Iphone
shpora.me - незаменимый помощник для студентов и школьников, который позволяет быстро создавать и получать доступ к шпаргалкам или другим заметкам с любых устройств. В любое время. Абсолютно бесплатно. Зарегистрироватся | Войти

* данный блок не отображается зарегистрированым пользователям и на мобильных устройствах

Курсова робота підприємства «Vodafone» -Yana5

ВСТУП

Метою курсової роботи є визначення сутності рекламної діяльності, види та її канали, а також повне дослідження підприємства «Vodafone».

Об’єктом дослідження є визначення стратегії, проведення SWOT аналізу підприємства. Вивчення динаміки та структури. Визначення головних конкурентів підприємства та шляхи розвитку компанії Vodafone.

Предметом дослідження є вивчення рекламної  діяльністі  підприємства  та  напрямки  її  удосконалення,  процес організації маркетингу комунікацій.

Реклама  спільно  із  засобами  стимулювання  збуту  й  торгівлі,  елементами  пропаганди  є  потужним  маркетинговим  засобом  нецінової  конкуренції.  Якщо  комерційні  зусилля  підприємства  спрямовані  на  вдосконалення  товару  і  його  пристосування  до  особливостей  попиту,  то  реклама  виконує  зворотну  задачу  -  адаптує  споживчий  попит  до  вже  виробленого  товару. Багато  економістів  вважають,  що  реклама  надає  інформацію,  яка  допомагає  зробити  розумний  вибір.  Вона  підтримує  засоби  масової  інформації  за  рахунок  часткового  їх  фінансування,  сприяє  розширенню  виробництва  і  посиленню  конкуренції  в  результаті  ослаблення  монопольної  влади  окремих  компаній.  І,  нарешті,  реклама  стимулює  витрати  споживачів  і,  таким  чином,  створює  сприятливі  умови  для  високого  рівня  зайнятості. 

Критики  реклами  стверджують,  що  її  основна  мета  не  інформувати,  а  переконувати  і  вводити  в  оману.  Витрати  на  рекламу  є  непродуктивними,  оскільки  анулюють  аналогічні  рекламні  дії  фірм  конкурентів. 

Мета  рекламної  діяльності  визначається  загальною  стратегією  маркетингу  і  комунікації,  взятих  на  озброєння  підприємством  у  ринковому  середовищі.

Щодо компанії Vodafone UK, її головна місія: Створення можливостей кожного дня за допомогою спілкування. Це більше, ніж просто отримання прибутку. Вони намагаються внести позитивний внесок в життя суспільства; Хочуть надавати клієнтам ступінь гнучкості і свободи, це те що у них не було раніше.

«Vodafone Україна» є другим за величиною оператором мобільного зв'язку в Україні. Основними конкурентами Vodafone є оператори Київстар та Lifecell.

Мобільний оператор "Vodafone Україна" представив лінійку тарифів для бізнесу із XL і XXL обсягами 3G-послуг для зв'язку в Україні і за кордоном. Про це сьогодні повідомили у прес-службі компанії. Вже сьогодні нашим клієнтам доступна 3G-мережу, яка охоплює найбільшу кількість обласних центрів у країні. В рамках другого етапу розвитку мережі ми значно збільшимо масштаби 3G-покриття і до кінця літа запустимо швидкісний інтернет в багатьох райцентрах та невеликих населених пунктах. Тими ж обсягами послуг корпоративні клієнти Vodafone зможуть користуватися і в 16 країнах Європи завдяки послузі "Роумінг, як вдома", яка дозволить не знижувати ділову активність навіть під час поїздок за кордон.

Інша особливість тарифів – великий обсяг (від 750 до 2000) хвилин для дзвінків з України в 62 країни світу – стане корисним інструментом для компаній, які налагоджують ділові зв'язки з зарубіжними партнерами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  1

РЕКЛАМНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ПІДПРИЄМСТВА  ТА  НАПРЯМКИ  ЇЇ  УДОСКОНАЛЕННЯ

 

 

 1. Сутність  рекламної  діяльності

 

Реклама  -  це  найбільш  поширена  форма  інформації.  Однак,  якщо  інформація  містить,  як  правило,  відомості  з  питань,  які  цікавлять  населення,  то  реклама  повинна  зачіпати  нові  проболеми,  залучати  увагу,  переконувати,  радити,  пропагувати  нові  товари.

Реклама  спільно  із  засобами  стимулювання  збуту  й  торгівлі,  елементами  пропаганди  є  потужним  маркетинговим  засобом  нецінової  конкуренції.  Якщо  комерційні  зусилля  підприємства  спрямовані  на  вдосконалення  товару  і  його  пристосування  до  особливостей  попиту,  то  реклама  виконує  зворотну  задачу  -  адаптує  споживчий  попит  до  вже  виробленого  товару.Багато  економістів  вважають,  що  реклама  надає  інформацію,  яка  допомагає  зробити  розумний  вибір.  Вона  підтримує  засоби  масової  інформації  за  рахунок  часткового  їх  фінансування,  сприяє  розширенню  виробництва  і  посиленню  конкуренції  в  результаті  ослаблення  монопольної  влади  окремих  компаній.  І,  нарешті,  реклама  стимулює  витрати  споживачів  і,  таким  чином,  створює  сприятливі  умови  для  високого  рівня  зайнятості.

Однак  є  й  супротивники  такого  погляду.  Критики  реклами  стверджують,  що  її  основна  мета  не  інформувати,  а  переконувати  і  вводити  в  оману.  Витрати  на  рекламу  є  непродуктивними,  оскільки  анулюють  аналогічні  рекламні  дії  фірм  конкурентів.  Є  також  вчені,  які  не  хочуть  визнавати  рекламу  важливим  фактором,  що  позитивно  що  впливає  на  рівні  виробництва  і  зайнятості.Зіставлення  наведених,  часто  протилежних,  точок  зор  підтверджує  неоднозначність  підходів  до  оцінки  реклами. 

Добре  продумана  інформація  в  торговельному  залі  магазину  допомагає  правильно  організувати  торговий  процес,  раціонально  направляти  потоки  покупців  у  магазинні,  звести  до  мінімуму  затрати  часу  покупців  на  придбання  потрібних  їм  товарів.

Рекламна  діяльність  є  неодмінною  складовою  маркетингових  комунікацій  –  комплексу  заходів,  які  використовує  фірма  (товаровиробник,  посередник)  для  інформування,  переконання  чи  нагадування  споживачам  про  свої  товари  чи  послуги.  Рекламна  діяльність  охоплює  увесь  комунікаційний  процес  –  від  визначення  потреби  в  рекламі  до  створення  рекламного  продукту,  його  виготовлення  та  публікації  в  засобах  масової  інформації.

  Детально  продумана  й  здійснена  на  високому  художньому  рівні  реклама,  як  правило,  допомагає  збільшити  первинний  попит.  Вона  сприяє  залученню  нових  покупців  та  екстенсивному  розвиткові  маркетингу  на  усіх  стадіях  ринкового  процесу.  Реклама  це  також  інструмент  збільшення  і  вторинного  попиту,  що  дає  ефект  інтенсифікації  маркетингу.  Реклама  допомагає  збільшити  конкурентоспроможність  товарів,  щоб  розширити  їх  частку  ринку  за  рахунок  сучасної  високоякісної  продукції,  коли  вторинний  попит  стабілізувався,  а  первинний  ще  не  зовсім  розвинувся. 

  Також  важливим  аспектом  є  методи  залучення  уваги  до  реклами.  Їх  в  свою  чергу  поділяють  на  такі:

  –  УТП  (основа,  що  відрізняє  конкретний  товар  від  товарів-конкурентів  у  даній  сфері,  вираження  його  сприйняття  потенційними  споживачами);

  –  повторюваність  (багаторазова  публікація  чи  прокат  того  самого  рекламного  послання  без  зміни  або  з  такими  змінами,  які  залишають  незмінним  загальний  стиль  і  емоційний  зміст);

  –  інтенсивність  (відповідно  до  специфіки  різних  ЗМІ  досягається  за  допомогою  великого  шрифту  заголовків,  великих  планів  товару  та  його  назви  (марки),  закадрового  тексту  з  акцентуванням  деяких  слів  чи  фраз);

  –  рух  (значення  критерію  руху  засноване  на  тому,  що  людина  швидше  звертає  увагу  на  об’єкти,  що  рухаються,  ніж  на  нерухомі;  динамічні  стосунки  між  предметами  сприймаються  значно  швидше,  ніж  самі  предмети);

  –  контрастність  (вимагає,  щоб  рекламне  послання  добре  виділялося  на  тому  тлі,  на  якому  з’являється);

  –  розмір  (є  найпростішим,  але  дуже  важливим  методом  забезпечення  контрастності  рекламного  послання);

  –  емоційність  (є  дуже  важливим  аспектом  будь-якої  реклами). 

 

Таким  чином,  обґрунтована  даними  маркетингових  досліджень,  рекламна  діяльність  забезпечує  стабільно  високий  рівень  продажу  товарів  і  послуг,  швидке  реагування  на  зміни  ринкової  ситуації,  вжиття  необхідних  засобів  активної  протидії  конкурентам,  коригування  товарного  асортименту  залежно  від  потреб  споживчої  аудиторії [1,с.46].

 

 1. Види  реклами  та  її  канали

 

Мета  рекламної  діяльності  визначається  загальною  стратегією  маркетингу  і  комунікації,  взятих  на  озброєння  підприємством  у  ринковому  середовищі.

Загальна  мета  підприємства  поділяється  на  окремі  цільові  спрямування  (цілі):  цілі  у  сфері  збуту  (отримання  приросту  обсягів  продажу)  та  цілі  комунікативного  зв'язку  (передавання  ідей,  формування  іміджу,  зміна  споживацьких  навиків,  переваг  тощо).  Реклама  у  сфері  комунікації  виконує  інформативну  і  пригадувальну  функцію.

Залежно  від  об'єктів  рекламування  розрізняють  рекламу  продуктів  (послуг,  ідей)  та  рекламу  організацій (див. табл.1.1).  Кожна  із  цих  видів  реклами  переслідує  свої  цілі:

1.інформативна  реклама;

2.реклама-переконання;

3.реклама-нагадування.

Таблиця 1.1.

Повідомлення

Переконання

Нагадування

- Проінформувати ринок про новий продукт;
 - Запропонувати нові способи застосування відомого продукту;
 - Повідомити ринок про зміну цін;
 - Пояснити принцип роботи виробу;
 - Описати послуги, що надаються;
 - Виправити неправильні уявлення;
 - Зменшити побоювання покупців;
 - Створити імідж компанії.

- Переконати купувати визначену торгову марку;
 - Переключити увагу на іншу торгову марку;
 - Змінити уявлення покупців про якість продукту;
 - Переконати споживачів не відкладати покупку;
 - Переконати споживачів у вигодах замовлення товару (по телефону, поштою).

- Нагадати покупцям про те, що той чи інший продукт може знадобитись їм в найближчому майбутньому;
 - Нагадати покупцям, де саме можна придбати товар;
 - Нагадати про компанію у період міжсезоння;
 - Постійно тримати покупців у курсі подій.

 

Інформативна  реклама відіграє  важливу  роль  на  початковій  стадії  просування  товару,  коли  її  ціль  –  створення  первинного  попиту.

Реклама-переконання набуває  особливої  ваги  на  стадії  конкурентної  боротьби,  коли  компанія  прагне  створити  стійкий  попит  на  визначену  марку  товару.  Більшість  рекламних  оголошень  відносяться  саме  до  цієї  категорії.

Інколи  реклама-переконання  перетворюється  у порівняльну  рекламу,  ціль  якої  –  встановити  переваги  певної  марки  товару  шляхом  порівняння  однієї  чи  декількох  її  ознак  з  ознаками  аналогічних  товарів.  Використовуючи  порівняльну  рекламу,  компанія  повинна  бути  впевнена,  що  вона  володіє  всіма  необхідними  аргументами  для  підтвердження  заявлених  переваг  та  адекватної  відповіді  на  претензії  власників  конкуруючої  марки.

Використання  порівняльної  реклами  є  оправданим  у  тих  випадках,  коли  вона  впливає  як  на  раціональні,  так  і  на  емоційні  мотиви  споживачів.  Порівняльна  реклама  використовується  для  таких  категорій  товарів,  як  дезодоранти,  зубна  паста,  пральні  порошки,  одяг,  автомобілі  та  ін.

Реклама-нагадування особливо  ефективна  для  добре  відомих  на  ринку  товарів.  Мета  яскравої  та  дуже  дорогої  реклами  "Завжди  Coca-Cola"  –  не  інформація  про  товар  чи  заклик  до  покупки  напою,  а  саме  нагадування.

Схожа  форма  реклами  – реклама-підтримка,  ціль  якої  –  спроба  усунення  останніх  сумнівів  споживача  у  тому,  що  він  зробив  правильний  вибір.  В  рекламах  часто  використовуються  зображення  задоволених  покупців,  які  придбали  рекламований  товар.

У  залежності  від  того,  які  цілі  та  мету  переслідує  реклама,  виділяють  наступні  її  види:

 1. імідж-реклама;

 2. стимулююча  реклама;

 3. політична  реклама;

 4. бізнес-реклама;

 5. суспільна  реклама  та  інші.

Імідж-реклама –  це  реклама  по  створенню  позитивного  образу  (іміджу)  фірми.  Її  основна  роль  –  ознайомлення  потенційних  покупців  чи  споживачів  з  продукцією  фірми,  напрямками  її  діяльності  та  перевагами.

Імідж-реклама,  як  правило,  діє  найширше  з  усіх  інших  видів  реклами.  Вона  спрямовується  не  лише  на  безпосередніх  покупців,  але  й  на  ширші  верстви  населення,  щоб  при  розширенні  переліку  продукції  і  сфери  діяльності  фірма  чи  товар  викликали  у  покупців  позитивні  емоції.

Найефективнішими  для  імідж-реклами  є:

 • рекламні  ролики  на  телебаченні;

 • рекламні  щити;

 • реклама  на  транспорті;

 • реклама  в  популярних  газетах  і  журналах;

 • участь  в  благодійних  акціях.

Як  правило,  імідж-рекламу  можуть  дозволити  собі  фірми  із  стійким  та  високим  рівнем  доходу.

Стимулююча  реклама –  найпоширеніший  вид  реклами.  В  ній  важливо  підкреслити  основні  переваги  продукції  (послуги),  її  позитивні  якості  у  порівнянні  з  аналогічними  товарами.  Основне  завдання  такої  реклами  –  стимулювання  потреби  у  придбанні  даного  товару  чи  використанні  послуги.

В  рекламному  оголошенні  стимулюючої  реклами  невеликих  і  середніх  фірм  при   рекламуванні  товарів  повсякденного  попиту  прийнято  подавати  й  елементи  імідж-реклами,  оскільки  окрему  імідж-рекламу  такі  фірми  не  можуть  собі  дозволити.

Найефективніші  рекламні  засоби  для  стимулюючої  реклами:

 • реклама  в  газетах  і  журналах;

 • пряма  поштова  розсилка;

 • реклама  на  радіо;

 • участь  у  виставках;

 • телереклама.

Політична  реклама використовується  політиками  для  переконання  людей  голосувати  лише  за  них.  Вона  є  важливою  частиною  політичного  процесу  в  демократичних  країнах,  в  тому  числі  і  в  Україні.  Суто  політична  реклама  має  тенденцію  концентруватися  в  більшій  мірі  на  створенні  образу  політика,  ніж  на  спірних  питаннях,  що  є  предметом  суперництва  кандидатів.

Політична  реклама  охоплює  всі  форми  реклами  від  наклейок  до  телевізійних  роликів.  У  більшості  виборчих  кампаній  використовують  комбінації  різних  форм  політичної  реклами,  серед  яких:

 • оголошення  по  радіо;

 • наклейки;

 • плакати;

 • календарі;

 • реклама  по  телебаченню.

Бізнес-реклама включає  повідомлення,  направлені  роздрібним  продавцям,  оптовикам  і  дистриб’юторам,  а  також  промисловим  підприємствам-покупцям  і  професіоналам,  наприклад  адвокатам  чи  лікарям.

Закон  України  "Про  рекламу"  визначає,  що суспільна  (або  соціальна)  реклама –  це  інформація  державних  органів  з  питань  здорового  способу  життя,  охорони  здоров’я,  охорони  природи,  збереження  енергоресурсів,  профілактики  правопорушень,  соціального  захисту  та  безпеки  населення,  яка  не  має  комерційного  характеру.

Суспільна  реклама  передає  повідомлення,  яке  пропагує  певне  позитивне  явище,  наприклад,  відмову  від  тютюнопаління  чи  припинення  водіння  автомобіля  в  стані  сп’яніння.  Як  правило,  місце  і  час  для  такої  реклами  в  засобах  масової  інформації  надається  безкоштовно.

Ефективність  реклами  в  значній  мірі  залежить  від  способу  її  подання.  Тому  при  плануванні  рекламної  кампанії  необхідно  визначити,  яким  чином  подавати  рекламу.  При  виборі  часу  та  інтенсивності  подання  рекламних  оголошень  слід  врахувати  3  фактори:

1.показник  появи  на  ринку  нових  споживачів  –  чим  вищий  цей  показник,  тим  частіше  повинна  з’являтися  реклама;

2.частота  покупок  –  скільки  раз  на  протязі  певного  періоду  середньостатистичний  споживач  купує  виріб,  чим  вищий  цей  показник,  тим  інтенсивнішою  повинна  бути  реклама;

3.наскільки  швидко  покупець  забуває  торгову  марку.

Сутність неперервної  реклами полягає  у  рівномірному  розміщенні  рекламних  оголошень  на  протязі  певного  часу.  Але  неперервній  рекламі  перешкоджають  високий  рівень  затрат  на  неї  і  сезонні  зміни  продаж.  Як  правило,  рекламодавці  використовують  неперервну  рекламу  у  випадку  розширення  ринку,  для  товарів  повсякденного  вжитку  і  для  привернення  уваги  визначених  категорій  населення.

Концентрована  реклама передбачає  використання  рекламного  бюджету  на  протязі  деякого  періоду.  Така  схема  є  доцільною  для  реклами  виробів,  строк  реалізації  яких  обмежений  одним  сезоном  чи  певною  датою  (часто  святковою).

Періодична  реклама означає  розміщення  рекламних  оголошень  на  протязі  певного  періоду,  за  яким  слідує  пауза,  а  потім  звернення  повторяється.  Ця  схема  використовується  при  обмеженому  рекламному  бюджеті,  відносно  нечастому  циклі  покупок  і  в  рекламі  сезонних  виробів.

Пульсуюча  реклама  – це  довготривала,  хоч  і  не  дорога  реклама,  періодично  супроводжувана  серйознішими  рекламними  зверненнями.  Даний  вид  реклами  є  комбінованою  стратегією  і  містить  в  собі  особливості  неперервної  та  періодичної  реклами. 

Беручи  до  уваги  велику  різноманітність  форм  реклами  можна  стверджувати,  що  вона  служить  різним  цілям  і  здійснює  великий  вплив  на  економіку,  ідеологію,  культуру,  соціальний  клімат,  освіту  та  багато  інших  сфер  суспільного  життя.  Однак  головне,  традиційне  призначення  реклами  –  забезпечення  збуту  товарів  і  прибутку  рекламодавцю[2,с.46].

Формуючи  попит  та  стимулюючи  збут,  реклама  змушує  споживачів  купувати  товари,  таким  чином  прискорюючи  процеси  купівлі-продажу,  а  в  результаті  і  оборотність  капіталу.  У  даному  випадку  реклама  виконує економічну  функцію.  Ця  функція  виявляється  і  у  підтриманні  конкуренції,  розширенні  ринків  збуту.  Окрім  здійснення  потужного  впливу  на  економіку  в  цілому,  рекламна  діяльність  сама  по  собі  є  важливою  частиною  народного  господарства.

Забезпечуючи  споживачів  направленим  потоком  інформації  про  виробника  та  його  товари,  реклама  виконує інформаційну  функцію.  Проте  можна  стверджувати,  що  будучи  частиною  маркетингу,  реклама  виходить  за  рамки  лише  інформування  і  бере  на  себе  ще  й комунікаційну  функцію.  За  допомогою  використовуваних  у  процесі  вивчення  ринку  анкет,  опитувань,  аналізу  процесу  реалізації  товарів  підтримується  зворотній  зв’язок  між  ринком  та  споживачем.

  Все  це  дозволяє  контролювати  посування  товарів  на  ринок,  створювати  та  закріплювати  у  споживача  стійку  систему  переваг  до  них,  а  у  випадку  необхідності  коректувати  процеси  збутової  та  рекламної  діяльності. Таким чином  реалізуються контролююча та коректуюча  функції реклами.

 

 1. Процес  організації  маркетингу комунікацій

 

Процес маркетингу комунікацій було зумовлено рядом причин:

По-перше, традиційні рішення втрачали ефективність – це пояснюється великою кількістю рекламних повідомлень, що з'явилися в цей час.

По-друге, відбулося розширення спектру маркетингових комунікацій і поява нових каналів інформації, які необхідно було застосовувати, раніше це було неможливим.

По-третє, відбулося звуження цільової аудиторії, оскільки збільшення кількості виробників привело до того, що і підприємства, і їхні марки були вимушені позиціонуватися вже як спеціалізовані, вибираючи, таким чином, конкретну цільову аудиторію. Традиційний підхід маркетингових комунікацій часто не враховував конкретну цільову аудиторію, на яку необхідно було направляти дію.

Ці та інші підходи зумовили ситуацію, коли провідні спеціалістимаркетологи стали говорити про комплексне використання інструментів маркетингових комунікацій(див. у табл.1.2)

Таблиця 1.2

Маркетингові комунікації

 

 

 

 

 

 

 

 

Для забезпечення такого рішення, яке відображено в алгоритмі дій комунікацій, необхідне створення сприятливого особистого відношення до марки або продукту, забезпечення лояльності і на цій основі ухвалення рішення про покупку, переважно повторну і подальшу.

Правомірним є висновок про те, що реальна значимість інтегрованих маркетингових комунікацій полягає в тому впливі, який надають реалізовані програми комплексу маркетингових комунікацій після деякого часу. У зв’язку з цим виникає необхідність проаналізувати те, як комунікації впливають на поведінку наявних і потенційних споживачів цільового ринку підприємства за деякий проміжок часу. Це означає, що повинна бути досліджена програма реалізації комунікаційних заходів, потенційний сегмент ринку, а також повідомлення (інформація), які маркетолог здійснював у минулому.

Проведене дослідження дозволяє визначити критерії інтегрованості комунікацій:

– узгодженість комунікаційних цілей з маркетинговими цілями та загальними цілями підприємства;

– взаємодія маркетингових комунікацій з іншими функціями бізнесу, пов’язаними з виробництвом та менеджментом;

– узгодженість інструментів маркетингу («4Р») з необхідними комунікативними повідомленнями;

– використання всіх складових комплексу маркетингових комунікацій для надання необхідної допомоги споживачу на кожному етапі процесу здійснення акту покупки;

– взаємодія внутрішніх підрозділів і зовнішніх агенств над спільно розробленими та узгодженими планом та стратегією;

– ефективне використання розробленого та виділеного бюджету на маркетингові комунікації.

 

Інтегровані маркетингові комунікації можна розглядати як комплексну концепцію, яка допомагає успішно здійснювати економічну діяльність підприємства з метою забезпечення відповідної норми прибутку та капіталізації компанії.

Під маркетинговою комунікацією розуміють технологію маркетингу, що дозволяє забезпечити комунікацію з певним цільовим сегментом ринку, з метою виконання завдання, які стоять перед господарюючим суб’єктом на ринку. Саме інтеграційні процеси різних маркетингових комунікацій формують інтегровані маркетингові комунікації як цілісну систему діяльності господарюючого суб’єкта, направлену на отримання максимальної економічної і соціальної вигоди як із доступних, існуючих, так і перспективних ресурсів, які синтезують різні маркетингові інструменти і принципи управління комунікаційними процесами.

Отже, основними завданнями комунікаційної діяльності є підвищення економічних показників і більш ефективна робота всіх ланок підприємства з метою виконання маркетингової стратегії. Тому для виконання поставленого завдання, необхідна тісна взаємодія різних підрозділів підприємства, що обумовлює, перш за все, відлагоджені комунікації всередині підприємства та великий арсенал різних засобів для створення і підтримки комунікації із зовнішнім середовищем. Саме ефективне управління комплексом маркетингових комунікацій буде позитивно впливати на комерційний успіх підприємства, його прибутковість, забезпечувати його інвестиційну привабливість, підвищувати імідж та конкурентоспроможність[3,с.46].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «VODAFONE»

 

2.1 Профіль підприємства

     

Підприємство: Vodafone Україна

(лейба підпр. рис.2.1)

Тип: Акціонерне товариство

Заснування: 1992р.

      Рис.2.1. Лейба підприємства

 

Продукція: Стільниковий зв'язок, фіксований зв'язок, високошвидкісний інтернет.

Компанія створена 11 листопада 1992 року як спільне підприємство «Український Мобільний Зв'язок».  На даний момент є дочірньою компанією міжнародного оператора зв'язку ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).

Vodafone Україна «Vodafone» — одна з торгових марок, під якою з грудня 2015 року оператор мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» надає послуги у стандартах GSM (EDGE), CDMA (EVDO REV.A) та UMTS (HSPA+). Оператор двічі проводив ребрендинг мережі. З 1992 до 2007 року послуги надавалися під брендом UMC, до грудня 2015 року — МТС Україна, нині — МТС Україна і Vodafone Україна. «Vodafone Україна» є другим за величиною оператором мобільного зв'язку в Україні. Кількість абонентів на кінець 2014 року становила 20,2 млн клієнтів. Vodafone належить чотири мережевих коди: 50, 66, 95 і 99. Чистий прибуток ПрАТ «МТС Україна» у 2014 році становив 2,4 млрд грн.

 Vodafone UK Vodafone UK є постачальником телекомунікаційних послуг в Сполученому Королівстві, а також входить до складу Vodafone Group, другої за величиною в світі мобільних телефонії компанії. Станом на березень 2014 року, Vodafone UK має 19,5 млн абонентів і є третім за величиною оператором мобільного зв'язку на національному рівні після EE і O2 Окрім послуг оператора, Vodafone UK також є одним з найбільших рітейлерів, який володіє більше ніж 500 магазинами по всій Британії, де продаються мобільні телефони, контракти з Vodafone та ін. Бренд Vodafone оцінюється в 27 мільярдів фунтів. Це найдорожчий бренд у Великій Британії (згідно з рейтингом Brand Finance). Vodafone UK Ідея компанії: Захоплення потенціалу мобільної реклами, щоб принести соціально-економічний розвиток людству.

Бачення: Суспільство стає все більш залежною від мобільних технологій. Люди знаходяться в контакті один з одним весь час. Наші клієнти повинні мати можливість покладатися на наші продукти і послуги і тому ми працюємо 24 години кожного дня. Саме тому ми хочемо, бути простою і нескладною телекомунікаційною компанією. Ми прагнемо запропонувати нашим клієнтам послідовний і нескладний досвід, щоб вони з легкістю могли використовувати наші продукти і послуги. І тому ми намагаємось бути однією з найнадійніших компаній на ринку. 

Vodafone UK Місія: Створення можливостей кожного дня за допомогою спілкування. Це більше, ніж просто отримання прибутку. Вони намагаються внести позитивний внесок в життя суспільства; Вони хочуть надавати клієнтам ступінь гнучкості і свободи, це те що у них не було раніше.

Ідея компанії: Прагнення стати провідною компанією в світі , що надає послуги мобільного зв'язку та інших видів телекомунікацій.

Бачення: Водафон Україна надає клієнтам можливість будувати і покращувати своє життя, постійно розвиватися. Всі ресурси Водафон націлені на те, щоб завдяки послугам компанії життя клієнтів ставала більш насиченою, цікавою і наповненою новими можливостями.

Місія: "Ми бачимо свою місію в тому, щоб побудувати стійкий світ мобільного зв'язку, який об'єднує людей, збагачує їх життя і розкриває їх потенціал - на роботі і вдома. Ми впевнені, що досягнемо цілей, що стоять перед компанією, завдяки знанню потреб наших клієнтів, праці висококваліфікованих фахівців, постійному введенню нових технологій і системному підходу до розвитку компанії. "

«Vodafone Україна» є другим за величиною оператором мобільного зв'язку в Україні. Кількість абонентів на кінець 2014 року становила 20,2 млн клієнтів. Vodafone належить чотири мережевих коди: 50, 66, 95 і 99. Чистий прибуток ПрАТ «МТС Україна» у 2014 році становив 2,4 млрд грн.

 Vodafone UK є постачальником телекомунікаційних послуг в Сполученому Королівстві, а також входить до складу Vodafone Group, другої за величиною в світі мобільних телефонії компанії. Станом на березень 2014 року, Vodafone UK має 19,5 млн абонентів і є третім за величиною оператором мобільного зв'язку на національному рівні після EE і O2 Окрім послуг оператора, Vodafone UK також є одним з найбільших рітейлерів, який володіє більше ніж 500 магазинами по всій Британії, де продаються мобільні телефони, контракти з Vodafone та ін.

Бренд Vodafone оцінюється в 27 мільярдів фунтів. Це найдорожчий бренд у Великій Британії (згідно з рейтингом Brand Finance).

 Життєвий цикл:

- 1991р компанія виходить зі складу Racal Electronics і розміщує акції на Лондонській фондовій біржі.

- 2006р продаж Vodafone Japan і придбання Telsim (Vodafone Turkey).

- 2007р придбання контрольного пакету акцій компанії Vodafone Essar (Vodafone India).

- 2009р група Vodacom стає дочірнім підприємством Vodafone. Злиття Vodafone Australia і Hutchinson 3G Australia.

- 2015р Vodafone приходить в Україну.

- 2016-2017 р під брендом Vodafone в Україні запущений цілий спектр технологічно нових сервісів, включаючи послуги, реалізовані на основі 3G технологій: Vodafone TV, Vodafone Books, Vodafone Pay.

 

 

2.2 Маркетингова товарна політика

         2.2.1. Характеристика товару

 

У підприємства є великий асортимент мобільних послуг, найбільш популярними є Vodafone SuperNet: сучасні тарифи для активних людей (див. табл.2.1) та Vodafone FAMILY Plus: доступне спілкування кожному (див. табл. 2.2).

Таблиця 2.1

Vodafone SuperNet: сучасні тарифи для активних людей

Мобільний зв’язок 

Vodafone SuperNet Start

Vodafone SuperNet Pro

Vodafone SuperNet Unlim

 

Абонплата на 4 тижні

65 грн.

85 грн.

115 грн.

 

Дзвінки в мережі Vodafone Украина

Безліміт

4G/3G/2G Інтернет (200 МБ / 7 грн  понад пакунку)

4000 Мб

8000 Мб

Безліміт

 

Звонки на др. сети (0,50 грн/хв  понад пакунку)

65 хв

100 хв

150 хв

 

SMS&MMS на моб. зв’язок (0,50 грн/шт понад пакунку)

50 (за 1,50грн в день)

50 (за 1,50грн в день)

50 (за 1,50грн в день)

 

Дзвінки закордон(10хв за 5грн понад пакунку)

30 хв

30 хв

30 хв

 

Соцмережі: Facebook, Instagram, Twitter

Безліміт

 

Текст в Viber, WhatsApp, Skype, Telegram

Безліміт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.2

Vodafone FAMILY Plus: доступне спілкування кожному

Мобільний зв'язок

 

FAMILY Plus

Абонплата в місяць

50 грн.

Дзвінки в мережі Vodafone Україна

 

Безліміт

3G/2G Інтернет

500 МБ/міс. далі безліміт 2G


 Дзвінки на ін. Мережі (0,50 грн / хв понад пакет)

30 хв

SMS&MMS на моб. сети Украины (0,50 грн/шт сверх пакета)

50 шт за 1,50 грн/день

Звонки за границу

10хв (5 грн/день)

 

 

Інші пакети компанії «Vodafone»:

 • Vodafone Red Extra: базова ціна тарифних пакетів(див. додаток А)

 • Vodafone Device: тарифний план для користувачів смарт-пристроїв(див. додаток Б)

 • Vodafone Light + : (див.додаток В)

 

2.2.2. Розроба товару

 

Один з лідерів стільникового зв'язку в країні компанія Vodafone Україна в партнерстві з Mastercard представили нове рішення для оплати товарів і послуг за допомогою смартфона - цифровий гаманець Vodafone Pay. Сервіс дозволяє платити онлайн і офлайн, поповнення мобільних рахунків і здійснювати грошові перекази за допомогою одного лише смартфона, не дістаючи банківську карту. Користувачем Vodafone Pay може стати абонент будь-якого українського мобільного оператора, клієнт будь-якого українського банку. Для того, щоб запустити програму, знадобитися лише смартфон на базі iOS або Android.

Оплатити товар або послугу в Vodafone Pay можна в один клік з мобільного. Ця функція реалізована завдяки інтеграції Vodafone Pay з платформою цифрових гаманців Masterpass, яку в Україні запустили рік тому. Тому щоб нею скористатися, необхідно завести аккаунт в Masterpass. Ті, у кого його поки немає, можуть зареєструвати свої банківські карти в Masterpass безпосередньо з Vodafone Pay. 

У Vodafone Pay є понад 300 сервісів: поповнення мобільного рахунку (без комісії), грошові перекази з картки на картку або з карти на мобільний (тариф 0,5% + 2,5 грн), оплати послуг інтернет-провайдерів, телебачення, телефонії, комунальних послуг та інше, а також розрахунки в онлайн-магазинах. Послуги можна оплачувати як картами, так і з балансу мобільного рахунку.

 

2.2.3.Життєвий цикл основного товару

Дохід підприємства Vodafone за останні п’ять років(див.рис.2.2).

5 млд

 

4 млд

3 млд

2 млд

 

1млд

2014       2015      2016      2017     2018

Рис. 2.2. Дохід підприємства Vodafone

 

З рисунка 2.2. можемо зробити висновок, що з кожним роком дохід компанії тільки збільшується, споживачі все більше починають довіряти компанії та активно користуються послугами  Vodafone.

 

 

 

2.2.4. Конкурентоспроможність продукції

 

До змістовних компонентів конкурентних переваг сучасного оператора Vodafone відноситься :

- наявність унікальних пакетів;

- здібність команди співробітників створювати унікальні можливості свого бренду виходячи з світових трендів;

- здібність співпрацювати з конкурентами на ринку;

- здібність розвивати потенціал у мережі партнерів та ін.

- компанія значно покращила показники якості роботи мережі, такі як надійність голосового та інтернет-з'єднання, ці показники перевищили не тільки середньоринкові, але і міжнародні стандарти Vodafone.

 

2.3  Аналіз  конкурентів  підприємства

2.3.1. Основні конкуренти підприємства

 

Основними конкурентами Vodafone є оператори Київстар та Lifecell. Ще два роки тому у вітчизняних операторів було просте і зрозуміле позиціонування - «Київстар» був рішенням для солідних людей, «МТС» був рішенням для солідних людей, яким не подобаються «зіркові», а «life :)» був найдешевшим рішенням. Сказати, що у тебе «лайф» у вищому суспільстві було чимось дивним. Бренд робив все, щоб люди старше 25 сором'язливо відверталися і переходили на щось, що більше відповідало статусу.

Після того як Turkcell повністю викупив оператора і представив більш «спокійний позиціонування», почалися метаморфози. Не тільки в lifecell. Після появи на ринку Vodafone, виявилося що саме він став найдешевшим пропозицією - турецька українець виявився другим, а «Київстар» як і раніше залишався самим «преміальним» (правда, тільки за ціною). Але миритися з цим не хотів. Те, що сталося навесні, повністю переформатував ситуацію на ринку. Спочатку «зіркові» знизили власні тарифи і розширили лінійку, впавши до рівня lifecell в популярних пропозиціях, але збільшивши різноманітності контрактних тарифів (у чому оператор завжди був першим). На деякий час оператори вирівнялися, що зіграло на руку «Київстар» - оператора давно ганили за невиправдано високі пропозиції.

Компанія Vodafone ніби непогано працює на корпоративно терені і відхрестилася від «МТС» -івського минулого, але адекватної заміни тарифів не представила. У той час як конкуренти роблять упор на хвилини і трафік, у оператора з цим не складається. Все ж зайнятій людині аж ніяк не вистачить навіть запропонованих в контракті 150 хвилин. Тому оператор зараз скоріше не найдешевший (хоча так і є), а завмерлий в полупозіціі, від якого всі чекають руху.

 

2.3.2. Географічні регіони збуту продукції основного конкурента «Київстар»

 

Київстар – національний оператор телекомунікацій, який надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 3G. Київстар 20 років працює в Україні і є одним з найбільших платників податків серед телеком-операторів і одним з найкращих роботодавців, а також соціально відповідальною компанією. 

 

2.3.3. Частка ринку компанії «Київстар» 

 

Частка ринку компанії «Київстар» становить 46,1% абонентів (27,3 млн. абонентів). При цьому частка ринку найближчого конкурента компанії «Vodafone» становить 35,7% абонентів (21,2 млн. абонентів). Для проведення аналізу послуг мобільного зв’язку на основі матричного підходу було виділено такі стратегічні бізнес-одиниці (СБО) операторів мобільного зв’язку:

1) передплачені послуги;

2) контрактні послуги;

3) передплачені послуги (молодіжні тарифи);

4) контрактні послуги для бізнесабонентів;

5) послуги роумінгу.

Кожний з вище перерахованих напрямів діяльності займає певну позицію в бізнес-портфелі компаній, має певну цільову аудиторію та включає в себе певні тарифні плани та послуги.

 

2.3.4.Маркетингова стратегія «Київстар»

 

Бути найкращою компанією України, яка гідна найвищої довіри. Компанія обрала стратегію соціально-відповідального маркетингу.

Соціально-відповідальний маркетинг – це процес виявлення та задовольняння потреб споживачів з урахуванням потреб усього суспільства в цілому.

Соціально-відповідальний маркетинг є практичним вираженням зовнішньої складової концепції соціальної відповідальності бізнесу. Він є частиною холістичного маркетингу.

 

2.3.5. SWOT-аналіз підприємства основного конкурента «Київстар»

 

Таблиця 2.3

SWOT-аналіз підприємства основного конкурента «Київстар»

Сильні сторони

Слабкі сторони

1) Київстар входить до складу VimpelCom Ltd; однієї з найбільших у світі інтегрованих телекомунікаційних компаній ;

2) Широке покриття території мережею (велика частка ринку 35%, І місце на ринку); 3) Використання власного, а не орендованого обладнання;

4) Обладнання підтримує новітні стандарти зв’язку 4G та LTE

5) Корпоративна соціальна відповідальність як найважливіший пріоритет діяльності;

6) Застосування нових інструментів (у серпні 2016 року зареєстрував компанію «Стармані»);

7) Компанія у 2015 році стала прибутковою, отримавши чистого прибутку у сумі 4973 млн грн., а у2016 – збільшила свій чистий прибуток на 19,6%;

8) Збільшення кількості абонентів (у 2016 році до 26,1 млн. осіб).

1) Пропозиція іншими мобільними операторами більш вигідних тарифів та послуг;

2) Плинність кадрів.

Можливості

Загрози

1) Впровадження покриття 4G в Україні;

2) Тенденція збільшення кількості смартфонів та планшетних комп’ютерів у власності населення;

3) Розвиток нових послуг;

4) Підтримка державою розвитку сфери інформаційних технологій. Компанія надала майже 32 мільярди гривень інвестицій у розвиток телеком-інфраструктури України;

5) Вихід оператора у фінансовий сегмент;

6) Наявність власного обладнання для впровадження технологій 4G;

1) Інтенсивна конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні;

2) Нестабільні політичні та економічні умови в країні;

3) Зниження показників привабливості бізнесу в Україні для інвесторів;

 

2.4  Аналіз  підприємства

2.4.1. SWOT – аналіз компанії «Vodafone» 

Таблиця 2.4

SWOT – аналіз компанії «Vodafone»

 

 

Можливості

Загрози

Економіка

- Розширення ринку мобільного зв’язку;

- Висока конкуренція та перенасичення ринку;

- Пропозиція більш дешевих послуг основними конкурентами.

Політика (законодавство)

- Співпраця та перейняття досвіту найбільшого оператора у світі «China Mobile»

- Неможливість населення купувати більш дорожчі послуги

 

Природне середовище

- Благодійні акції

- Зниження купівельної спроможності населення

НТП

- Інтенсивний розвиток Інтернет-технологій

- Створення дилерської мережі.

- Розвиток технологій 4G та 5G;

 

- Проникнення на ринок конкурентів які будуть пропонувати більш дешеві послуги

Демографія

- Створення дилерської мережі

- Пропозиція на ринку більш дешевих послуг конкурентами

Соціально-культурний фактор

- Покращення якості послуг та їх розширення;

 

- Зниження рівня кваліфікації кадрового складу

 

 

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

Маркетинг

-  Прихід нового бренду – Vodafone – з репутацією та досвідом лідируючого європейського оператора;

 

- Зниження купівельної спроможності споживачів;

 

 

 

Виробництво

- Використання власного, а не орендованого обладнання;

 

- Зниження купівельної спроможності споживачів

Фінанси

- Висока якість мобільного зв’язку;

 

 

- Необхідність залучення інвестиційних коштів

Організація

- Широке покриття території мережею (98%); велика частка ринку (39,53% абон., 2/3 місце на ринку);

- Сильна мережева інфраструктура.

 

- Велика конкуренція;

- Складна організаційна структура управління;

 

Кадри

- Висококваліфікований персонал, дуже мала плинність кадрів

 

- Складна організаційна структура управління

 

SWOT аналіз «Vodafone» показує, що оператор вбачає свою місію в покращенні життя, надаючи телекомунікаційні послуги найвищої якості. Діяльність оператора підпорядкована ключовій ідеї Великої Турботи про клієнтів, в основі якої закріплені п’ять цінностей: розуміти, бути найкращими, тримати слово, надихати, дарувати радість. На цій основі і цінностях компанія будує бачення втілення своєї місії.

SWOT – аналіз «Vodafone» продемонстрував, що на сьогоднішній день даний оператор випереджає усіх відомих операторів за рахунок розширення надання послуг мобільного зв’язку та доступу до Інтернету. Він часто приймає участь у благодійних акціях, також без уваги не залишаються і абоненти, тому що оператор пропонує найбільш оптимальні умови співпраці.

 Діяльність оператора «Vodafone» підпорядкована ключовій ідеї «Кращий оператор», в основі якої п’ять цінностей: надавати надійний зв'язок у будь-якому місці і в будь-який час; приділяти увагу побажанням клієнтів і надавати максимальну підтримку; намагатися, щоб кожне наше рішення приймалося в інтересах користувачів наших послуг; пропонувати саме те, що потрібно клієнту, і передбачати його бажання. На цій основі і цінностях компанія будує бачення втілення своєї місії.

2.4.2. Матриця BCG

Визначення показників для побудови матриці БКГ(див.табл.2.5)

В основі матриці наступні показники:

А) відносна ринкова частка фірми

Б) темпи росту ринку

 

Таблиця 2.5

 

Стратегічний бізнес підрозділ

Об’єм продажу фірми

(млн. грн.)

Кількість конкурентів на ринку

Об’єм продажу найбільших конкурентів (млн. грн.)

Темп росту ринку, %

Місткість ринку

(тис. грн.)

Ринкова частка фірми, %

Ринкова частка найбільшого конкурента, %

Відносна ринкова частка

Київстар (А)

30

1

28

20

6

78

38,5

36

1,07

Vodafone (Б)

28

2

30

20

5

78

36

38,5

0,9

Life (В)

20

4

30

28

3

92

22

33

0,67

 

Місткість ринку

 

А = 30+28+20=78

Б = 28+30+20=78

В = 20+30+28+1*0,5*28=92

 

Ринкова частка фірми

 

А = 30/78*100%=38,5%

Б = 28/78*100%=36%

В = 20/92*100%=22%

 

Ринкова частка найбільшого конкурента

 

А = 28/78*100%=36%

Б = 30/78*100%=38,5%

В = 30/92*100%=33%

 

Відносна ринкова частка

 

А = 38,5/36=1,07

Б = 36/38,5=0,9

В = 22/33=0,67

 

 

 

Побудова матриці БКГ

 

 

 

Висновки та рекомендації:

(А) Підтримання конкурентних переваг

(Б) Інтенсифікація зусиль

(В) Інтенсифікація зусиль

 

(A) Компанія знаходиться у групі «Зірки»

- Вони є лідерами на ринку та приносять великі прибутки

(Б) Компанія знаходиться у групі «Знаків питання»

- Товар на межі переходу зі знаків питання у зірки через велику конкурентоспроможність

- Перспективний ринок збуту

(В) Компанія знаходиться у групі «Знаків питання»

- Потребують інвестицій

- Висока конкуренція

 

2.5. Маркетингова цінова політика

2.5.1. Вибір типу ринка

 

Ринок послуг. Послуга – це особлива споживна вартість процесу праці, виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людини, колективу й суспільства. Особливістю послуги як товару (порівняно із звичайним товаром, матеріальними благами) є те, що вона корисна не як річ, а як діяльність. Тому споживання послуги збігається з процесом її створення, з діяльністю. Поряд з предметами споживання, які існують у вигляді товарів, існує певна кількість предметів споживання у вигляді послуг.

Компанія «Vodafone-Україна» діє в галузі телекомунікацій, зокрема Internet. Діяльність поширюється на території всієї України. «Vodafone» є другим за величиною оператором мобільного зв’язку в Україні після «Київстар». Мережа «Vodafone-Україна» охоплює більше 98% території України, на якій проживає 99% населення. Кількість абонентів у 2016 році становить 20,7 млн. клієнтів.

Окрім стільникового зв’язку, «Vodafone-Україна» надає також послуги підключення до мереж іInternet (2G: GSM; 3G: UMTS; CDMA). Ці послуги є доступними завдяки таким стандартам: GSM-EDGE, CDMA-EVDO REV.A та UMTS-HSPA+. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM900/1800, CDMA-450), стаціонарного та міжнародного / міжміського зв’язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п’яти континентах .

 

 

2.5.2. Визначення попиту

 

У жовті 2015 року «МТС-Україна» оголосила про початок повного переходу на новий бренд – “Vodafone”, при цьому остання – не володіє акціями «МТС», а отже, угода є партнерською. Спочатку два бренди будуть існувати паралельно – повний перехід на “Vodafone” займе якийсь час. Поступово на бренд “Vodafone” будуть переведені власні магазини «МТС-Україна» і велика частина дилерських точок продажу.

Новий бренд не  використовуеться на територіях Сходу країни, які не підконтрольні українській владі . Згідно з офіційними даними оператор “Vodafone” («МТС-Україна») на ринку послуг мобільного зв’язку в Україні за кількістю абонентів займає 2-ге місце серед 3-х операторів («Київстар», “Lifecell”) з відповідною часткою 39,53% .

 

2.5.3. Оцінка витрат виробництва

 

Абоненти стали набагато активніше користуватись мобільним інтернетом - у 4 кварталі 2017 року середньомісячне використання трафіка на абонента мобільного інтернету досягло 1091 Мб – це майже удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Як результат, за 2017 рік доходи від послуги мобільної передачі даних зросли на 68,9%.

Доходи від послуги фіксованого зв’язку в 2017 році збільшились на 7,6% та склали 1,1 млрд грн. При цьому доходи від послуги широкосмугового доступу збільшились за рік на 12,2% завдяки унікальній для українського ринку пропозиції «Vodafone» , у рамках якої абоненти можуть сплачувати за мобільний зв’язок, фіксований інтернет і цифрове ТБ одним рахунком і отримувати значні знижки.

Загальний дохід компанії за 2018 рік збільшився на 10,6%, досягши 16,5 млрд грн, з яких 15,3 млрд грн - послуги мобільного зв’язку.

У 2018 році прибуток Vodafone до податків зріс на 18,1% — до 9,2 млрд гривень. А маржинальність EBITDA досягла 55,7%.

 

2.5.4. Аналіз цін товарів компанії Київстар

 

- Тариф «Київстар Максимальний Безлім» - абонплата становить 225 грн. у місяць.

- Тариф «Київстар 4G» - абонентська плата становить 150 грн. у місяць

- Тариф «Київстар 4G Extra» - абонлата 225 грн. у місяць.

2.5.5. Вибір метода ціноутворення

Метод встановлення ціни на основі відчутної цінності товару обумовлений специфічними підходами до роботи на ринку. Розрахунок робиться на певну категорію покупців, які погоджуються платити гроші не тільки за вартість товару, а й за комплекс інших послуг: доплати, пов'язані з доставкою, обслуговування тощо.

Рівень послуг, що надаються, визначити безумовно важко. Тут доречно вести мову про престижні товари, про особливі послуги, за які за різних обставин і різних умов покупець погоджується платити будь-які гроші. Ось чому для фірми важливо бути надзвичайно чутливою до змін попиту на товар.

 

2.6. Маркетингова політика комунікації

2.6.1. Рекламна діяльність

 

Сучасна реклама допомагає споживачам отримати об’єктивну інформацію про якість, ціну, споживчі характеристики, сфери і способи використання товарів і, отже, допомагає покупцям здійснити правильний вибір необхідної продукції.

 Метою рекламної діяльності Vodafone є ефективне залучення споживачів продукції на основі максимального задоволення їхніх потреб. Мету реклами можна досягнути лише за умови налагодження ефективної системи управління як окремими рекламними акціями, так і діяльністю учасників рекламного бізнесу загалом.

За умов глобалізації економіки, загострення конкуренції, динамічних змін асортименту і якості продукції, скорочення її життєвого циклу особливо актуальною є проблема вдосконалення інформаційного забезпечення управління рекламною діяльністю.

Перший ролик бренду представив унікальні на той час пропозиції для українських абонентів. Компанія увірвалася на комунікаційний ринок після закостенілого МТС, який довгий час нічим не відрізнявся від інших гравців ринку.

Одним з найбільш топових телероликов, які за останні рік-два зняли для українських мобільних операторів - стала реклама Водафон.

 

 

2.6.2. Методи стимулювання продажів

 

Методи, що застосовує компанія для стимулювання продажів:

- 4G + контент

- M-Pesa

- Vodafone Wallet

- Продаж мобільних пристроїв

Мобільний оператор "Vodafone Україна" представив лінійку тарифів для бізнесу із XL і XXL обсягами 3G-послуг для зв'язку в Україні і за кордоном. Про це сьогодні повідомили у прес-службі компанії.

Зокрема, тарифи XL і XXL включають усі послуги зв'язку, які необхідні для ефективної роботи та спілкування: від 10 до 15 гігабайт 3G Інтернету, безлімітну голосовий зв'язок всередині мережі, від 750 до 2000 хвилин для дзвінків на інші мережі, а також необмежене спілкування в популярних соціальних мережах і месенджерах.

Тими ж обсягами послуг корпоративні клієнти Vodafone зможуть користуватися і в 16 країнах Європи завдяки послузі "Роумінг, як вдома", яка дозволить не знижувати ділову активність навіть під час поїздок за кордон.

Інша особливість тарифів – великий обсяг (від 750 до 2000) хвилин для дзвінків з України в 62 країни світу – стане корисним інструментом для компаній, які налагоджують ділові зв'язки з зарубіжними партнерами.

2.7. Маркетингова політика розподілу

2.7.1. Вид каналу збуту

 

Головна мета - організація збутової мережі для ефективного продажу виготовленої продукції.

Компанія Vodafone застосовує непрямі канали, перевагою є збільшення ринку та обсяги продажів, а недоліками є зниження контролю за збутом; послаблення контакту зі споживачем. 

Передбачає продаж продукції через торгові організації, незалежні від виробника, і використовується для досягнення географічно розосереджених ринків. Подібний вид збуту практикується при реалізації товарів широкого вжитку. Товар від виробника спочатку йде до посередника, а від нього або до кінцевого споживача, або до іншому посереднику.

Перевагами непрямих каналів є розширення можливостей збуту, меж ринку і т.д.

Недоліки пов'язані з ускладненням контролю за просуванням товару на ринок. Кожен посередник у ланцюжку товароруху являє собою окремий рівень каналу розподілу. 

 

 

 

 

 

2.7.2. Рішення про структуру каналу

 

Таблиця 3.1

Структура каналу продажів

 

 

 

 

 

Структура каналу продажів Vodafone включає дистриб’юторів. Дистриб’ютори, як важлива частина торгового ланцюжка, виконують дуже багато функцій. Роль дистриб’ютора перш за все, — на потребі надавати виробнику експертну оцінку споживчих потреб(див.табл.3.1).Цінність дистриб’ютора полягає у вмінні ефективно управляти ланцюгом постачання від виробника до кінцевого споживача.

Є сім головних аспектів, з якими доводитися працювати на ринку дистрибуції сьогодні:

- розвиток національних мереж;

- підвищення стандартів дистрибуції від виробників, яких вони вчаться в міжнародних компаній або виставляють з огляду на стандарти та вимоги до свого продукту (щодо зберігання, транспортування тощо);

- оптимізація витрат виробників — скорочення затрат логістики;

- потреба в розвитку компетенцій категорійного менеджменту;

- зростання ролі інформаційних технологій;

- проблема дефіциту персоналу;

- глобалізація та стирання кордонів.

 

2.7.3. Рішення відносно керування та проблем товароруху

 

Компанія Vodafone застосовує непрямі канали тому можна констатувати, що сучасний рівень розвитку роздрібної торгівлі характеризується багатоланковою системою товаропостачання і тут можливі три основні стратегії товароруху:

1) почергове постачання центральним складом нижчестоящих ланок, при якому кожне поповнення надсилається тільки одному ланці в незалежності від його ієрархії в системі товароруху (це може бути і магазин, і дрібнооптовий склад).

2) розподіл поставок між ланками системи в залежності від замовлень (це двухкаскадная система, при якій проміжні дрібногуртові склади відсутні).

3) спадний постачання при кожному поповненні групи нижчих ланок (це класична схема руху товарів по дистрибутивным каналами).

 

 

2.8.  Маркетингова  стратегія  підприємства

 

Стратегічні цілі: Для того, щоб зберегти лідерство на ринку, Vodafone створила набір маркетингових цілей.

Вони полягають в наступному:

●отримати нових клієнтів

 ●утримати клієнтів, яких вони вже мають

 ●впровадження нових технологій і послуг (наприклад, обмін текстовими повідомленнями, WAP)

●продовжувати розвивати бренд Vodafone.

Vodafone намагається досягнути цього шляхом постійного оновлення асортименту телефонів і послуг, випереджаючи своїх конкурентів. Vodafone також регулярно спілкується зі своїми клієнтами, щоб тримати їх у курсі переваг всіх продуктів Vodafone. 

Стратегічні цілі:

●надавати надійний зв'язок в будь-якому місці і в будь-який час;

● зробити всі сервіси Водафон сучасними, зрозумілими і простими;

● приділяти увагу побажанням клієнтів і надавати максимальну підтримку;

● пропонувати саме те, що потрібно клієнту, і передбачати його бажання.


            У квітні 2018 року Vodafone приступив до роботи під оновленим брендом в Україні і почав надавати послуги на основі технології 4G. Глобальні зміни були відображені в новій стратегії, слогані і фірмовому стилі. «Україна на порозі істотних змін. Запуск 4G - це не просто нова точка росту для операторів і нові послуги для клієнтів. Ми поділяємо впевненість Vodafone в тому, що нові технології - основа позитивних змін в суспільстві і поліпшення якості життя, і Україна сьогодні готова до цих змін, - пояснює генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова. - Прояв нової стратегії бренду українці відчують і в нових технологіях, послугах та в новому середовищі взаємодії з клієнтами ».

           Стратегія позиціонування бренду і рекламні кампанії були розроблені на основі масштабного дослідження «Оптимізм щодо майбутнього», проведеного в 14 країнах світу.

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

Для поширення інформації про продаж, послугу, потрібно проводити час від часу опитування, розсилати мобільну рекламу, створювати банери,  інтернет-реклам, відео-реклама в соцмережах, контекстна реклама на флаєрах. Таким чином люди будуть більш зацікавлені та захочуть більше дізнаватися про послуги цієї компанії.

До перваг розсилки мобільної реклами відносять:

· можливість залучення великої аудиторії;

· низька вартість одного рекламного контакту;

· можливість контролювати зміст повідомлення, його оформлення, час виходу;

· можливість змінювати повідомлення залежно від реакції цільового сегмента;

· висока ймовірність того, що рекламне повідомлення дійде до потенційного споживача;

А головні недоліки в тому, що: 

· рекламне повідомлення є стандартним, негнучким; немає можливості зосередитися на індивідуальних потребах клієнта;

· рекламне повідомлення є коротким;

Під час опитування можливими перевагами є:

- привернути увагу потенційного покупця;

- представити покупцю вигоди для нього від придбання товару;

- надати покупцю можливості для додаткового вивчення товару;

- формувати в споживача певний рівень знань про самий товар;

- формувати позитивну думку про фірму;

А перевагами рекламних банерів є:

- сприяти прискоренню товарообігу;

- зробити даного споживача постійним покупцем товару;

- нагадувати споживачу про фірму і її товари.

Рекламним зверненням властиві наступні риси:

1) змістовність - реклама має вказувати на переваги товару, які роблять його більш привабливим для споживачів;

2) правдоподібність - споживачі повинні повірити в те, що послуга чи товар дійсно наділені і представлять їм ці переваги. Цього добитись досить важко, з огляду на те, що третина населення вважає рекламу недостовірною;

 

Ще одним з найкащих шляхів є слайди, відео зображення. Повне уявлення про товар, не потребують професійних навичок, простота та низька вартість. Тільки зображення, відсутність повної інформації про якість та використання товару. 

 

Отже, в процесі рекламної діяльності підприємство може застосовувати рекламу для досягнення багатьох цілей як економічного, так і неекономічного характеру. Для цього розробляється програма рекламування. Саме від вибору правильної рекламної стратегії залежить успіх рекламної кампанії.

Відео-реклама:

Основна перевага такого методу — це те, що ролик більш гарантовано додивляться до кінця. Головне — підібрати яскраві образи, які надовго запам’ятаються потенційному покупцеві.

Контекстна реклама:

Принцип старої доброї контекстної реклами полягає в тому, що користувач пошукової системи бачить ваше повідомлення у відповідь на певний запит. Це саме ті посилання з поміткою «реклама», які містяться першими в переліку пошукових результатів. Переоцінити такий тип реклами складно, оскільки вона ненав’язлива і, так би мовити, з’являється «саме в тому місці, саме й  у той самий час».

Для того щоб просунути компанію, пропоную наступне:

 1. Сценарій реклами

 2. Стаття для власної сторінки створеної в мережі-Інтернет

Сценарій реклами «Vodafone» для телебачення та соціальних мереж, а саме:

- Facebook

- Instagram

- You Tube

Реклама №1

Як багато теплих слів не сказано рідним тому, що ми відмовляємо собі в міжнародних дзвінках. З послугою «Vodafone FAMILY Plus: доступне спілкування кожному» від Vodafone можна підтримувати близькі стосунки з рідними в країнах СНД і Європи, що не переживаючи через високу вартість дзвінка. Це настільки доступно, що можна дзвонити їм, коли забажаєш, і розмовляти, не думаючи про хвилини. В основі кампанії лежить дуже зворушлива історія родини: батьки живуть в Україні, а діти роз'їхалися в різні країни. Адже таких роз'єднаних сімей тисячі по всій Україні, і для них дуже важливо не втрачати зв'язок з рідними, підтримувати теплі сімейні стосунки.

Реклама №2

У новому ролику Vodafone запрошує глядачів зазирнути в світ яскравих вражень, в якому більше не діють звичні закони лімітованого трафіку. Фантастичні видовища і вільна музика стають постійними супутниками абонента, де б він не був. І, головне, вони більше не закінчуються!

Реклама №3

Люди полюбили фронтальну камеру мобільного пристрою. Тому у рекламному ролику показуться, як «оживиє» планшет, показати, як виглядає життя людей з його боку: як вони прокидаються, шукають потрібний маршрут або відповідь на питання, як зав'язати краватку. У нашому ролику планшет - друг людини.

Стаття для власної сторінки створеної в мережі-Інтернет:

Ріст компанії Vodafone

Vodafone - один з найбільших в світі операторів стільникового зв'язку, за абонентською базою він поступається тільки китайському China Mobile. Сьогодні обслуговує понад 400 млн клієнтів. У 2015 році бренд Vodafone з'явився на українському ринку - в його кольори «переодягнувся» український МТС. Про те, чому це відбувається і що це означає для нас, читайте в окремій статті Технослава Бергамота. У цьому матеріалі ми спробуємо розібратися, що з себе представляє глобальний Vodafone і що він може принести з собою на український ринок.

Доходи від мобільного зв'язку - понад 960 млрд доларів щорічно. Основне джерело - це як і раніше голосовий зв'язок і SMS. Так, в 2014 році було відправлено понад 7800 млрд текстових повідомлень. Однак все поступово буде змінюватися на користь передачі даних: Vodafone прогнозує зростання доходів від передачі даних до 128 млрд доларів до 2017 року, в той час як від голосового зв'язку - до 38 млн.

До 2014 року в світі налічувалося понад 12 млн користувачів тарифного плану Red на 20 ринках, а кількість нових підключень до нього становило 37%. У деяких країнах Red має на увазі і сімейні тарифні плани (вже 0,8 млн користувачів), в деяких включає пропозиції щодо фіксованого доступу в інтернет. Ситуація від ринку до ринку змінюється в залежності від того, які послуги там доступні для Vodafone і що вже пропонують конкуренти. 
 Цінова пропозиція в Україні виглядає дуже вигідно, оскільки не має на увазі дивних прихованих оплат незрозумілих послуг, пропонує великий обсяг 3G-інтернету, безліміт в ряді соцмереж в двох старших тарифах лінійки. Але два з трьох тарифних пропозиції Red перевищує минулорічний ARPU МТС Україна - трохи менше 40 гривень. І Vodafone визнає, що впровадження цих простих тарифів насправді дозволяє компанії підвищити ARPU і убезпечити себе від того, що абоненти почнуть витрачати на зв'язок занадто мало, оплачуючи послуги не пакетом, а за фактом використання.

Продаж мобільних пристроїв в магазинах оператора - це не тільки і не стільки джерело доходу від самих пристроїв, скільки можливість забезпечити своїх абонентів гаджетами, які простимулюють споживання більшої кількості трафіку. в Європі дають можливість оператору, продаючи популярні моделі смартфонів за недорого, забезпечити себе доходами на два роки вперед. Чекаємо з нетерпінням, чи знайде подібна стратегія собі місце на полицях магазинів Vodafone в Україні.

До речі, в магазинах Vodafone можна також придбати смарт-годинник. Зокрема, в Угорщині - від одного форинта (тримаємо в голові, що це приблизно 0,08 гривень або 0,23 рубля або навіть менше одного євроцента) за акції, в навантаження до смартфону певної моделі і тарифного плану певної цінності. Чекаємо з нетерпінням подібних акцій у нас.

 

 

ВИСНОВКИ

Результати проведеного дослідження дають підставу зробити такі висновки:
 Першим завданням нашого дослідження було вивчення сутності рекламної діяльності, види та її канали. В ході дослідження стало зрозумілим, що реклама  спільно  із  засобами  стимулювання  збуту  й  торгівлі,  елементами  пропаганди  є  потужним  маркетинговим  засобом  нецінової  конкуренції.

Вона  підтримує  засоби  масової  інформації  за  рахунок  часткового  їх  фінансування,  сприяє  розширенню  виробництва  і  посиленню  конкуренції  в  результаті  ослаблення  монопольної  влади  окремих  компаній.  І,  нарешті,  реклама  стимулює  витрати  споживачів  і,  таким  чином,  створює  сприятливі  умови  для  високого  рівня  зайнятості. Формуючи  попит  та  стимулюючи  збут,  реклама  змушує  споживачів  купувати  товари,  таким  чином  прискорюючи  процеси  купівлі-продажу,  а  в  результаті  і  оборотність  капіталу.

Друге завдання полягало у дослідженні підприємства «Vodafone». «Vodafone» є другим за величиною оператором мобільного зв'язку в Україні. Основними конкурентами Vodafone є оператори Київстар та Lifecell. Головна місія: Створення можливостей кожного дня за допомогою спілкування.

Ідея компанії: Прагнення стати провідною компанією в світі , що надає послуги мобільного зв'язку та інших видів телекомунікацій. SWOT аналіз «Vodafone» показує, що оператор вбачає свою місію в покращенні життя, надаючи телекомунікаційні послуги найвищої якості. Діяльність оператора підпорядкована ключовій ідеї Великої Турботи про клієнтів, в основі якої закріплені п’ять цінностей: розуміти, бути найкращими, тримати слово, надихати, дарувати радість. На цій основі і цінностях компанія будує бачення втілення своєї місії.

Метою рекламної діяльності Vodafone є ефективне залучення споживачів продукції на основі максимального задоволення їхніх потреб. Мету реклами можна досягнути лише за умови налагодження ефективної системи управління як окремими рекламними акціями, так і діяльністю учасників рекламного бізнесу загалом. Компанія Vodafone застосовує непрямі канали, перевагою є збільшення ринку та обсяги продажів, а недоліками є зниження контролю за збутом; послаблення контакту зі споживачем. 

Vodafone намагається постійно оновлювати асортимент телефонів і послуг, випереджаючи своїх конкурентів. Vodafone також регулярно спілкується зі своїми клієнтами, щоб тримати їх у курсі переваг всіх продуктів Vodafone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1) http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21168/2/SEIED_2017_

2) https://revolution.allbest.ru/marketing/00265775_0.html

3) http://kerivnyk.info/osnovy-reklamnoi-diyalnosti1-2

4)http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.punto.in.ua

5) Филюк В.В. Концентрація на ринку телекомунікаційних послуг України: стан та проблеми регулювання// 2013р

6) www.economy.nayka.com.ua%2F%3Fop%3D1%26z%3D1948 

7) file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/sre_2013_3_74%20(1).pdf

8)https://cdn.kyivstar.ua/sites/default/files/about/partners/KS_UK_full_final.pdf#page=30

9) https://studopedia.su/20_39243_silni-ta-slabki-storoni-pidpriiemstva.html

10) http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2968

11) http://global-national.in.ua/archive/15-2017/49.pdf

12) https://delo.ua/business/nasha-cel-stat-1-na-rynke-mobilnoj-svjazi-gendirektor-voda-346185/

13) http://ukped.com/skarbnichka/488-.html

14) https://gagadget.com/vodafone-ukraina/18406-vodafone-chto-skryivaetsya-za-novyim-litsom-ukrainskogo-mts/

15) https://itc.ua/news/vodafone-ukraina-opublikovala-rezultatyi-rabotyi-za-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

Vodafone Red Extra: базова ціна тарифних пакетів


 Мобільний зв'язок (передоплата)

Vodafone RED Extra XS

Vodafone RED Extra S

Vodafone RED Extra M

Vodafone RED Extra L

Абонплата в місяць

 

55 грн.

65 грн.

105 грн.

170 грн.

Дзвінки в мережі Vodafone Україна

 

Безліміт

4G / 3G / 2G Інтернет (100 МБ / 5 грн понад пакет)

 

2000 Мб

5000 Мб

10000 Мб

14000 Мб

Дзвінки на ін. Мережі (0,50 грн / хв понад пакет)

 

60 хв

75 хв

150 хв

300 хв

SMS & MMS на моб. мережі (0,50 грн / шт понад пакет)

 

30 по Україні

50

70

150

Дзвінки за кордон (0,50 грн / хв понад пакет)

 

3 грн/хв

25 хв

35 хв

75 хв

Соцмережі: Facebook, Instagram, Twitter

 

2000 Мб

Безліміт

Текст в Viber, WhatsApp, Skype, Telegram

 

2000 Мб

Безліміт

 

 

Додаток Б


 Vodafone Device: тарифний план для користувачів смарт-пристроїв


 Мобільний зв'язок (передоплата)

Vodafone DEVICE S

Vodafone DEVICE M

Vodafone DEVICE L

Абонплата в місяць

 

45 грн.

80 грн.

130 грн.

3G / 2G Інтернет (500 МБ / 15 грн понад пакет)

50 МБ/день далі 2G

5000 Мб

10000 Мб

Соцмережі: Facebook, Instagram, Twitter

50 МБ/день далі 2G

Безліміт

50 МБ / день далі 2G

50 МБ/день далі 2G

Безліміт

Дзвінки в мережі Vodafone Україна

50 хв/день

0,50 грн/хв

Дзвінки на ін. Мережі

0,50 грн/хв

SMS & MMS на моб. мережі України

50 шт/день

0,50 грн/шт.

Дзвінки за кордон

10 грн/хв


 SMS & MMS на моб. мережі за кордон

3,00 грн/шт.


Русский язык и культура речи

перейти к оглавлению

1. ЭЛЕМЕНТЫ И УРОВНИ ЯЗЫКА

Характеризуя язык как систему, необходимо определить, из каких элементов он состоит. В большинстве языков мира выделяются следующие единицы: фонема (звук), морфема, слово, словосочетание и предложение. Единицы языка неоднородны по своему строению: простые (фонемы) и сложные (словосочетания, предложения). При этом более сложные единицы всегда состоят из более простых.

Самая простая единица языка – это фонема, неделимая и сама по себе...

Политология. Универсальная шпаргалка

перейти к оглавлению

1. Место политологии среди гуманитарных наук

Политология развивается в тесном взаимодействии с другими гуманитарными науками. Их всех объединяет общий объект исследования — жизнь общества во всем многообразии ее конкретных проявлений.

Сегодня невозможно изучать сложные политические процессы, не учитывая взаимодействие общественных (гуманитарных) наук.

1) Политология тесно связана с экономикой. Экономика дает соответствующее обоснование реализации экономических...

Математические формулы. Шпаргалка для ЕГЭ с математики

Формулы сокращенного умножения

(а+b)2 = a2 + 2ab + b2

(а-b)2 = a2 – 2ab + b2

a2 – b2 = (a-b)(a+b)

a3 – b3 = (a-b)( a2 + ab + b2)

a3 + b3 = (a+b)( a2 – ab + b2)

(a + b)3 = a3 + 3a2b+ 3ab2+ b3

(a – b)3 = a3 – 3a2b+ 3ab2- b3

Свойства степеней

a0 = 1 (a≠0)

am/n = (a≥0, n ε N, m ε N)

a- r = 1/ a r (a>0, r ε Q)

m...

законы диалектики

Основные законы диалектики.

1)Закон единства и борьбы противоположностей.

Этот закон является «ядром» диалектики, т.к. определяет источник развития, отвечает на вопрос, почему оно происходит.

Содержание закона: источник движения и развития мира находится в нем самом, в порождаемых им противоречиях.

Противоречие – это взаимодействие противоположных сторон, свойств и тенденций в составе той или иной системы или между системами. Диалектическое противоречие есть только там, где...