Iphone
shpora.me - незаменимый помощник для студентов и школьников, который позволяет быстро создавать и получать доступ к шпаргалкам или другим заметкам с любых устройств. В любое время. Абсолютно бесплатно. Зарегистрироватся | Войти

* данный блок не отображается зарегистрированым пользователям и на мобильных устройствах

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ОГЛЯД ПІДПРИЄМСТВА

2 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

3 ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ

4 ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВКИ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

5 ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ МЕТОДІВ, МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДИК, ІСНУЮЧОГО МЕТОДИЧНОГО ТА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ЗАВДАННЯ, ЯКЕ ВИРІШУЄТЬСЯ

6 ОБГРУТУВАННЯ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Аналіз даних — це процес виконання послідовних логічних дій з інтерпретації відповіді респондентів та їх перетворення у статистичні форми, необхідні для ухвалення маркетингових та управлінських рішень. Зазвичай цей процес складається з трьох послідовних етапів.

Рисунок 1.1 — Процес аналізу даних

Темою магістерської буде: “Розробка консолідованого ресурсу аналізу публічної інформації соціальних мереж”

Новизна полягає у тому що розроблений консолідований ресурс аналізує публікації користувача в соціальній мережі Facebook, в результаті обробки інформації можна отримати інтереси користувача або користувачів, створювати публікації з WEB-додатку, а також є можливість візуалізації результатів у виді графіків та представлення даних на карті України.

Актуальність даної роботи полягає в отриманні інформації яка є дуже ціною та корисною як для правоохоронних органів, політики, соціології так і для бізнесу.

Мета дослідження – розробка консолідованого ресурсу, основною функціональністю якого є розпізнавання та аналізу змісту тексту публікацій з сторінок користувачів соціальної мережі Facebook та віднесення їх до певного інтересу, отримані дані про інтерес користувача можна використати будь-де.

Об’єкт дослідження – розпізнавання змісту тексту та аналіз публічної інформації в соціальних мережах.

Предмет дослідження – соціальна мережа як засіб для отримання інформації про користувача.

1 ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ ОБЄК’ТА ПРАКТИКИ

Основні відомості про підприємство

“JSSolution” - це компанія, яка сконцентрована на розробці програмного забезпечення за допомогою JavaScript. Компанія заснована в 2014р. І на даний час там працює близько 20 програмістів. Компанія співпрацює з замовниками з усіх куточків світу.

1.2 Структура підприємства

Адміністративно-фінансовий департамент. Департамент забезпечує вирішення задач, пов'язаних з забезпеченням функціонування програмістів та надання їм послуг. Підрозділи департаменту формують інвестиційну політику, взаємодіють з інвесторами, приймають рішення про надання фінансування та здійснюють адміністрування угод, оформлення документів та контроль за розрахунками. До компетенції департаменту відноситься також методологічна, юридична робота, та робота з удосконалення організації бізнес-процесів функціонування технології.

Департамент маркетингу та продажу. Департамент здійснює організацію продажу продуктів, формує мережу.

Департамент інформаційних технологій. Департамент інформаційних технологій постійно працює над удосконаленням автоматизації бізнес-процесів та розробкою нових партнерських та клієнтських інтерактивних сервісів.

1.3 Інформаційна система компанії

В сучасних умовах стрімко зростає попит на інформацію та інформаційні послуги. У зв’язку з цим технології опрацювання інформації включають широкий спектр технічних засобів і, передусім, комп’ютерну техніку та цифрові електронні засоби комунікації.

Під інформаційною системою розуміємо систему, яка організовує накопичення і маніпулювання інформацією щодо конкретної проблемної сфери. Основне її завдання полягає у обліку і наданні інформації, необхідної для забезпечення управління всіма ресурсами навчального закладу, створенні інформаційного та технічного середовища коледжу. Всі сучасні інформаційні системи розробляються з врахуванням можливості автоматичного виконання операцій, які піддаються формалізації.

1.4Апаратне забезпечення

Для функціонування інформаційної системи потрібні різні види ресурсів, основними з яких є апаратні та програмні.

До апаратних ресурсів, як відомо, відносяться комп’ютери, периферійні пристрої, мережеве та комунікаційне обладнання. Довільне апаратне забезпечення взаємодіє між собою за рахунок мережевого обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення.

Залежно від необхідного програмного забезпечення та вимог для його належного функціонування можна скласти оптимальну конфігурацію персонального комп’ютера.

Комп'ютери в ІТ компанії повинні відповідати вимогам найсучасніших технолігій та програмного забезпечення, для забезпечення безперебійної роботи програмістів.

Станом на 2016 рік компанія облаштована таким апаратним забезпеченням з конфігураціями:

MacMini:

процесор Intel Core i7;

оперативна пам'ять-8Гб;

відеокарта-інтегрована, intel 5000;

жорсткий диск-500 Гб SSD.

Відповідно до конфігурації, було проаналізовано апаратне забезпечення. Без сумніву дане апаратне забезпечення та його конфінурації відповідають всім найсучаснішим стандартам.

Також в таблиці 1.1 перелічено усе наявне апаратне забезпечення в компанії.

Таблиця 1.1 ‒ Апаратне забезпечення

Назва

Кількість

MacMini

15

Монітор Dell P2414H

15

проектор BenQ

1

Сканер hp Scan Jet 2400

1

Apple Keyboard

15

Apple Magic-Mouse

15

Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.

Таблиця 1.2-Мережеве обладнання

Назва

Кількість

Коментар

Switch Dlink

2

16-портовий мережевий комутатор

Switch Surecom

2

16-портовий мережевий комутатор

Media convertor

1

Двопортовий конвертор для з’єднання мережі типу Ethernet

Периферійні пристрої мають власне керування і функціонують за командами центрального процесора, вони призначені для зовнішньої обробки даних, що забезпечує їх підготовку, введення, зберігання, керування, захист, вивід та передачу по каналах зв'язку.

Основним призначенням периферійних пристроїв є забезпечення надходження в ПК із навколишнього середовища програм і даних для опрацювання, а також видачу результатів роботи ПК у виді, придатному для сприйняття людини чи для передачі на інший ПК, або в іншій, необхідній формі. Периферійні пристрої в чималому ступені визначають можливості застосування ПК.

Пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор.

За період практики апаратне забезпечення працювало безперебійно, забезпечуючи постійну ефективну роботу підрозділу. Відповідно до оптимальної конфігурації станом на 2016 рік було проаналізовано конфігурацію існуючого апаратного забезпечення на відділені, і зроблено висновки, що дане апаратне забезпечення цілком придатне для користування.

1.5Програмне забезпечення

Більш того, в сучасному світі навчальні заклади все частіше стикаються з питаннями фінансово-економічного та маркетингового характеру, з питаннями втрати або затримки проходження інформації, від вирішення яких залежить нормальне функціонування організації і привабливість вузу для абітурієнтів.

Якісна робота комп'ютера залежить, насамперед, від якості програмного забезпечення. Під програмним забезпеченням розуміють сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм. Все програмне забезпечення за правом власності поділяється на: ліцензійне та пірацьке. Ліцензійне це- вільно розповсюджуване (відкрите) програмне забезпечення. У навчальних закладах, ведеться жорсткий контроль відповідними органами, ліцензійне програмне забезпечення-обов'язкова умова функціонування робочої комп'ютерної техніки.

Відкрите програмне забезпечення-це програмне забезпечення з відкритим (вихідним) програмним кодом, що забезпечує найкращі умови для вивчення такого програмного забезпечення та подальшого внесення до нього змін, удосконалень тощо.

Ліцензійне програмне забезпечення-це запорука стабільної роботи інформаційної системи компанії, тому що розробники гарантують якість продукту. Виробник гарантує, що на диску записано повний оригінальний код програми, який не містить вірусів.

Програмне забезпечення відділення ВКТ можна поділити на системне, інструментальне і прикладне.

Із загальної схеми поділу програмного забезпечення витікає, що системне програмне забезпечення поділяється на базове та сервісне, інструментальне програмне забезпечення включає в себе інтегровані середовища, мови та системи програмування, програмні комплекси, а прикладне програмне забезпечення включає в себе програми загального призначення, мультимедійні програми, проблемно-орієнтовані та інформаційно-пошукові.

Аналізуючи програмне забезпечення закладу було виявлено:

Adobe Photoshop CS5 (графічний редактор, засіб редагування растрових зображень).

CorelDRAW Graphics x5 (графічний редактор).

Mozilla Firefox 12.0(вебпереглядач).

Opera 11.62 (вебпереглядач).

Google Chrome 18.0(вебпереглядач).

Git

Atom(текстовий редактор).

Sublime(текстовий редактор).

Slack.

2 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання, що було поставлене мені на базі практики : розробка ресурсу для аналізу публічної інформації соціальних мереж.

2.1 Аналіз завдання

Аналіз даних — це процес виконання послідовних логічних дій з інтерпретації відповіді респондентів та їх перетворення у статистичні форми, необхідні для ухвалення маркетингових та управлінських рішень. Зазвичай цей процес складається з трьох послідовних етапів.

На першому етапі дані, зібрані у процесі опитування, вводять у комп'ютер як матриці (відбувається табуляція даних). Уведення даних і їх табуляція може здійснюватися за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, наприклад, Vortex, SPSS, Statistica, або в середовищі MS Excel чи Access. І в першому, і в другому випадку уможливлюється сортування, форматування, відбір та інші операції оброблення даних.

Слід зауважити, що введення даних є процесом трудомістким і часто вимагає залучення спеціально підготовлених фахівців. Тому ще на етапі планування дослідження доцільно визначитися з оптимальною (а краще — мінімальною) кількістю запитань у анкеті для запобігання труднощам під час уведення та аналізу отриманих даних. Проблеми загострюються, коли опрацьовувати доводиться значну кількість анкет.

На другому етапі проводять статистичний аналіз даних, пошук взаємозв'язків і відмінностей у масивах. Крім того, статистична обробка передбачає розробку висновків та гіпотез (концептуалізацію даних), одночасно проводять перевірку репрезентативності результатів, їх здатності до перенесення на всю генеральну сукупність. Статистичний аналіз може проводитися по-різному .

Таблиця 2.1 — Види статистичного аналізу даних

Вид аналізу

Характеристика

Дескриптивний

Оцінка результатів за допомогою узагальнюючих величин. Середні, мода, середньоквадратичне відхилення тощо

Висновків

Використання статистичних методів з метою перенесення отриманих результатів на всю сукупність

Відмінностей

Використовують для оцінки відмінностей між двома групами даних (різних сегментів тощо)

Зв'язків

Пошук систематичних зв'язків між різними групами даних, наприклад, як ціна впливає на обсяг продажів тощо

Прогнозний

Прогноз розвитку подій у майбутньому, наприклад, шляхом аналізу часових рядів

Для проведення дескриптивного аналізу широко використовують дві групи вимірювань.

Перша охоплює вимірювання «центральної тенденції», або опис типового респондента. У цьому разі використовуються: — мода — величина ознаки, що з'являється найчастіше; — медіана — значення ознаки, що є всередині впорядкованого ряду; — середнє (як правило, середнє арифметичне) — значення ознаки, що рівномірно розподілене між усіма одиницями сукупності.

У другій містяться вимірювання варіації — опис відсотка відмінностей відповідей від відповідей типового респондента. Тут застосовують: — розподіл частот — показує кількість випадків появи кожного значення вимірюваної сукупності; — розмах варіації — це різниця між кінцевими точками впорядкованого ряду значень; — середнє квадратичне відхилення — узагальнююча характеристика варіації, що означає відсоток збіжностей або відмінностей оцінок.

Висновковий аналіз — вид аналізу, що спрямований на загальні припущення щодо сукупності даних на основі вивчення групи одиниць сукупності. Він визначає можливість поширення висновків дослідження на всю сукупність і розмір похибки. Оцінка здійснюється на основі оцінки параметрів, тобто визначення інтервалу, в якому міститься один із параметрів сукупності.

Аналіз відмінностей

— вид аналізу, який ґрунтується на гіпотезі, що дві сукупності не мають відмінностей між собою, а відмінності мають випадковий характер. Можливий аналіз результатів відповідей на однакові запитання різних груп респондентів або на два запитання в одній вибірці. Результатом аналізу може бути рішення про можливість інтерполяції отриманих даних на всю сукупність.

Аналіз зв'язків — визначення ступеня впливу одного чинника на інший. Відповідає на запитання, чи вплинуть зміни даного показника на інший.

Зазвичай виділяють чотири типи зв'язків:

1. Немонотонний — означає, що присутність однієї змінної систематично пов'язана з іншою, але відсутня інформація про напрям цього зв'язку.

2. Монотонний — показує напрям зв'язку без визначення кількісних показників.

3. Лінійний — прямий зв'язок між чинниками, коли наявність даних про зміни одного чинника автоматично дає змогу розрахувати інший.

у = а + bx,

де у — оцінювана змінна; а — вільний член рівняння; b — коефіцієнт регресії; x — незалежна змінна, що використовується для визначення залежної.

4. Криволінійний — описує зв'язок між змінними, що має складніший характер. Наприклад, загальновідомі криві попи! ту та пропозиції. Зв'язок між змінними визначається такими характеристиками: наявність, напрям, сила зв'язку.

Метою прогнозного аналізу є прогнозування розвитку подій на основі наявної інформації. Основна складність даної процедури полягає в неможливості урахування всіх змінних, що можуть впливати на розвиток. Прогноз можна провести із використанням евристичних методів, що ґрунтуються на суб'єктивних оцінках, інтуїції та досвіді особи, яка проводить дослідження, а також із використанням статистичних методів розрахунку.

Третій етап передбачає подання викладеного зрозуміло для замовника або керівника заключного звіту, що дасть змогу досягти остаточної мети дослідження — ухвалити стратегічне рішення.

Звіт про результати дослідження можна поділити на три частини: вступну, основну та заключну.

У вступній частині міститься титульний аркуш, договір на проведення дослідження, меморандум, зміст, перелік ілюстрацій та анотація. Основна мета меморандуму полягає в зорієнтуванні читача на проблему, яку вивчають, та у створенні позитивного іміджу самого звіту. Меморандум має персональний і дещо неформальний стиль. У ньому стисло викладено відомості про характер дослідження та про його виконавців, прокоментовано одержані результати, висунуто пропозиції щодо проведення подальших досліджень. Обсяг меморандуму — один аркуш.

Анотація адресована, передусім, керівникам, яких не цікавлять детальні результати проведеного дослідження. Крім того, анотація повинна налаштувати читача на сприйняття основного змісту звіту. В ній повинні бути охарактеризовані: предмет дослідження, коло розглянутих питань, методологія дослідження, основні висновки та рекомендації. Обсяг анотації — не більше одного аркуша.

Основна частина звіту складається зі вступу, характеристики методології дослідження, обговорення отриманих результатів, констатації обмежень, а також висновків і рекомендацій.

Вступ орієнтує читача на ознайомлення з результатами звіту. Він містить загальну мету звіту та цілі дослідження, актуальність його проведення.

У методологічному розділі з належним рівнем деталізації описують: хто або що є об'єктом дослідження та використовувані методи. Додаткову інформацію подають у додатку. Наводяться посилання на авторів і джерела використаних методів. Читач повинен зрозуміти, у який спосіб були зібрані й опрацьовані дані, чому був використаний вибраний метод, а не інші.

Головним розділом звіту є розділ, у якому подано отримані результати. Рекомендується формувати його зміст відповідно до мети дослідження. Часто логіка викладу даного розділу визначається структурою анкети, оскільки запитання в ній пода! но в певній логічній послідовності.

Оскільки не слід приховувати проблем, що виникли під час проведення дослідження, то в заключний звіт звичайно вміщують розділ «Обмеження дослідження». У цьому розділі визначають ступінь впливу обмежень (обмеженість часу, грошових і технічних засобів, недостатня кваліфікація персоналу тощо) на отримані результати. Наприклад, ці обмеження могли вплинути на формування вибірки тільки для незначної за розміром кількості регіонів. Отже, переносити отримані результати на всю країну слід обережно або взагалі не робити цього. Висновки та рекомендації можуть бути подані як в одному, так і в окремих розділах.

Висновки ґрунтуються на результатах проведеного дослідження. Рекомендації є припущенням щодо того, як потрібно діяти, відповідно до отриманих висновків. Надання рекомендацій може передбачити використання знань, що виходять за рамки отриманих результатів. У заключній частині подають додатки, у яких міститься додаткова інформація, необхідна для більш глибокого осмислення отриманих результатів. Крім написання звіту для клієнтів, дослідники можуть використати усну презентацію методів дослідження та результатів. У цьому разі з'являється можливість відповісти на запитання та обговорити отримані дані.

2.2 Результати розробки

На Рисунку 2.1 зображено основну сторінку сервісу.

Рисунок 2.1 — Головна сторінка

На рисунку 2.2 зображено сторінку статистики.

Рисунок 2.2 — Сторінка статистики

ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ

У наш час соціальні мережі стали невід’ємною частиною повсякденного життя більшості людей, а особливо молоді. Це можна пояснити як глобальною комп’ютеризацією, так і зростанням інформаційних технологій. Існує чимало поглядів на значення соціальних мереж та їхній вплив на розвиток суспільства. Саме тому доцільно було б визначити, чи є проблема залежності від соціальних мереж актуальною для сучасної молоді,

Тож, що стосується визначення поняття «соціальна мережа», то доцільно зазначити, що це Інтернет-майданчик, сайт, який дозволяє зареєстрованим на ньому користувачам розміщувати інформацію про себе і спілкуватися між собою, встановлюючи соціальні зв'язки. На сьогодні існує величезна кількість соціальних мереж, які пропонують своїм користувачам широкий спектр послуг. Тобто люди не обмежуються лише спілкуванням, а вони мають змогу поглиблювати  свої знання в тій чи іншій сфері, дізнаватися новини.

Проблеми, яку ми розглядали у даному дослідженні це залежність людей від соціальних мереж, підміна реального світу віртуальним, закритість людей, недолік живого спілкування. Об’єкт нашого дослідження – молодь, відвідувачі соціальних мереж. Предмет дослідження – ставлення до соціальних мереж.

Мета дослідження – аналіз популярності соціальних мереж. Основні завдання, які були поставлені перед виконанням даного дослідження це, в першу чергу, проаналізувати частоту користування соціальними мережами на сьогодні, визначити які соціальні мережі найчастіше використовують наші респонденти, визначити рівень інформаційної відкритості користувачів соціальними мережами, визначити ступінь залежності респондентів від соціальних мереж.

Методи, які були використані під час проведення дослідження: метод анкетування, спостереження та метод аналізу документів.

Отже,  дані дослідження дозволили нам зробить такі висновки:

– в середньому молодь проводить в соціальних мережах 4-5 годин на день;

– найпопулярніша серед молоді соціальна мережа – «Вконтакте»;

– достатньо велика кількість користувачів соціальних мереж викладають велику кількість інформації про себе, особливо фотографії, що можна пояснити браком уваги або неможливістю самовиразитися по-іншому;

– велика кількість користувачів соціальних мереж є залежними від них, проте, на жаль, лише третина визнає це;

– майже всі респонденти вважають проблему залежності від соціальних мереж глобальною.

На нашу думку, проблема залежності від соціальних мереж потребує вирішення, тому ми пропонуємо такі шляхи її подолання. Потрібно розвивати сферу дозвілля молоді, створювати місця, де можливо спілкуватися у реальному просторі, адже всі опитані визнають брак справжнього спілкування та висловлюють жаль, що його стає дедалі менше. Також, мабуть, доцільно зробити соціальні мережі платними, оскільки навряд чи люди будуть витрачати гроші на дані послуги.

ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВКИ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Завданням магістерської роботи було проаналізувати публічну інформацію соціальних мереж.

4.1 Ознайомлення з середовищем розробки.

Ruby – це інтерпретована, повністю об'єктно-орієнтована мова програмування зі строгою динамічною типізацією[5]. Ruby поєднує в собі Perl-подібний синтаксис із об'єктно-орієнтованим підходом мови програмування Smalltalk. Також деякі риси запозичені із мов програмування Python, Lisp, Dylan та CLU. Кросплатформова реалізація інтерпретатора мови Ruby розповсюджується на умовах відкритого програмного забезпечення.

Під час розробки курсового проекту було використано Ruby on rails – об'єктно-орієнтований програмний каркас (framework) для створення веб-додатків, написаний на мові програмування Ruby. Rails представляє собою інтегроване середовище, використовує динамічну об'єктно-орієнтовану мову програмування Ruby.

Ruby on Rails – це фреймворк, написаний на мові програмування Ruby[6]. Ruby on Rails використовує архітектурний шаблон Model-View-Controller (модель-вид-контролер) для веб-додатків, а також забезпечує їх інтеграцію з веб-сервером і сервером бази даних. Надає однорідне середовище для розробки динамічних веб-інтерфейсів, з обробкою запитів і видачі даних у контролерах, відображення предметної області в базі даних.

Rails широко використовують для розробки – від стартапів і некомерційних організацій до великого бізнесу. Rails - це насамперед інфраструктура, тому середовище чудово підходить для будь-якого типу веб-додатків: програми для організації спільної роботи, підтримки спільнот, електронного бізнесу, управління контентом, статистики, управління.

Ruby on Rails надає механізми повторного використання, що дозволяють мінімізувати дублювання коду в додатках (принцип Don't Repeat Yourself). DRY ще один принцип розробки покладений в основу Ruby on Rails. Цей принцип наказує розробнику виявляти в коді повторювані фрагменти і виносити їх в окремі методи, класи або модулі в залежності від ситуації. В Ruby on Rails цей принцип проявляється в багатьох місцях, що дозволяє писати менше коду, менше тестів і легше підтримувати розроблений код.

За замовчуванням використовуються узгодження по конфігурації, типові для більшості додатків (принцип Convention over configuration) – один з основних принципів покладених в основу Ruby on Rails. Ruby on Rails поставляється з набором вкрай зручних налаштувань, які дозволяють починати розробку програми відразу ж після установки Ruby on Rails і створення нового проекту. При необхідності можна змінити налаштування за замовчуванням (вони то і називаються угодою) і використовувати свої, проте це, як правило, не тільки є зайвим, але і часто шкідливим. Найбільш помітним узгодженням є правила про іменування файлів, класів і модулів.

4.2 Шаблон Active Record в Ruby on Rails

Шаблон Active Record – це шаблон проектування що використовується при реалізації доступу до реляційних баз даних. У загальному випадку Active Record представляє собою надбудову, яку пропонує середовище Rails для забезпечення об’єктно-реляційного відображення (ORM – Object-relational mapping).

ORM – це бібліотеки, що представляють таблиці бази даних у вигляді класів. До прикладу, є база даних і таблиця розмішена у ній під назвою assignments. Тоді сама програма буде мати клас, який називається Assignment. Рядки таблиці відповідають об’єктам класу. У межах самого об’єкту для отримання доступу до окремих стовпців використовуються властивості. На рівні класу знаходяться методи, які виконують операції на рівні таблиць.

За допомогою конфігурацій по замовчуванню в Ruby on Rails, розробнику потрібно якнайменше прикладати зусиль, щоб отримати очікуваний результат. Active Record є надзвичайно потужним інструментом який являється одним цілим з рештою середовищем виконання Rails. Якщо веб-форма відсилає прикладні дані, які відносяться до бізнес-об’єкту, Active Record може вийняти їх і помістити у модель. Він підтримує удосконалену перевірку правильності даних моделі і за наявності помилки у формі вводу даних, Rails виймає і форматує помилки, при цьому використовуючи всього лиш одну стрічку коду.

Та річ якраз в тому, що цією простотою досягається швидкість розробки. Адже в наш час темп життя збільшується і, відповідно, програміст повинен працювати не лише якісно, але й швидко.

4.3 Проектування веб-сервісу

Все частіше комп'ютерні програми розробляються на основі веб-технологій, і до них можна отримати доступ за допомогою веб-браузера (наприклад, Internet Explorer, Firefox, Safari і Opera). Зазвичай такі програми називаються веб-додатками, або розміщеними додатками (hosted applications) –додатками, в основі яких лежить модель програмного забезпечення як послуги (SaaS) або хмарні обчислення (cloud computing). Ці веб-додатки відрізняються від більш традиційних веб-сайтів тим, що їх призначення – допомогти користувачам у виконанні таких завдань, як відправка електронних листів, бронювання авіаквитків, пошук будинків, оплата рахунків, переказ грошей, покупка продуктів, розсилка запрошень. Веб-сайти, навпаки, орієнтовані на контент і розробляються для пошуку та ознайомлення з досить статичною інформацією.

Проектування є одним з перших етапів на шляху до створення успішного та функціонального веб-сервісу. На відмінну від звичайних веб-сайтів, проектування веб-сервісів є значно важливішим і важчим процесом.

4.4 Проектування структури

Практично будь-який сайт є сукупністю сторінок, які містять тексти, картинки, мультимедійні чи інші об’єкти. Для комфортного перебування відвідувача на сайті і для полегшення пошуку потрібної інформації, сайт повинен мати чітку і продуману структуру.

Структура сайту – це внутрішній устрій сайту, його «кістяк», розташування сторінок, розділів, підрозділів, додаткових матеріалів. І першочерговим завданням дизайнера є створення стрункого порядку з хаотичного скупчення інформації.

З позиції розробника, структуру сайту умовно можна поділити на два рівні – алогічний і фізичний. На логічному рівні структура сайту є сукупністю сторінок, які об'єднані між собою єдиним дизайном, стилем і посиланнями. На фізичному рівні структура сайту є впорядкованим набором файлів різного типу (HTML-сторінки, зображення, мультимедійні файли). Продумана і зручна файлова структура допомагає розробнику оптимізувати свою роботу, а також буде зрозумілою для інших фахівців, що працюють над проектом.

Сайти з невдалою логікою структури не лише ускладнюють роботу відвідувачів, вони позбавляють всякого бажання на них знаходитися. Коли відвідувачі не в змозі знайти потрібну інформацію, вони схильні припускати, що на цьому сайті її взагалі немає. Розчаровані відвідувачі навряд чи запам’ятають цей ресурс, а тим більше захочуть ще раз його відвідати.

Вдалий дизайн в першу чергу має орієнтуватися на користувача, який без особливих зусиль може знайти і використати будь-яку інформацію, що міститься у сайті. При цьому повинні бути абсолютно зрозумілими логічна схема сайту і логічний взаємозв'язок між окремими сторінками.

Хороша навігація сайту означає, що користувачі точно знають, де знаходяться, де розташовані елементи сайту і як використовувати ці елементи. Правильна структура інформації дозволяє користувачам без побоювання користуватися сайтом, і бути впевненими в тому, що вони завжди зможуть без зусиль повернутися до раніше переглянутих сторінок.

На вдало організованих сайтах відвідувачі можуть вільно переміщатися у пошуках потрібної інформації, не турбуючись про структуру сайту. Піклування про структуру сайту є завданням розробника, а не відвідувачів.

Логічне проектування передбачає організацію інформації на сайті, побудову його структури та навігацію по розділах. При проектуванні інформаційного наповнення сайту і засобів навігації слід дотримуватися чотирьох базових принципів, які засновані на сприйнятті інформації людиною:

Використання позначень. Застосовуйте слова і терміни, які є сталими і зрозумілими для більшості відвідувачів сайту. В цьому сенсі не дуже вдалим є застосування піктограм. Іноді, відвідувачі можуть невірно розтлумачити такі зображення. З цієї причини слід розміщувати змістовні елементи, посилання і елементи навігації з їх позначеннями, а також уникати невиразних термінів на сторінці.

Доцільність. Розділи сайту повинні містити інформацію та елементи, які відповідають даному розділу чи фрагменту сторінки, невідповідні елементи краще перенести в інше місце або взагалі прибрати.

Одноманітність. Використання єдиної навігації по сайту з однаковим оформленням. Однакові елементи на сторінках повинні мати один і той же розмір і знаходитися в одному і тому ж місці. Якщо сторінки, з певних причин мають відмінності, відвідувач повинен чітко розуміти, чим вони обумовлені.

Розділення на частини. Людина не в змозі зберігати одночасно великий об'єм інформації. Як правило, люди здатні сприймати інформацію, що містить від чотирьох до шести різних елементів. Тому, відвідувачі сайту краще орієнтуються і швидше знаходять потрібні для них матеріали, коли вони візуально поділені на групи.

На сервісі дотримано переважну більшість усіх перелічених вище частин структури.

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ МЕТОДІВ, МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДИК, ІСНУЮЧОГО МЕТОДИЧНОГО ТА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ЗАВДАННЯ, ЯКЕ ВИРІШУЄТЬСЯ

Робота з базами даних є однією з головних складових процесу програмування сайту динамічного типу. Бази даних для сайтів використовують з метою зберігання різнопланової інформації. Спрощено бази даних являють собою певний набір взаємозалежних таблиць. Розміри таблиць у базах є різними, а їх кількість − довільною. Бази даних на сервері акумулюють необхідну для роботи сайту інформацію статистичного характеру. До найпопулярніших мережево орієнтованих баз даних відносять SQL, MySQL, Oracle Database та інші. Вибір потрібної системи керування базою даних (СКБД) обумовлюється вимогами до інформаційних характеристик та функціональних можливостей системи. Однією з найпоширеніших систем керування базами даних у наш час вважається MySQL [5], яка є альтернативою комерційним системам. Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування. MySQL – компактний багатопоточний сервер баз даних. Серед переваг сервера MySQL виділимо простоту у встановленні та використанні, підтримку паралельної роботи значної кількість користувачів. Кількість рядків у таблицях даних може сягати 50 млн. Висока швидкість виконання команд, наявність простої та ефективної системи безпеки обумовлюють зростання популярності MySQL. Проте основною перевагою СКБД MySQL є можливість її безкоштовного використання. Об'єктно-реляційна система керування базами даних компанії Oracle (Oracle Database) орієнтована під операційні системи Windows, Unix, Linux та MacOS. Oracle Database, на відміну від MySQL, має більш широку сферу 4 застосування [6]. СКБД Oracle широко відома як у нашій країні, так і у світі. На ній базується безліч сучасних інформаційних систем. Однак, у процесі програмування сайтів для невеликих і середніх компаній через свою високу вартість вона використовується нечасто. Крім того, досить складно знайти хостинг з підтримкою такої СКБД. SQL (англ. Structured Query Language – мова структурованих запитів) – декларативна мова програмування засобів інтерфейсної взаємодії користувача з базами даних, що реалізує процеси формування запитів, оновлення і керування реляційними базами даних, створення схеми бази даних і її модифікації, систему контролю за доступом до інформаційних ресурсів. SQL може формувати інтерактивні запити або, будучи вбудованою в прикладні програми, виступати в якості інструкцій для керування даними. Крім того, стандарт SQL утримує функції визначення процесів зміни, перевірки і захисту даних. Табл. 2 акумулює результати критеріального аналізу сучасних СКБД. Таблиця 2 – Порівняльна характеристика СКБД SQL Oracle MySQL Надійність + + + Швидкодія - + + Простота - - + Зручність використання +/- + + Проаналізувавши базові характеристики розглянутих СКБД, можна зробити висновок про зручність використання засобів MySQL для створення динамічних веб-сторінок, оскільки сервер MySQL забезпечується підтримкою з боку різноманітних мов програмування, зокрема і PHP. MySQL задовольняє основні вимоги до СКБД у процесі розробки веб-сайту, так як вона є надійною, має високу швидкість, просту у встановленні та зручну у використанні. Завдяки своїй доступності, швидкості та безпеці MySQL забезпечує ефективний доступ до баз даних з Internet.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Популярність веб-додатків пояснюється тим, що вони мають ряд переваг. Ці гідності описані в даному розділі.

У більшості випадків єдиний вид програмного забезпечення, який необхідний для того, щоб отримати доступ та користуватися веб-додатками – це браузер, такий як Internet Explorer, Firefox, Safari і Opera. Щоб користуватися веб-додатками, користувачам не потрібно завантажувати та встановлювати додаткове програмне забезпечення, хоча в деяких випадках все ж таки доводиться завантажувати допоміжні програми або плагіни, такі як Adobe Flash, Java, Microsoft Silverlight і т. д., щоб отримати доступ до всіх частин веб-додатку.

Більше того, так як і програма, і інформація зберігаються на серверах постачальника, а не на комп'ютерах користувачів, користувачі можуть отримати доступ до веб-додатків з практично будь-якого місця, де є підключений до Інтернету комп'ютер, на якому встановлений браузер. Завдяки віддаленого зберігання даних, користувачі можуть ділитися інформацією і співпрацювати один з одним; наприклад, вони можуть спільно користуватися закладками додатків, такими як Delicious (www.delicious.com) і Furl (www.furl.net), і віддалено спільно працювати над одними і тими ж документами, застосовуючи підвищують ефективність роботи програми, такі як Google Docs і Spreadsheets (docs.google.com) і Zoho (www.zoho.com).

Веб-додатки також популярні серед бізнесменів і розробників програмного забезпечення, оскільки їх можна допрацьовувати, оновлювати і налагоджувати віддалено, при цьому користувачам не доводиться їх встановлювати або перевстановлювати. З цим пов'язане чергове гідність веб-додатків, тобто їх поведінка не залежить від операційної системи, встановленої на комп'ютері користувача. Один і той же варіант програми може використовуватися практично будь-яким користувачем, замість того, щоб створювати окремі версії програми для Windows, Macintosh OS X, GNU/Linux і інших операційних систем.

Розвиток і поширення Інтернету (від 16 мільйонів користувачів в грудні 1995 року до майже 4 мільярдів користувачів в червні 2014 року згідно з даними сайту Internet World Stats www.internetworldstats.com) сприяло тому, що взаємодія в мережі Інтернет стало звичним для величезної кількості користувачів. Більшість користувачів Інтернету зараз знайомі з термінологією веб-браузерів, наприклад, домашня сторінка, назад, вперед, вибране, гіперпосилання, кнопки підтвердження. Беручи до уваги все це та враховуючи той факт, що для користування веб-додатками не потрібна тривала попередня підготовка, залишилося дуже мало перешкод для їх використання. Більш того, багатьма популярними веб-додатками тепер можна користуватися безкоштовно або безкоштовно з ними ознайомитися.

Надійність і високий рівень розвитку зв'язності мережі та веб-технологій. Раніше суттєвою перешкодою для розвитку веб-додатків була ненадійність зв'язності мережі і дуже нестабільна підтримка веб-стандартів у браузерах. Тепер ситуація змінилася. Підтримка веб-стандартів стає все істотнішою, а їх несумісність з браузерами, які раніше доводили розробників до відчаю, зменшується. Крім того, зв'язність мережі та широкосмуговий доступ стають все надійніше, все поширеніший і дешевше у використанні. Згідно з результатами дослідження Website Optimization, відсоток будинків у США, мають широкосмуговий доступ в Інтернет, в березні 2008 року зріс до 57%, а для активних користувачів мережі Інтернет він склав 90% . Це послужило надійною основою для появи візуальних засобів розробки та інфраструктур, що сприяють розвитку веб-додатків.

Архітектурний шаблон Модель-Вид-Контролер (MVC) поділяє програму на три частини[3]. У тріаді до обов'язків компоненту Модель (Model) входить зберігання даних і забезпечення інтерфейсу до них. Вигляд (View) відповідальний за представлення цих даних користувачеві. Контролер (Controller) керує компонентами, отримує сигнали у вигляді реакції на дії користувача, і повідомляє про зміни компоненту Модель. Така внутрішня структура в цілому поділяє систему на самостійні частини і розподіляє відповідальність між різними компонентами.

MVC поділяє цю частину системи на три самостійні частини: введення даних, компонент обробки даних і виведення інформації. Модель, як вже було відмічено, інкапсулює ядро даних і основний функціонал з їх обробки. Також компонент Модель не залежить від процесу введення або виведення даних.

Компонент виводу Вигляд може мати декілька взаємопов'язаних областей, наприклад, різні таблиці і поля форм, в яких відображається інформація. У функції Контролера входить моніторинг за подіями, що виникають в результаті дій користувача (зміна положення курсора миші, натиснення кнопки або введення даних в текстове поле).

Зареєстровані події транслюються в різні запити, що спрямовуються компонентам Моделі або об'єктам, відповідальним за відображення даних. Відокремлення моделі від вигляду даних дозволяє незалежно використовувати різні компоненти для відображення інформації. Таким чином, якщо користувач через Контролер внесе зміни до Моделі даних, то інформація, подана одним або декількома візуальними компонентами, буде автоматично відкоригована відповідно до змін, що відбулися.

Програмний фреймворк – це каркас додатку, який позбавляє розробника від рутинної роботи і нав'язує йому деякі правила хорошого тону, архітектуру програми і т.д. Іншими словами фреймворк дозволяє програмісту писати менше коду за рахунок використання коду написаного розробниками фреймворку, які найчастіше більш досвідчені[4]. Веб-фреймворк – відповідно фреймворк орієнтований на розробку веб-сайтів та веб-додатків.

ВИСНОВОК

Під час проходження практики було розроблено консолідований ресурс, що дозволяє аналізувати публічну інформацію користувачів соціальної мережі Facebook за змістом публікацій.

Використання Facebook Graph API вирішило проблему доступу до даних користувача та дало можливість створювати нові публікації.

Розроблений WEB-додаток може бути інтегрованим в любий сайт для авторизації користувачів, що надає можливість не створювати базу даних для користувачів, а отриманий результат аналізу публічної інформації користувача, може бути ідеальним інструментом для розвитку бізнесу або служити засобом соціологічних досліджень.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Веб-технології. Їх різновиди та функції // Портал знань. – Режим доступу: www.znannya.org/?view=web2-intro-it. – Дата доступу: 08.02.16. – Заголовок з екрану.

Веб-додатки: Переваги веб-додатків // Innovative Research Solutions. – Режим доступу: www.ire-s.com/uk/643/web-applications-benefits-of-web-based-applications/. – Дата доступу: 12.02.16. – Заголовок з екрану.

Model-View-Controller // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller. – Дата доступу: 15.02.16. – Заголовок з екрану.

Веб-фреймворки // Веб-фреймворки. – Режим доступу: http://faramag.com/. – Дата доступу: 15.02.16. – Заголовок з екрану.

Ruby // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Ruby – Дата доступу: 15.02.16. – Заголовок з екрану.

Ruby on Rails // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails. – Дата доступу: 15.02.16. – Заголовок з екрану.

HTML // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/HTML. – Дата доступу: 15.02.16. – Заголовок з екрану.


Русский язык и культура речи

перейти к оглавлению

1. ЭЛЕМЕНТЫ И УРОВНИ ЯЗЫКА

Характеризуя язык как систему, необходимо определить, из каких элементов он состоит. В большинстве языков мира выделяются следующие единицы: фонема (звук), морфема, слово, словосочетание и предложение. Единицы языка неоднородны по своему строению: простые (фонемы) и сложные (словосочетания, предложения). При этом более сложные единицы всегда состоят из более простых.

Самая простая единица языка – это фонема, неделимая и сама по себе...

законы диалектики

Основные законы диалектики.

1)Закон единства и борьбы противоположностей.

Этот закон является «ядром» диалектики, т.к. определяет источник развития, отвечает на вопрос, почему оно происходит.

Содержание закона: источник движения и развития мира находится в нем самом, в порождаемых им противоречиях.

Противоречие – это взаимодействие противоположных сторон, свойств и тенденций в составе той или иной системы или между системами. Диалектическое противоречие есть только там, где...

Идеология

1.Идеология как социальный феномен, её сущность. Содержание идеологииСоциально-исторической системой представлений о мире стала идеология как система рационально- логического обоснования поведения людей, их ценностей, норм взаимоотношений, целей и т.д. Идеология как явление во многом сходна с религией и с наукой. От науки она восприняла доказательность и логичность своих постулатов, но, в отличие от науки, идеология призвана давать оценку явлениям действительности (что хорошо, что...

Математические формулы. Шпаргалка для ЕГЭ с математики

Формулы сокращенного умножения

(а+b)2 = a2 + 2ab + b2

(а-b)2 = a2 – 2ab + b2

a2 – b2 = (a-b)(a+b)

a3 – b3 = (a-b)( a2 + ab + b2)

a3 + b3 = (a+b)( a2 – ab + b2)

(a + b)3 = a3 + 3a2b+ 3ab2+ b3

(a – b)3 = a3 – 3a2b+ 3ab2- b3

Свойства степеней

a0 = 1 (a≠0)

am/n = (a≥0, n ε N, m ε N)

a- r = 1/ a r (a>0, r ε Q)

m...