління, розвитку
 3. виробничі та адміністративні
 4. зовнішні і внутрішні

 

 1. За видом бізнес-процеси поділяються на:
 1. основні і допоміжні
 2. відтворювальні, забезпечувальні, управління, розвитку
 3. виробничі та адміністративні
 4. макропроцеси, субпроцеси, мікропроцеси

 

 1. За характером продукту діяльності бізнес-процеси поділяються на:
 1. основні і допоміжні
 2. відтворювальні, забезпечувальні, управління, розвитку
 3. виробничі та адміністративні
 4. макропроцеси, субпроцеси, мікропроцеси

 

 1. За ступенем деталізації бізнес-процеси поділяються на:
 1. крос-функціональні і підпроцеси
 2. відтворювальні, забезпечувальні, управління, розвитку
 3. виробничі та адміністративні
 4. макропроцеси, субпроцеси, мікропроцеси

 

 1. По відношенню до підприємства бізнес-процеси поділяються на:
 1. крос-функціональні і підпроцеси
 2. відтворювальні, забезпечувальні, управління, розвитку
 3. зовнішні і внутрішні
 4. макропроцеси, субпроцеси, мікропроцеси

 

 1. Встановіть відповідність між видом бізнес-процесу та його означенням.

Основний бізнес-процес

процес, який складає основний бізнес підприємства і створює основний потік доходів. Прикладами операційних бізнес-процесів є постачання, виробництво, реалізація та маркетинг.

Допоміжні (забезпечувальні) бізнес-процеси

визначають допоміжну діяльність підприємства, яка є забезпечувальною по відношенню до основної діяльності. Наприклад, бухгалтерський облік, кадрове, інформаційне забезпечення.

Відтворювальний бізнес-процес

є безперервним рухом і оновленням процесу виробництва продукції та послуг підприємства як бізнес-системи.

Забезпечувальні бізнес-процеси

призначені для забезпечення ресурсами відтворювального процесу бізнес-системи.

Бізнес-процеси управління

охоплюють весь комплекс функцій управління на рівні кожного бізнес-процесу й бізнес-системи в цілому.

Бізнес-процеси розвитку

процеси вдосконалення продукту, що виготовляється.

 

 1. Встановіть відповідність між видом бізнес-процесу та його означенням.

Виробничі бізнес-процеси

процеси, що перетворюють входи, отримані від процесу постачання, у виходи, що пропонуються для збуту.

Адміністративні бізнес-процеси

процеси, результатом яких є серія послідовних дій з виконання адміністративних завдань.

Крос-функціональні процеси

сукупність функцій бізнес-процесу без деталізації за видами робіт або операціями.

Підпроцес

частина основного процесу діяльності, яка призначена для виконання конкретної ролі в створенні кінцевого продукту, але не здатна самостійно створювати продукт.

Зовнішній бізнес-процес

процес, що має вхід і/або вихід поза підприємством.

Внутрішній бізнес-процес

процес, що повністю відбувається в межах підприємства як цілісної бізнес-системи.

 

 1. Бізнес-процеси верхнього рівня – процеси, створені задля реалізації:
 1. стратегічних цілей компанії
 2. тактичних цілей компанії
 3. оперативних цілей компанії
 4. першочергових цілей компанії

 

 1. Бізнес-процеси середнього рівня – процеси, створені задля реалізації:
 1. стратегічних цілей компанії
 2. тактичних цілей компанії
 3. оперативних цілей компанії
 4. першочергових цілей компанії

 

 1. Бізнес-процеси нижнього рівня – процеси, створені задля реалізації:
 1. стратегічних цілей компанії
 2. тактичних цілей компанії
 3. оперативних цілей компанії
 4. першочергових цілей компанії

 

 1. Бізнес-процеси, які мають гранично максимальну ступінь деталізації та йдуть на опис бізнес-процесів нижнього рівня це:
 1. макропроцеси
 2. мікропроцеси
 3. субпроцеси
 4. процеси нижнього рівня

 

 1. Бізнес-процеси, які мають ступінь деталізації необхідну щоб описати бізнес-процеси середнього рівня це:
 1. макропроцеси
 2. мікропроцеси
 3. субпроцеси
 4. процеси середнього рівня

 

 1. Укрупнені бізнес-процеси, які мають ступінь деталізації необхідну, щоб описати бізнес-процеси верхнього рівня це:
 1. макропроцеси
 2. мікропроцеси
 3. субпроцеси
 4. процеси верхнього рівня

 

 1.  Сучасна парадигма управління, а також високий динамізм змін, що відбуваються у зовн­ішньому середовищі, передбачає перехід від функціональної до процесної структури управління.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Основною метою впровадження й використання процесно-орієнтованого підходу до управління є зниження вартості кінцевого результату і зниження його споживчої цінності для максимального задоволення споживачів.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1.  Атрибутом сучасної управлінської діяльності є наступні недоліки:
 1. слабка керованість організаційних структур управління
 2. стагнація й втрата здатності до розвитку промислових організацій
 3. високий рівень адаптивності й гнучкості структур управління й організацій у цілому стосовно впливів зовнішнього середовища
 4. низький рівень бю­рократизації в організаціях.

 

 1.  Вкажіть основні наукові підходи до управління підприємством.
 1. системний підхід
 2. ситуа­ційний підхід
 3. функціонально-орієнтований підхід
 4. процесно-орієнтований підхід
 5. організаційно-орієнтований підхід
 6. ситуативний підхід

 

 1.  Встановіть відповідність між назвою наукового підходу та його означенням.

системний підхід

організація розглядається як цілісна кібернетична система

ситуа­ційний підхід

діяльність організації планується залеж­но від значимості й зміни ситуаційних факторів

функціонально-орієнтований підхід

виробництво, персо­нал, система управління, маркетинг розглядаються як окремі складові організації

 процесно-орієнтований підхід

на перший план виноситься розробка процесу або алгоритму управління організацією

 

 1.  В управлінні вітчизняними підприємствами домі­нує процесно-орієнтований підхід, який базуєть­ся на ієрархічній організаційній структурі підприємства.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1.  Основною ідеєю функціонально-орієнтованого підходу до управління є розподіл праці й обмін матер­іальними продуктами, що призводить до формування механістичного погляду на природу промислових підприємств в інду­стріальному суспільстві.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. В основі функціонально-орієнтованого підходу до управління підприємством лежить принцип розподілу й спеціалізації праці …, сформульований ще в XVIII столітті.
 1. Адама Сміта
 2. Анрі Файоля
 3. Ф. Тейлора
 4. М. Вебера

 

 1.  Хто розвинув та довів до досконалості принцип фун­кціонального у своїй теорії раціо­нальної бюрократії.
 1. Анрі Файоль
 2. Адам Сміт
 3. Ф. Тейлор
 4. М. Вебер

 

 1.  Хто є засновником процесно-орієнтованого підходу?
 1. Анрі Файоль
 2. Адам Сміт
 3. Ф. Тейлор
 4. М. Вебер

 

 1.  Вкажіть основні функції підприємства, виділені Анрі Файолем.
 1. технічна діяльність
 2. комерційна діяльність
 3. фінансова діяльність
 4. управлінська діяльність
 5. забезпечення безпеки
 6. бухгалтерський облік
 7. аудит
 8. організаторська діяльність

 

 1. Вкажіть переваги впровадження підприє­мством процесного підходу до управління.
 1. зосередження на кожному процесі сприяє кращому за­доволенню споживачів
 2. збільшення ризику субоптимізації при управлінні цілісним проце­сом, що проходить крізь безліч відділів
 3. управління процесами дозволяє створити кращі підстави для конт­ролю ресурсів і часу виконання робіт
 4. урахування дина­мічного характеру розвитку організацій
 5. збільшення витрат на управління
 6. збільшення рівня бюрократизації в системах управління
 7. створення творчого колективу в рамках процесних груп

 

 1. Концепція загальної теорії процесів, що вивчає про­цеси будь-якої природи сформувалася наприкінці 80-х років ХХ сторіччя і є загальнотеоретичною основою процесної теорії управління.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Хто запропонував тейлорівський підхід до контролю й управління якістю продукції, заснований на допусках, замінити методикою, яка спрямована на забезпечення стабільності технологічних процесів і зменшення їхніх варіацій?
 1. Анрі Файоль
 2. Адам Сміт
 3. Ф. Тейлор
 4. М. Вебер
 5. В.Шухарт

 

 1. Положення процесно-орієнтованого підходу до управління були розвинені й представлені в теорії …. “Трансформація й безперервне вдоско­налювання процесів”.
 1. Анрі Файоля
 2. Адама Сміта
 3. Ф. Тейлора
 4. М. Вебера
 5. Е. Демінга

 

 1.  Опис бізнес-процесів ведеться за таким стандартом:
 1. характеристика, структура, схема взаємодії між елементами
 2. характеристика, структура, модель процесу
 3. опис процесу, структура процесу, модель процесу
 4. опис, модель, схема взаємодії між елементами

 

 1.  Характеристика бізнес-процесу складається з:
 1. призначення
 2. вхідної та вихідної інформації
 3. стандартів даних
 4. власника, виконавця та споживача процесу
 5. моделі процесу
 6. учасників процесу

 

 1. Структуризація бізнес-процесів дозволяє виявити проблемні місця і своєчасно приймати управлінські рішення для забезпечення конкурентоспроможності продуктів та удосконалення їх якості.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Методики структуризації та опису бізнес-процесів за формою представлення інформації можна поділити на:
 1. текстові, табличні та графічні
 2. текстові, візуальні та слухові
 3. візуальні, слухові та методичні
 4. текстові, методичні та описові

 

 1.  Вкажіть перевагу текстового опису бізнес-процесів.
 1. гнучкість у вираженні будь-яких нюансів процесу засобами мови
 2. структурованість інформації
 3. охоплює усі розгалуження бізнес-процесів, забезпечує наочність і простоту сприймання інформації
 4. потребує спеціальних навичок для застосування
 5. слабка формалізація описів

 

 1. Вкажіть перевагу табличного опису бізнес-процесів.
 1. гнучкість у вираженні будь-яких нюансів процесу засобами мови
 2. структурованість інформації
 3. охоплює усі розгалуження бізнес-процесів, забезпечує наочність і простоту сприймання інформації
 4. потребує спеціальних навичок для застосування
 5. слабка формалізація описів

 

 1. Вкажіть перевагу текстового опису бізнес-процесів.
 1. гнучкість у вираженні будь-яких нюансів процесу засобами мови
 2. структурованість інформації
 3. охоплює усі розгалуження бізнес-процесів, забезпечує наочність і простоту сприймання інформації
 4. потребує спеціальних навичок для застосування
 5. слабка формалізація описів

 

 1.  За принципом організації роботи по структуризації бізнес-процесів можна використовувати такі методики як:
 1. через дерево бізнес-процесів
 2. через структурні підрозділи
 3. через опис дерева рішень
 4. через моделювання бізнес-процесу

 

 1.  Яка методика структуризації бізнес процесів працює за таким принципом: “Спочатку розробляється ієрархічна структура бізнес-процесів. Потім беруться бізнес-процеси 1-го рівня і детально описуються. Описується діяльність власника бізнес-процесу, і на додаток описується діяльність усіх учасників бізнес-процесу”.
 1. дерево бізнес-процесів
 2. структурні підрозділи
 3. опис дерева рішень
 4. моделювання бізнес-процесу

 

 1. Яка методика структуризації бізнес процесів працює за таким принципом: “ Спочатку описується організаційна структура. Потім з неї обираються структурні підрозділи, описується діяльність цих підрозділів у межах різних бізнес-процесів. На закінчення всі схеми одного бізнес-процесу від різних підрозділів зводяться в єдину схему”.
 1. дерево бізнес-процесів
 2. структурні підрозділи
 3. опис дерева рішень
 4. моделювання бізнес-процесу

 

 1.  Найпоширенішими на сьогодні методиками, за допомогою яких можна описувати бізнес-процеси це:
 1. IDEF0
 2. WFD
 3. DFD
 4. ARIS
 5. UML
 6. C++
 7. Delphi

 

 1.  До класичного підходу опису бізнес-процесів відносяться такі методології:
 1. IDEF0
 2. WFD
 3. DFD
 4. ARIS
 5. UML

 

 1. До сучасного підходу опису бізнес-процесів відносяться такі методології:
 1. IDEF0
 2. WFD
 3. DFD
 4. ARIS
 5. UML

 

 1. Алгоритм структуризації визначає:
 1. основні бізнес-процеси
 2. власників бізнес-процесів
 3. характеристики опису бізнес-процесів
 4. модель процесу
 5. входи і виходи процесу

 

 1. Типова структура опису бізнес-процесу має включати такі розділи:
 1. загальні положення
 1. виконавці та власник бізнес-процесу
 2. входи-виходи бізнес-процесу
 3. графік етапів розробки процесу
 4. цілі, показники і результати бізнес-процесу
 5. опис завдань кожного учасника бізнес-процесу

 

 1.  Регламентація бізнес-процесів це
 1. сукупність норм, правил, стандартів і процедур, що обмеж­ують і визначають форми діяльності корпоративного підприємства в розподілі праці, регулю­ють його діяльність та реалізацію бізнес-процесів.
 2. сукупність моделей, що обмеж­ують і визначають форми діяльності корпоративного підприємства в розподілі праці.
 3. сукупність норм, правил, стандартів і процедур, що регулю­ють діяльність підприємства.
 4. сукупність моделей бізнес-процесів, що визначають форми діяльності підприємства та удосконалюють його діяльність.

 

 1. Всі операції можуть бути чітко регламентовані і включені до посадових інструкцій співробітників.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Основними цілями регламентації не є:
 1. удосконалення бізнес-процесів
 2. закріплення знань працівників
 3. створення підрозділів, що відповідають за окремі стадії бізнес-процесів
 4. уточнення опису бізнес-процесів і меж відповідальності їх виконавців
 5. координа­ція дій виконавців бізнес-процесів
 6. упорядковування виконання конкретних управлінських ро­біт
 7. організаційне закріплення раціонального поділу праці
 8. безперебійне здійснення діяльності бізнес-процесів
 9. забезпечення ефективної організації і координації діяльності керівників відді­лів
 10. збереження і розповсюдження знань

 

 1. Якщо регламент зробити дуже загальним, то він формалізує основні особливості бізнес-процесу, а якщо регламент зробити дуже докладним, то виникає просте завдання по управлінню змінами створеного регламенту і контроль детального регламенту достатньо легкий.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1.  Вкажіть не правильне твердження:
 1. Під регламентами розуміються будь-які документи нормативно-методичного характеру, які вимагають здійснення бізнес-процесів.
 2. Регламент повинен передбачати затверджений механізм дій, який передбачає розгляд підготовленої інформації керівником відділу та відповідає за результат.
 3. У цілому система контролінга забезпечує організаційну і методичну підтримку всіх стадій управління за допомогою регламентації функцій.
 4. Закріплювати в регламенті має сенс тільки те, що не можна контролювати.

 

 1.  Система контролінга забезпечує організаційну і методичну підтримку всіх стадій управління за допомогою регламентації таких функцій як:
 1. постановка цілей
 2. планування
 3. координація виконання
 4. управлінський облік
 5. робота з документацією
 6. результативність дій

 

 1.  Встановіть відповідність між назвою функції та її значенням.

постановка цілей

визначення якісних і кількісних цілей і критеріїв, за якими можна оцінювати їхнє досягнення.

планування

розгортання цілей в прогнозах і планах.

координація виконання

організація виконання управлінських рішень.

управлінський облік

передбачає реєстрацію, збір і узагальнення всієї інформації, необхідної керівництву для ухвалення управлінських рішень.

 

 1.  Основними завданнями відділу контролінга в області планування є:
 1. уточнення цілей і завдань в ключових напрямах діяльності
 2. уточнення показників, умов, вимог і обмежень для планування
 3. формування стратегічного плану
 4. розподіл завдань
 5. спрямовування розвитку організації
 6. удосконалення системи планування

 

 1. Вкажіть не правильне твердження:
 1. описані і регламентовані бізнес-процеси формалізують існуючий механізм здійснення діяльності та усувають дублювання функцій працівниками.
 2. кожен регламентований бізнес-процес дає можливість працівнику на неоднозначне його розуміння
 3. співробітники, знаючи, що процеси контролюються, виконують свою роботу сумлінніше та якісніше
 4. регламентовані бізнес-процеси є базою знань про діяльність структурних підрозділів, що допомагає новим співробітникам швидше навчатись і розуміти те, що від них вимагається
 5. регламенти бізнес-процесів є законною нормативною базою для матеріального стимулювання і покарання працівників

 

 1. Для ефективного здійснення регламентації бізнес-процесів необхідне створення і впровадження структурного підрозділу, функціями якого є:
 1. здійснення впровадження
 2. контроль виконання
 3. реагування на зміну зовнішнього середовища
 4. формування стратегічного плану
 5. удосконалення системи планування

 

 1.  Реінжиніринг це:
 1. фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування ділових процесів для досягнення різких, стрибкоподібних покращень у вирішальних, сучасних показниках діяльності компаній, таких як вартість, якість, сервіс і темпи.
 2. сукупність норм, правил, стандартів і процедур, що обмеж­ують і визначають форми діяльності корпоративного підприємства в розподілі праці, регулю­ють його діяльність та реалізацію бізнес-процесів.
 3. систематичне, послідовне визначення функціональних операцій, які приносять специфічний результат.
 4. послідовна деталізація вихідної моделі бізнес-процесу до заданого рівня шляхом створення детальних моделей для кожного об'єкта процесу.

 

 1.  Вкажіть не правильне твердження відносно реінжинірингу бізнес-процесів.
 1. Реінжиніринг спочатку визначає, ЩО підприємство повинно робити, і тільки потім – ЯК робити. Він ігнорує те, що є, і концентрується на тому, що повинно бути.
 2. Реінжиніринг відкидає  всі існуючі структури і процедури втілення нових способів виконання робіт.
 3. Реінжиніринг не застосовується у випадках, коли планується підвищення ефективності діяльності на 10-100%. Його застосування доцільно для різкого підвищення показників діяльності на 500-1000% шляхом заміни старих методів управління новими.
 4. Реінжиніринг спричиняє зниження реакції підприємства на зміни в потребах споживачів.

 

 1. Реінжиніринг застосовується за таких умов:
 1. коли фірма знаходиться у стані глибокої кризи.
 2. коли поточний стан фірми може бути визначено задовільним, однак прогнози її діяльності є несприятливими.
 3. реалізацією можливостей реінжинірингу займаються успішні і агресивні організації.
 4. коли фірма потребує оновлення системи управління.

 

 1. В ході реінжинірингу відбувається … стиснення процесів.
 1. горизонтальне
 2. вертикальне
 3. горизонтальне і вертикальне
 4. пряме і обернене
 5. пряме
 6. обернене

 

 1.  У реінжинірингу виділяють такі види діяльності:
 1. кризовий реінжиніринг
 2. реінжиніринг розвитку
 3. реінжиніринг оновлення
 4. реінжиніринг удосконалення
 5. реінжиніринг планування

 

 1.  Кризовий реінжиніринг:
 1. передбачає рішення суттєвих проблем організації, коли справи пішли дуже погано і потрібен комплекс мір, що дозволили б ліквідувати проблему.
 2. застосовується, коли справи в організації в цілому йдуть непогано, але погіршилась динаміка розвитку, почали випереджати конкуренти.
 3. охоплює усі розгалуження бізнес-процесів, забезпечує наочність і простоту сприймання інформації
 4. послідовність логічно зв’язаних процедур, що має кілька входів і виходів, яка призначена для одержання заданого кінцевого результату (результатів).

 

 

 1. Реінжиніринг розвитку:
 1. передбачає рішення суттєвих проблем організації, коли справи пішли дуже погано і потрібен комплекс мір, що дозволили б ліквідувати проблему.
 2. застосовується, коли справи в організації в цілому йдуть непогано, але погіршилась динаміка розвитку, почали випереджати конкуренти.
 3. охоплює усі розгалуження бізнес-процесів, забезпечує наочність і простоту сприймання інформації.
 4. послідовність логічно зв’язаних процедур, що має кілька входів і виходів, яка призначена для одержання заданого кінцевого результату (результатів).

 

 1.  Основні риси, характерні для процесу реінжинірингу:
 1. орієнтація на процеси
 2. злом старих правил
 3. творче використання інформаційних технологій
 4. удосконалення процесу управління організацією
 5. покращення керованості основних бізнес-процесів
 6. оновлення структури організації

 

 1.  Основні принципи планування та управління як бази контролінгу були викладені у працях:
 1. А. Дайле
 2. Р Манна
 3. Е. Майера
 4. Анрі Файоля
 5. Ф. Тейлора
 6. М. Вебера

 

 1.  Вкажіть не правильне твердження стосовно контролінг.
 1. Трактують контролінг як концепцію інформації та управління і основну увагу зосереджують на плануванні, обліку, аналізі і контролі маржинального доходу.
 2. Контролінг – це система регулювання витрат і результатів діяльності.
 3. Контролінг призначений забезпечити підтримку певного рівня стійкості підприємства на основі регулярного та своєчасного збирання інформації, її аналізу, і планування на цій основі подальшої діяльності.
 4. За допомогою контролінг здійснюється оперативне контролювання поточного стану бізнес-системи.

 

 1.  Контролінг це:
 1. концепція, яка призначена забезпечити підтримку певного рівня стійкості підприємства на основі регулярного та своєчасного збирання інформації, її аналізу, і планування на цій основі подальшої діяльності.
 2. концепція, за допомогою якої здійснюється оперативне контролювання поточного стану бізнес-системи.
 3. концепція, яка охоплює усі розгалуження бізнес-процесів, забезпечує наочність і простоту сприймання інформації.
 4.  концепція, яка застосовується, коли справи в організації в цілому йдуть непогано, але погіршилась динаміка розвитку, почали випереджати конкуренти.

 

 1. Моніторинг це:
 1. концепція, яка призначена забезпечити підтримку певного рівня стійкості підприємства на основі регулярного та своєчасного збирання інформації, її аналізу, і планування на цій основі подальшої діяльності.
 2. функція, за допомогою якої здійснюється оперативне контролювання поточного стану бізнес-системи, її складових елементів і зв’язків між ними та зовнішнім середовищем.
 3. концепція, яка охоплює усі розгалуження бізнес-процесів, забезпечує наочність і простоту сприймання інформації.
 4.  концепція, яка застосовується, коли справи в організації в цілому йдуть непогано, але погіршилась динаміка розвитку, почали випереджати конкуренти.

 

 1.  Основна мета контролінгу – орієнтація управлінського процесу на досягнення всіх цілей, що стоять перед підприємством.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Основні завдання контролінгу:
 1. моніторинг стану економіки і дослідження бізнес-процесів підприємства
 2. оптимізація бізнес-процесів
 3. автоматизація управління інформацією
 4. створення умов для прийняття управлінських рішень
 5. планування розвитку підприємства
 6. формування стратегічного плану

 

 1. Впровадження контролінгу на підприємстві дозволяє підвищити рівень координованості процесів планування, контролю, обліку, аналізу і регулювання діяльності, за рахунок чого дозволяє поліпшити якість управлінських рішень.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Контролінг не містить такого етапу як:
 1. визначення набору ключових показників бізнесу на різних рівнях управління підприємством
 2. розробка конфігурації цільового стану параметрів бізнесу на основі комплексних знань, досвіду та стандартів
 3. розгортання системи моніторингу фактичного стану параметрів бізнесу
 4. проведення контролю та аналізу показників, розробка рекомендацій, методик, технологій та процедур необхідних удосконалень
 5. послідовна деталізація вихідної моделі процесу до заданого рівня шляхом створення детальних моделей для кожного об’єкта процесу

 

 1.  Вкажіть, що не належить до функцій моніторингу.
 1. Забезпечення проведення моніторингу бізнес-процесів підприємства у відповідності з ходом їх виконання в різних інформаційних системах.
 2. Дозволяє вести облік ручних операцій, які не підтримуються інформаційними системами.
 3. Дозволяє проводити моніторинг ключових показників результативності та попереджувати про наявність відхилень від планових показників.
 4. Дозволяє послідовно деталізувати вихідну модель процесу до заданого рівня шляхом створення детальних моделей для кожного об’єкта процесу.

 

 1. Складовими елементами системи моніторингу бізнес-процесів є:
 1. суб’єкти моніторингу бізнес-процесів
 2. цілі моніторингу бізнес-процесів
 3. методи моніторингу бізнес-процесів
 4. об’єкти моніторингу бізнес-системи
 5. результати моніторингу
 6. способи моніторингу бізнес-процесів
 7. вхідні дані моніторингу бізнес-процесів

 

 1.  До суб’єктів моніторингу бізнес-процесів відносяться:
 1. працівники керуючої і керованої систем управління
 2. бізнес-партнери
 3. споживачі готової продукції
 4. органи державного управління
 5. локальні бізнес-підсистеми
 6. бізнес-операції
 7. внутрішнє і зовнішнє середовище

 

 1. Цілі моніторингу бізнес-процесів:
 1. виявити відповідність фактичних параметрів бізнес-процесу очікуваним параметрам
 2. виявити необхідність пристосування бізнес-процесу до факторів зовнішнього середовища або прийняття рішень щодо усунення їх впливу на нього
 3. ознайомлення з претензіями і пропозиціями споживачів, бізнес-партнерів, органів законодавчої і виконавчої влади; оцінювання об’єктів контролювання
 4. ознайомлення з даними засобів масової інформації
 5. оцінювання об’єктів контролювання

 

 1. Що не належить до методів моніторингу бізнес-процесів?
 1. документальна перевірка, отримання усних і письмових звітів суб’єктів
 2. спостереження за внутрішнім і зовнішнім середовищем бізнес-процесів
 3. експертні дослідження
 4. ознайомлення з даними засобів масової інформації
 5. ознайомлення з претензіями і пропозиціями споживачів, бізнес-партнерів, органів законодавчої і виконавчої влади
 6. оцінювання об’єктів контролювання
 7. виявлення відповідності фактичних параметрів бізнес-процесу очікуваним параметрам

 

 1.  Суб’єкти керуючої системи управління першої групи фактично визначають результативність моніторингу. А суб’єкти другої групи є лише виконавцями контрольних процедур.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Реалізація контролінгу та моніторингу дозволяє:
 1. виявляє існуючі та виникаючі проблеми
 2. готує підприємство до раптових змін у зовнішньому середовищі
 3. покращує координацію дій в організації
 4. сприяє тривалому і успішному функціонуванню підприємства і його структурних одиниць
 5. удосконалити функцію планування
 6. розробити стратегічні плани розвитку підприємства

 

 1. При розробці моделей бізнесу розв’язуються такі завдання:
 1.  подання бізнес-процесів компанії у вигляді ієрархії діаграм, що зручно для подальшого аналізу й проектування
 2.  формування бізнес-архітектури компанії
 3.  упорядкування інформаційних потоків
 4. розробка системного проекту ІС
 5. розробляють вимоги до технічних засобів
 6.  розробляють вимоги до програмних засобів

 

 1.  На етапі обстеження бізнес-процесу компанії виконуються такі роботи:
 1. формулюють загальні вимоги до системи, яка проектується
 2.  визначають організаційну структуру компанії
 3.  визначають цілі, що їх реалізує компанія
 4.  поєднують бізнес-процеси та організаційну структуру компанії
 5. аналізують застосовність існуючих систем керування підпри­ємствами для виконання потрібних завдань і формують рекоменда­цій щодо вибору такої системи
 6. розробляють вимоги до технічних засобів
 7.  розробляють вимоги до програмних засобів

 

 1. Як вихідну при проведенні обстеження та під час виконання по­дальших етапів використовують таку інформацію:
 1. опис структури бізнесу, відповідних процесів і функцій
 2.  стратегічні цілі й перспективи розвитку компанії
 3.  наявні матеріали щодо опису бізнес-процесів
 4. нормативно-довідкову документацію
 5.  перелік документів щодо бізнес-моделювання
 6. вимоги до програмних засобів
 7. вимоги до технічних засобів

 

 1.  На етапі бізнес-моделювання обробляються результати обстеження і будуються бізнес моделі таких видів:
 1. “як є”
 2. “як має бути”
 3. “як було”
 4. “як буде”
 5. “як треба”

 

 1.  Модель, що являє собою «знімок» стану справ на підприємстві на момент обстеження і дає змогу зрозуміти, що робить і як функціонує дане підприємство з позиції системного аналізу, а також на основі автоматичної верифікації виявити низку помилок і вузьких місць та сформулювати певні пропозиції щодо поліпшення ситуації це модель:
 1. “як є”
 2. “як має бути”
 3. “як було”
 4. “як буде”
 5. “як треба”

 

 1. Моделі, що інтегрує перспективні пропозиції керівництва та співробітників підприємства, експертів і системних аналітиків, даючи змогу сформувати бачення нових раціо­нальних технологій роботи підприємства це модель:
 1. “як є”
 2. “як має бути”
 3. “як було”
 4. “як буде”
 5. “як треба”

 

 1. Перехід від моделі “як є” до моделі “як має бути” може відбуватися такими способами:
 1.  “легкий” реінжиніринг
 2. “жорсткий” реінжиніринг
 3. “помірний” реінжиніринг
 4. “різкий” реінжиніринг
 5. “миттєвий” реінжиніринг

 

 1. Етап, що є фазою аналізу вимог до системи, коли ви­моги замовника уточнюються, формалізуються та документуються це етап:
 1. Обстеження бізнесу компанії
 2. Бізнес-моделювання
 3. Розробки системного проекту
 4. Розробки пропозицій щодо автоматизації підприємства
 5. Розробки технічного проекту

 

 1. На етапі розробки системного проекту визначаються:
 1. розподіл функцій між апаратною та програмною частинами
 1. інтерфейси й розподіл функцій між людиною та системою
 2. вимоги до програмних та інформаційних компонентів системи
 3. обмеження у процесі розробки
 4. вимоги до технічних засобів;
 5.  вимоги до програмних засобів;
 6.  пропозиції щодо етапів і термінів автоматизації.

 

 1. Системний проект будується на основі моделі «як є» і включає в себе функціональну модель майбутньої системи відповідно до одного із загальновживаних стандартів, інформаційну модель, а також ТЗ на створення системи.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. На основі системного проекту не виконують таку дію:
 1.  складають перелік автоматизованих робочих місць (АРМ) підприємства та способів взаємодії між ними
 2. аналізують застосовність існуючих систем керування підпри­ємствами для виконання потрібних завдань і формують рекоменда­цій щодо вибору такої системи
 3.  ухвалюють рішення про вибір конкретної системи керування підприємством або про розробку власної системи
 4.  розробляють вимоги до технічних засобів
 5.  розробляють вимоги до програмних засобів
 6. розподіляють функції між апаратною та програмною частинами

 

 1. На якому етапі на основі системного проекту і згідно з ухваленими рішеннями щодо автоматизації здійснюється проектування системи?
 1. Обстеження бізнесу компанії
 2. Бізнес-моделювання
 3. Розробки системного проекту
 4. Розробки пропозицій щодо автоматизації підприємства
 5. Розробки технічного проекту

 

 1. Настроювання існуючої системи MRP або ERP здійснюється по таких етапах:
 1.  наповнення системи фактичними даними
 2.  побудова процедур їх обробки
 3.  інтеграція процедур усередині АРМ
 4.  інтеграції АРМ у системі
 5. створення моделі системи
 6. обробка та редагування даних в системі

 

 1. Життєвий цикл програмного забезпечення – це:
 1. безперервний процес, який починається з моменту ухвалення рішення про необхідність створення ПЗ і закінчується в момент його повного вилучення з експлуатації.
 2. час, протягом якого існує програмне забезпечення.
 3. час, протягом якого експлуатують програмне забезпечення.
 4. період існування програмного забезпечення, протягом якого його активно використовують для обробки даних.

 

 1. Структура  життєвого циклу програмного забезпечення базується на таких групах процесів:
 1. основні процеси
 2. допоміжні процеси
 3. організаційні процеси
 4. другорядні процеси
 5. первинні процеси
 6. вторинні процеси

 

 1. Верифікація це:
 1. процес визначення того, чи відповідає поточний стан розробки, досягнутий на даному етапі, вимогам цього етапу.
 2. послідовність логічно зв'язаних процедур, що має кілька входів і виходів, яка призначена для одержання заданого кінцевого результату (результатів).
 3. бізнес-процес, що не створює доданої вартості, але необхідний для функціонування інших бізнес-процесів.
 4. послідовна деталізація вихідної моделі бізнес-процесу до заданого рівня шляхом створення детальних моделей для кожного об'єкта процесу.

 

 1. Найбільш поширені моделі життєвого циклу програмного забезпечення це:
 1. каскадна модель
 2. спіральна модель
 3. вертикальна модель
 4. горизонтальна модель
 5. висхідна модель
 6. низхідна модель

 

 1. Компоненти моделі життєвого циклу програмного забезпечення:
 1. Аналіз
 2. Проектування
 3. Реалізація
 4. Впровадження
 5. Супроводження
 6. Створення
 7. Знищення
 8. Опис

 

 1. Модель життєвого циклу програмного забезпечення, що полягає в розбитті всієї розробки на етапи, причому перехід від кожного етапу до наступного відбувається тільки після того, як буде повністю закінчено роботу на поточному етапі це:
 1. каскадна модель
 2. спіральна модель
 3. вертикальна модель
 4. горизонтальна модель
 5. висхідна модель
 6. низхідна модель

 

 1. Переваги застосування каскадного підходу життєвого циклу такі:
 1.  на кожному етапі формується закінчений набір проектної документації, що відповідає критеріям повноти та узгодженості
 2.  виконувані в логічній послідовності етапи робіт дають змогу планувати терміни закінчення всіх робіт і відповідні витрати
 3. у процесі створення ПЗ постійно потрібно повертатись до попередніх етапів і уточнювати раніше ухвалені рішення
 4. зволікання з отриманням результатів
 5. користувачі можуть внести свої зауваження тіль­ки після того, як роботу над системою буде повністю завершено

 

 1. Недоліки застосування каскадного підходу життєвого циклу такі:
 1.  на кожному етапі формується закінчений набір проектної документації, що відповідає критеріям повноти та узгодженості
 2.  виконувані в логічній послідовності етапи робіт дають змогу планувати терміни закінчення всіх робіт і відповідні витрати
 3. у процесі створення ПЗ постійно потрібно повертатись до попередніх етапів і уточнювати раніше ухвалені рішення
 4. зволікання з отриманням результатів
 5. користувачі можуть внести свої зауваження тіль­ки після того, як роботу над системою буде повністю завершено

 

 1. В спіральній моделі життєвого циклу основну увагу приділяють таким етапам як:
 1. Аналіз
 2. Проектування
 3. Реалізація
 4. Впровадження
 5. Супроводження

 

 1. Основна проблема спірального життєвого циклу це:
 1. у процесі створення ПЗ постійно потрібно повертатись до попередніх етапів і уточнювати раніше ухвалені рішення
 2. зволікання з отриманням результатів
 3. користувачі можуть внести свої зауваження тіль­ки після того, як роботу над системою буде повністю завершено
 4. визначення моменту переходу на наступний етап

 

 1. Усі найпоширеніші методології структурного підходу базуються на таких двох базових принципах:
 1.  принцип “поділяй і володарюй”
 2. принцип ієрархічного впорядкування
 3. принцип абстрагування
 4. принцип формалізації
 5. принцип несуперечності

 

 1. Вкажіть принцип на якому не базується методології структурного підходу.
 1. принцип “поділяй і володарюй”
 2. принцип ієрархічного впорядкування
 3. принцип абстрагування
 4. принцип формалізації
 5. принцип несуперечності
 6. принцип структуризації даних
 7. принцип цілісності

 

 1. Встановіть відповідність між назвою принципу та його значенням.

принцип “поділяй і володарюй”

 

принцип розв’язання складних проблем шляхом їх розбиття на деяку кількість менших незалежних завдань, легших для розуміння та розв’язання.

 •  

принцип ор­ганізації складових частин проблеми в ієрархічні деревоподібні струк­тури з додаванням нових деталей на кожному рівні.

принцип абстрагування

виділення істотних аспектів системи та відкидання (нехтування) неістотних

принцип формалізації

необхідність строгого методичного підходу до розв’язання проблеми

принцип несуперечності

необхідність обгрунтованості й узгодженості елементів

 

 1. У рамках регламенту кожного етапу бізнес-процесу має бути:
 1. взаємодія з попереднім та наступним етапами з точки зору обміну результатами
 2. інформування про хід виконання роботи
 3. синхронізація робіт у часі
 4. ресурси, що використовуються в процесі його здійснення, та нормативи їх витрат на виконання даного виду робіт
 5. формування закінченого набору проектної документації, що відповідає критеріям повноти та узгодженості
 6. описані вимоги до програмних та інформаційних компонентів системи

 

 1. Регламентація бізнес-процесу дає можливість однозначного розуміння всіма співробітниками компанії технології його виконання та є основою для оптимізації та автоматизації даного бізнес-процесу.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Вкажіть, що не є визначенням поняття “моделювання бізнес-процесів”.
 1. моделювання бізнес-процесів – це опис бізнес-процесів підприємства що дозволяє керівнику знати, як працюють рядові співробітники, а рядовим співробітникам – як працюють їхні колеги і який кінцевий результат спрямована все їхнє діяльність.
 2. моделювання бізнес-процесів – це ефективний засіб пошуку можливостей поліпшення діяльності підприємства.
 3. моделювання бізнес-процесів – це засіб що дозволяє передбачити й мінімізувати ризики, виникаючі в різних етапах реорганізації діяльності підприємства;.
 4. моделювання бізнес-процесів – це метод, аби дати вартісну оцінку кожному процесу, взятому окремо, і цікава всім бізнес-процесів для підприємства, узятим разом.
 5. моделювання бізнес-процесів – це послідовність логічно зв’язаних процедур, що має кілька входів і виходів, яка призначена для одержання заданого кінцевого результату (результатів).

 

 1. Мета моделювання бізнес-процесів:
  1. створити реальну картину функціонування організації й процесів, що відбуваються в ній
  2. виявити поточні проблеми організації й можливості їхнього вирішення
  3. створити базу для забезпечення стійкого функціонування й розвитку організації
  4. попередити виникнення проблем з організацією процесів
  5. створити нову, удосконалену систему управління процесами

 

 1. Моделювання бізнес-процесів:
  1. забезпечує “скритність” всіх господарських операцій, дозволяє побачити реальну картину того, як функціонує підприємство тільки вибраним особам, за рахунок подання існуючих в організації бізнес-процесів у вигляді графічних, табличних і текстових документів
  2. дає можливість передбачити наслідки збоїв на тому або іншому етапі виконання робіт
  3. створює передумови до постійного вдосконалювання й поліпшення моделей управління
  4. виявляє поточні проблеми організації й можливості їх вирішення

 

 1. Задачі, що розв’язуються за допомогою розроблених моделей бізнес-процесів:
  1. представлення діяльності підприємства й прийнятих у ньому технологій у вигляді ієрархічних схем бізнес-процесів
  2. побудова раціональної й ефективної організаційно-управлінської структури
  3. впорядкування інформаційних потоків усередині підприємства
  4. розробка й побудова раціональних технологій роботи підрозділів підприємства
  5. координа­ція дій виконавців бізнес-процесів
  6. упорядковування виконання конкретних управлінських ро­біт
  7. організаційне закріплення раціонального поділу праці

 

 1. Створити модель бізнес-процесу означає:
 1. визначити керівника бізнес-процесу
 2. визначити роботу учасників бізнес-процесу
 3. визначити межу виконання бізнес-процесу
 4. визначити виходи й виходи бізнес-процесу
 5. клієнтів й постачальників бізнес-процесу
 6. визначити ресурси, необхідні для виконання бізнес-процесу

 

 1. Вкажіть підходи до моделювання бізнес-процесу.
 1. об’єктно-орієнтований підхід
 2. структурний підхід
 3. функціональний підхід
 4. описовий підхід
 5. узагальнюючий підхід
 6. структурований підхід

 

 1. До числа найбільш поширених методів моделювання бізнес-процесів відносяться:
 1. SADT (IDEF0)
 2. IDEF3
 3. DFD
 4. ARIS
 5. метод Ericsson-Penker
 6. RTF
 7. FGQ

 

 1. Об’єктні підходи моделювання розглядають організацію як:
 1. набір взаємодіючих об’єктів – виробничих одиниць.
 2. набір функцій, що перетворює вхідний потік інформації у вихідний потік.
 3. об’єкт, що перетворює інформацію та споживає певні ресурси.
 4. набір об’єктів, які впливають на роботу організації в цілому.

 

 1. Структурний підхід моделювання розглядає організацію як:
 1. набір взаємодіючих об’єктів – виробничих одиниць.
 2. набір функцій, що перетворює вхідний потік інформації у вихідний потік.
 3. об’єкт, що перетворює інформацію та споживає певні ресурси.
 4. набір функцій, які впливають на роботу організації в цілому.

 

 1. Метою застосування ……. методики є виділення об’єктів, складових організацію, і розподіл між ними відповідальностей за виконувані дії.
 1. об’єктно-орієнтованої
 2. структурної
 3. функціональної
 4. описової
 5. узагальнюючої
 6. структурованої

 

 1. Основна відмінність …… підходу від об’єктного підходу полягає в чіткому відділенні функцій (методів обробки даних) від самих даних. 
 1. структурного
 2. функціонального
 3. описового
 4. узагальнюючого
 5. структурованого

 

 1. Вкажіть переваги об’єктно-орієнтованого підходу.
 1. дозволяє побудувати більш стійку до змін систему
 2. краще відповідає існуючим структурам організації
 3. добре показує себе в тих випадках, коли організаційна структура знаходиться в процесі зміни або взагалі слабо оформлена
 4. зосередження на кожному процесі сприяє кращому за­доволенню споживачів
 5. зменшує ризик субоптимізації при управлінні цілісним проце­сом, що проходить крізь безліч відділів

 

 1. Вкажіть перевагу структурного підходу.
 1. дозволяє побудувати більш стійку до змін систему
 2. краще відповідає існуючим структурам організації
 3. добре показує себе в тих випадках, коли організаційна структура знаходиться в процесі зміни або взагалі слабо оформлена
 4. зосередження на кожному процесі сприяє кращому за­доволенню споживачів
 5. зменшує ризик субоптимізації при управлінні цілісним проце­сом, що проходить крізь безліч відділів

 

 1. Структурне моделювання бізнес-процесів організації може виконуватися в нотації IDEF0 з допомогою інструментарію:
 1. BPwin
 2. RationalRose
 3. C++
 4. Delphi
 5. Excel
 6. Matlab

 

 1. Детальна модель бізнес-процесу повинна мати:
 1. набір прецедентів
 2. діаграми дій
 3. діаграми взаємодії
 4. діаграми потоків даних
 5. діаграми використання
 6. діаграми класів

 

 1. Встановіть відповідність між назвою методології та її означенням.

IDEF0

системний аналіз бізнесу.

DFD

моделювання потоків даних (документообіг).

IDEF3

моделювання потоків робіт.

SADT

структурування діяльності організації відповідно до її бізнес-процесів.

 

 1. Вкажіть правильне твердження відносно методології IDEF0.
 1. бізнес-процес представляється у вигляді набору елементів-робіт, які взаємодіють між собою, обмінюючись інформаційними й матеріальними потоками.
 2. описують потоки даних, дозволяючи простежити, яким чином відбувається обмін інформацією як усередині системи між бізнес-функціями, так і системи в цілому із зовнішнім інформаційним середовищем.
 3. описують логіку взаємодії інформаційних потоків, послідовность виконання робіт і сценаріїв взаємодії.
 4. структурує діяльність організації відповідно до її бізнес-процесів, а не організаційно-штатною структурою.

 

 1. Вкажіть правильне твердження відносно методології DFD.
 1. бізнес-процес представляється у вигляді набору елементів-робіт, які взаємодіють між собою, обмінюючись інформаційними й матеріальними потоками.
 2. описують потоки даних, дозволяючи простежити, яким чином відбувається обмін інформацією як усередині системи між бізнес-функціями, так і системи в цілому із зовнішнім інформаційним середовищем.
 3. описують логіку взаємодії інформаційних потоків, послідовность виконання робіт і сценаріїв взаємодії.
 4. структурує діяльність організації відповідно до її бізнес-процесів, а не організаційно-штатною структурою.

 

 1. Вкажіть правильне твердження відносно методології IDEF3.
 1. бізнес-процес представляється у вигляді набору елементів-робіт, які взаємодіють між собою, обмінюючись інформаційними й матеріальними потоками.
 2. описують потоки даних, дозволяючи простежити, яким чином відбувається обмін інформацією як усередині системи між бізнес-функціями, так і системи в цілому із зовнішнім інформаційним середовищем.
 3. описують логіку взаємодії інформаційних потоків, послідовность виконання робіт і сценаріїв взаємодії.
 4. структурує діяльність організації відповідно до її бізнес-процесів, а не організаційно-штатною структурою.

 

 1. Вкажіть правильне твердження відносно методології SADT.
 1. бізнес-процес представляється у вигляді набору елементів-робіт, які взаємодіють між собою, обмінюючись інформаційними й матеріальними потоками.
 2. описують потоки даних, дозволяючи простежити, яким чином відбувається обмін інформацією як усередині системи між бізнес-функціями, так і системи в цілому із зовнішнім інформаційним середовищем.
 3. описують логіку взаємодії інформаційних потоків, послідовность виконання робіт і сценаріїв взаємодії.
 4. структурує діяльність організації відповідно до її бізнес-процесів, а не організаційно-штатною структурою.

 

 1. Вкажіть, що з переліченого не відноситься до етапів моделювання бізнес-процесів.
 1. Аналіз первинних вимог і підготовка до проведення робіт.
 2. Моделювання й аналіз бізнес-процесів “як є” (Модель AS-IS).
 3. Моделювання бізнес-процесів “як повинне бути” (Модель TO-BE).
 4. Супровід змін при впровадженні бізнес-процесів “як повинне бути”.
 5. Моделювання й аналіз бізнес-процесів “як було”.

 

 1. Що відбувається на етапі аналізу первинних вимог і підготовки до проведення робіт?
 1. Розробка й затвердження методики ведення проекту, визначення цілей моделювання бізнес-процесів, формування робочих груп, методична підготовка до проекту (навчання членів робочої групи), детальне планування робіт.
 2. Встановлюється, що робить й як функціонує дане підприємство з позицій системного аналізу, а також на основі отриманої інформації виявляються вузькі місця й формулюються пропозиції по поліпшенню керування підприємством. 
 3. Відбувається формування декількох варіантів моделей бізнес-процесів “як повинне бути”, також проводиться аналіз отриманих варіантів на основі обраних критеріїв, аналіз вартості, документування перспективних бізнес-процесів (розробка регламенту), коректування службових функцій і розробка нової документації, заснованої на регламенті бізнес-процесів.
 4. На цьому етапі передбачається: вибір пріоритетів при впровадженні бізнес-процесів “як повинне бути” на основі розрахованої економічної ефективності; оцінка необхідних ресурсів та ризиків; детальне планування етапу впровадження.

 

 1. Що відбувається на етапі моделювання й аналізу бізнес-процесів “як є”?
 1. Розробка й затвердження методики ведення проекту, визначення цілей моделювання бізнес-процесів, формування робочих груп, методична підготовка до проекту (навчання членів робочої групи), детальне планування робіт.
 2. Встановлюється, що робить й як функціонує дане підприємство з позицій системного аналізу, а також на основі отриманої інформації виявляються вузькі місця й формулюються пропозиції по поліпшенню керування підприємством. 
 3. Відбувається формування декількох варіантів моделей бізнес-процесів “як повинне бути”, також проводиться аналіз отриманих варіантів на основі обраних критеріїв, аналіз вартості, документування перспективних бізнес-процесів (розробка регламенту), коректування службових функцій і розробка нової документації, заснованої на регламенті бізнес-процесів.
 4. На цьому етапі передбачається: вибір пріоритетів при впровадженні бізнес-процесів “як повинне бути” на основі розрахованої економічної ефективності; оцінка необхідних ресурсів та ризиків; детальне планування етапу впровадження.

 

 1. Що відбувається на етапі моделювання бізнес-процесів “як повинне бути”?
 1. Розробка й затвердження методики ведення проекту, визначення цілей моделювання бізнес-процесів, формування робочих груп, методична підготовка до проекту (навчання членів робочої групи), детальне планування робіт.
 2. Встановлюється, що робить й як функціонує дане підприємство з позицій системного аналізу, а також на основі отриманої інформації виявляються вузькі місця й формулюються пропозиції по поліпшенню керування підприємством. 
 3. Відбувається формування декількох варіантів моделей бізнес-процесів “як повинне бути”, також проводиться аналіз отриманих варіантів на основі обраних критеріїв, аналіз вартості, документування перспективних бізнес-процесів (розробка регламенту), коректування службових функцій і розробка нової документації, заснованої на регламенті бізнес-процесів.
 4. На цьому етапі передбачається: вибір пріоритетів при впровадженні бізнес-процесів “як повинне бути” на основі розрахованої економічної ефективності; оцінка необхідних ресурсів та ризиків; детальне планування етапу впровадження.

 

 1. Що відбувається на етапі супроводу змін при впровадженні бізнес-процесів “як повинне бути”?
 1. Розробка й затвердження методики ведення проекту, визначення цілей моделювання бізнес-процесів, формування робочих груп, методична підготовка до проекту (навчання членів робочої групи), детальне планування робіт.
 2. Встановлюється, що робить й як функціонує дане підприємство з позицій системного аналізу, а також на основі отриманої інформації виявляються вузькі місця й формулюються пропозиції по поліпшенню керування підприємством. 
 3. Відбувається формування декількох варіантів моделей бізнес-процесів “як повинне бути”, також проводиться аналіз отриманих варіантів на основі обраних критеріїв, аналіз вартості, документування перспективних бізнес-процесів (розробка регламенту), коректування службових функцій і розробка нової документації, заснованої на регламенті бізнес-процесів.
 4. На цьому етапі передбачається: вибір пріоритетів при впровадженні бізнес-процесів “як повинне бути” на основі розрахованої економічної ефективності; оцінка необхідних ресурсів та ризиків; детальне планування етапу впровадження.

 

 1. Під нотацією створення моделі (опису) бізнес-процесу розуміється сукупність способів, за допомогою яких об’єкти реального світу і зв’язки між ними представляються у вигляді моделі.

 

 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Найвідомішими мовами (нотаціями) графічного моделювання бізнес-процесів є:
 1. UML
 2. ARIS
 3. IDEF 
 4. BPMN
 5. Excel
 6. C++
 7. Photoshop
 8. DFR

 

 1. Підхід ….. розроблений на основі методології структурного аналізу і проектування SADT в 1963 році.
 1. UML
 2. ARIS
 3. IDEF0 
 4. BPMN
 5. DFR

 

 1. Вкажіть не правильне твердження відносно підходу IDEF0.
 1. Підхід розроблений на основі методології структурного аналізу і проектування SADT в 1963 році.
 2. Методологія надає аналітику прекрасні можливості для опису бізнесу організації на верхньому рівні з акцентом на управління процесами.
 3. Продумані механізми декомпозиції моделі процесу в методоогії суттєво спрощують роботу аналітика.
 4. Моделі в нотації є структурними і призначені для опису бізнесу на верхньому рівні. Їх основна перевага, полягає в можливості створювати модель верхнього рівня і описувати управління процесами організації.
 5. Основа методології полягає в побудові моделей процесів за принципом послідовно виконуваних у часі робіт.

 

 1. Вкажіть не правильне твердження відносно методології IDEF3.
 1. Призначена для опису робочих процесів, або, іншими словами, потоків робіт.
 2. Дуже близька до алгоритмічних методів побудови схем процесів і стандартних засобів побудови блок-схем.
 3. Включає два істотно різних методи опису процесів.
 4. Основа методології полягає в побудові моделей процесів за принципом послідовно виконуваних у часі робіт (функцій, операцій).
 5. Принципи, закладені в методоогії, лежать в основі багатьох сучасних підходів до створення моделей типу Work Flow.
 6.  Підхід розроблений на основі методології структурного аналізу і проектування SADT в 1963 році.

 

 1. Вкажіть не правильне твердження відносно методології DFD.
 1. Нотація призначена для опису потоків даних.
 2. Методологія дозволяє відобразити послідовність робіт, виконуваних по ходу процесу, і потоки інформації, циркулюючі між цими роботами.
 3. Описує потоки документів (документообіг) і матеріальних ресурсів (наприклад, рух матеріалів від однієї роботи до іншої).
 4. Методологія може ефективно використовуватися для опису процесів при впровадженні процесного підходу до управління організацією, так як дозволяє максимально знизити суб’єктивність опису бізнес -процесів.
 5. Схеми процесів в методології дозволяють виявити основні потоки даних в організації.
 6. Основа методології полягає в побудові моделей процесів за принципом послідовно виконуваних у часі робіт (функцій, операцій).

 

 1. Вкажіть не правильне твердження відносно методології ARIS.
 1. Методологія була розроблена німецькою компанією IDS Scheer AG.
 2. Основа методології полягає в тому, що будь-яка організація розглядається як складна система, опис якої будується з чотирьох основних груп моделей: моделей організаційної структури, моделей функцій, моделей даних і об’єднуючих ці ​​три групи моделей бізнес-процесів.
 3. Архітектура методології включає велику кількість типів моделей, які використовують різні типи графічних об’єктів і різні типи зв’язків для побудови різнобічних моделей організації
 4. Крім нотації eEPC, методоогія надає аналітику та інші середовища опису процесів організації.
 5. Методологія дозволяє відобразити послідовність робіт, виконуваних по ходу процесу, і потоки інформації, циркулюючі між цими роботами.

 

 1. Основа методології ARIS полягає в тому, що будь-яка організація розглядається як складна система, опис якої будується з таких основних груп моделей:
 1. моделей організаційної структури
 2. моделей функцій
 3. моделей даних
 4. моделей бізнес-процесів
 5. моделей діяльності
 6. моделей компонентів бізнес-процесів

 

 1. Встановіть відповідність між назвою методології та твердженням про неї.

IDEF0

Підхід розроблений на основі методології структурного аналізу і проектування SADT в 1963 році.

IDEF3

Основа методології полягає в побудові моделей процесів за принципом послідовно виконуваних у часі робіт (функцій, операцій).

DFD

Методологія може ефективно використовуватися для опису процесів при впровадженні процесного підходу до управління організацією, так як дозволяє максимально знизити суб’єктивність опису бізнес -процесів.

 1.  

Основа методології полягає в тому, що будь-яка організація розглядається як складна система, опис якої будується з чотирьох основних груп моделей: моделей організаційної структури, моделей функцій, моделей даних і моделей бізнес-процесів.

 

 1. З часом методологія ……. витіснить нотацію ARIS eEPC, так як все більше програмних продуктів дозволяють не тільки автоматизувати процеси з використанням нотації, а й розробляти комплексну систему процесів організації.
 1. UML
 2. ARIS
 3. IDEF 
 4. BPMN
 5. DFR

 

 1. Стандарт опису бізнес-процесів DFD це:
 1. діаграма потоків даних
 2. діаграма потоків робіт
 3. методологія функціонального моделювання
 4. уніфікована мова моделювання
 5. проектування інтегрованих інформаційних систем
 6. модель для опису та підготовки до автоматизації бізнес-процесів

 

 1. Стандарт опису бізнес-процесів WFD це:
 1. діаграма потоків даних
 2. діаграма потоків робіт
 3. методологія функціонального моделювання
 4. уніфікована мова моделювання
 5. проектування інтегрованих інформаційних систем
 6. модель для опису та підготовки до автоматизації бізнес-процесів

 

 1. Стандарт опису бізнес-процесів IDEF це:
 1. діаграма потоків даних
 2. діаграма потоків робіт
 3. методологія функціонального моделювання
 4. уніфікована мова моделювання
 5. проектування інтегрованих інформаційних систем
 6. модель для опису та підготовки до автоматизації бізнес-процесів

 

 1. Стандарт опису бізнес-процесів UML це:
 1. діаграма потоків даних
 2. діаграма потоків робіт
 3. методологія функціонального моделювання
 4. уніфікована мова моделювання
 5. проектування інтегрованих інформаційних систем
 6. модель для опису та підготовки до автоматизації бізнес-процесів

 

 1. Стандарт опису бізнес-процесів ARIS це:
 1. діаграма потоків даних
 2. діаграма потоків робіт
 3. методологія функціонального моделювання
 4. уніфікована мова моделювання
 5. проектування інтегрованих інформаційних систем
 6. модель для опису та підготовки до автоматизації бізнес-процесів

 

 1. Стандарт опису бізнес-процесів BPMN це:
 1. діаграма потоків даних
 2. діаграма потоків робіт
 3. методологія функціонального моделювання
 4. уніфікована мова моделювання
 5. проектування інтегрованих інформаційних систем
 6. модель для опису та підготовки до автоматизації бізнес-процесів

 

 1. Стандарт опису бізнес-процесів IDEF пропонує ввести три типи входів:
 1. вхід, управління і механізм
 2. вхід, керування і структуризація
 3. вхід, управління і структуризація
 4. вхід, керування і вихід
 5. управління, персонал і структуризація

 

 1. У стандарті IDEF0 за допомогою входу показують об’єкти:
 1. інформаційні та матеріальні потоки, які перетворюються в бізнес-процесі.
 2. матеріальні та інформаційні потоки, які в процесі не перетворюються, але потрібні для його виконання.
 3. інструменти, за допомогою яких бізнес-процес реалізується: технічні засоби, персонал, інформаційні системи і т.д.

 

 1. У стандарті IDEF0 за допомогою управління показують об’єкти:
 1. інформаційні та матеріальні потоки, які перетворюються в бізнес-процесі.
 2. матеріальні та інформаційні потоки, які в процесі не перетворюються, але потрібні для його виконання.
 3. інструменти, за допомогою яких бізнес-процес реалізується: технічні засоби, персонал, інформаційні системи і т.д.

 

 1. У стандарті IDEF0 за допомогою механізму показують об’єкти:
 1. інформаційні та матеріальні потоки, які перетворюються в бізнес-процесі.
 2. матеріальні та інформаційні потоки, які в процесі не перетворюються, але потрібні для його виконання.
 3. інструменти, за допомогою яких бізнес-процес реалізується: технічні засоби, персонал, інформаційні системи і т.д.

 

 1. При описі бізнес-процесів нижнього рівня використовуються процесні схеми під назвою:
 1. UML
 2. ARIS
 3. IDEF
 4. DFD 
 5. BPMN
 6. WFD

 

 1. При описі бізнес-процесів верхнього рівня використовується стандарт опису бізнес-процесів:
 1. UML
 2. ARIS
 3. IDEF 
 4. DFD
 5. BPMN
 6. WFD

 

 1. Стандарт IDEF3 призначений для опису бізнес-процесів верхнього рівня і містить об’єкти – логічні оператори, за допомогою яких показують альтернативи і місця прийняття рішень в бізнес-процесі.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. ……. використовується як вбудований засіб в одну з найбільших на сьогоднішній день систем автоматизації організацій – SAP R/3.
 1. UML
 2. ARIS
 3. IDEF
 4. DFD 
 5. BPMN
 6. WFD

 

 1. На сьогоднішній день на ринку існують такі професійні програмні продукти, призначені для автоматизації опису бізнес-процесів:
 1. ARIS
 2. Бізнес-Студіо
 3. AllFusion Process Modeler
 4. MS Visio
 5. QPR
 6. TRD
 7. Excel

 

 1. Сімейство IDEF включає в себе: 
 1. IDEF0
 2. IDEF1X
 3. IDEF3 
 4. IDEF4 
 5. IDEF5 
 6. IDEF6X
 7. IDEF5X

 

 1. Встановіть відповідність між назвою методології та її значенням.

IDEF0

методологія функціонального моделювання, що дозволяє описати процес у вигляді ієрархічної системи взаємозв'язаних функцій. 

IDEF1X

методологія моделювання структури інформації, заснована на концепції “сутність-зв'язок”. 

IDEF3 

методологія документування технологічних процесів. 

IDEF4 

методологія об'єктно-орієнтованого проектування.

IDEF5 

методологія, яка забезпечує наочне уявлення даних обробки онтологічних запитів.

 

 1. Методологія функціонального моделювання, що дозволяє описати процес у вигляді ієрархічної системи взаємозв'язаних функцій це: 
 1. IDEF0
 2. IDEF1X
 3. IDEF3 
 4. IDEF4 
 5. IDEF5 
 6. IDEF6X

 

 1. Методологія моделювання структури інформації, заснована на концепції “сутність-зв'язок” це: 
 1. IDEF0
 2. IDEF1X
 3. IDEF3 
 4. IDEF4 
 5. IDEF5 
 6. IDEF6X

 

 1. Методологія документування технологічних процесів це: 
 1. IDEF0
 2. IDEF1X
 3. IDEF3 
 4. IDEF4 
 5. IDEF5 
 6. IDEF6X

 

 1. Методологія об'єктно-орієнтованого проектування це: 
 1. IDEF0
 2. IDEF1X
 3. IDEF3 
 4. IDEF4 
 5. IDEF5 
 6. IDEF6X

 

 1. Методологія, яка забезпечує наочне уявлення даних обробки онтологічних запитів це: 
 1. IDEF0
 2. IDEF2
 3. IDEF3 
 4. IDEF4 
 5. IDEF5 
 6. IDEF6X

 

 1. Вкажіть не правильне твердження.
 1. Методологія IDEF вважається класичним методом процесного підходу до управління.
 2. Стандарт IDEF є сукупністю правил і процедур, виділених на побудову функціональної моделі об’єкта будь-якої предметної області.
 3. Модель IDEF є серією діаграм з супровідною документацією, які розбивають складний об’єкт на складові, які зображаються у вигляді блоків.
 4. Стандарт IDEF розробили як інструмент для аналізу взаємозв’язків між інформаційними потоками у межах економічної діяльності підприємства.

 

 1. Основними складовими компонентами інформаційної моделі є:
 1. діаграми
 2. словники
 3. зв’язки
 4. структурні елементи
 5. блок-схеми
 6. бази даних

 

 1. Діаграми це:
 1. структурні зображення інформаційної моделі, які мають, відповідно до набором правил, склад парламенту й логічні зв'язку використовуваних даних.
 2. коли значення кожного елемента моделі описується текстовим фрагментом.
 3. реальний чи абстрактний об’єкт, набір відмітних властивостей якого, званих атрибутами, відомий.
 4. тип блок-схем на якому зображено потоки даних певного об’єкту.

 

 1. Компонент інформаційної моделі словник – це:
 1. структурні зображення інформаційної моделі, які мають, відповідно до набором правил, склад парламенту й логічні зв'язку використовуваних даних.
 2. коли значення кожного елемента моделі описується текстовим фрагментом.
 3. реальний чи абстрактний об’єкт, набір відмітних властивостей якого, званих атрибутами, відомий.
 4. опис кожного елемента представленої системи за допомогою тексту.

 

 1. Сутність – це:
 1. структурні зображення інформаційної моделі, які мають, відповідно до набором правил, склад парламенту й логічні зв'язку використовуваних даних.
 2. коли значення кожного елемента моделі описується текстовим фрагментом.
 3. реальний чи абстрактний об’єкт, набір відмітних властивостей якого, званих атрибутами, відомий.
 4. об’єкт, що є частиною діаграми станів.

 

 1. У зв’язку з дуже серйозними труднощами аналізу динамічних систем що від стандарту ……. практично відмовилися, та його розвиток призупинився на початковому етапі.
 1. IDEF0
 2. IDEF1X
 3. IDEF3 
 4. IDEF4 
 5. IDEF5 
 6. IDEF2

 

 1. Діаграми IDEF3 відображають дію, у вигляді:
 1. прямокутника
 2. ромба
 3. трикутника
 4. квадрата
 5. вектора

 

 1. Метод розробки інтерфейсів взаємодії оператора і системи (користувацьких інтерфейсів) це:
 1. IDEF0
 2. IDEF8
 3. IDEF3 
 4. IDEF4 
 5. IDEF5 
 6. IDEF6

 

 1. Метод дослідження бізнес обмежень розроблений для полегшення виявлення й аналізу обмежень у умовах яких діє підприємство це:
 1. IDEF3
 2. IDEF8
 3. IDEF9 
 4. IDEF4 
 5. IDEF5 
 6. IDEF6

 

 1. Метод проектування комп'ютерних мереж, заснований на аналізі вимог, специфічних мережевих компонентів, існуючих конфігурацій мереж це:
 1. IDEF10
 2. IDEF8
 3. IDEF9 
 4. IDEF11
 5. IDEF14 
 6. IDEF12

 

 1. Методи, які було визначено як потрібні, проте вони не були повністю розроблені це:
 1. IDEF3
 2. IDEF5
 3. IDEF10 
 4. IDEF11
 5. IDEF13 
 6. IDEF0

 

 1. Діаграми потоків даних містять, як правило, такі типи графічних об'єктів:
 1. чотирикутники
 2. стрілки
 3. трикутники
 4. прямі
 5. штрих пунктирні лінії
 6. кола

 

 1. Чотирикутники в діаграмах потоків даних описують:
 1. функції (роботи, процеси)
 2. потоки даних між функціями
 3.  керуючі елементи системи
 4. учасників процесу
 5. основні напрямки розвитку процесу

 

 1. Стрілки в діаграмах потоків даних описують:
 1. функції (роботи, процеси)
 2. потоки даних між функціями
 3.  напрям розвитку процесу
 4. переходи між учасниками процесу
 5. переходи між процесами

 

 1. Відповідно до методу, модель системи визначається як ієрархія діаграм потоків даних, основними компонентами яких є:
  1. зовнішні об'єкти
  2. системи та підсистеми
  3. процеси
  4. накопичувачі даних
  5. потоки даних
  6. внутрішні об’єкти
  7. функції об’єктів

 

 1. Моделі потоків даних організації можуть бути використані при вирішенні таких завдань, як:
  1. визначення існуючих сховищ даних (текстових документів, файлів, СУБД )
  2. визначення та аналіз даних, необхідних для виконання кожної функції процесу
  3. підготовка до створення моделі структури даних організації
  4. виділення основних і допоміжних бізнес-процесів організації
  5. визначення доцільності створення нового підрозділу
  6. розподіл завдань між працівниками

 

 1. ARIS підтримує такі типи моделей, які віддзеркалюють різні аспекти системи, що досліджується:
  1. організаційні
  2. функціональні
  3. інформаційні
  4. моделі управління
  5. структурні
  6. керуючі

 

 1. Організаційні моделі ARIS – це:
  1. моделі, що представляють структуру системи
  2. моделі, які містять ієрархію цілей
  3. моделі, які відображають структуру всієї інформації, необхідної для реалізації функцій системи
  4. моделі, що представляють комплексний підхід до реалізації бізнес-процесів в рамках системи

 

 1. Функціональні моделі ARIS – це:
 1. моделі, що представляють структуру системи
 2. моделі, які містять ієрархію цілей
 3. моделі, які відображають структуру всієї інформації, необхідної для реалізації функцій системи
 4. моделі, що представляють комплексний підхід до реалізації бізнес-процесів в рамках системи

 

 1. Інформаційні моделі ARIS – це:
 1. моделі, що представляють структуру системи
 2. моделі, які містять ієрархію цілей
 3. моделі, які відображають структуру всієї інформації, необхідної для реалізації функцій системи
 4. моделі, що представляють комплексний підхід до реалізації бізнес-процесів в рамках системи

 

 1. Моделі управління ARIS – це:
 1. моделі, що представляють структуру системи
 2. моделі, які містять ієрархію цілей
 3. моделі, які відображають структуру всієї інформації, необхідної для реалізації функцій системи
 4. моделі, що представляють комплексний підхід до реалізації бізнес-процесів в рамках системи

 

 1. У процесі моделювання ARIS кожен аспект діяльності підприємства спочатку розглядається окремо, а після детального опрацювання всіх аспектів будується інтегрована модель, що відображає всі зв’язки між різними аспектами.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. В моделях ARIS між об'єктами “функція” і “структурний підрозділ” можуть бути встановлені зв’язки наступних видів:
  1. виконує
  2. приймає рішення
  3. бере участь у виконанні
  4. повинен бути поінформований про результати
  5. консультує виконавців
  6. приймає результати

 

 1. До числа найбільш значущих і практично використовуваних нотацій ARIS не відноситься:
 1. Value-added Chain Diagram
 2. eEPC
 3. Organizational Chart
 4. Function Tree
 5. Product Tree
 6. RTF Diagram

 

 1. У BPMN визначено такі види дій :
 1. процес
 2. підпроцесс
 3. завдання
 4. основна
 5. допоміжна
 6. контролююча

 

 1. У BPMN визначено такі типи шлюзів:
 1. “АБО” (XOR)
 2. “АБО” (Or)
 3. Комплексні (Complex)
 4. “І” (And)
 5. Узагальнюючі (Generalized)
 6. Керуючі (Control)

 

 1. Встановіть відповідність між назвою шлюзу BMPN та його функцією.

Ексклюзивні “АБО” (XOR)

виключають умови розгалуження та об'єднання

“АБО” (Or)

включають умови і об'єднання

Комплексні (Complex)

складні умови і ситуації

“І” (And)

роздвоєння і злиття

 

 1. Встановіть відповідність між назвою тригера BMPN і його функцією.

“Дія” ( Activity)

загальний термін, що позначає роботу, виконувану виконавцем.

“Шлюзи” (Gateway)

використовуються для контролю розбіжностей і подібностей потоку завдань.

 “Потік операцій” (Sequence Flow)

служить для відображення послідовності (порядку) виконання завдань у часі всередині пулу.

“Потік повідомлень” (Message Flow)

служить для відображення обміну повідомленнями (інформацією ) між двома пулами.

“Асоціація” (Association)

служить для встановлення зв'язків між інформацією та елементами потоку.

 

 1. Встановіть відповідність між назвою тригера BMPN і його функцією.

“Доріжка” (Lane)

забезпечує розділення внутрішнього простору пулу як по вертикалі, так і по горизонталі.

“Об'єкт даних” (Data Object)

відноситься до артефактів, оскільки він не має безпосереднього впливу ні на потік завдань, ні на потік повідомлень.

“Груповання об'єктів” (Group)

застосовується для складання документації або аналізу.

“Текстова анотація” (Text Annotation)

служить в якості середовища, що дозволяє автору моделі процесу показати додаткову інформацію.

 

 1. Основне призначення …….. полягає в описі логіки виконання процесу, яка може включати розгалуження, роздвоєння, злиття і з’єднання маршрутів.
 1. “Дії” ( Activity)
 2. “Шлюзів” (Gateway)
 3. “Потоку операцій” (Sequence Flow)
 4. “Потоку повідомлень” (Message Flow)
 5. “Асоціації” (Association)
 6. “Доріжки” (Lane)
 7. “Об'єкту даних” (Data Object)
 8. “Групування об'єктів” (Group)
 9. “Текстової анотації” (Text Annotation)

 

 1. ……… служить для відображення послідовності (порядку) виконання завдань у часі всередині пулу.
 1. “Дія” ( Activity)
 2. “Шлюзи” (Gateway)
 3. “Потік операцій” (Sequence Flow)
 4. “Потік повідомлень” (Message Flow)
 5. “Асоціація” (Association)
 6. “Доріжка” (Lane)
 7. “Об'єкт даних” (Data Object)
 8. “Групування об'єктів” (Group)
 9. “Текстова анотація” (Text Annotation)

 

 1. ……. служить для відображення обміну повідомленнями (інформацією ) між двома пулами.
 1. “Дія” ( Activity)
 2. “Шлюзи” (Gateway)
 3. “Потік операцій” (Sequence Flow)
 4. “Потік повідомлень” (Message Flow)
 5. “Асоціація” (Association)
 6. “Доріжка” (Lane)
 7. “Об'єкт даних” (Data Object)
 8. “Групування об'єктів” (Group)
 9. “Текстова анотація” (Text Annotation)

 

 1. ……. служить для встановлення зв'язків між інформацією та елементами потоку.
 1. “Дія” ( Activity)
 2. “Шлюзи” (Gateway)
 3. “Потік операцій” (Sequence Flow)
 4. “Потік повідомлень” (Message Flow)
 5. “Асоціація” (Association)
 6. “Доріжка” (Lane)
 7. “Об'єкт даних” (Data Object)
 8. “Групування об'єктів” (Group)
 9. “Текстова анотація” (Text Annotation)

 

 1. ……. забезпечує розділення внутрішнього простору пулу як по вертикалі, так і по горизонталі.
 1. “Дія” ( Activity)
 2. “Шлюзи” (Gateway)
 3. “Потік операцій” (Sequence Flow)
 4. “Потік повідомлень” (Message Flow)
 5. “Асоціація” (Association)
 6. “Доріжка” (Lane)
 7. “Об'єкт даних” (Data Object)
 8. “Групування об'єктів” (Group)
 9. “Текстова анотація” (Text Annotation)

 

 1. ……. відноситься до артефактів, оскільки він не має безпосереднього впливу ні на потік завдань, ні на потік повідомлень.
 1. “Дія” ( Activity)
 2. “Шлюзи” (Gateway)
 3. “Потік операцій” (Sequence Flow)
 4. “Потік повідомлень” (Message Flow)
 5. “Асоціація” (Association)
 6. “Доріжка” (Lane)
 7. “Об'єкт даних” (Data Object)
 8. “Групування об'єктів” (Group)
 9. “Текстова анотація” (Text Annotation)

 

 1. ……. застосовується для складання документації або аналізу. Група може бути використана як альтернатива доріжкам.
 1. “Дія” ( Activity)
 2. “Шлюзи” (Gateway)
 3. “Потік операцій” (Sequence Flow)
 4. “Потік повідомлень” (Message Flow)
 5. “Асоціація” (Association)
 6. “Доріжка” (Lane)
 7. “Об'єкт даних” (Data Object)
 8. “Групування об'єктів” (Group)
 9. “Текстова анотація” (Text Annotation)

 

 1. ……. служить в якості середовища, що дозволяє автору моделі процесу показати додаткову інформацію.
 1. “Дія” ( Activity)
 2. “Шлюзи” (Gateway)
 3. “Потік операцій” (Sequence Flow)
 4. “Потік повідомлень” (Message Flow)
 5. “Асоціація” (Association)
 6. “Доріжка” (Lane)
 7. “Об'єкт даних” (Data Object)
 8. “Групування об'єктів” (Group)
 9. “Текстова анотація” (Text Annotation)

 

 1. ……… є уніфікованою мовою об'єктно-орієнтованого моделювання, що застосовується у парадигмі об'єктно-орієнтованого програмування та може бути використана на всіх етапах життєвого циклу аналізу бізнес-систем і розробки додатків.
 1. UML
 2. ARIS
 3. IDEF
 4. DFD 
 5. BPMN
 6. WFD

 

 1. Одними з найпоширеніших у використанні UML-діаграм є:
 1. діаграма варіантів використання (прецедентів)
 2. діаграма діяльності
 3. діаграма процесів
 4. діаграма станів
 5. діаграма потоку інформації

 

 1. UML передбачає побудову таких базових моделей:
  1. моделі бізнес-процесів
  2. моделі бізнес-аналізу
  3. моделі бізнес-організації
  4. моделі бізнес-проектування

 

 1. ……….. представляє собою розширення моделі варіантів використання (Use Case) UML шляхом введення набору стереотипів – Business Actor (стереотип діючої особи) та Business Use Case (стереотип варіанту використання).
  1. Модель бізнес-процесів
  2. Модель бізнес-аналізу
  3. Модель бізнес-організації
  4. Модель бізнес-проектування

 

 1. Метою моделювання бізнес-процесів є систематизація знань про компанію та її бізнес-процеси в наочній графічній формі більш зручною для аналітичної обробки отриманої інформації. 
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Формалізація бізнес-процесів, як правило, здійснюється та використовується бізнес-аналітиками і менеджерами, які прагнуть підвищити ефективність процесу та їх якість.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Формалізація і ….. бізнес-процесів є ключовою умовою для їх автоматизації.
 1. опис
 2. оновлення
 3. створення нових
 4. удосконалення
 5. структуризація

 

 1. Основним показником порівняння CASE-засобів є кількість підтримуваних стандартів. За цим показником лідируючим є:
 1. BPWin
 2. ARIS Toolset
 3. Rational Rose
 4. FDF
 5. IDFN

 

 1. Важливість правильного вибору інструментальних засобів (ІС) залежить від такої обставини як:
 1. Багато ІС автоматизують тільки окремі етапи реінжинірингу бізнес-процесів (РБП), що збільшує ризик невдачі і час проведення РБП.
 2. Більшість ІС орієнтовані на програмістів і не припускають безпосередню участь менеджерів у розробці моделей компанії, що часто призводить до неадекватності моделей і до непоправних помилок при проведенні РБП.
 3. Далеко не всі ІС мають можливості, достатні для того, щоб адекватно описати діяльність конкретної компанії.
 4. всі відповіді вірні

 

 1. Сучасні інструментальні засоби, що використовуються для проведення РБП, можна розділити на такі категорій:
 1. Засоби створення діаграм і інструментарії низького рівня 
 2. Засоби опису потоків робіт 
 3. Засоби імітаційного моделювання 
 4. CASE-засоби, об'єктно-орієнтовані інструментарії та засоби швидкої розробки додатків 
 5. Інтегровані багатофункціональні засоби, що автоматизують основні етапи проведення РБП
 6. Засоби  опису структури організації
 7. Засоби створення діаграм високого рівня

 

 1. ІС цієї категорії є дешевими засобами, призначеними для автоматизації першої і, можливо, другої фази реінжинірингу. Найчастіше використовуються для опису цілей і перспектив компанії. Не мають зв’язків із засобами швидкої розробки додатків; іноді включають елементи імітаційного моделювання, але на низькому рівні. 
 1. Засоби створення діаграм і інструментарії низького рівня 
 2. Засоби опису потоків робіт 
 3. Засоби імітаційного моделювання 
 4. CASE-засоби, об'єктно-орієнтовані інструментарії та засоби швидкої розробки додатків 
 5. Інтегровані багатофункціональні засоби, що автоматизують основні етапи проведення РБП

 

 1. Дозволяють проектувати плани роботи над проектами; прості у використанні, але засоби аналізу отримуваних планів досить слабкі. 
 1. Засоби створення діаграм і інструментарії низького рівня 
 2. Засоби опису потоків робіт 
 3. Засоби імітаційного моделювання 
 4. CASE-засоби, об'єктно-орієнтовані інструментарії та засоби швидкої розробки додатків 
 5. Інтегровані багатофункціональні засоби, що автоматизують основні етапи проведення РБП

 

 1. Пропонують імітаційне моделювання за допомогою графічних засобів, бібліотек спеціалізованих підпрограм і спеціалізованих мов; використовуються для виконання складних проектів, у великих фірмах або на рівні декількох організацій.  
 1. Засоби створення діаграм і інструментарії низького рівня 
 2. Засоби опису потоків робіт 
 3. Засоби імітаційного моделювання 
 4. CASE-засоби, об'єктно-орієнтовані інструментарії та засоби швидкої розробки додатків 
 5. Інтегровані багатофункціональні засоби, що автоматизують основні етапи проведення РБП

 

 1. Ці інструментарії орієнтовані виключно на розробників інформаційних систем.  
 1. Засоби створення діаграм і інструментарії низького рівня 
 2. Засоби опису потоків робіт 
 3. Засоби імітаційного моделювання 
 4. CASE-засоби, об'єктно-орієнтовані інструментарії та засоби швидкої розробки додатків 
 5. Інтегровані багатофункціональні засоби, що автоматизують основні етапи проведення РБП

 

 1. Фірми-постачальники пропонують методологічну підтримку, організацію багатокористувацького доступу до інструментарію, стиковку із засобами швидкої розробки додатків. І навіть можливості імітаційного моделювання та анімації.  
 1. Засоби створення діаграм і інструментарії низького рівня 
 2. Засоби опису потоків робіт 
 3. Засоби імітаційного моделювання 
 4. CASE-засоби, об'єктно-орієнтовані інструментарії та засоби швидкої розробки додатків 
 5. Інтегровані багатофункціональні засоби, що автоматизують основні етапи проведення РБП

 

 1. Для вибору методології проводять порівняльний аналіз найбільш популярних методологій, що застосовуються для опису бізнес-процесів підприємства і вибирають оптимальний варіант.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Комплект Oracle ВРА Suite надає інструментальні засоби для:
 1. детального аналізу процесів
 2. розгляду структури організації
 3. аналізу потоків даних
 4. аналізу діяльності організації
 5. аналізу взаємодії об’єктів

 

 1. У комплект Oracle ВРА Suite входять інструментальні засоби, які використовуються для:
 1. проектування моделі бізнес-процесу
 2. імітаційного моделювання бізнес-процесу
 3. публікації бізнес-процесу
 4. огляду структури бізнес-процесів
 5. аналізу потоків даних в бізнес-процесі

 

 1. Основною особливістю даного продукту є можливість автоматичної трансформації моделей процесів в ………. з наступним створенням на їх основі готових виконуваних сервісів.
 1. Oracle BPEL Process Manager
 2. Oracle BPMN Process Manager
 3. Oracle BPNL Cross Manager
 4. Oracle BPEN Cross Manager

 

 1. Oracle BPA Suite застосовується для:
 1. аналізу, моделювання, документування бізнес-процесів “як є”
 2. проектування моделей для побудови основи для узгодження процесів, управління якістю
 3. для старту проектування “від процесів” до конфігурування композитних додатків
 4. аналізу, моделювання, документування бізнес-процесів “як буде”
 5. аналізу, моделювання, документування бізнес-процесів “як було”

 

 1. Oracle BPA Suite складається з таких основних компонентів:
 1. Oracle Business Process Architect
 2. Oracle Business Process Server 
 3. Oracle Business Process Publisher 
 4. Oracle SOA Extensions 
 5. Oracle Business Progress Universal
 6. Oracle Business Progress Synthesis

 

 1. Інструмент для моделювання та симуляції бізнес-процесів це:
 1. Oracle Business Process Architect
 2. Oracle Business Process Server 
 3. Oracle Business Process Publisher 
 4. Oracle SOA Extensions 

 

 1. ……….. для зберігання даних і надання конкурентного доступу до моделей бізнес-процесів.
 1. Oracle Business Process Architect
 2. Oracle Business Process Server 
 3. Oracle Business Process Publisher 
 4. Oracle SOA Extensions 

 

 1. ……….. надає можливість публікації даних бізнес-процесів на веб-порталі.
 1. Oracle Business Process Architect
 2. Oracle Business Process Server 
 3. Oracle Business Process Publisher 
 4. Oracle SOA Extensions 

 

 1. ……….. надає можливість перенесення загальних BPA-моделей в Oracle SOA Suite для технічної реалізації і запуску бізнес-процесів.
 1. Oracle Business Process Architect
 2. Oracle Business Process Server 
 3. Oracle Business Process Publisher 
 4. Oracle SOA Extensions 

 

 1. Встановіть відповідність між назвами компонентів Oracle BPA Suite та їх функціями.

Oracle Business Process Architect

інструмент для моделювання та симуляції бізнес-процесів.

Oracle Business Process Server 

Використовується для зберігання даних і надання конкурентного доступу до моделей бізнес-процесів.

Oracle Business Process Publisher 

надає можливість публікації даних бізнес-процесів на веб-порталі.

Oracle SOA Extensions 

надає можливість перенесення загальних BPA-моделей в Oracle SOA Suite для технічної реалізації і запуску бізнес-процесів.

 

 1. Вкажіть не правильне твердження.
 1. Oracle BPA Suite надає повний, інтуїтивно зрозумілий, графічний інтерфейс для створення карт процесів, деталізації потоку процесу, включаючи як користувальницькі завдання, так і автоматизовані кроки бізнес-процесів. 
 2. Oracle BPA Suite має розширену підтримку для моделювання процесних ролей, організаційної структури підприємства та інформаційної інфраструктури підприємства. 
 3. Oracle BPA Suite сприяє розвитку рольової розробки, таким чином, що кожна людина в організації може ефективно розвивати систему на будь-якому кроці бізнес-процесу. Моделі процесів і колективні ресурси можуть бути організовані в проекти, які можна прив’язати до однієї або декількох робочим групам.
 4. Недоліком Oracle BPA Suite є те, що він не включається в себе портал процесів, що не дозволяє бізнес-користувачем з різним географічним положенням взаємодіяти один з одним.

 

 1. Process Blueprint підтримує двосторонню синхронізацію, що дозволяє бізнес-аналітикам та ІТ-розробникам працювати над одним проектом одночасно.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. …….. зберігає бізнес артефакти і метаінформацію, наприклад моделі процесів, моделі даних, організаційні структури, моделі ІТ систем, моделі ризиків та управління. 
 1. Business Repository
 2. Process Blueprint
 3. Process Designer
 4. Oracle SOA Suite

 

 1. Вкажіть не правильне твердження.
 1. Business Repository зберігає бізнес артефакти і метаінформацію, наприклад моделі процесів, моделі даних, організаційні структури, моделі ІТ систем, моделі ризиків та управління. 
 2. Business Repository надає конкурентну використання і одночасний доступ до однієї моделі для декількох користувачів через неявний механізм check-in і checkout.
 3. Process Blueprint підтримує двосторонню синхронізацію, що дозволяє бізнес-аналітикам та ІТ-розробникам працювати над одним проектом одночасно. 
 4. Oracle BPA Suite сприяє розвитку розробки нових напрямів управління, таким чином, що кожна людина в організації може ефективно брати участь в бізнес-процесах. 

 

 1. Особливість аналізу бізнес-процесів, полягає в тому, що він дозволяє побачити всю сукупність операцій (підприємства, компанії), що приводить до створення додаткової вартості.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Вкажіть не правильне твердження.
 1. Аналіз бізнес-процесів повинен бути комплексним дослідженням внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на процес функціонування бізнес-процесів підприємства.
 2.  Основна мета проведення аналізу – підвищення ефективності функціонування бізнес-процесів та прийняття оптимальних управлінських рішень по забезпеченню їх стійкого розвитку.
 3. Принципова особливість аналізу бізнес-процесів, полягає в тому, що він дозволяє побачити всю сукупність операцій (підприємства, компанії), що приводить (або не приводить) до створення додаткової вартості.
 4. Аналіз бізнес-процесів сприяє зміні мислення, яке пов’язане з організацією діяльності підприємства та сприяє розвитку кооперації організацій.

 

 1. Для успішної реалізації мети аналізу бізнес-процесів необхідно ви­рішити наступні завдання:
 1. визначення економічної ефективності використання ресурсів бізнес-процесів
 2. оцінка виконання планів, прогнозів, управлінських рішень, за ефективним використанням економічного потенціалу бізнес-процесів підприємства
 3. вивчення впливу об’єктивних і суб’єктивних, зовнішніх і внутрі­шніх чинників на результати бізнес-процесів підприємства
 4. розробка й обґрунтування заходів спрямованих на оптимізацію бізнес-процесів підприємства і прийняття ефективних управлінських рішень

 

 1. Інформаційне забезпечення аналізу – це:
 1. сукупність інформаційних ресурсів, необхідних для досягнення цілей аналізу.
 2. законодавчі акти, нормативи урядових і старанних структур, норми, нормативи, ліміти і інші регламенти бізнес-процесів.
 3. Інформація, що міститься в бізнес-плані підприємства або в плані економічного (соціального) розвитку підприємства.
 4. сукупність даних їх економічного харак­теру про факти, які дійсно здійснюватися у бізнес-процесах підприємства.

 

 1. Інформаційне забезпечення аналізу можна розділити на наступні основні блоки:
 1. нормативно-довідкова інформація
 2. планова інформація
 3. фактографічна інформація
 4. основна інформація
 5. додаткова інформація
 6. комплексна інформація

 

 1. Фактографічну інформацію можна підрозділити на такі блоки:
 1. облікова інформація
 2. звітна інформація
 3. позаоблікова інформація
 4. інформація по структурі організації
 5. графічна інформація
 6. мультимедійна інформація

 

 1. Встановіть співвідношення між назвою інформаційного забезпечення і його значенням.

Нормативно-довідкова інформація

законодавчі акти, нормативи урядових і старанних структур, норми, нормативи, ліміти і інші регламенти бізнес-процесів.

Планова інформація

міститься в бізнес-плані підприємства або в плані економічного (соціального) розвитку підприємства.

Фактографічна інформація

є сукупність дані їх економічного харак­теру про факти, які дійсно здійснюватися у бізнес-процесах підприємства. Ця інформація, як правило, формується обліково-фінансовою службою.

 

 1. Встановіть відповідність між видом фактографічної інформації та її значенням.

Облікова інформація

міститься в облікових документах підпри­ємства – первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку, ві­домості і ін.

Звітна інформація

міститься в статистичній і фінансовій звітно­сті. Саме цей вид інформації має основне значення при проведенні зовнішнього аналізу

Позаоблікова інформація

міститься в актах перевірок, аудитор­ських висновках, а також в документах, регулюючих бізнес-процеси пі­дприємства (офіційні документи, договори, угоди, рекламації, технічна і технологічна інформація).

Нормативно-довідкова інформація

регулює усі бізнес-процеси підприємства –  це Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансо­ву звітність”, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, господарсько-правові документи, технічна й технологічна документа­ція. інформація, отримана в ході маркетингових досліджень, тощо.

 

 1. Законодавчі акти, нормативи урядових і старанних структур, норми, нормативи, ліміти і інші регламенти бізнес-процесів це:
 1. нормативно-довідкова інформація
 2. планова інформація
 3. фактографічна інформація
 4. позаоблікова інформація
 5. звітна інформація
 6. облікова інформація

 

 1. ……… міститься в бізнес-плані підприємства або в плані економічного (соціального) розвитку підприємства.
 1. нормативно-довідкова інформація
 2. планова інформація
 3. фактографічна інформація
 4. позаоблікова інформація
 5. звітна інформація
 6. облікова інформація

 

 1. ………    – це сукупність даних економічного харак­теру про факти, які дійсно здійснються у бізнес-процесах підприємства.
 1. нормативно-довідкова інформація
 2. планова інформація
 3. фактографічна інформація
 4. позаоблікова інформація
 5. звітна інформація
 6. облікова інформація

 

 1. ………    міститься в облікових документах підпри­ємства – первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку, ві­домості і ін.
 1. нормативно-довідкова інформація
 2. планова інформація
 3. фактографічна інформація
 4. позаоблікова інформація
 5. звітна інформація
 6. облікова інформація

 

 1. ………    міститься в статистичній і фінансовій звітно­сті. Саме цей вид інформації має основне значення при проведенні зовнішнього аналізу.
 1. нормативно-довідкова інформація
 2. планова інформація
 3. фактографічна інформація
 4. позаоблікова інформація
 5. звітна інформація
 6. облікова інформація

 

 1. ………    міститься в актах перевірок, аудитор­ських висновках, а також в документах, регулюючих бізнес-процеси пі­дприємства (офіційні документи, договори, угоди, рекламації, технічна і технологічна інформація).
 1. нормативно-довідкова інформація
 2. планова інформація
 3. фактографічна інформація
 4. позаоблікова інформація
 5. звітна інформація
 6. облікова інформація

 

 1. ………    регулює усі бізнес-процеси підприємства –  це Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансо­ву звітність”, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, господарсько-правові документи, технічна й технологічна документа­ція. інформація, отримана в ході маркетингових досліджень, тощо.
 1. нормативно-довідкова інформація
 2. планова інформація
 3. фактографічна інформація
 4. позаоблікова інформація
 5. звітна інформація
 6. облікова інформація

 

 1. В довідковій інформації джерелами для аналізу процесу постачання матеріаль­них ресурсів та процесу розрахунків з покупцями виступають:
 1. плановані обсяги запасів та обсяги надхо­дження (портфель замовлень)
 2. план матеріально-технічного постачан­ня
 3. нормативи товарних запасів
 4. нормативи товарних витрат
 5. журнал реєстрації виставлених ра­хунків — фактур
 6. оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання

 

 1. В облікові інформації джерелами для аналізу процесу постачання матеріаль­них ресурсів та процесу розрахунків з покупцями виступають:
 1. накладні на відвантаження продукції: това­ротранспортні накладні
 2. рахунки
 3. журнал реєстрації виставлених ра­хунків — фактур
 4. оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання
 5. нормативи товарних запасів
 6. нормативи товарних витрат

 

 1. В звітній інформації джерелами для аналізу процесу постачання матеріаль­них ресурсів та процесу розрахунків з покупцями виступають:
 1. інформація про наявність і використання матеріальних ресурсів
 2. інформація про витрати на виробництво
 3. рахунки
 4. журнал реєстрації виставлених ра­хунків — фактур
 5. оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання

 

 1. В позаоблікові інформації джерелами для аналізу процесу постачання матеріаль­них ресурсів та процесу розрахунків з покупцями виступають:
 1. акти експертів
 2. протоколи зборів
 3. дого­вори
 4. угоди
 5. контракти на постачання сировини та матеріалів
 6. рахунки
 7. інформація про витрати на виробництво

 

 1. Джерелами інформації для аналізу процесу реалізації готової продукції є:
 1. індекси цін на споживчі товари, нормати­ви товарних запасів
 2. план реалізації у розрізі товарних груп
 3. план постачання товарів
 4. накладні на відвантаження продукції
 5. звітна інформація
 6. акти експертів
 7. інформація про витрати на виробництво
 8. оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання

 

 1. Ідентифікація бізнес-процесів передбачає:
 1. формування переліку та моделі бізнес-процесів підприємства торгівлі в розрізі їх видів
 2. ідентифікацію ресурсів, входів, виходів та споживачів бізнес-процесів
 3. характеристику змісту та технології окремих бізнес-процесів підприємства
 4. ідентифікацію меж бізнес-процесів
 5. визначення відповідальних та учасників (виконавців) бізнес-процесів
 6. формування цільових параметрів бізнес-процесів
 7. визначення економічної ефективності використання ресурсів бізнес-процесів
 8. оцінку виконання планів, прогнозів, управлінських рішень, за ефективним використанням економічного потенціалу бізнес-процесів підприємства

 

 1. Б Андерсен виділяє такі підходи до ідентифікації бізнес-процесів:
  1. докладний опис фактичних процесів діяльності підприємства й подальше виділення окремих бізнес-процесів
  2. виявлення зацікавлених сторін підприємства і їхніх очікувань, а потім – ідентифікація бізнес-процесів підприємства, що реалізуються для виконання таких очікувань
  3. ідентифікацію меж бізнес-процесів
  4. визначення відповідальних та учасників (виконавців) бізнес-процесів
  5. формування цільових параметрів бізнес-процесів
  6. визначення економічної ефективності використання ресурсів бізнес-процесів

 

 1. Важливим аспектом ідентифікації бізнес-процесів підприємства є визначення їх меж, які визначаються основною та допоміжною інформацією та пріоритетності з точки зору досягнення стратегічних цілей діяльності.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Входи і виходи бізнес-процесу поділяються на:
 1. первинні і вторинні
 2. основні і допоміжні
 3. цільові та допоміжні
 4. керуючі та керовані

 

 1. Вторинні входи бізнес-процесу представлені основними ресурсами, що споживаються бізнес-процесом, а первинні входи носять допоміжний характер.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Первинні виходи бізнес-процесу – це
 1. основні продукти, вироблення яких є метою бізнес-процесу
 2. побічні продукти бізнес-процесу
 3. виходи, через які проходить основні інформація про бізнес-процес
 4. виходи, що пропускають основні дані про продукцію організації

 

 1. Вторинні виходи бізнес-процесу – це
 1. основні продукти, вироблення яких є метою бізнес-процесу
 2. побічні продукти бізнес-процесу
 3. виходи, через які проходить додаткова інформація про бізнес-процес
 4. виходи, що пропускають додаткові дані про продукцію організації

 

 1. Для оцінки важливості і пріоритетності допоміжних і управлінських бізнес-процесів застосовуються такі методи як:
 1. експертні методи
 2. методи ієрархій
 3. об’єктно-орієнтовані методи
 4. методи спроб
 5. методи аналізу даних

 

 1. Заключною складовою процедури ідентифікації бізнес-процесів є:
 1. визначення цільових параметрів бізнес-процесів
 2. визначення завершального етапу бізнес-процесів
 3. завершення аналізу даних, що стосуються бізнес-процесу
 4. визначення необхідних матеріальних ресурсів

 

 1. В практичній діяльності формування цільових параметрів бізнес-процесів відбувається у проекції таких складових збалансованої системи показників:
 1. клієнтів
 2. персоналу
 3. внутрішніх бізнес-процесів
 4. фінансів
 5. потоків даних
 6. інформації

 

 1. Розвиток та популяризація процесного підходу до управління зумовлює необхідність впровадження концепції процесно-орієнтованого фінансового планування, що потребує структуризації бізнес-процесів підприємства.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Вкажіть не правильне твердження.
 1. розвиток та популяризація процесного підходу до управління зумовлює необхідність впровадження концепції процесно-орієнтованого фінансового планування, що потребує ідентифікації бізнес-процесів підприємства.
 2. ідентифікація бізнес-процесів передбачає дослідження основних видів робіт підприємства, виділення та побудову моделі бізнес-процесів, визначення їх меж, входів і виходів, обґрунтування відповідальних осіб, пріоритетності процесів та їх основних фінансових параметрів.
 3. сукупність досліджень сучасних підходів до моделювання бізнес-процесів все ще не дозволяє побудувати базову модель бізнес-процесів, тому що не можливо обґрунтувати їх основні атрибути та фінансові параметри.
 4. цільові фінансові показники, що описують параметри бізнес-процесів підприємства в межах процесного управління є важливою компонентою фінансового плану підприємства, інструментом вдосконалення бізнес-процесів і таким чином, сприяють реалізації стратегічних фінансових цілей діяльності.

 

 1. Результати ідентифікації бізнес-процесів позначаються на наступних атрибутах:
 1. власник бізнес-процесу
 2. потік бізнес-процесу
 3. визначальний вхід (вихідні об'єкти) і вихід (результат) процесу;
 4. зовнішня середовище процесу
 5. інтерфейс бізнес-процесу
 6. внутрішнє середовище процесу
 7. персонал

 

 1. Інтерфейс бізнес-процесу – це
 1. набір об’єктів, з допомогою яких бізнес-процес взаємодіє зі іншими процесами.
 2. набір об’єктів, з допомогою яких бізнес-процес взаємодіє зі зовнішнім середовищем.
 3. набір об’єктів, з допомогою яких бізнес-процес взаємодіє зі внутрішнім середовищем процесу.
 4. набір об’єктів, з допомогою яких бізнес-процес взаємодіє зі персоналом.

 

 1. Ідентифікація (виділення) бізнес-процесів передбачає формування:
 1. складу функцій (операцій) бізнес-процесів
 2. визначальних меж
 3. організаційної відповідальності підрозділів у виконанні функцій
 4. взаємодії бізнес-процесів між собою (організація інтерфейсів)
 5. взаємодії входу і виходу бізнес-процесу
 6. взаємодії процесу і навколишнього середовища

 

 1. З точки зору системного підходу ідентифікація бізнес-процесу передбачає:
 1. виділення його із зовнішнього середовища
 2. формування складу функцій (операцій), що визначають його межі
 3. організаційну відповідальність підрозділів за виконання цих функцій
 4. взаємодію бізнес-процесів між собою, тобто організацію інтерфейсів
 5. взаємодію входу і виходу бізнес-процесу

 

 1. Ідентифікувати бізнес-процес, значить виділити і описати компоненти, які його характеризують.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Основні положення концепції виділення бізнес-процесу на підприємстві:
 1. у застосуванні до кожного бізнес-процесу встановлюють межі, визначають споживачів та постачальників, а також, інтерфейси між ними
 2. бізнес-процеси переважно виходять за межі функціонального відділу, в деяких випадках за межі підприємства
 3. вихід бізнес-процесу повинен становити цінність для споживача
 4. бізнес-процес належить до структури бізнес-процесів підприємства, що має ієрархічну будову
 5. виділення бізнес-процесу із зовнішнього середовища
 6. формування складу функцій (операцій), що визначають межі бізнес-процесу

 

 1. До якісного аналізу на основі суб'єктивних даних і оцінок входить:
 1. SWOT-аналіз процесу
 2. аналіз проблем процесу
 3. ранжування процесів
 4. аналіз входів / виходів
 5. аналіз функцій
 6. аналіз ресурсів (персоналу, обладнання, ПЗ)

 

 1. До візуального якісного аналізу графічних схем процесу входить:
 1. SWOT-аналіз процесу
 2. аналіз проблем процесу
 3. ранжування процесів
 4. аналіз входів / виходів
 5. аналіз функцій
 6. аналіз ресурсів (персоналу, обладнання, ПЗ)

 

 1. До аналізу стану процесу по відношенню до існуючих вимог входить:
 1. Аналіз стану по відношенню до типовим вимогам
 2. Аналіз стану по відношенню до нормативних актів
 3. Аналіз входів / виходів
 4. Аналіз функцій
 5. Аналіз ресурсів (персоналу, обладнання, ПЗ)

 

 1. До кількісного аналізу бізнес-процесу входить:
 1. Аналіз показників ефективності процесу
 2. Аналіз показників процесу
 3. Аналіз задоволеності клієнтів процесу
 4. Порівняльний аналіз процесів
 5. Імітаційне моделювання процесу
 6. ABC-аналіз процесу
 7. Аналіз входів / виходів
 8. Аналіз функцій
 9. Аналіз ресурсів (персоналу, обладнання, ПЗ)

 

 1. Методики якісного аналізу процесів засновані на:
 1. Аналізі суб'єктивних оцінок процесу співробітниками організації і зовнішніми фахівцями
 2. Візуальному аналізі графічних схем процесу відповідними фахівцями
 3. Порівнянні процесу з деякими типовими вимогами
 4. SWOT-аналізі процесу
 5. Обробці результатів анкетування
 6. Побудові таблиці SWOT-аналізу процесу

 

 1. SWOT-аналіз процесу можна проводити наступним чином:
 1. Провести анкетування керівників і фахівців організації
 2. Обробити результати анкетування, оцінюючи кількість подібних за змістом відповідей і формуючи рейтинг відповідей
 3. Побудувати таблицю SWOT-аналізу процесу
 4. Провести усне опитування працівників
 5. Провести легітимні таємні вибори керівника

 

 1. Методики суб'єктивної оцінки бізнес-процесів були розроблені в працях основоположників і послідовників методології реінжинірингу бізнес-процесів таких як:
 1. Хаммер
 2. Чампі
 3. Робсон
 4. Уллах
 5. Файоль
 6. Вебер

 

 1. SWOT-аналіз процесу передбачає:
 1. виявлення сильних сторін процесу
 2. виявлення слабких сторін процесу
 3. виявлення можливостей поліпшення процесу
 4. виявлення загроз погіршення процесу
 5. виявлення впливів зовнішнього середовища на процес
 6. виявлення проблемних ситуацій в процесі

 

 1. SWOT-аналіз можна проводити наступним чином:
 1. провести анкетування керівників і фахівців організації
 2. провести опитування керівників і фахівців організації
 3. обробити результати, оцінюючи кількість подібних за змістом відповідей і формуючи рейтинг відповідей
 4. побудувати таблицю SWOT-аналізу процесу
 5. сформулювати основні положення SWOT-аналізу

 

 1. Схема управління за відхиленнями:
 1. “планування процесу – виконання процесу – облік – контроль – прийняття рішень”
 2. “огляд даних – планування процесу – виконання процесу – контроль – прийняття рішень”
 3. “аналіз системи управління – планування процесу – виконання процесу – облік – прийняття рішень”
 4. “планування процесу – створення моделі процесу – виконання процесу – облік – контроль – прийняття рішень”

 

 1. Графічний аналіз функцій процесу дозволяє виявити:
 1. відсутність необхідних функцій
 2. наявність зайвих функцій
 3. дублювання функцій
 4. наявність функцій, які сповільнюють процес
 5. функції, що впливають на протікання процесу

 

 1. Процес можуть характеризувати кілька груп показників:
 1. показники процесу
 2. показники продукту процесу
 3. показники задоволеності клієнтів процесом
 4. показники часу, за який виконується процес
 5. показники проблемних функцій процесу

 

 1. Показники процесу:
 1. можуть бути визначені як числові величини, що характеризують перебіг самого процесу і витрати на нього (тимчасові, фінансові, ресурсні, людські і т. д.). 
 2. числові величини, що характеризують продукт (послугу) як результат виконання процесу (абсолютний обсяг послуг, обсяг послуг щодо замовленого або необхідного, кількість помилок і збоїв при наданні послуги, номенклатура наданих послуг, номенклатура наданих послуг щодо необхідної і т. д.).
 3. числові величини, що характеризують ступінь задоволеності споживача результатами процесу (виходом, послугою і т. д.). 

 

 1. Показники продукту (послуги):
 1. можуть бути визначені як числові величини, що характеризують перебіг самого процесу і витрати на нього (тимчасові, фінансові, ресурсні, людські і т. д.). 
 2. числові величини, що характеризують продукт (послугу) як результат виконання процесу (абсолютний обсяг послуг, обсяг послуг щодо замовленого або необхідного, кількість помилок і збоїв при наданні послуги, номенклатура наданих послуг, номенклатура наданих послуг щодо необхідної і т. д.).
 3. числові величини, що характеризують ступінь задоволеності споживача результатами процесу (виходом, послугою і т. д.). 

 

 1. Показники задоволеності клієнтів процесу:
 1. можуть бути визначені як числові величини, що характеризують перебіг самого процесу і витрати на нього (тимчасові, фінансові, ресурсні, людські і т. д.). 
 2. числові величини, що характеризують продукт (послугу) як результат виконання процесу (абсолютний обсяг послуг, обсяг послуг щодо замовленого або необхідного, кількість помилок і збоїв при наданні послуги, номенклатура наданих послуг, номенклатура наданих послуг щодо необхідної і т. д.).
 3. числові величини, що характеризують ступінь задоволеності споживача результатами процесу (виходом, послугою і т. д.). 

 

 1. Абсолютні показники виконання процесу:
 1. показники часу виконання процесу
 2. технічні показники процесу
 3. показники вартості процесу
 4. показники якості процесу
 5. показники точності процесу
 6. показники задоволеності клієнтів

 

 1. Показники вартості бізнес-процесу визначають:
 1. ефективність підприємства
 2. конкурентоспроможність підприємства
 3. попит і пропозицію на товари і послуги підприємства
 4. вартість товарів і послуг підприємства
 5. витрати на сировину

 

 1. Зниження витрат на бізнес-процеси дозволяє компанії знизити операційні та фінансові ризики і сформувати більшу маневреність у конкурентній боротьбі.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Показники вартості можна розділити на такі групи:
 1. вартість процесу в цілому
 2. показники вартості процесу
 3. показники вартості продуктів процесу
 4. показники вартості сировини
 5. показники оцінки вартості праці виконавців

 

 1. Показники вартості процесу:
 1. витрати на оплату праці виконавців
 2. амортизація обладнання і нематеріальних активів
 3. витрати на тепло-і енергоносії
 4. витрати на зв'язок
 5. витрати на отримання інформації
 6. витрати на підвищення кваліфікації виконавців
 7. витрати на сировину

 

 1. Показники вартості продуктів процесу:
 1. вартість сировини і матеріалів
 2. витрати на оплату праці
 3. амортизація обладнання
 4. витрати на зв’язок
 5. витрати на отримання інформації

 

 1. АВС-аналіз вартості заснований на:
 1. визначенні ресурсів, що використовуються в процесах організації
 2. визначення операцій процесів
 3. визначенні об'єктів віднесення витрат
 4. визначенні та розрахунку показників кількісної зв'язку «ресурси - операції» і «операції - готові вироби»
 5. перенесення вартості ресурсів на вартість операцій процесу
 6. перенесення вартості операцій на вартість готових виробів
 7. визначення витрат на оплату праці
 8. визначення витрат на амортизацію

 

 1. При аналізі процесу можна визначити такий набір вартісних показників, які будуть служити індикаторами його поліпшення/погіршення:
 1. фонд заробітної плати
 2. витрати на енергоносії
 3. витрати на ремонт і технічне обслуговування
 4. втрати від браку
 5. жодна із запропонованих відповідей не вірна

 

 1. Вкажіть не правильне твердження.
 1. Динамічний аналіз – це аналіз реалізації бізнес-процесів протягом певного короткого періоду часу.
 2. Динамічний аналіз передбачає розгляд безлічі бізнес-процесів, які одночасно виконуються та використовують одні й ті ж ресурси.
 3. Мета динамічного аналізу – отримання метрик процесів з урахуванням непродуктивного використання ресурсів, реального завантаження, “вузьких місць”, простоюючих ланок процесу.
 4. Для динамічного аналізу бізнес-процесу використовуються методи імітаційного моделювання, які дозволяють генерувати статистику виконання безлічі бізнес-процесів одного або декількох типів за тривалий період часу.
 1. До відомих засобів імітаційного моделювання відносять:
 1. ERTY
 2. Workflow Analyser
 3. Pilgrim
 4. Ithink
 5. Arena
 6. ARIS
 7. Rethink 

 

 1. Методи динамічного аналізу:
 1. аналіз реальної статистики процесів, яка збирається в системах класу Work- flow
 2. генерація статистики в прискореному масштабі часу в системах імітаційного моделювання
 3. збір інформації за допомогою методу Line Work
 4. створення моделі статистики процесів

 

 1. Призначення імітаційної моделі:
 1. Підвищити ступінь обгрунтованості проектів з реорганізації діяльності підприємства з урахуванням аналізу та прогнозування зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку економічної ситуації.
 2. Аналізувати і прогнозувати діяльність підприємства з урахуванням безлічі варіантів організації бізнесу і різних схем поведінки підприємства на ринку.
 3. Оптимізувати використання матеріальних , фінансових, людських та інформаційних ресурсів на різних стадіях життєвого циклу проекту реорганізації підприємства.
 4. Розробляти обгрунтовані рекомендації щодо зміни організаційної структури підприємства та впровадження інформаційних технологій.
 5. всі відповіді вірні

 

 1. Мета імітаційного моделювання:
 1. порівняння різних альтернатив процесів при однакових вихідних даних
 2. відшукання оптимальних значень показників на деякій множині можливих значень
 3. визначення залежностей між різними факторами процесів
 4. всі відповіді вірні
 1. Експертною системою (EC) називають систему підтримки прийняття рішень, яка містить знання з певної вузької предметної області, а також може пропонувати користувачу рішення проблем з цієї галузі і обґрунтовувати їх.
 1. Правильно
 2. Неправильно
 1. Експертна система складається з:
 1. бази знань
 2. механізму логічного виводу
 3. підсистеми обґрунтувань
 4. механізму логічного вводу
 5. експертів

 

 1. Перша стадія впровадження методу “критичних факторів успіху” націлена на визначення і виявлення ключових критичних дій і включає в себе такі етапи:
 1. визначення місії підприємства
 2. визначення критичних факторів успіху
 3. розподіл ділової активності підприємства і виявлення організаційних дій
 4. визначення впливу організаційних дій на КФУ
 5. оцінка рівня виконання організаційних дій
 6. виявлення критичних дій
 7. визначення профілю дій
 8. дослідження дій
 9. вимір дій
 10. поліпшення дій

 

 1. Друга стадія впровадження методу “критичних факторів успіху” забезпечує здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня виконання критичних дій і визначається реалізацією таких етапів:
 1. визначення місії підприємства
 2. визначення критичних факторів успіху
 3. розподіл ділової активності підприємства і виявлення організаційних дій
 4. визначення впливу організаційних дій на КФУ
 5. оцінка рівня виконання організаційних дій
 6. виявлення критичних дій
 7. визначення профілю дій
 8. дослідження дій
 9. вимір дій
 10. поліпшення дій

 

 1. Метод аналізу ієрархії (MAI), який з успіхом використовується для розв'язання багатьох практичних задач на різних рівнях планування розроблений:
 1. Томасом Сааті
 2. М.Вебером
 3. Анрі Файолем
 4. Адамом Смітом
 5. Ф. Тейлором

 

 1. Для представлення результатів оцінок методу аналізу ієрархій у кількісному виразі Т.Сааті вводить:
 1. шкалу парних порівнянь
 2. вагу з’єднання
 3. формулу обчислення оцінок
 4. алгоритм обчислення оцінок 

 

 1. Метод аналізу ієрархій полягає в декомпозиції (розкладанні) проблеми на все більш прості складові частини і подальшій обробці послідовності тверджень особи, яка приймає рішення, за допомогою парних порівнянь.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Збалансована система показників – це система менеджменту, розроблена на початку 1990-х років такими вченими як:
 1. Роберт Каплан
 2. Девід Нортон
 3. Анрі Файоль
 4. Адам Сміт
 5. Томас Сааті

 

 1. Метод збалансованих систем показників (ВSС) ефективно управляє такими ключовими процесами, як:
 1. переведення бачення в стратегії
 2. комунікація і зв'язок
 3. бізнес-планування
 4. зворотний зв'язок
 5. управління даними
 6. керування процесами

 

 1. Статична експертна система – це ЕС, вирішальна завдання в умовах, не змінюються в часі вихідних даних і знань. 
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Причини невдач проектів моделювання і реорганізації бізнес-процесів:
 1. Спроба зафіксувати існуючий процес.
 2. Увага не фокусується на бізнес-процесах.
 3. Ігнорування всього, крім перепланування процесу.
 4. Не приймаються до уваги цінності й переконання людей.
 5. Тверді обмеження при постановці завдання.
 6. Спроби почати реорганізацію бізнес-процесів знизу.
 7. Недолік ресурсів на проведення реорганізації бізнес-процесів.
 8. Спроби почати реорганізацію бізнес-процесів зверху.

 

 1. Правильний підхід до побудови узагальненої моделі бізнес-процесів передбачає:
 1. забезпечення єдності “горизонтального” і “вертикального” опису підприємства
 2. сполучення якісного і кількісного підходу
 3. опис не тільки існуючого бізнесу, але і його можливого розвитку
 4. створення єдиної системи управління
 5. укрупнення операцій бізнес-процесу

 

 

 1. Згідно ….. підходу до моделювання бізнес-процесів, головним елементом є функція (операція), а бізнес-процес зображується у вигляді послідовності функцій, які перетворюють входи процесу у виходи з використанням відповідних ресурсів. Особливістю методології ….. моделювання є чітке розмежування між даними та функціями, які їх оброблюють.
 1. функціонального
 2. об’єктно-орієнтованого
 3. структурного
 4. керуючого
 5. моделюючого

 

 1. …… підхід до моделювання бізнес-процесів відображає загальну схему взаємодії об’єктів без деталізації операцій, що виконуються, проте враховує опис умов та подій, які ініціюють виконання конкретних функцій бізнес-процесу. Основою даного підходу є об’єктна модель. При цьому, статичну структуру моделі описують об’єкти, а поведінку моделі – повідомлення, якими ці об’єкти обмінюються.
 1. функціональний
 2. об’єктно-орієнтований
 3. структурний
 4. керуючий
 5. моделюючий

 

 1. Проект з реінжинірингу бізнесу, як правило, включає наступні етапи:
 1. розробка образу майбутнього підприємства
 2. аналіз наявних бізнес-процесів
 3. розробка нових бізнес-процесу
 4. впровадження нових бізнес-процесів
 5. аналіз ефективності нових бізнес-процесів

 

 1. Корпоративна інформаційна система – це інформаційна система, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і поставляє інформацію для прийняття управлінських рішень. У ній реалізована управлінська ідеологія, яка об'єднує бізнес стратегію підприємства і прогресивні інформаційні технології.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Корпоративні інформаційні системи поділяються на наступні класи:
 1. ERP
 2. CRM
 3. MES
 4. WMS
 5. EAM
 6. HRM
 7. TFE

 

 1. Встановіть відповідність між назвою принципу реінжинірингу бізнес-процесів і його характеристикою.

Кілька робіт поєднуються в одну

Інтегрування декількох робіт здійснюється з метою зменшення інтерфейсів між різкими роботами, скорочення часу на очікування та шип неефективні процедури.

Виконавці самостійно приймають рішення

Цей принцип дозволяє мінімізувати кількість вертикальних взаємодій по процесу. Працівник замість того, щоб звертатися до начальника і відповідно гальмувати процес, а також віднімати час у менеджера, повноважний (і відповідно підготовлений для цього) приймати окремі рішення.

Робота виконується там, де це доцільніше

Організаційна структура або організаційні межі підприємства не повинні накладати жорстких обмежень на процес. Розподіл функцій повинен відбуватися залежно від процесу і необхідності його ефективного виконання, а не від колись заліплених обов'язків.

Процеси мають різні варіанти виконання

Замість твердих і неадаптивних процесів запроваджуються процеси, орієнтовані на максимальну кількість можливих випадків їх реалізації; кожний варіант процесу здійснюється залежно від наявної ситуації.

 

 1. Встановіть відповідність між назвою принципу реінжинірингу бізнес-процесів і його характеристикою.

Необхідно зменшувати кількість входів у процеси

Для удосконалення процесу варто ліквідувати ті входи, які потрібно зіставляти з іншими входами

Зниження частки робіт з перевірки і контролю

Операції з перевірки і контролю не додають вартості. Тому варто тверезо оцінити їхню вартість у порівнянні з вартістю можливої помилки, запобігти або усунути яку вони зобов'язані.

Зниження частки узгодження

Узгодження це ще один варіант робіт, що не додають вартості, потрібно мінімізувати ці роботи шляхом скорочення крапок зовнішнього (стосовно процесу) контакту.

Відповідальний менеджер є єдиною контактною особою по процесу

Менеджер взаємодіє із замовником з усіх питань, зв'язаним із процесом, для цього менеджер повинний мати доступ до всіх інформаційних систем, які використовуються в цьому процесі, і до всіх виконавців.

Поєднання централізованих і децентралізованих операцій

Централізація може бути здійснена шляхом агрегування інформації і розмежування прав доступу до неї, децентралізація може підтримуватися адміністративно

 

 1. Найбільш важливі види ресурсів, необхідні для запуску реінжинірингового проекту це:
 1. навчання
 2. кваліфікований комунікатор
 3. інформаційні технології
 4. доступ до мережі Інтернет
 5. ресурси проекту

 

 1. Постановку проблеми і ініціацію робіт з реінжинірингу виконують:
 1. менеджери верхньої ланки управління підприємством
 2. керівництво підприємства
 3. головний менеджер підприємства
 4. керівник відділу

 

 1. На початковому етапі реінжинірингу формулюються проблеми та:
 1. ставляться стратегічні цілі
 2. аналізується стан підприємства
 3. створюється група людей для реінжинірингу
 4. формулюється план реінжинірингу

 

 1. На стадії ідентифікації бізнес-процесів виконуються наступні роботи:
 1. Формулювання (уточнення ) цілі підприємства
 2. Визначення ключових факторів успіху
 3. Виявлення основних видів бізнес-процесів, як існуючих, так і перспективних
 4. Оцінка бізнес-процесів за ступенем реалізації ключових факторів успіху
 5. Ранжування бізнес-процесів із зазначенням пріоритетів реінжинірингу.
 6. Опис можливих сценаріїв розвитку підприємства.
 7. Визначення обмежень, пов'язаних з рівнем кваліфікації персоналу фірми, технічної оснащеності виробництва і т.д.
 8. Визначення зовнішніх ризиків забезпечення фінансовими ресурсами, надійності партнерів.

 

 1. Види моделей бізнес-процесу:
 1. ідеальна
 2. реальна
 3. основна
 4. допоміжна
 5. контрольна
 6. узагальнююча

 

 1. …….. модель бізнес-процесу, яка може бути досягнута в перспективі і до якої слід прагнути.
 1. ідеальна
 2. реальна
 3. основна
 4. допоміжна
 5. контрольна
 6. узагальнююча

 

 1. …….. модель, яка може бути досягнута в майбутньому з урахуванням наявних ресурсів.
 1. ідеальна
 2. реальна
 3. основна
 4. планова
 5. контрольна
 6. узагальнююча

 

 1. Основні етапи організації реінжинірингу на підприємстві.
 1. постановка проблеми
 2. усвідомлення необхідності реінжинірингу
 3. ідентифікація бізнес-процесів
 4. постановка завдань реінжинірингу
 5. розробка моделей нових бізнес-процесів
 6. впровадження реінжинірингу

 

 1. У роботах з реінжинірингу бізнес-процесів беруть участь ряд взаємопов’язаних структурних одиниць таких як:
 1. команди РБП
 2. лідер проекту
 3. методологічний центр
 4. регламентуючий комітет
 5. клієнт бізнес-процесу
 6. учасники бізнес-процесу
 7. консультант РБП

 

 1. Встановіть відповідність між назвою структурної одиниці реінжинірингу бізнес-процесів та її функцією.

Лідер проекту

менеджер верхньої ланки управління, який очолює роботи з реінжинірингу бізнес процесів на всіх його етапах.

Регламентуючий комітет

виділяє ресурси на підприємстві для проведення реінжинірингу і контролює виконання всіх етапів відповідно до розробленого плану-графіку здачі робіт.

Методологічний центр

координує роботу команд реінжинірингу і забезпечує їх методологією, інструментарієм, типовими рішеннями і звичайно формується з представників консалтингової фірми .

Власники бізнес-процесів

майбутні адміністратори процесів.

 

 1. Встановіть відповідність між назвою рівня управління бізнес-процесами та його значенням.

Оперативний рівень

ґрунтується на ефективності здійснення основних бізнес-процесів, які в свою чергу можна оцінити за допомогою показників продукту та показників ефективності процесу, які відображають результативність здійснення основних бізнес-процесів.

Тактичний рівень

визначається групою показників задоволеності споживачів, адже лише при ефективному управлінні факторами виробництва досягається стійкий рівень конкурентних переваг.

Стратегічний рівень

характеризує бізнес-процеси розвитку найбільш важливіших ресурсів, що використовуються підприємством: пакет послуг та безпосередньо персонал, що його створює та реалізує.

 

333.                    Всеохоплюючий менеджмент якості (Total Quality Management – TQM) – це концепція, яка передбачає загальне, цілеспрямоване та добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах за участі керівництва та співробітників усіх рівнів та за умов раціонального використання технічних можливостей.

a)     Правильно

b)    Неправильно

 

334.                    Цикл управління в організації, що працює за принципами TQM, являє собою цикл безперервного поліпшення всіх показників діяльності та включає такі ключові аспекти:

a)     планування вдосконалення

b)    реалізація вдосконалення

c)     самооцінювання

 1. опис плану вдосконалення
 2. аналіз проблем, що потребують вдосконалення

 

335.                    Принципи системи TQM.

 1. Задоволення потреб споживача, суспільства й співробітників організації
 2. Планування, забезпечення й контроль поліпшення якості всіх процесів і систем
 3. Навчання управлінню якістю всього персоналу
 4. Покладення функцій управління якістю на всіх співробітників
 5. Регулярне виявлення й вирішення в напрямі якості хронічних проблем
 6. Координація та взаємодія діяльності всіх співробітників у сфері якості

 

 1. Завданнями реінжинірингу бізнес-процесів є:
 1. опис бізнес-процесів підприємства;
 2. перехід до процесної організаційно-штатної структури;
 3. розподіл функцій, прав і обов'язків співробітників;
 4. впровадження інформаційних технологій на підприємстві;
 5. створення системи підбору, навчання та розвитку персоналу;
 6. розробка і впровадження системи матеріального стимулювання працівників;
 7. контроль за якістю продукції;
 8. встановлення обмежень на використання сировини для виробництва продукції;

 

337.                    До першочергових завдань реінжинірингу належать:

a)    впровадження системи управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2009, 14001:2004

b)    застосування стратегічного управління як основи розвитку

c)     організаційна реструктуризація підприємства

d)    створення організації управління, що забезпечує постійне навчання персоналу

e)     формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення

f)      впровадження технології, що повністю буде задовольняти потреби споживачів, партнерів, інших зацікавлених осіб

g)     проведення комплексу робіт з реінжинірингу основних бізнес-процесів для забезпечення високої якості робіт і послуг, підвищення ефективності діяльності підприємства загалом

 

338.                    Завданнями другого порядку при реінжинірингу бізнес-процесівє:

a)     впровадження системи управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2009, 14001:2004

b)    застосування стратегічного управління як основи розвитку

c)     впровадження технології, що повністю буде задовольняти потреби споживачів, партнерів, інших зацікавлених осіб

d)    проведення комплексу робіт з реінжинірингу основних бізнес-процесів для забезпечення високої якості робіт і послуг, підвищення ефективності діяльності підприємства загалом

 1. формування дієвих команд фахівців, які в комплексі вирішують завдання ефективного функціонування бізнес-процесів
 2. гармонізація інтересів усіх учасників проекту, а також зусиль топ-менеджменту та працівників компанії щодо досягнення стратегічних завдань шляхом впровадження системи збалансованих показників якості

 

339.                    Завданнями третього порядку при реінжинірингу бізнес-процесівє:

a)     впровадження системи управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2009, 14001:2004

b)    впровадження технології, що повністю буде задовольняти потреби споживачів, партнерів, інших зацікавлених осіб

 1. проектне управління процесами реалізації заходів стратегічного плану
 2. формалізація бізнес-процесів операційної діяльності
 3. здійснення комплексного плану автоматизації бізнес-процесів, а також процесів розробки та впровадження нових послуг, робіт
 4. виконання комплексу робіт щодо реінжинірингу бізнес-процесів.

 

 1. Основні завдання реінжинірингу бізнес-процесів:
 1. зміна організаційної структури підприємства з функціональної на крос-функціональну (або бригадну) або горизонтальну на рівні топ-менеджменту та бригадну – на рівні бізнес-процесів
 2. формування системи мотивації до самостійної роботи, ініціативності в межах процесів, оцінки та винагороди за отриманий результат
 3. формування нової корпоративної культури на засадах максимального задоволення потреб споживачів

g)     впровадження системи управління якістю відповідно до міжнародних стандартів

h)    впровадження технології, що повністю буде задовольняти потреби споживачів, партнерів, інших зацікавлених осіб

 

 1. Організаційні, методичні та інформаційні компоненти реінжинірингу:
 1. формування стратегії розвитку організації з урахуванням перспективних потреб споживача
 2. визначення нового набору бізнес-правил або бізнес-процедур, який дозволить оптимізувати витрати та час на прийняття рішень
 3. створення ефективної організаційної структури управління
 4. покращення організації праці персоналу
 5. чіткий розподіл обов'язків, прав, відповідальностей як між керівниками, так і рядовими виконавцями
 6. застосування підходів щодо отримання інформації від споживачів
 7. забезпечення функціонування всіх організаційних підрозділів з використанням інформаційних систем та новітніх інформаційних технологій

 

 1. Міжнародні стандарти ISO сімейства 9000 направлені на застосування процесного підходу при розробці, впровадженні та поліпшенні результативності системи управління якістю з метою підвищення задоволеності споживача.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Впровадження СУЯ передбачає розробку:
 1. підходів до формування бізнес-процесів і їх моделей
 2. процесно-орієнтованої організаційної структури
 3. системи інформаційно-аналітичного забезпечення СУЯ
 4. оцінку ефективності запропонованих заходів
 5. покращення організації праці персоналу
 6. чіткий розподіл обов'язків, прав, відповідальностей як між керівниками, так і рядовими виконавцями
 7. застосування підходів щодо отримання інформації від споживачів

 

 1. Сучасний менеджмент базується на таких основних принципах управління:
 1. лінійному
 2. функціональному
 3. процесному
 4. плановому
 5. проектному
 6. організаційному

 

 1. Сутність процесного підходу викладена в міжнародних стандартах:
 1. ISO серії 9000:2000
 2. ISO серії 9000:2006
 3. ISO серії 8000:2006
 4. ISO серії 9000:2009

 

 1. Власники і керівники очікують від застосування процесного підходу до управління вирішення наступних основних проблем:
 1. зниження витрат
 2. зниження ресурсомісткості продукту підприємства
 3. підвищення рентабельності
 4. підвищення керованості
 5. зниження впливу людського фактора при управлінні компанією

 

 1. Мета структурного підходу – сприяти результативності і ефективності організації в досягненні поставлених завдань.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Функціональне управління відрізняється від процесного тим, що виділяє поняття "бізнес-процес" як послідовність дій, націлену на досягнення кінцевого, вимірного і конкретного результату.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Процесний підхід декларує зміщення акцентів від управління окремими структурними елементами на управління наскрізними бізнес-процесами, що зв'язують воєдино діяльність цих структурних елементів.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Встановіть відповідність між назвою бізнес-процесу та його визначенням.

Основний бізнес-процесам

процеси, що орієнтуються на виробництво товару або надання послуги, вони є цільовими об'єктами створення організації і забезпечують отримання прибутку.

Супутні бізнес-процеси

процеси, що орієнтуються на виробництво товару або надання послуги, що є результатом супутньої основному виробництву виробничої діяльності організації і забезпечують отримання прибутку.

Допоміжні бізнес-процеси

процеси, призначені для життєзабезпечення основних і супутніх процесів і орієнтовані на підтримку їхніх специфічних рис.

Забезпечуючі бізнес-процеси

процеси, призначені для життєзабезпечення основних і супутніх процесів і орієнтовані на підтримку їхніхуніверсальних рис.

Бізнес-процеси управління

процеси, що охоплюють весь комплекс функцій управління на рівні кожного бізнес-процесу і організації в цілому.

Бізнес-процеси розвитку

процеси вдосконалення створюваного товару або послуги, процеси розвитку технологій, процеси модифікації обладнання, а також інноваційні процеси.

 1. ……… – це процеси, що орієнтуються на виробництво товару або надання послуги, вони є цільовими об'єктами створення організації і забезпечують отримання прибутку.
 1. основні бізнес-процеси
 2. допоміжні бізнес-процеси
 3. супутні бізнес-процеси
 4. забезпечуючі бізнес-процеси
 5. бізнес-процеси розвитку
 6. бізнес-процеси управління

 

 1. ……… – це процеси, що орієнтуються на виробництво товару або надання послуги, що є результатом супутньої основному виробництву виробничої діяльності організації і забезпечують отримання прибутку.
 1. основні бізнес-процеси
 2. допоміжні бізнес-процеси
 3. супутні бізнес-процеси
 4. забезпечуючі бізнес-процеси
 5. бізнес-процеси розвитку
 6. бізнес-процеси управління

 

 1. ……… – це процеси, призначені для життєзабезпечення основних і супутніх процесів і орієнтовані на підтримку їхніх специфічних рис.
 1. основні бізнес-процеси
 2. допоміжні бізнес-процеси
 3. супутні бізнес-процеси
 4. забезпечуючі бізнес-процеси
 5. бізнес-процеси розвитку
 6. бізнес-процеси управління

 

 1. ……… – це процеси, призначені для життєзабезпечення основних і супутніх процесів і орієнтовані на підтримку їхніх універсальних рис.
 1. основні бізнес-процеси
 2. допоміжні бізнес-процеси
 3. супутні бізнес-процеси
 4. забезпечуючі бізнес-процеси
 5. бізнес-процеси розвитку
 6. бізнес-процеси управління

 

 1. ……… – це процеси, що охоплюють весь комплекс функцій управління на рівні кожного бізнес-процесу і організації в цілому.
 1. основні бізнес-процеси
 2. допоміжні бізнес-процеси
 3. супутні бізнес-процеси
 4. забезпечуючі бізнес-процеси
 5. бізнес-процеси розвитку
 6. бізнес-процеси управління

 

 1. ……… – це процеси вдосконалення створюваного товару або послуги, процеси розвитку технологій, процеси модифікації обладнання, а також інноваційні процеси.
 1. основні бізнес-процеси
 2. допоміжні бізнес-процеси
 3. супутні бізнес-процеси
 4. забезпечуючі бізнес-процеси
 5. бізнес-процеси розвитку
 6. бізнес-процеси управління

 

 1. Для поліпшення функціонування підприємства на основі процесного підходу до управління необхідно:
 1. ідентифікувати процеси
 2. призначити керівника (власника) кожного процесу
 3. описати процеси
 4. встановити цілі і показники (індикатори) ефективності процесу
 5. визначити ресурси
 6. управляти процесами на основі цілей і індикаторів
 7. всі відповіді вірні

 

 1. Реалізація процесного підходу складається з наступних етапів:
 1. збір даних
 2. виявлення ланцюжків створення цінностей
 3. реєстрація внутрішньофірмових процесів
 4. визначення значущості процесу
 5. виявлення проблем, пов'язаних з процесами
 6. вибір процесів
 7. нагляд і оптимізація

 

 1. В опис процесу для початку мають бути включені наступні пункти:
 1. Назва
 2. Мета
 3. Межі
 4. Взаємозалежності
 5. Перелік основних процесів
 6. Основні функції

 

 1. Пункти, які можна включити в опис тільки після того, як вони будуть визначені: 
 1. власник (власник) процесу
 2. цілі діяльності
 3. характеристики діяльності
 4. управління функціонуванням процесів
 5. механізми зворотного зв'язку
 6. учасники процесу
 7. керівники процесу

 

 1. ………… головним чином спрямовані на реалізацію пропозиції щодо створення цінності, а також на ключові джерела і бажані результати бізнес-діяльності.
 1. цілі діяльності
 2. характеристики діяльності
 3. функціонування процесів
 4. механізми зворотного зв'язку
 5. учасники процесу

 

 1. ………… визначаються основні методи виявлення ступеня задоволеності споживачів і реагування на їхні скарги.
 1. цілі діяльності
 2. характеристики діяльності
 3. функціонування процесів
 4. механізми зворотного зв'язку
 5. учасники процесу

 

 1. ………… включають системи вимірювань і відповідні стандарти, що використовуються для управління процесами.
 1. цілі діяльності
 2. характеристики діяльності
 3. функціонування процесів
 4. механізми зворотного зв'язку
 5. учасники процесу

 

 1. Функціонування процесу оцінюється за такими напрямками:
 1. Результативність
 2. Ефективність
 3. Гнучкість
 4. Надійність
 5. Рентабельність

 

 1. ……. показує, наскільки результати процесу відповідають потребам і очікуванням споживачів.
 1. Результативність
 2. Ефективність
 3. Гнучкість
 4. Надійність
 5. Рентабельність

 

 1. ……. відображає, наскільки мінімізовані ресурси і усунені втрати при досягненні необхідного результату.
 1. Результативність
 2. Ефективність
 3. Гнучкість
 4. Надійність
 5. Рентабельність

 

 1. ……. це здатність процесу дізнаватися про зміни зовнішніх умов і швидко реагувати на зміни, перебудовуючись так, щоб не знижувалися результативність та ефективність.
 1. Результативність
 2. Ефективність
 3. Гнучкість
 4. Надійність
 5. Рентабельність

 

 1. Характер процесів використовується для опису їх важливості з точки зору таких аспектів:
 1. придатності для створення цінності
 2. придатності для вирішення стратегічних завдань
 3. придатності для покращення економічної ситуації на підприємстві
 4. придатності для покращення умов праці

 

 1. Проблеми пов’язані з процесами можна виявити, якщо оцінювати функціонування процесів за такими критеріями:
 1. З точки зору споживача (вимірювання результативності), що дозволяє з'ясувати наявність і зміст проблем, що стосуються отриманих ними продукції або послуг. 
 2. Вартісний аспект функціонування (вимірювання ефективності) дозволяє оцінити виробничі витрати на ключові процеси. 
 3. Кількісний аспект функціонування дозволяє оцінити кількість продукції, що буде вироблятися після внесення змін.
 4. Якісний аспект функціонування дозволяє оцінити покращення умов праці на підприємстві.

 

 1. Вкажіть способи поліпшень на підприєсмтві.
 1. Рішення проблеми
 2. Безперервне покращення процесу
 3. Інновації процесу
 4. Інтенсивний розвиток процесів
 5. Екстенсивний розвиток процесів
 6. Оновлення інформаційної бази

 

 1. Вкажіть передумови для того, щоб ефективно застосувати пропозицію.
 1. повністю розроблений, розгорнутий план із зазначенням виконавців
 2. чітку систему звітності
 3. розподіл відповідальності
 4. призначення керівника проекту
 5. створення чіткого плану дій

 

 1. Для автоматизованого управління бізнес-процесами існують спеціалізовані системи управління бізнес-процесами:
 1. BPMS
 2. BMPS
 3. BPMN
 4. IDFN

 

 1. Суть BPM-рішення полягає в тому, що бізнес-процес описується на мові, яка може безпосередньо виконуватися спеціалізованою програмою.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. BPEL – це:
 1. алгоритмічно повна мова, система типів якої – це система типів XML
 2. мова з виразними управляючими конструкціями
 3. мова з підтримкою паралельного виконання
 4. мова з детальною обробкою виключень
 5. мова з підтримкою транзакцій
 6. мова з підтримкою UML
 7. мова з можливістю управління даними

 

 1. Вкажіть не правильне твердження.
 1. Типова BPM-система складається із стандартного набору компонент, котрі відповідають стадіям життєвого циклу бізнес-процесу.
 2. BPM-системи надають доступ через веб-інтерфейс, що ускладнює залучання до колективної роботи співробітників територіально віддалених підрозділів.
 3. Для кожного екземпляра бізнес-процесу існує динамічно сформоване графічне зображення, котре відображає поточний етап виконання бізнес-процесу.
 4. BPM-система накопичує статистичну інформацію про параметри виконання екземплярів бізнес-процесів: інтенсивність, тривалість, навантаження на окремих фахівців.
 5. BPM-системи, як правило, надають базовий набір звітів за показниками бізнес-процесів.

 

 1. До системи, котрі підтримують повний життєвий цикл бізнес-процесів і дозволяють як інтегрувати зовнішні системи і додатки, так і автоматизувати діяльність людей не входить:
 1. ELMA
 2. EMC Business Process Manager
 3. IBM WebSphere Business Integration Modeler
 4. ARIS Business Architect
 5. Intalio,
 6. Microsoft BizTalk Server
 7. Oracle BPM Suite
 8. NTFS

 

 1. Найбільш перспективними є BPM-системи від таких виробників як:
 1. IBM
 2. Oracle Corporation
 3. Lombardi Software
 4. Samsung
 5. EMS
 6. ARIS

 

 1. Концепція передбачає впровадження BPM-рішення для досягнення наступних цілей:
 1. Швидкість
 2. Якість
 3. Управління на основі показників
 4. Гнучкість
 5. Ефективність
 6. Надійність

 

 1. BPEN – мова на основі XML для формального опису бізнес-процесів і протоколів їх взаємодії між собою.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Основні файли BPEL-проекту:
 1. Bpel
 2. Wsdl
 3. Xsd
 4. Wes
 5. Neds

 

 1. BPEL надає нотацію для моделювання, а BPMN є мовою опису виконання процесів.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Команди BPEL також відомі як процеси (activity). Можливі такі різновиди опису процесів:
 1. Виконувані бізнес-процеси
 2. Бізнес-протоколи
 3. Основні бізнес-процеси
 4. Керуючі бізнес-процеси
 5. Інтегруючі бізнес-процеси
 6. Бізнес-процеси імпорту

 

 1. Сервісно-орієнтована архітектура (SOA) – архітектурний шаблон програмного забезпечення, модульний підхід до розробки програмного забезпечення, заснований на використанні розподілених, слабко пов’язаних замінних компонентів, оснащених стандартизованими інтерфейсами для взаємодії за стандартизованими протоколам.
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Стратегічна цінність SOA:
 1. Скорочення часу реалізації проектів, або «часу виходу на ринок».
 2. Підвищення продуктивності.
 3. Більш швидка і менш дорога інтеграція додатків і інтеграція B2B – зупинимося більш детально на цьому пункті.
 4. Простіша розробка і впровадження додатків.
 5. Використання поточних інвестицій.
 6. Зменшення ризику, пов'язаного з впровадженням проектів в області автоматизації послуг і процесів.

 

 1. Тактичні переваги SOA:
 1. Скорочення часу реалізації проектів, або «часу виходу на ринок».
 2. Підвищення продуктивності.
 3. Більш швидка і менш дорога інтеграція додатків і інтеграція B2B – зупинимося більш детально на цьому пункті.
 4. Простіша розробка і впровадження додатків.
 5. Використання поточних інвестицій.
 6. Зменшення ризику, пов'язаного з впровадженням проектів в області автоматизації послуг і процесів.
 7. Підвищення показника повернення інвестицій (ROI).
 8. Перспективи

 

 1. SOA реалізує такі рівні агрегації:
 1. агрегацію компонентів
 2. агрегацію сервісів
 3. агрегацію бізнес-процесів
 4. агрегацію діаграм
 5. агрегацію схем

 

 1. Архітектура SOA складається з таких частин:
 1. базові сервіси
 2. базові операції
 3. композиція
 4. менеджмент сервісу
 5. потоки даних
 6. основні керуючі системи

 

 1. Інтеграція компонентів і сервісів в архітектуру SOA містить у собі наступні види:
 1. користувальницьку інтеграцію
 2. зв'язування застосувань 
 3. інтеграцію процесів
 4. інформаційну інтеграцію 
 5. інтеграцію даних
 6. інтеграцію потоків інформації

 

 1. Вкажіть відповідність між назвою інтеграції та її функцією.

користувальницька інтеграція 

для взаємодії інформаційної системи з конкретним користувачем.

зв'язування застосувань 

для забезпечення взаємодії застосувань

інтеграція процесів 

для об'єднання бізнес-процесів;

інформаційна інтеграцію

для забезпечення доступу до інтегрованої інформації і даних.

 

 1. До створюваної архітектури SOA висуваються наступні вимоги:
 1. наявність існуючих інформаційних систем і поява нових
 2. поетапне впровадження нових і міграція існуючих інформаційних систем
 3. стандартизація технології і реалізація інструментів для підтримки сервісних  архітектур з повторним використанням застосувань і компонентів
 4. використання різних моделей і систем
 5. забезпечення ефективності роботи інформаційної системи
 6. можливість редагувати моделі і системи

 

 1. За даними дослідження Іntersoft Lab, найбільше число впроваджень BPM-систем спостерігається в:
 1. торгівлі
 2. промисловому виробництві
 3. паливно-енергетичному комплексі
 4. банках
 5. фармацевтичному виробництві
 6. науково-дослідних центрах

 

 1. Аутсорсинг – це:
 1. передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду.
 2. структурні зображення інформаційної моделі, які мають, відповідно до набором правил, склад парламенту й логічні зв'язку використовуваних даних.
 3. коли значення кожного елемента моделі описується текстовим фрагментом.
 4. об’єкт, набір відмітних властивостей якого, званих атрибутами, відомий.

 

 1. Переваги аутсорсингу:
 1. зростання рентабельності бізнесу
 2. концентрація всіх зусиль на основному бізнесі
 3. залучення чужого досвіду
 4. надійність і стабільність
 5. гнучкість масштабів бізнесу
 6. загроза невиконання конфіденційності
 7. вартість аутсорсингу досить часто може бути вища за вартість ведення обліку внутрішніми працівниками
 8. загроза банкрутства аутсорсингової компанії

 

 1. Недоліки аутсорсингу:
 1. зростання рентабельності бізнесу
 2. концентрація всіх зусиль на основному бізнесі
 3. залучення чужого досвіду
 4. надійність і стабільність
 5. гнучкість масштабів бізнесу
 6. загроза невиконання конфіденційності
 7. вартість аутсорсингу досить часто може бути вища за вартість ведення обліку внутрішніми працівниками
 8. загроза банкрутства аутсорсингової компанії

 

 1. Аутсорсинг бізнес-процесів (Business Process Outsourcing, BPO) – це вид аутсорсингу, який передбачає передання третій стороні-надавачеві послуг відповідних повноважень із здійснення операційної діяльності та відповідальності за певні бізнес-функції (або процеси).
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. На ринку BPO розрізняють:
 1. внутрішній аутсорсинг
 2. зовнішній аутсорсинг
 3. просуваючий аутсорсинг
 4. пробивний аутсорсинг
 5. спрямований аутсорсинг

 

 1. Причин, через які компанії використовують аутсорсинг:
 1. зростаюче ускладнення бізнес-процесів
 2. прагнення отримати максимальну якість виконання бізнес-функцій, скоротивши при цьому власні витрати
 3. можливість звільнити ресурси та зосередитися на основній діяльності компанії
 4. залучення інформації про ефективність управління в інших компаніях
 5. надійність аутсорсингу

 

 1. ІТ-аутсорсинг – це передача спеціалізованій компанії повністю або частково функцій, що пов’язані з інформаційними технологіями, а саме:
 1. повне сервісно-технічне обслуговування ІТ-інфраструктури
 2. проектування та розробка автоматизованих бізнес-систем з подальшим постійним вдосконаленням та обслуговуванням
 3. створення, обслуговування та підтримка web-серверів
 4. управління інформаційними системами
 5. всі відповіді правильні

 

 1. ІТ-аутсорсинг можна поділити на такі типи:
 1. професійний
 2. виробничо-технологічний
 3. фінансово-адміністративний
 4. технічний
 5. економічний
 6. виробничо-економічний

 

 1. Встановіть відповідність між назвою типу аутсорсингу та його визначенням.

професійний

аутсорсер має спеціалістів вищого професійного рівня, ніж наявні у вашій компанії

виробничо-технологічний

аутсорсер має необхідні потужності, як апаратні так і професійні

фінансово-адміністративний

аутсорсер може керувати деякими проектами для прискорення їх виконання та зниження собівартості

 

 1. Основні елементи методології SADT ґрунтуються на таких концепціях:
 1. графічне подання блокового моделювання
 2. строгість
 3. точність
 4. надійність
 5. ефективність

 

 1. Правила SADT не включають у себе:
 1. обмеження кількості блоків на кожному рівні декомпозиції (правило 3—6 блоків)
 2. зв’язність діаграм (номери блоків)
 3. унікальність міток і найменувань (відсутність імен, що пов­торюються)
 4. синтаксичні правила для графіки (блоків і дуг)
 5. розділення входів і управління (визначення ролі даних)
 6. відокремлення організації від функцій
 7. організацію  графічних елементів в окремі схеми

 

 1. В моделі IDEF0 є такі типи стрілок:
 1. входу
 2. керування
 3. виходу
 4. механізму виконання
 5. комбіновані
 6. направляючі
 7. потоку даних

 

 1. Типи зв’язків у моделі IDEF3:
 1. часове передування
 2. обєктний потік
 3. нечітке відношення
 4. потік даних
 5. передача даних

 

 1. Функціональне оцінювання (Activity-based costing – ABC) – це технологія виявлення та дослідження вартості виконання тієї чи іншої функції (дії).
 1. Правильно
 2. Неправильно

 

 1. Процес характе­ризується такими властивостями:
 1. тривалістю в часі
 2. наявністю перехідних станів, що настають унаслідок певних дій
 3. наявністю чітко визначених початкових і кінцевих подій
 4. наявністю чітко визначених ресурсів, що підтримують вико­нання процесу
 5. наявністю чітко визначених вхідних ресурсів
 6. наявністю чітко визначених вихідних ресурсів
 7. наявністю сховища інформації

 

 1. Для організаційних систем характерні такі властивості як:
 1. синергія
 2. цілеспрямованість
 3. складність
 4. подільність
 5. цілісність
 6. надійність
 7. організованість

 

 1. Функціональний підхід має такі недоліки:
 1. Відсутність орієнтації на замовника.
 2. Наявність функціональних бар’єрів між підрозділами.
 3. Низька оперативність і адаптивність до ситуації, що змінюється.
 4. Кожен співробітник прив’язаний до кінцевого результату і відповідає за нього.
 5. Обмін інформацією здійснюється в середині однієї робочої групи бізнес-процесу.

 

 1. До основних моделей, які використовують аналітики і власники процесів, належать:
 1. Діаграма організаційної структури
 2. Діаграма процесу доданої вартості
 3. Діаграма носіїв інформації
 4. Діаграма подієво-керованого процесу
 5. Діаграма потоків даних
 6. Діаграма варіантів використання
 7. Діаграма розгортання процесу керування

 

 1. Переваги об’єктно-орієнтованого підходу:
 1. Кожен співробітник прив’язаний до кінцевого результату і відповідає за нього
 2. Обмін інформацією здійснюється в середині однієї робочої групи бізнес-процесу
 3. Розпаралелювання робіт
 4. Спрощення внесення змін
 5. Гнучка архітектура і переносність
 6. Природність опису

 

 1. Особливо важливими є такі властивості об’єктно-орієнтованого підходу:
 1. Поліморфізм
 2. Спадкування
 3. Інкапсуляція
 4. Розгортання
 5. Відношення “предок-нащадок”

 

 1. UML підтримує такі моделі:
 1. Діаграма варіантів використання
 2. Діаграма класів
 3. Діаграма станів
 4. Діаграма компонентів
 5. Діаграма потоків даних
 6. Діаграма наслідування

законы диалектики

Основные законы диалектики.

1)Закон единства и борьбы противоположностей.

Этот закон является «ядром» диалектики, т.к. определяет источник развития, отвечает на вопрос, почему оно происходит.

Содержание закона: источник движения и развития мира находится в нем самом, в порождаемых им противоречиях.

Противоречие – это взаимодействие противоположных сторон, свойств и тенденций в составе той или иной системы или между системами. Диалектическое противоречие есть только там, где...

Идеология

1.Идеология как социальный феномен, её сущность. Содержание идеологииСоциально-исторической системой представлений о мире стала идеология как система рационально- логического обоснования поведения людей, их ценностей, норм взаимоотношений, целей и т.д. Идеология как явление во многом сходна с религией и с наукой. От науки она восприняла доказательность и логичность своих постулатов, но, в отличие от науки, идеология призвана давать оценку явлениям действительности (что хорошо, что...

Математические формулы. Шпаргалка для ЕГЭ с математики

Формулы сокращенного умножения

(а+b)2 = a2 + 2ab + b2

(а-b)2 = a2 – 2ab + b2

a2 – b2 = (a-b)(a+b)

a3 – b3 = (a-b)( a2 + ab + b2)

a3 + b3 = (a+b)( a2 – ab + b2)

(a + b)3 = a3 + 3a2b+ 3ab2+ b3

(a – b)3 = a3 – 3a2b+ 3ab2- b3

Свойства степеней

a0 = 1 (a≠0)

am/n = (a≥0, n ε N, m ε N)

a- r = 1/ a r (a>0, r ε Q)

m...

Русский язык и культура речи

перейти к оглавлению

1. ЭЛЕМЕНТЫ И УРОВНИ ЯЗЫКА

Характеризуя язык как систему, необходимо определить, из каких элементов он состоит. В большинстве языков мира выделяются следующие единицы: фонема (звук), морфема, слово, словосочетание и предложение. Единицы языка неоднородны по своему строению: простые (фонемы) и сложные (словосочетания, предложения). При этом более сложные единицы всегда состоят из более простых.

Самая простая единица языка – это фонема, неделимая и сама по себе...